Prírodné vedy

Image
Matematika rovnice a nerovnice - Kolektív autorov
3,89 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.
Volnomyšlenkář. Osudy a postoje molekulárního genetika JIřího Svobody
12,87 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., (1934) je vědec mezinárodní úrovně, jehož výsledky jsou dalekosáhle využívány v medicíně.
Všeobecná a anorganická chémia
21,34 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Vysokoškolská učebnica je v prvej časti zameraná na všeobecnú chémiu, a tvorí tak teoretický základ všetkých chemických disciplín zaradených do študijných programov farmácie. V druhej časti sa venuje systematickej anorganickej chémii.
Průzkumníkova cesta
17,38 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Edgar Mitchell, jeden z dvanácti mužů, kteří stanuli na Měsící, popisuje v této autobiograficky laděné knize nejen obdivuhodné dobrodružství poutě vesmírem, ale i cestu stejně objevitelskou – zkoumání nevýslovného tajemství lidského bytí a vědomí. Byl předevší astronaut-inženýr, vybavený komplexním vzděláním v matematice, kvantové fyzice, astrofyzice.
Neurosurgery
18,04 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Anglická učebnice Neurosurgery je základním materiálem pro výuku oboru na lékařských fakultách pro studenty v anglickém studijním programu. Společně s přednáškami a praktickými cvičeními tvoří souhrn informací pro přípravu na zkoušku z neurochirurgie.
Encyklopedie rostlin tropů a subtropů
64,51 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Autorské dílo přináší rozsáhlý přehled tropických a subtropických rostlin, které se pěstují jako okrasné nebo užitkové, popřípadě mají obojí hodnotu. Čtenář se s nimi může setkat během dovolené v jižní Evropě, na cestách do různých tropických a subtropických zemí, ale i v botanických a zoologických zahradách celého světa.
Ošetřovatelství v interně I
14,10 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Učebnice je doporučena pro frekventanty vyššího typu studia (např. VOŠZ, bakalářské a magisterské studium ošetřovatelství, specializační studium) v předmětu Ošetřovatelství v klinických oborech.
Sbírka úloh z matematiky
9,92 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Čtvrté vydání sbírky úloh z matematiky je určeno zahraničním studentům připravujícím se ke studiu na vysokých školách v České republice. Svým rozsahem pokrývá středoškolské učivo matematiky s výjimkou diferenciálního a integrálního počtu, přičemž náročnost předkládaných úloh v jednotlivých tematických okruzích se pohybuje od příkladů velmi snadných až po relativně obtížné.
Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi
42,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hereditární nádorová onemocnění tvoří významnou část maligních onemocnění. U některých nádorů jsou hereditární příčiny vzácné, ale například u nádorů ovarií mohou být dědičné příčiny zjištěny až u 20 % procent pacientek.
Velryba
27,96 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Velryby jsou největší zvířata, která kdy žila na zemi: nejdelší zaznamenaný jedinec měřil 33 metrů a nejtěžší vážil více než 171 tisíc kilogramů. Jen jazyk plejtváka obrovského může vážit víc než celý slon.
Vlci
15,66 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Vlci se vracejí do naší krajiny. Tito zdatní lovci, kteří z našich lesů na dlouhou dobu úplně zmizeli, jsou zpět.
Ultrazvuk v otorinolaryngologii
44,85 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Monografie Ultrazvuk v otorinolaryngologii shrnuje současný stav aplikace ultrazvukových technologií i v oblasti hlavy a krku. Kniha by měla sloužit jako základní edukační text jak pro přípravu na specializační vzdělávání v relevantních oborech (otorinolaryngologie, maxilofaciální chirurgie, endokrinologie aj.), tak pro běžnou klinickou praxi.
Transkatétrová implantace chlopní v instruktivních kazuistikách
40,34 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Transkatétrová implantace chlopní (TVI) je minimálně invazivní výkon umožňující náhradu poškozené srdeční chlopně – aortální nebo mitrální. Preferuje se zejména u pacientů s vysokým rizikem komplikací chirurgického výkonu na otevřeném srdci.
Sestra a akutní stavy od A do Z
16,13 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha je napsána a koncipována podobně jako před několika lety úspěšná stejnojmenná odborná publikace, které bylo vydáno více než 23 tisíc výtisků. V knize je abecedně seřazena řada akutních stavů, které mohou u nemocných nastat.
Trombóza a malignita
18,95 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha vznikla pod edičním vedením docentky Jany Hirmerové z Interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty v Plzni. Jde o první komplexní pohled na závažnou problematiku žilního tromboembolismu u pacientů s malignitou.
Selhání střeva u dětí
13,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Na jednodenním tematickém semináři, konaném ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, se sešli specialisté z různých medicínských oborů, aby přednesli nejnovější odborné poznatky a vyměnili si vzájemné zkušenosti z léčby selhání střeva u dětí a moderního managementu této emergentní situace. Hlavními tématy byla minulost a současnost parenterální výživy, chirurgická terapie selhání střeva, možnosti transplantace střeva i kombinované transplantace intraabdominálních orgánů, medikamentózní léčba dětí se syndromem krátkého střeva přípravkem teduglutid (syntetický analog glukagon-like peptidu 2) a v neposlední řadě také problematika transplantace kmenových buněk krvetvorby.
Ošetřovatelství v geriatrii
12,18 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů a klientů v nemocnicích a v zařízeních sociální péče (např. v domovech důchodců). Přehled jednotlivých hodnoticích technik v geriatrii u nás ještě nebyl takto komplexně publikován. Bude sloužit nejen studentům ošetřovatelství, ale také sestrám a pracovníkům v zařízení sociální péče k posouzení stavu svých klientů.
Smrtící rostliny
31,49 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha SMRTÍCÍ ROSTLINY není jen strohým průvodcem danou problematikou či manuálem pro klinickou praxi, není ani farmakologickou příručkou – jsou to nádherně zpracované a fascinujícím způsobem prezentované přírodní dějiny těch nejjedovatějších rostlin světa, které čtenáře vtáhnou do tajů neobyčejně rafinovaných strategií pro přežití a také poutavě osvětlí, jaký vliv mají tyto rostliny na člověka, živočichy a ostatní rostliny. Některé z těchto nebezpečných a potenciálně smrtonosných rostlin působí ihned po požití, jiné škodí až při dlouhodobém užívání.
Minipríručka: Denné a nočné motýle
7,51 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Minipríručka Denné a nočné motýle: • Detailné ilustrácie vyše 150 druhov s rozdielmi v sfarbení a vzorovaní • Základné fakty o znakoch, habitate a správaní • Vložený plagát s názornými porovnaniami medzi podobnými druhmi Z anglického originálu Concise Butterfly & Moth Guide (Bloomsbury Publishing Plc, Londýn 2014) preložili Matúš Hyžný a Mariana Hyžná.
Einstein (české vydanie)
14,76 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nová monografie největšího vědce za posledních sto let – Alberta Einsteina – se opírá o exkluzivní dokumenty a informace z rodinného archivu. Kniha se tedy nevěnuje jen vědeckým teoriím, ale odkrývá i Einsteinův osobní život: jeho léta dospívání a první experimenty v Německu, práci na švýcarském patentovém úřadě, dvě manželství a děti, jeho roli při vývoji atomové bomby nebo nabídku stát se prezidentem Izraelského státu.
Prostě Hawking!
13,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
U příležitosti 75. narozenin geniálního a patrně nejznámějšího vědce současnosti Stephena Hawkinga (bohužel zemřel 14. 3. 2018, tedy mezi vydáním originálu této knihy a jejím českým překladem) napsal novinář a popularizátor přírodních věd Rüdiger Vaas tuto kouzelnou knížku, v níž s pomocí Hawkingových příhodných, mnohdy humorných komentářů přibližuje zvídavým čtenářům velká tajemství vědy. Jde o inspirující a vzrušující cestu Hawkingovým vesmírem, která si nijak nezadá se sci-fi.
Patomorfologie chorob kostí a kloubů
130,63 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Úctyhodná monografie shrnuje osobní zkušenosti a komplexní výsledky celoživotní systematické práce prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., v oblasti patomorfologie chorob lokomočního systému, doplněné o nálezy a obrazovou dokumentaci jeho spolupracovníků.
Latinská lékařská terminologie
16,24 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikace je určena studentům všeobecného lékařství pro práci v praktických cvičeních i pro domácí přípravu. Cílem je seznámit uživatele se základy gramatických a lexikálních jevů potřebných jak pro obory teoretické a preklinické, tak pro samotné obory klinické – jde zvláště o gramatiku latinských substantiv a adjektiv, výklad základních jevů latinské a řecké slovotvorby či uvedení do latinské receptury.
Farmakognozie
16,73 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Učební text poskytuje studijní materiál pro předmět farmakognozie, specifické farmaceutické disciplíny, která studuje léčiva a pomocné látky přírodního původu. Přináší komplexní pohled na přírodní léčiva, zaměřuje se na původ drog, jejich obsahové látky, účinky a využití drog v terapii.
Diagnostika a terapie duševních poruch
31,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, syndromologii a nozologii duševních poruch. Když přijde pacient do psychiatrické ordinace, je snahou psychiatra rozpoznat, zda a jakou psychickou poruchou trpí.
Vodopády. 75 nejúchvatnějších vodopádů světa
19,67 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Pozorovat vodopád bývá vskutku magický zážitek. I když jeho burácení může být ohlušující, čistá krása a půvab vody padající dolů z příkrého skalního převisu na vás zapůsobí nezapomenutelným a strhujícím dojmem.
Základy evoluční teorie
6,76 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha má charakter'základov'a elementárneho úvodu do témy o priebehu a mechanizmoch evolúcie.
Rozmnožovanie okrasných drevín
8,86 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikácia sa venuje základným informáciám o technológiách rozmnožovania a pestovania vybraných druhov drevín v sadovníckej tvorbe.
Nemoci žlučníku a žlučových cest. Dieta a rady lékaře
7,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Postižení žlučníku a žlučových cestpatří mezi nejčastější choroby. Kameny žlučníku jsou klasickým onemocněním, kde je dodržovánní dietních předpisů významnou součástí léčby, a to i přes pokroky v medikamentózní a chirurgické léčbě.
Paliativní medicína pro praxi
44,69 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Monografie Paliativní medicína pro praxi se již po prvním vydání v roce 2007 stala oblíbenou a nepostradatelnou základní učebnicí oboru. Po patnácti letech se pořadatelé rozhodli pro podstatně přepracované vydání třetí, aktualizované a s ohledem na potřeby oboru i rozšířené na téměř dvojnásobný rozsah.
Komplexní léčba popáleninového traumatu
19,43 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Komplexná liečba popálenín.
Choroby ošípaných / Nemoci prasat - Komplet 1. a 2. diel
145,50 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Medzinárodná vedecká monografia v dvoch zväzkoch... Česko-slovenský preklad svetovo akceptovanej, rokmi osvedčenej knihy o chorobách ošípaných. Odborná kniha, ktorá v danom odbore nemá konkurenciu! Obsah knihy je rozdelený na všeobecnú a špeciálnu časť.

Vitajte v našej podkategórii "Prírodné vedy" v rámci kategórie "Knihy"! Tu nájdete široký výber kníh, ktoré sa zameriavajú na skúmanie a porozumenie prírode, vedy a jej javov. V našej ponuke nájdete fascinujúce knihy zo rôznych oblastí prírodných vied, ako je astronómia, biológia, chemia, geológia a fyzika. Tieto knihy vás zavedú do vzrušujúceho sveta vedy, kde si môžete rozšíriť svoje vedomosti a objaviť tajomstvá prírody. Či už sa zaujímate o vesmír a hviezdy, zoznámenie sa s živými organizmami, prírodnými procesmi alebo chcete hlbšie porozumieť zákonitostiam chemickej reakcie, naše knihy vám poskytnú objasnenie a zaujímavé informácie. Spoznáte históriu, vývoj a najnovšie vedecké objavy v týchto oblastiach. Naším cieľom je poskytovať vám knihy, ktoré sú vediecky spoľahlivé, zrozumiteľné a prístupné pre každého. Bez ohľadu na váš stupeň vedomostí sa môžete tešiť na poučné a zároveň pútavé čítanie. Vedci i nadšenci prírodných vied nájdu v našej ponuke kníh niečo pre seba. Rozumieme, že každý má iné záujmy a preferencie, preto sa snažíme poskytnúť rozmanité knihy v tejto podkategórii. Nájdete tu uznávané a populárne tituly od známych autorov, ale aj nové, neprebádané literárne skvosty. Priemyselný vývoj, obnoviteľné zdroje energie, biodiverzita - to všetko je súčasťou našej prírodnej knižnice. Veríme, že po prečítaní našich kníh budete lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme. Ak sú prírodné vedy tým, čo vás fascinuje a zaujíma, neváhajte a prechádzajte naše knihy v tejto podkategórii. Uistite sa, že nájdete knihu, ktorá zodpovedá vašim záujmom a prinesie vám nekonečný prúd poznania a zábavy.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Obraz na plátne FENG SHUI
45,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Muhamad Ali
91,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Set obrazov výhľad na Eiffelovu vežu v Paríži
61,42 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát púpava na tmavom pozadí
19,50 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
PartyDeco Tyl hladký - fuchsiový
1,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rodák z Unitasu verný Bratislave - Pavel Ondrčka
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Oslavy v Bullerbyne - Astrid Lindgrenová
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Italština - časování sloves - Kupka Petr
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Bestie - Dán Dominik
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Sorbetové dievča - Claire Hennessyová
7,93 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rozdelená spoločnosť - Sebastián Jahič
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Couchsurfing v Íránu - Stephan Orth
5,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Timeless Living 2014-2015 - Wim Pauwels, Beta Plus
75,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Být otcem znamená... - Steffens Martin
12,48 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Paranoia - Daniel Freeman, William Collins
20,85 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kde sú včely?
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Básnické dielo
11,04 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile