Divadlo - teória, história,...

Image
Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 - Kolektív autorov
12,35 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Aká je umelecká spolupráca a nadväznosť po definitívnom rozdelení Československej republiky? Akým spôsobom sa udržiavajú vzájomné väzby a do akej miery nachádzajú dnes umelci uplatnenie v krajine, ktorá bola kedysi ich spoločnou vlasťou? Tieto a mnohé iné otázky boli nosnými témami druhého medzinárodného odborného kolokvia venovaného česko-slovenským divadelným vzťahom, ktoré bratislavský Divadelný ústav zorganizoval v rámci blížiacich sa osláv storočnice vzniku prvej Československej republiky a nadviazal tak na rovnomennú konferenciu z roku 2016. Publikácia je rozčlenená do troch okruhov: Tanec a alternatívne divadlo, Činohra slovenské divadlo a Činohra české divadlo. Štúdie: Katarína Cvečková, Monika Čertezni, Eva Gajdošová, Dagmar Inštitorisová, Jan Kerbr, Iva Mikulová, Karol Mišovic, Nora Nagyová, Tereza Zálešáková Odborný garant kolokvia a zostavovateľ: Mgr. art. Karol Mišovic, PhD. Lektorovali: Mgr. et Mgr. Kamila Černá, MgA. Marek Godovič, PhD., Mgr. Miloslav Juráni
Divadlo za demokracii Theatre for Democracy - Petr Oslzlý
26,79 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikaci tehdejšího dramaturga Divadla na provázku, který 18. listopadu 1989 jako první vyhlásil ze scény stávku českých divadel, tvoří z více než třetiny zmenšený reprint výstavy, která byla koncipována pro expedici do Jihoafrické republiky u příležitosti desátého výročí sametové revoluce pod názvem DIVADLO PRO DEMOKRACII Divadlo na provázku a česká divadla v sametové revoluci 1989 (autor koncepce výstavy: Petr Oslzlý, výtvarný autor výstavy: Joska Skalník). Ta tehdy na 22 jednotlivých a vždy na určité téma zaměřených panelech mapovala fotografiemi umístěnými na podkladové koláži z grafických písemných dokumentů příběh unikátního podílu divadla na společenských událostech, které se odehrály v letech 19871990, především pak na rozhodujících společenských změnách roku 1989, pojmenovávaných právě jako sametová revoluce. Pro knižní podobu dopsal Petr Oslzlý k těmto panelům podrobné popisky, jež přibližují dění zachycené na fotografiích. Tuto obrazovou část pak doplnil svými již dříve publikovanými, ale nyní nově zredigovanými texty na toto téma: přednáškou Revoluce českých divadel a divadelnost české revoluce, rozhovorem s Karlem Hvížďalou z druhého vydání knihy Výslech revolucionářů z roku 89 a přednáškou Divadlo ve svatém kruhu. Veškeré texty jsou zde publikovány jak v české, tak v anglické verzi, jejíž autorkou je významná překladatelka, pedagožka a spisovatelka Barbara Day. Prestižní velkoformátová a částečně celobarevná publikace na křídovém papíře s množstvím unikátních, poprvé v historii otištěných dokumentů je nesporně jedním z exkluzivních připomenutí událostí z roku 1989 a role, kterou v nich sehráli studenti a divadla.
Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla - Vladimír Predmerský,Kolektív autorov
28,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Autori štúdií: Miroslav Ballay, Lenka Dzadíková, Ida Hledíková-Polívková, Juraj Hubinák, Dagmar Inštitorisová, Elena Knopová, Mišo Kováč Adamov, Barbora Krajč Zamišková, Vladimír Predmerský, Ľubomír Šárik, Vladimír Štefko, Pavel Uher, Dominika Zaťková Vývoj slovenskej bábkovej hry od 19. storočia až po súčasnosť sa v tejto knihe skúma z niekoľkých strán a pohľadov. Dvadsaťtri kapitol je venovaných tak jednotlivým významným dramatickým autorom, ako aj syntetickým pohľadom na celé vývinové etapy slovenského bábkarstva. Veľkoryso poňatý prehľad zahŕňa najmä dramatické texty, no nemôže celkom obísť ani ich významné scénické predvedenia. Najmä v prípadoch, keď je autor textu zároveň jeho režisérom a daný text už v svojej písanej podobe zahŕňa množstvo pokynov konkrétnym hercom či scénickému výtvarníkovi. V plejáde autorov textov pre bábkové divadlo, ktorých predstavuje táto kniha, sa tak stretávajú tí, ktorí písali univerzálne hry, po desaťročia hrané divadlami nielen na Slovensku, s autormi, ktorých doménou ani nie je dramatická, lež epická literatúra, a svoje dramatické texty vytvárali v tesnej spolupráci s divadelnými dramaturgmi a režisérmi. Netreba zabúdať aj na to, že časť bábkarského repertoára tvoria rôzne dramatizácie pôvodne prozaických textov ľudových či umelých rozprávok. Veľkú skupinu predstavujú už spomenutí praktickí divadelníci, ktorí píšu svoje bábkové hry s presným zacielením na ich javiskovú realizáciu. Čo však neznamená, že výlet takýchto hier za hranice domáceho súboru je celkom vylúčený: príkladom môžu byť texty Divadla PIKI z Pezinka. Publikácia presne zachytáva aj najnovší vývoj bábkového divadla, ktorý smeruje k interaktivite a miešaniu nielen divadelných druhov, ale aj žánrov. Záslužným krokom je zaradenie obsiahlej kapitoly venovanej dramatickej produkcii nezávislých bábkových divadiel, ktorých premenlivá existencia je oveľa menej systematicky zdokumentovaná ako pri ich kamenných kolegoch.
Tramvaj do stanice Touha - Williams Tennessee
12,54 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Vrcholné dílo moderního amerického psychologického dramatu z roku 1947. Příběh odehrávající se po válce ve francouzské čtvrti New Orelansu sleduje hluboce niterný život citlivé a iluzí plné Blanche DuBoisové, přijíždějící navštívit svou vitální sestru Stellu, která se provdala za primitivního hrubce Stanleyho Kowalského. Ve chvíli kdy si žena poznamenaná smrtí homosexuálního manžela myslí, že našla štěstí v novém vztahu, dojde k zborcení veškerých iluzí. Hra v překladu R. a L. Pellarových vychází jako 93. svazek edice D.
Szeretni kell - Károly Makk
13,54 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
"Ebben a könyvben minden mondatát hallani is fogjuk. Halljuk a hangját, halljuk, amikor felemel és amikor elenged egy "Makk-os" szó- vagy mondatfordulatot. Miközben olvassuk őt, és halljuk a hangját, arra gondolunk, hogy vajon az, aki soha nem hallhatta őt, mit ért meg ezekből az élettörténetekből ... Folytatás ›› - a hangja nélkül. Történet marad-e a történet akkor, ha csak olvassuk? Vagy történetté akkor lesz, amikor látjuk, és halljuk is? Az, aki nem ismeri sem őt, sem azt a világot, a kommunistát meg a szabadot, ami neki adatott, vajon mennyit ért meg az ő civakodós, szeretetteljes és rafinált, de mindig sikerre - nem pusztán az eredményre, hanem a maradandóra - törekvő küzdelmeiből? Meghagytuk a beszélt nyelv stílusát olyankor, amikor professzionális "magyartalanságot" tartalmaz. Például: "kaptak egy telefont", "meglehetős energiával", "gikszert kapva'" (gellert kapva helyett), "mint az óramutató, úgy szedi a lábát", "kiforrt a tej a munka tüzén" (Dajka Margittal mondatja), "csinál egy neszkávét"... Következetesen parkírozást mond parkolás helyett - naná, ezt is jól hallja, aki akarja. "Élből lelövi a három medvét." "A Radeczky-induló fél lábbal még benne volt a pakliban." "Nem tolakodva, de volt egy kis tumultus..." Micsoda tartalmas ritmusok! Nem javítottuk, mert így beszélünk. Teremtünk életet. Makk Károly filmrendező, filmíró különleges szavait - például ezeket: ücsögélünk, argentina (az argentin színésznő - Valentina - neve helyett), rohangattam, autótárs, küldögette - és a hozzájuk hasonlókat is megbeszéltük és megtartottuk. Meghagytuk Oszkárnak az Oszkárt, úgy, ahogy ő írja, mert hiszen akinek "csak" jelölései vannak, annak Oscarja nincs. Az időrendről. Nincs jelentősége ebben a könyvben, ahogy az ő filmjeiben sincs a legtöbbször. Rendező vagy te is (hallgató olvasó). Ide-oda rakosgatod a történetet és a helyszínét - a lényeg: akkor van rend, ha élvezed. Életed során te is ide-oda rakosgattad és rakosgatod ma is a történeteidet és azok helyszíneit; belepakolsz, kiragadsz belőle, hősöket alkotsz, köztük alkotod meg így önnönmagadat. Nem lecke ez, hanem csupa élvezet. Szeretni kell!" (a Kiadó) A(z) Szeretni kell (Könyv) szerzője Makk Károly.
Kvalita milosti - Peter Brook
8,55 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Jeden z najváženejších divadelných režisérov Peter Brook sa v Kvalite milosti zamýšľa nad pozoruhodnou škálou shakespearovských tém. V podobe tejto zbierky esejí dostávame od najväčšieho súčasného shakespearovského režiséra neoceniteľný darček. Jeho inscenácie navždy zmenili náš pohľad na také rôznorodé hry, akými sú Oko za oko, Kráľ Lear, Titus Andronicus či Sen svätojánskej noci. Práve o nich a aj omnohých ďalších sa dočítate vovnútri. V zbierke esejí – všetky okrem jednej sa k čitateľom dostávajú po prvý raz - polemizuje Peter Brook napríklad nad otázkami, kto v skutočnosti stojí za autorstvom Shakesperových hier, prečo Shakespeare ostane vždy nadčasový a ako by mali herci pristupovať k Shakespearovým veršom. Vracia sa zároveň k hrám, ktoré patria medzi jeho výnimočné inscenačné počiny – Kráľ Lear, Titus Andronicus a, samozrejme, aj Sen noci svätojánskej. Táto útla, no veľmi dôvtipne napísaná knika ponúka poučný a provokatívny pohľad na vzťah tohto veľkého režiséra k najvýznamnejšiemu dramatikovi všetkých čias. Peter Brook je celosvetovo známym divadelným režisérom. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí Titus Andronicus (1955) s Laurenceom Olivierom v titulnej úlohe, Kráľ Lear (1962) s Paulom Scofieldom a Marat/Sade (1964) či Sen noci svätojánskej(1970), obe uvedené na javisku v Royal Shakespeare Company. Neskôr pôsobil v Paríži, kde založil Medzinárodné stredisko divadelnej činnosti (Centre International de Créations Théâtrales) v divadle Bouffes du Nord a realizoval množtsvo inscenačných počinov, ktoré posúvali hranice divadla - ako napríklad Vtáci (1976), Ik (1975), Mahábhárata (1985) a Tragédia Hamleta (2000). Medzi jeho filmy patria Pán múch (1963), Kráľ Lear (1970) a Mahábhárata (1989). Je autorom niekoľkých kníh, ktoré si získali veľký ohlas - medzi inými Prázdny priestor (1968).
Život Galileiho - Bertolt Brecht,Helena Zmatlíková,Rudolf Vápeník
8,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Příběh životního dramatu známého vědce a astronoma, který odvolal pod nátlakem církve koperníkovské učení o oběhu planet okolo Slunce. Významné dílo "epického" dramatu klade otázky o společenské odpovědnosti a etice a osobní odpovědnosti vědce, které se h
Viva La Bohéme! - Vladimír Blaho
16,15 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Podtitul publikácie slovenského operného kritika a publicistu Vladimíra Blaha (1943) presne vystihuje jej obsah. Autor v diele venovanom stálici svetového operného repertoáru podrobne sleduje príbeh populárneho Pucciniho diela. Približuje dobový kontext a literárny námet, podľa ktorého vzniklo libreto Bohémy, pozornosť venuje hudobnej stránke diela a jeho miestu v rámci tohto žánru. Cez zrkadlo kritiky aj vlastné divácke zážitky systematizuje inscenácie Bohémy na slovenských operných javiskách i v zahraničí z pohľadu ich umeleckého významu. Pre lepšiu orientáciu autor prikladá aj súpis najvýznamnejších svetových nahrávok Bohémy. Monografické dielo Vladimíra Blaha, milovníka talianskej veristickej opery, je zaujímavým a praktickým sprievodcom jednou operou pre každého nadšenca, sprievodcom, ktorý zároveň otvára dvere do sveta opery.
Dvousetletá pustina - Tomáš Káčer
18,75 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace představuje první české přehledové dějiny dramatického žánru ve Spojených státech amerických od jeho úplných začátků v polovině 17. století do roku 1916. Nejvýznamnější směry a díla začleňuje do kontextu uměleckých, divadelních a společensko-politických změn, jež měly na konkrétní dobovou tvorbu přímý vliv. Kniha je strukturována do dvou oddílů. První představuje přehledově výkladovou část členěnou podle dějinných etap vývoje staršího amerického dramatu, druhý oddíl sestává z překladů ukázek reprezentativních děl tohoto období. Čtenář tak má k dispozici nejen přehledové dějiny vývoje poněkud opomíjeného žánru, ale rovněž antologii, která prostřednictvím ukázkových textů tento vývoj dokumentuje.
Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách - Dagmar Inštitorisova
11,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Vedecká monografia prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. s názvom Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách má interdisciplinárny charakter, zaoberá analýzou, poetikou a kompozíciou dostupných dramatických a dramaticko-dokumentárnych diel, ktoré sa zaoberajú osobnosťou Milana Rastislava Štefánika. Na príkladoch zo slovenských a českých divadelných, rozhlasových, televíznych a filmových diel ukazuje spôsob vyobrazovania jeho osobnosti, charakterizuje M. R. Štefánika ako dramatickú a dokumentárnu postavu, vymedzuje hlavné znaky jeho interpretácie v danom dramatickom priestore a poukazuje na paralely v poetologických postupoch. Zaoberá tak súčasnými dielami (inscenáciami, divadelnými, rozhlasovými hrami atď.), ako aj dielami, ktoré vznikali po jeho úmrtí a je rozčlenená do troch tematicky odlišných kapitol. Prvá kapitola s názvom Divadelná tvorba sa v niekoľkých podkapitolách zaoberá tvarovaním postavy M. R. Štefánika v rôznych divadelných a paradivadelných dramatických útvaroch, textoch a divadelných inscenáciách na Slovensku a v Čechách. Súčasťou kapitoly je aj pohľad do tradície inscenovania tém o významných osobnostiach slovenskej, európskej a svetovej kultúry, umenia a politiky na Slovensku a nazretie do priamej skúsenosti M. R. Štefánika s divadlom. Súčasťou kapitoly je aj hlbší pohľad do inscenácií a hier po roku 1989, ktoré boli uvedené v Radošinskom naivnom divadle Bratislava, v balete Štátneho divadla Košice, v rámci tvorby hudobného skladateľa Mareka Piačeka, v Divadle A. Bagara Nitra atď. Obsahuje tiež pohľad do kritickej a odbornej reflexie divadelno-inscenačnej tvorby o jeho osobnosti po roku 1989. Druhá kapitola s názvom Slovenská televízna, filmová a rozhlasová tvorba sa v niekoľkých podkapitolách zaoberá postavou Milana Rastislava Štefánika v slovenských filmových, televíznych a rozhlasových umeleckých, dokumentárnych a reportážnych dielach. Rozbor diel je zameraný aj na formu či prostriedky, pomocou ktorých bola osobnosť M. R. Štefánika vyobrazovaná. Tretia kapitola s názvom Česká televízna, filmová a rozhlasová tvorba sa venuje postave Milana Rastislava Štefánika v českých filmových, televíznych a rozhlasových umeleckých, dokumentárnych a reportážnych dielach. Rozbor je smerovaný obdobne ako v druhej kapitole. Ilustračný materiál tvoria ukážky najstarších i súčasných dramatických textov, fotografie zo súčasných divadelných inscenácií a pod., ktoré pomáhajú priblížiť nielen ich poetiku, ale aj atmosféru doby vzniku umeleckých textov.
Karel Glogr - Vlasta Koubská
9,82 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Desátým svazkem edice Osobnosti české scénografie, kterou od roku 2014 vydává Institut umění Divadelní ústav, je monografie věnovaná scénickému a kostýmnímu výtvarníkovi Karlu Glogrovi (nar. 1958). Glogr v letech 1977 až 1984 studoval scénografii u profesorů Jana Duška a Alberta Pražáka na Divadelní akademii múzických umění v Praze, kde od roku 1999 dosud působí pedagogicky. Jako scénograf byl v angažmá ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci (19851987), v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni (19871989), v Divadle E. F. Buriana v Praze (19891990) a v Divadle na Vinohradech v Praze (19912004). Jako host spolupracuje s divadly po celé České republice i se zahraničními scénami (Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Německo, Estonsko). Mezi režiséry, s nimiž ho pojí spolupráce nejčastěji, patří Jan Burian, Hana Burešová, Ladislav Smoček, Petr Kracik nebo Jiří Menzel. Autorkou česko-anglické publikace je pedagožka DAMU Vlasta Koubská, redaktorkou Denisa Šťastná a autorkou grafického řešení Tereza Melenová.
Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti - Jaroslav Vostrý
5,36 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Téma této studie tvoří Stanislavského pojetí herectví jako tvorby, což souvisí s fenoménem tak charakteristickým pro období modernity, jaký představuje objev lidské kreativity. Proto nebylo možné pominout vývoj, který K. S. Stanislavskij (18631938) dovršuje. Jde o vývoj od výkonu v roli k tvorbě postavy a od představení psaného textu k inscenaci. Vůdčím činitelem v divadle se stává režisér. Stanislavskij se ovšem jako režisér a pedagog soustřeďuje na rozvíjení herecké kreativity. Cesta, kterou pro to nachází, vede od slov psaného dramatického textu k tomu, co tato slova živí a co přímo nevyjadřují, ale často i skrývají. Stanislavskij tak odkrývá další cesty modernímu divadlu v rámci vývoje, který nejenom v lékařství zosobňuje Karl Rokitansky s ideou postupu od zjevného k skrytému. Ta se stala i jedním ze zdrojů Freudovy objevu nevědomí, jímž se inspiroval i Stanislavskij. Knihu o tvůrčím podvědomí, kterou měla řada jeho zamýšlených děl vyvrcholit, nenapsal; nabídl ale v rámci svého systému řadu postupů, kterými lze podvědomí přilákat k účasti na vědomé tvorbě. Podobné iracionální zdroje tvorby chtěli demystifikovat umělečtí revolucionáři inspirovaní tzv. vědeckým světovým názorem; vězeli přitom zcela v rámci druhé, industriální fáze modernity. Stanislavského snaha o spojení vědomého s nevědomým a techne s poiesis má tím spíš co říct k problematice spojování individuální tvořivosti s týmovými projekty příznačnými pro třetí (současnou) fázi modernity. Závěr života Stanislavského poznamenal spolu s nemocí zápas se specifickými podmínkami umělecké činnosti v SSSR, v nichž se tvorba (tvorba čerpaná z přirozených zdrojů) jeví jako součást zápasu moderního člověka se smrtí.
Laterna magika - Beck Martin
17,81 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V roce 2018 slaví 60. narozeniny Laterna magika. K této příležitosti vzniká tato výjimečná obrazová publikace. Laterna magika se v ní otevřela, pomalu a opatrně, médiu fotografie. Laterna magika se totiž nerada dává zaznamenávat, jako každé živé umění. Martin Beck se nejprve seznámil s Malým princem. Pokračoval nahlédnutím do duše hrdinů Podivuhodných cest Julese Verna. Jeho objektivem ožil a na až na dřeň zůstal odkryt příběh fotografa Eadwearda Muybridge, který vypráví inscenace Human Locomotion. Hravý a roztančený Cocktail 012 – The Best of nám dovolil zachytit v pohybu dynamiku a geometrii a nakonec Kouzelný cirkus, ikonická inscenace, ale spojuje generace, se vší radostí i smutkem, které život a velká přátelství přinášejí.
Objekt Julek - Ondřej Elbel
15,58 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Na tento příběh jsem narazil náhodou V první polovině roku 2013 jsem byl pátou sezonu režisérem, dramaturgem a uměleckým šéfem v Divadle Šumperk. Dramaturgickým refrénem mé koncepce bylo uvádění inscenací s lokálními náměty. Po Zániku samoty Berhof, Eskymo Welzlovi nebo třeba hře Voda není víno a Priessnitz není Schroth jsme s Jaroslavem Rudišem naplánovali na sezonu 2013/14 nový příběh o Aloisi Nebelovi. Bylo asi deset dní do uzávěrky dramaturgického plánu a najednou na mě z úvodní stránky zpravodajského portálu vyskočil titulek Choroba mu zkroutila tělo, StB se však nebál. Pod ním byl popsán neuvěřitelný příběh neobyčejně silného ducha v naprosto bezmocném těle. Začal jsem shánět Julkovu maminku a přitom zjišťoval, že tato výjimečná postava je v malém severomoravském městečku téměř neznámá. Přesto jsem díky Daně Vargové, dalším pamětníkům a archivním materiálům sehnal dost informací, které slibovaly vzrušující, silnou, tragikomickou inscenaci. Hra Julek tedy mezi plánovanými premiérami nahradila Aloise Nebela. V zastupitelstvu města Šumperk byla ovšem už několik týdnů zformovaná bizarní skupina komunistů, sociálních demokratů a politiků z ODS a Solidarity Jany Bobošíkové, kteří se rozhodli, že je třeba vyměnit vedení divadla. Měsíc před koncem sezony se podařilo dosáhnout odvolání ředitele Reného Sviderského a nový jednatel spolu s novým ředitelem divadla následně zrušili mou pracovní pozici jako nadbytečnou. Julek byl stažen z připravovaného repertoáru. Scénář jsem přesto dopsal a několikrát uvedl formou scénického čtení. O prázdninách roku 2014 jsem se rozhodl použít hru o Juliu Vargovi jako základ ke komiksovému scénáři. Od začátku jsem věděl, že příběhu budou nejlépe sedět ilustrace Martina Jabůrka. Na podzim jsme připravili prvních pár stran a měli se do práce pustit naplno od března následujícího roku. V únoru 2015 ale Martin tragicky zemřel. Aby jedna z jeho posledních prací neskončila pouze jako jedna ze složek v počítači, rozhodl jsem se oslovit několik našich společných přátel, vynikajících výtvarníků, a každý z nich po svém dodělal to, co Martin nestihl. Tato kniha má tedy být poctou dvěma výjimečným osobnostem, které zažily podobně krátký, podobně těžký, a přesto podobně úžasný život Juliu Vargovi a Martinu Jabůrkovi. Ondřej Elbel
Hercova cesta / O herecké technice - Michail Čechov
12,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
První souborné vydání s úvodní studií překladatelky Zoji Oubramové, věnované životu a dílu slavného ruského herce a pedagoga. V roce 1928 vychází v tehdejším Leningradě útlá kniha Hercova cesta. Obsahuje Čechovovy vzpomínky na dětství, blízké přátele, na divadelní práci v Uměleckém divadle K. S. Stanislavského a jeho Studiu, na období Čechovovy duševní nemoci a její překonávání. Dramatický proud emocionálních vzpomínek, které nejsou řazeny důsledně chronologicky, přesto působí uceleně a silným dojmem. Po bolševické revoluci a vzniku tehdejšího Sovětského svazu vede cesta slavného herce a pedagoga, synovce dramatika Antona Pavloviče Čechova, z Ruska přes několik evropských zastavení do americké emigrace: Ve čtyřicátých letech zakotví v Hollywoodu a vedle filmové práce se věnuje především pedagogice: Jeho školou prošly slavné herecké hvězdy jako Marilyn Monroe nebo Yul Brynner a řada dalších, a tak se Čechov podílí na poválečném rozvoji moderního amerického herectví. V roce 1953 pod názvem To the Actor vychází v USA kniha O herecké technice, která obsahuje výklad principů Čechovovy metody. „Ať je tato kniha úsilím zaměřeným na dosažení lepšího divadla prostřednictvím lepšího herectví,“ napsal tehdy. „Nabízím ji jako skromný, nicméně naléhavý pokus dát svým kolegům k dispozici několik systematicky uspořádaných myšlenek a zkušeností, které by vnesly do jejich profesionální práce pořádek a inspiraci.“
A hercegnő naplója - Találkozás önmagammal - Carrie Fisher
12,26 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A hercegnő naplója szellemes, provokatív, őszinte, intelligens és szókimondó. Épp olyan, mint szerzője volt, a napló megszületésekor mindössze 19 éves Carrie Fisher. A színésznő emlékei rendezgetése közben, régi újsághalmok között bukkant rá saját, kézzel írott naplójára, és szembesült egykori tinédzser önmagával, azzal, hogy milyen is volt megélnie a Csillagok háborújának forgatását vagy éppen hosszúra nyúlt egyéjszakás kalandját színésztársával, Harrison Forddal. A hercegnő naplója ezekről az intimitásokról is beszámol, igazán egyedivé azonban az időutazás teszi: az idősebb Carrie Fisher találkozása a 19 évessel. A könyvben a hatvanéves színésznő emlékei a stábról, a forgatásról, a szerelemről, a sikerről vagy éppen a függőségekről izgalmasan keverednek, vetülnek a kézzel írott napló szövegeire. Utóbbiakból egy sokkal naivabb, sebezhetőbb nő képe rajzolódik ki, akiben azonban csírájában ott van már az excentrikus, vicces, intelligens, nagydumás Carrie Fisher is. Utolsó kötete ékes bizonyíték rá, hogy nem csupán egy hollywoodi szupersztárt, generációk ikonját, de egy kiváló írót is elveszítettünk a személyében.
Slovenská dráma a divadlo v zrkadle moderny a postmoderny - Božena Čahojová
8,67 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pôvodná práca súčasnej slovenskej teoretičky a dramatičky Boženy Čahojovej sa zaoberá problematikou vzťahov medzi modernou a postmodernou. Teoretické východisko sa stáva metodologickým aspektom, prostredníctvom ktorého autorka analyzuje vybrané etapy dejín slovenského divadla. Tak sa v jej práci stretávajú autori ako Thomas Stearns Eliot a Peter Karvaš, bratislavské divadlo Stoka a Ezra Pound.
Borov abecedár - Daniel Bird
5,23 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Analytický portrét filmára a výtvarníka polského pôvodu Waleriana Borowczyka a prehlad jeho kariéry formou malej encyklopedie, kde každé písmeno abecedy zastupuje jeden koncept, ktorý jedinečným spôsobom osvetluje jeho filmy a ďalší umeleckou tvorbu. Drobná publikácia má slúžiť ako príručka svojho druhu k Borowczykovým bizarným, podivným, exotickým a hermetickým svetom a zároveň má ponúknuť 26 miniaturných skic k témam, ktoré si zaslúžia ďalšie skúmanie.
Itt a Monty Python beszél! - David Morgan
13,54 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A Monty Python teljesen hivatalos, cenzúrázatlan története – a saját szavaikkal! A Monty Python, a zseniális, brit humortársulat egyedül forradalmasította a sketch comedyt, és megteremtette az utat az utódok előtt a Saturday Night Live-tól az Austin Powersig. Ebben a könyvben az alapító tagok, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones és Michael Palin a kulisszák mögé röpítik az olvasókat. Gátlások nélkül beszélnek életükről és az olyan felejthetetlen remekművekről mint A spanyol inkvizíció, A papagáj jelenet, a Brian élete, a Gyalog galopp (a Spamalot című sikeres Broadway Musical ihletője), és még számtalan más alkotásról és poénról. A könyvben ritka interjúk olvashatók a barátokkal és a munkatársakkal. „Nehéz elképzelni ennél tökéletesebb csoportéletrajzot.” – San Francisco Chronicle
Z berlínského diáře - Max Frisch
15,13 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
"Max Frisch (1911–1991) švýcarský dramatik a prozaik světového formátu si v určitých etapách života psal také deníky. K nejzajímavějším zejména z dnešního pohledu patří tzv. druhý deník (Deník 1966-1971, vyd. Archa 2014) a tyto v roce 2014 (shodou okolností 25 let po pádu Berlínské zdi) vůbec poprvé zveřejněné deníkové zápisky z let 1973–1974 ze spisovatelova berlínského pobytu. Vedle zmínek o každodenním životě obsahuje esejistické úvahy, náčrty budoucích povídek a zejména charakterizace mnoha spisovatelů z obou stran zdi. V zamyšleních o sobě samém se hledání identity Frischových literárních postav (Stiller, Walter Faber, Gantenbein) posunuje v konkrétní hledání identity vlastní (beletristicky ve stejné době zpracované v Montauku nebo v povídce Člověk se objevuje v holocénu) a v hledání způsobu, jímž člověka formuje místo a prostor, v němž právě žije. Svůj zájem a zvídavost soustřeďuje také na zónu východního Berlína. Popisuje s neobyčejnou vnímavostí svá pozorování tamních vztahů ve spisovatelských a intelektuálních kruzích i život na ulici a snaží se proniknout do politických zákonitostí jemu neznámého světa. Berlínský diář, který směl být na základě autorovy poslední vůle rozpečetěný až 20 let po jeho smrti, se dnes z hlediska pohledu na lidskou i spisovatelskou osobnost Maxe Frische i z hlediska literárně politické historie stává jedním z jeho nejdůležitějších děl. Frische východ fascinoval: Nebylo v něm nic z naivní romantiky západních levičáků tehdejších let. A on jako Švýcar měl tu výhodu, že stál mimo německo-německou předpojatost. Jeho postoj spočíval v kladení otázek a v naslouchání, jeho pohled byl neúplatný, zájem pravý a názor obezřetný. Thomas Strässle Ukázka: Berlín: Pocit vzduchoprázdna, široké ulice, příjemně se jezdí autem; když člověk vystoupí a jde pěšky, má všude pocit, že toto tady není Berlín. I přes svou šířku jsou to samé vedlejší ulice, které dokonce ani nevedou do žádného centra, nanejvýš do elegantnějších čtvrtí; banky a restaurace (mezinárodní) centrum nevytvoří. Akademie výtvarných umění a další pokusy o oživení, leccos se podniká, všechno poněkud chtěně, aby to nevymizelo z dějin. Příležitostně se divím, že mi bude dvaašedesát. Tělesně vůbec nepociťuju, že za pár let bude konec. Jako pohled na hodinky: To už je tolik? Na té zdi se nic nezmění, jestliže si tu návštěvníci budou připadat jako v grotesce. Max Frisch: Z berlínského diáře "
Nová dramaturgia, nový dramaturg
5,70 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
14. a 15. mája 2013 sa uskutočnila konferencia o súčasnej dramaturgii v preistoroch Štúdia 12 ako sprievodné odborné podujatie deviateho ročníka festivalu Nová dráma / New Drama. Festivalová platforma bola ideálnym miestom na konfrontácie a predovšetkým na tvorivé stretnutie dramaturgov, ktorí zásadne ovplyvňujú uvádzanie novej drámy v slovenskom divadle, keďže funkcia dramaturgie a metódy jej realizácie idú ruka v ruke s vývinom divadla. Z konferencie vzišla aj ,,spoločenská objednávka" dramaturgov (či novodobých postdramaturgov) zachytiť tieto prvé sumarizujúce svedectvá našej dramaturgie v knižnej forme.
Od Fausta k Orfeovi - Michaela Mojžišová
13,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prvá publikácia na Slovensku, ktorá prináša ucelený pohľad na inscenačnú prax súčasného slovenského operného divadla, reflektuje najčerstvejšiu kapitolu jeho dejín, formujúcu sa v nových spoločensko-kultúrnych podmienkach po novembri 1989. Obdobie, ktoré v umeleckej rovine do značnej miery charakterizuje snaha konfrontovať sa – či súhlasne, alebo v opozícii – s modernými európskymi inscenačnými trendmi, predstavuje prácu popredných režisérov na slovenskej opernej scéne ako Miroslav Fischer, Branislav Kriška, Marián Chudovský, Pavol Smolík, Martin Bendik, Jozef Bednárik, Zuzana Lacková-Gilhuus, Andrea Hlinková, Peter Konwitschny, Mariusz Treliński, ale i Juraj Jakubisko či Roman Polák. Publikácia čitateľsky pútavým spôsobom mapuje peripetie vývoja operného divadla na Slovensku, hľadá jeho vnútorné i vonkajšie inšpirácie, pomenúva tendencie, témy, tvorivé poetiky.
DIVADLO SkRAT. CTIBOR BACHRATÝ. FOTOGRAFIE - Romana Štorková Maliti
37,91 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Monografia Divadlo SkRAT. Ctibor Bachratý. Fotografie. má niekoľko prvenstiev – napríklad je prvou publikáciou, ktorá dokumentuje etapu tvorby Divadla SkRAT vo fotografii a je tiež prvou samostatnou publikáciou venovanou tvorbe Ctibora Bachratého. Výber fotografií je vizuálnou prechádzkou takmer 20-ročnou históriou tvorby tohto divadla, ktoré je výnimočným reprezentantom fenoménu devised theatre („metóda kolektívnej tvorby“). Fotografie z 25 inscenácií sú zoradené chronologicky od prvej premiéry (Morča, 2003) až po poslednú inscenáciu, ktorú bolo možné do tohto edičného projektu zaradiť (Skupinová terapia, 2021). Na knihe spolupracovali. Autorkou úvodnej štúdie je Anna Grusková, druhým textom v tejto primárne výtvarnej publikácii je osobne ladený príspevok vedúcej osobnosti SkRATu – Ľubomíra Burgra. Spoločné východiská, pohľady na tému pomenúva sám Bachratý v citátoch, ktoré čitateľa sprevádzajú fotografickou prechádzkou:„SkRAT prešiel veľkým a odvážnym vývojom. Poetiku tohto divadla zachytávam, ale nedokážem alebo nechcem ju pomenovať a hodnotiť. Na začiatku bola určitá mágia, niečo, čo sa prenieslo zo Stoky a prešlo premenou. A potom prišla tá špecifická paródia v Umri, skap a zdochni. A ďalej tie inscenácie so zvláštnou vizualitou širokouhlého plátna ako napríklad Napichovači a lízači.“ (...) „Vždy mám pochybnosti. Ale keď som vyberal fotografie do tejto knižky, povedal som si – predovšetkým to bude dobré svedectvo o jednom dobrom divadle. Na prvom mieste je to divadlo a až potom fotograf.“ (...) „Moje pomenovanie podstaty SkRAT-u je v týchto fotografiách.“ Autorkou návrhu obálky a grafického dizajnu je Mária Rojko.
Oleg Bogajev - Ivana Ryčlová
15,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V interdisciplinárně pojaté monografii je poprvé v českém překladu publikována část dramatické tvorby jednoho z lídrů postperestrojkové ruské dramatiky Olega Bogajeva. Skrze komentovaný překlad autorka monografie otevírá texty her interpretaci. Zpřístupňuje osobnost tvůrce, jenž si navzdory realitě, která ho obklopuje, zachovává svobodné myšlení – originálním způsobem zpracovává otázky lidského bytí, ale také neurastenické body novodobé historie.
Paradise now - aneb revoluce v umění, Paříži a Avignonu - David Pizinger
12,95 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V polovině 60. let odchází Living Theatre do Evropy, aby uskutečnil rozchod s americkou kulturou a šířil myšlenku anarchistické revoluce. Během pobytu v Evropě vytvoří soubor několik inscenací, které zobrazí téma revoluce pomocí řady nových scénických postupů. Skutečný příspěvek k anarchistické revoluci pak zinscenuje v létě revolučního roku 1968 na Avignonském festivalu, kde uvede premiéru inscenace Paradise NOW a v programu představí i dva starší projekty Mysteries and Smaller Pieces a Antigone. Každá z inscenací obsahuje jiný princip proměny vnímání, který má vést diváky k novému, revolučnímu způsobu jednání. Inscenace Mysteries and Smaller Pieces směřuje pozornost účastníků k aktivaci smyslů a k prohloubení dojmu slyšení skrze poslouchání, vidění skrze dívání se, cítění prostřednictvím tělesného vnímání; inscenace Antigone zobrazuje pohyb a jeho absenci, která se stává zdrojem bytí, života a smyslu; inscenace Paradise NOW otevírá dveře zakoušení přítomného času, který vstupuje do reality scénického díla a naplňuje ji životem. Prostřednictvím nových scénických forem Living Theatre usiluje objevit nové formy vnímání, které umožní vytvořit podmínky pro anarchistickou revoluci. Pokusy promítnout revoluci ze scény do skutečnosti však vedou k dystipickým účinkům. Inscenování revoluce na druhou stranu otevírá účastníkům nové druhy dojmů, které by nebylo možné vyjádřit jinak a jinými prostředky.
Spílání publiku - Peter Handke,Jitka Bodláková
8,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hra P. Handkeho v roce 1966 působila jako jeden z největších skandálů evropského divadla, neboť v ní nabourává veškeré konvence správně napsaného dramatu i divadelních postupů, skryta je v ní silná kritika života šedesátých let. Cílem hry však není pouhá provokace, zkoumá především funkci divadla ve společnosti, pro kterou vzniká.
Italská opera v mozartovské Praze - Marc Niubo
17,41 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha je věnována jednomu z klíčových období dějin pražského divadla, vrcholným rokům zdejší italské opery (1781-1785), které významně ovlivnily světově proslulou tvorbu a recepci děl W. A. Mozarta. Téma je pojednáno ze dvou vzájemně se doplňujících hledisek: jako dějiny pražské opery a jako sonda do dobového italského repertoáru. Ve čtyřech kapitolách jsou vyloženy podmínky vzniku a provozu opery v Thunovském a následně i Nostitzově divadle, průběh sledovaných sezon, na vybraných sedmi operách hlavní rysy a důležitá témata repertoáru, který je v závěru zhodnocen v mezinárodním kontextu. Mozartovské souvislosti tvoří další interpretační rámec. Kniha je založena na důkladném přehodnocení dosavadní literatury, nových pramenných objevech a analýzách oper, jež z většiny dosud nebyly ve světové odborné literatuře zpracovány. Součástí jsou rozsáhlé přílohy soupis repertoáru, transkripce dokumentů, ale také slovníkově uspořádané biogramy italských interpretů.
Americké avantgardní divadlo - Arnold Aronson,Daniela Jobertová
12,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha Arnolda Aronsona, profesora divadelních studií Columbia University v New Yorku, systematicky, kvalifikovaně a přitom velmi čtivě mapuje vývoj amerického alternativního divadla. Vrací se k jeho kořenům, výstižně charakterizuje široký kulturní, společenský i umělecký kontext jeho vzniku a zejména poučenými a kritickými analýzami seznamuje čtenáře s jeho nejvýznamnějšími osobnostmi, soubory a inscenacemi. Aronson sleduje jak vnější podmínky rozvoje americké divadelní avantgardy, tak vlivy zakotvené uvnitř uměleckého vývoje, jako byly myšlenky a umělecké postupy Marcela Duchampa, Gertrude Steinové, Antonína Artauda či Johna Cage. Postupné zakořeňování těchto postupů sleduje autor na příkladě experimentů v Black Mountain College, happeningů (například Alana Kaprowa), či v díle Living Theatre. Aronson dále připomíná kolektivní duch 60. let, vznik a existenci Open Theatre, vznik rituálního divadla a postupného jeho přerodu do divadla performancí, jako je Schechnerova Performance Group, nebo Serbanovy divadelní experimenty v LaMaMa. Kniha zachycuje, jak se v 70. a 80. letech avantgardní hnutí dále štěpí, performance se individualizuje, od rituálu se na jedné straně vrací k estetizaci jako v dílech Roberta Wilsona, Richarda Foremana a Wooster Group, a dále k extrémním projevům tzv. "body art" na pomezí masochismu a sebepoškozování, i individuálním performancím zakotveným v autobiografické sféře performera (Spaulding Grey, Laurie Anderson).
Úvod do performatívnych štúdií - Aleksandra Jovićević,Ana Vujanović
14,25 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Jednoznačná odpoveď na jednoduchú otázku, čo performatívne štúdiá vlastne sú, nie je celkom možná, preto prinášame publikáciu, cieľom ktorej je priblížiť a ozrejmiť podstatu umenia performancie. Odborné state publikované v tejto knihe opisujú základný rozsah performatívnych štúdií posledných desaťročí. Tento rozsah sa vzťahuje tak na epistemologickú úroveň pokrývajúcu východiskové pojmy, koncepty a ich príklady, ako aj na umeleckú a kulturálnu prax, ktorá zahŕňa oblasť performatívnych štúdií v ich historickom priereze a v aktuálnosti. Aleksandra Jovićević Profesorka Aleksandra Jovićević pôsobila na Fakulte dramatických umení Univerzity umenia v Belehrade, na Katedre performatívnych štúdií Newyorskej univerzity v New Yorku a ako hosťujúca profesorka na Katedre dejín umenia a divadla na Univerzite La Sapienza v Ríme, kde v roku 2011 získala miesto stáleho profesora. Počas svojej kariéry publikovala množstvo odborných štúdií doma i v zahraničí. Ana Vujanović pôsobí ako teoretička, výskumná pracovníčka, spisovateľka, pedagogička, kurátorka a dramaturgička. Momentálne je hosťujúcou profesorkou v odbore performatívnych štúdií na Univerzite v Hamburgu. Je autorkou viacerých odborných stati a publikácií (Umetnost u Srbiji u 20. veku, Razarajući označitelji/e performansa). Podstatná časť jej činnosti je spojená s platformou TkH (Teorija koja Hoda) – nezávislou teoretickoumeleckou platformou združujúcou teoretikov a umelcov z oblasti performancie, divadla, filmu a vizuálneho umenia a zároveň je šéfredaktorkou rovnomenného časopisu.
Baletní divadlo z pohledů hudební dramaturgie - Miloš Schnierer
13,02 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ústředním tématem publikace je sledování baletního umění pod zorným úhlem typu dějového baletního divadla. Z tohoto pohledu autor prioritně charakterizuje původní hudební tvorbu určenou baletním představením. Sleduje také její druhotný nepochybný přínos do koncertní dramaturgie, kde nejlepší díla žijí samostatným koncertním životem, ať již v kompletním tvaru, nebo v autorsky sestavených suitách. Jde o díla 20. století, v němž právě moderní hudba inspiruje choreografy k obohacování baletní techniky. Je zdůrazněna základní průkopnická umělecká síla Ruského baletu Sergeje Ďagileva v Paříži. Publikace současně ukazuje velký přínos české baletní tvorby, zejména v dílech Bohuslava Martinů, což nebylo dosud takto publikováno. Hodnotí zakladatelský přínos Oskara Nedbala a vstupy Vítězslava Nováka na baletní scénu, jakož i přehledy domácí a zahraniční tvorby.
Mi, magyarok a színpadon - 51 fantasztikus színészlegenda élete - Endre Sal
18,73 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Latinovits, Ruttkai, Törőcsik, Sinkovits, Garas, Psota... sokáig sorolhatnánk a huszadik századi magyar színjátszás felejthetetlen alakjait. Könnyedén fel tudjuk idézni csodálatos alakításaikat, még mindig fülünkbe cseng a hangjuk. De kik voltak ők valójában a színfalakon kívül? Mit éltek meg ezek a tehetséggel és érzékenységgel megáldott emberek mielőtt felgördült volna a függöny? Mennyit tettek hozzá a személyes kudarcok, örömök, bánatok a művészi teljesítményükhöz? Sal Endre, a népszerű Mi, magyarok könyvek szerzője ezúttal a színművész mögött rejlő emberre irányítja olvasói figyelmét. Az esendő, olykor hibázó, küzdő, szeretetre, elismerésre éhes hétköznapi emberre, aki a tapasztalataiból és az őt ért hatásokból olyan kimagasló művészi teljesítményt tudott felépíteni, ami generációk számára nyújtott és nyújt a mai napig maradandó élményt.
Let´s baROCK! - René Nekuda
36,53 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha Let’s baROCK! je zábavnou alternativou k akademickým encyklopediím dějin barokního divadla. Publikace je založena na stejném principu jako celá tvorba Geisslerů: propojuje hravě staré s novým tak, aby to čtenáře bavilo. Kniha upozorní na klíčové osobnosti, teatrologické i společenské mezníky či díla barokního období, současně se každý čtenář stává badatelem. Práce s kresbami a odkazy všeho druhu vede k zamyšlení o barokním umění dnes, o jeho vnímání, poselství a nadčasových hodnotách.

Webová stránka Divadlo - teória, história,..., zasahuje do kategórie Prírodné vedy ponúka zaujímavé a informačné informácie o divadle, jeho teórii a histórii. Na tejto stránke návštevníci nájdu podrobné vysvetlenia a analýzy kľúčových teórií týkajúcich sa divadelného umenia. Od pojmov ako dramatická štruktúra a charakterizácia postáv, po rôzne formy divadelného prejavu a ich vplyv na publikum. Snažíme sa poskytnúť návštevníkom jedinečný pohľad na to, ako divadelná teória a jej koncepty ovplyvňujú tvorbu a interpretáciu divadelného diela. Okrem teórie sa na stránke tiež zameriavame na históriu divadla. Zahrňujú tie najdôležitejšie obdobia a prúdy vývoja divadelného umenia, od starovekého gréckeho a rímskeho divadla, cez stredoveké mysteriózne hry až po súčasné moderné divadlo. Súčasťou je aj priblíženie slávnych divadelných osobností a ich vplyv na vývoj divadla. Našim cieľom je poskytnúť návštevníkom hlbší vhľad do sveta divadla a jeho dôležitého miesta v spoločnosti. Stránka je prezentovaná prostredníctvom pútavého dizajnu a prehľadnej navigácie, ktorá návštevníkom umožňuje jednoducho preskúmať jednotlivé tématické sekcie. Divadlo - teória, história,..., je neoceniteľným zdrojom pre divadelných nadšencov, študentov divadelnej vedy, divadelných umelcov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o komplexný pohľad na divadelnú kultúru a jej historické a teoretické základy. Pozývame vás, aby ste sa pripojili k návšteve našej stránky a objavili fascinujúci svet divadelného umenia a jeho vnútorné jadro - teóriu a históriu divadla.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile