Spoločenské vedy

Image
Dejiny pedagogického myslenia I. Počiatky vedomej výchovy a pedagogických teórií
15,52 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Cieľom publikácie je poskytnúť základný prehľad z oblasti dejín pedagogického myslenia v širšom kontexte. Prvá časť trojdielneho cyklu Dejiny pedagogického myslenia z časového hľadiska mapuje obdobie staroveku, vymedzené vznikom písomných systémov a prvých štátov (okolo 3. tisícročia pred Kristom) po zánik Západorímskej ríše (476 po Kristovi). Pojem starovek nie je ohraničený len časovo, ale aj geograficky.
Dión Chrýsostomos - O výtvarném umění, náboženství a filosofii
5,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha oboznamuje so životom a dielom Dióna Chrysostoma (Zlatoústeho). Dión bol predstaviteľom tzv. 'druhej' sofistiky, hnutia nájomných rétorikov, učiteľov a potulných filozofov.
Úvod do filozofie, sociologie a psychologie
10,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Nové pohledy společenských věd s ilustracemi Vladimíra Renčína. Knížka je určena studentům gymnázií jako učebnice i jako originální impulz k sebepoznání.
Psycholožky v županu
20,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha dvou mladých psycholožek a autorek stejnojmenného podcastu přibližuje širší veřejnosti psychologii a péči o duševní zdraví skrze aktuální problémy a praktická doporučení. Přináší čtenářům jednotlivá odborná témata autenticky a uvolněně, přičemž se vždy opírá o evidence-based výzkumy a doporučení.
Arteterapie
26,07 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha Arteterapie – od individuální zkušenosti ke kolektivním souvislostem je postavena na tvrdé zkušenosti autorky, jejíž hlavním cílem je uplatňovat při práci s lidmi vlastní postupy. Jinakost přístupu je patrná jak z doširoka pojatého (sebe)kritického textu oscilujícího mezi autobiografií a populárně naučnou literaturou, tak z obrazově bohaté přílohy.
Divoce ženská
22,47 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Obnovte svůj vztah k posvátné ženské podstatě! Díky tomu získáte kontrolu nejen nad fyzickým a duševním zdravím, ale i nad vlastními tvůrčími schopnostmi. Budete moci aktivně utvářet svůj naplněný a inspirující život.
Pascalovské meditace
18,53 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha Pascalovské meditace (1997) patří k nejdůležitějším teoretickým pracím francouzského sociologa Pierra Bourdieua (1930–2002). Autor se v ní pokouší pohlédnout z odstupu na celek svého díla a výslovně rozpracovat základní principy, jimiž se ve svém bádání řídil. Východiskem knihy je kritika „scholastického rozumu“, tedy snaha odkrýt sociální podmínky umožňující veškerou intelektuální práci; nejdůležitější z těchto podmínek pak je samotná situace scholé, volného času osvobozeného od praktických tlaků.
Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol
12,22 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Práce se zabývá problematikou rozvoje sociálních dovedností u žáků na I. stupni základní školy. V souvislosti se změnami vzdělávací politiky v ČR a s nimi spojeným novým pojetím hlavních cílů je zjevný ústup od encyklopedických znalostí a memorování.
Vitajte v dobe autoritárov
15,21 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Žijeme v novej dobe. Autoritárski vodcovia sa stali ústrednými postavami globálnej politiky.
Úřednické kabinety v Evropě
12,38 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Co jsou úřednické kabinety? Proč a za jakých okolností vznikají?
Umění vytvářet vzpomínky
13,37 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Vzpomínky jsou stavebními kameny naší identity, podílejí se na tom, kým jsme a jak se chováme i jak se cítíme. Meik Wiking při výzkumu štěstí zjistil, že jsou lidé šťastnější, pokud se staví k minulosti pozitivně až nostalgicky.
V síti dezinformací
12,06 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Vůči alternativním faktům není imunní skoro nikdo. Občas jim určitě věříte i vy.
Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách
24,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách shrnují materiály z 65. Nobelova sympozia, které se konalo 11.–15. srpna 1986 v Lidingö u Stockholmu.
Moc a síla dákiní
22,47 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Titul Moc a síla dákiní volně navazuje na knihu Moudré ženy od Tsultrim Allione vydanou nakladatelstvím OWP před několika lety. Díky ní měli čeští čtenáři možnost seznámit se s významnými tibetskými mystičkami z různých historických období, které dosáhly osvícení a staly se inspirací pro mnohé ženy i muže kráčející po duchovní cestě.
Bezpeční lidé
9,79 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Řada z nás investuje mnoho do vztahů, které nám způsobují hluboká zranění. Nakonec zůstáváme opuštěni nebo využiti a zbude nám jen velmi málo oplátkou za to, co jsme dali.
Srdce v lůně
11,56 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Moderní způsob života a výrazný odpor k riziku v naší vystresované společnosti učinily z rození dítěte hrozivou diagnózu, a proces porodu tím byl zbaven své zázračnosti a kouzla. Tato převratná kniha Amali Lokugamageové, britské vedoucí lékařky s gynekologicko-porodnickou specializací, naznačuje, jak může být cílem každé ženy rodit co nejpřirozeněji a mít k tomu maximální možnou podporu.
Smrt. Esej o konečnosti
12,55 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Člověk ví, že musí zemřít, a toto vědomí patří mezi základní charakteristiky lidskosti, náboženství, metafyzika a kultura si však kladou za cíl smrt přemoci. Západní filosofie od Platóna po Hegela tvrdí, že sám výkon myšlení je překonáním smrti a konečnosti.
Prevence a účinné řešení šikany
9,92 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace se věnuje problematice šikany u dětí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem. Autoři navrhují nejen její řešení, ale především čtenáře seznamují s možnostmi prevence tohoto jevu, který je u dětí s autismem velmi častý.
Nebo, peklo, politika
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Boli udalosti z novembra 1989 „zamatovou revolúciou“? Kto zavliekol prezidentovho syna a zavraždil Remiáša? Sú kauzy „Technopol“ a „Triptych“ vymyslené?
Nepeňažná exekúcia
18,43 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Nepeňažná exekúcia je dielom, v ktorom sa originálnym spôsobom spojili poznatky právnej (súdnej a exekútorskej) praxe s výsledkami vedeckého skúmania tohto razantného spôsobu núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Autor vytvára, po prvýkrát v slovenskej právnickej spisbe, teoretické základy exekúcie na nepeňažné pohľadávky, ktoré majú pevné východiská v jeho vlastnej exekútorskej praxi.
Politická náboženství
7,22 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Sv. 18: Krátký spis z r. 1938 představuje jedno z nejdůležitějších Voegelinových děl. Ukazuje strukturální podobu ideologických masových hnutí (fašismu, nacismu, komunismu) s politickými náboženstvími, interpretuje je jako jejich sekularizovanou podobu a zařazuje do jejich historického vývoje.
Financování politických stran a regulace politických kampaní
6,64 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Financování politických stran a problematika transparentnosti financovánípolitiky se v letech 2009-2011 staly významným programovým tématem politických stran v České republice. Publikace je záznamem konference Financování politických stran a regulace politických kampaní, která proběhla v říjnu 2011 v Praze, a jíž pořádal think-tank CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, e.V., zastoupení v České republice, a pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice.
Jak se žije dětem s postižením po deseti letech
13,77 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
První kniha Jak se žije dětem s postižením věnovala pozornost dětem s pěti typy zdravotního postižení (nevidomí, neslyšící, s Downovým syndromem, se spinální muskulární atrofií a s dětskou mozkovou obrnou). Autorka v ní sledovala, jak se rodiče vyrovnávají s faktem, že se jim narodilo „jiné“ dítě, problematiku jeho vzdělávání a školní docházky a také otázky, „co bude dál“, tedy budoucnost těchto dětí. V pokračování první, úspěšné knihy se autorka po deseti letech vrací ke stejným „dětem“ a hovoří s nimi o jejich současném životě, snech a plánech, ale i životních zklamáních apod.
Jazyky reprezentace 2
11,64 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kolektivní monografie Jazyky reprezentace tematicky i autorsky navazuje na stejnojmennou knihu, vydanou v roce 2012. Prezentuje dvacet českých či anglicky psaných studií, které se z různých úhlu pohledu zabývají tématem vyznačeným podtitulem Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře.
Rasová mytológia. História rozdeľovania ľudí
6,65 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Autor spracoval signifikantné pramene rasového myslenia, doplnil ich vlastnými originálnymi, niekedy aj prekvapivými úvahami a vytvoril tak prácu, ktorá je, pokiaľ viem, v slovenskej literatúre zatiaľ ojedinelá. Egon Gál
Skryté síly mozku. Průvodce systémem využití mozku k zásadnímu zlepšení paměti
11,64 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Máte potíž zapamatovat si jména, čísla nebo tváře? Pak asi těžko uvěříte, ža autor této knihy je schopen zapamatovat si celý telefonní seznam nebo sled karet v silném balíčku.
Pevné objetí. Cesta k vnitřní svobodě
15,33 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku, jsou pevně stanoveny její hlavní kroky a principy. V pevném objetí je třeba vyjádřit a konfrontovat vzájemné city, a to nejprve ty negativní (vzájemné výhrady). Ty musí být vyjádřeny autentickým, pro druhého vnímatelným způsobem, tedy nejen slovně.
Príbeh filozofie
11,35 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Odpovede na veľké otázky ľudstva z pera popularizátora filozofie Roberta Zimmera dopĺňajú edíciu literatúry faktu k 25. výročiu Vydavateľstva SLOVART. Utvárali dejiny a udomácnili sa vo svetových knižniciach – väčšinou ich však málokto číta – klasické diela filozofie, ako je napríklad Kantova Kritika čistého rozumu alebo Nietzscheho Tak vravel Zarathustra.
Probace a mediace
17,17 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Možnosti řešení trestných činů. Tuto knihu lze považovat za první ucelenou odbornou publikací v naší zemi k tématu probace, mediace, činnosti Probační a mediační služby včetně navazujících a doplňujících aktivit nevládních organizací v rozsáhlém prostoru trestní spravedlnosti.
Nejkrutější psychopati v dějinách
11,87 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Z príbehov jednotlivých vrahov a ich obetí mrazí. Rovnako ako z vedomia toho, že väčšina z nich pôsobí ako príjemný sused odvedľa...
Konečná krajina
14,92 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha esejů japonské specialistky na problematiku médií, video artu a multimediálního umění je koncipována jako soubor textů, zkoumajících problematiku médií v postkomunistické východní Evropě ve srovnání se západním světem, a především Japonskem. Média – Revoluce – Reklama – Porno – Japonsko – Východní Evropa, to jsou klíčová slova textů Keiko Sei.
Instituce a odpovědnost
13,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Autor analyzuje pojem zodpovednosti, jej ekonomický význam a vplyv na vývoj spoločnosti. Formuluje pravidla obmedzujúce vplyv politickej moci vedúcej k zvyšovaniu spoločenskej zodpovednosti vlastníkov, podnikateľov, manažérov a politikov.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile