Pedagogika

Image
Dejiny pedagogického myslenia I. Počiatky vedomej výchovy a pedagogických teórií
15,52 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Cieľom publikácie je poskytnúť základný prehľad z oblasti dejín pedagogického myslenia v širšom kontexte. Prvá časť trojdielneho cyklu Dejiny pedagogického myslenia z časového hľadiska mapuje obdobie staroveku, vymedzené vznikom písomných systémov a prvých štátov (okolo 3. tisícročia pred Kristom) po zánik Západorímskej ríše (476 po Kristovi). Pojem starovek nie je ohraničený len časovo, ale aj geograficky.
Vizuomotorické listy, 1. díl
11,32 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Cílená stimulace vizuomotoriky v předškolním a mladším školním věku je nezbytným předpokladem k úspěšnému zvládnutí čtení a psaní. Právě na podporu spolupráce ruky a oka se zaměřuje tato publikace.
Den v mateřské škole
13,02 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Ačkoli kniha vychází z ověřené pedagogické teorie, nabízí velmi čtivého průvodce běžným dnem v mateřské škole. Autor se ptá, zdali si děti mohou mazat chleba k svačině samy, jak zorganizovat náročné situace typu přechodů z jednoho prostředí do druhého, a ukazuje, že děti toho zvládnou mnohem více, než si sami myslíme.
Od praxe k teorii ve vzdělávání učitelů
22,55 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Oborová didaktika představuje nedílnou součást učitelské přípravy napříč všemi aprobačními předměty, ale i stupni vzdělávání. Publikace se věnuje přípravnému vzdělávání učitelů anglického jazyka, pojednává však zejména o využití videozáznamů reálné výuky v rámci tzv. videoklubů jako součásti oborově didaktické přípravy.
Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol
12,22 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Práce se zabývá problematikou rozvoje sociálních dovedností u žáků na I. stupni základní školy. V souvislosti se změnami vzdělávací politiky v ČR a s nimi spojeným novým pojetím hlavních cílů je zjevný ústup od encyklopedických znalostí a memorování.
Táta Geek
14,07 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Geekové – novodobá kategorie dospělých, jejichž poznávacím znamením je dětství u počítače, Dračího doupěte, případně v kroužku programování. Jsou zběhlejší v technice než kterákoliv generace před nimi a své inovace neváhají aplikovat ne všechny aspekty života.
Profesní rozvoj učitelů
8,94 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
V zahraničních výzkumech, jejichž přehled mimo jiné najdete v této knize, se již delší dobu ozývá volání po tom, aby se účinky profesního rozvoje učitelů posuzovaly podle skutečných dopadů na výsledky jejich pedagogické práce. Informace o aktivitách profesního rozvoje učitelů v České republice jsou bohužel fragmentární, často chybí mezinárodní srovnání a pokud už nějaké existují, je jim věnována nedostatečná pozornost ze strany vzdělávací politiky.
Odolné dítě
16,44 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Dnešní výchova je v mnohém jiná, než tomu bylo dřív. O děti pečujeme, jako by šlo o vzácné cizokrajné květiny, kolem kterých je třeba postavit skleník a neustále je chránit, hlídat a se vším jim pomáhat.
Příběh školní šikany
6,97 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Představit nejdůležitější poznatky o školním šikanování na pozadí příběhu, který vtáhne čtenáře do děje – to je cílem této neobvyklé učebnice. Její text je rozvržen do pěti hlavních kapitol, které na reálných životních situacích ilustrují vývoj a zákonitosti jednoho z nejnebezpečnějších skupinových fenoménů.
Čo si myslí náš tínedžer?
23,66 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Keď sa dospievajúci mozog prepája, zvyšuje sa produkcia hormónov a nezávislosť je čoraz lákavejšie, nastáva perfektná rodinná búrka. Rodičovstvo je zrazu fuška.
Pověz mi to obrázkem
7,98 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Pracovní listy obsahující v úvodu krátké pojednání o problematice odlišného mateřského jazyka (OMJ), jak se zachovat před nástupem tohoto dítěte do MŠ, jakými radami a postupy se řídit ve chvíli, kdy takové dítě do MŠ již dochází. Praktická část publikace je zaměřena na aktivity, které s pomocí karet zapojují děti do běžného provozu MŠ, ukazují pedagogům, jak lze karty využít i pro ostatní děti.
Anatomie a fyziologie lidského těla
22,41 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Publikace seznamuje se stavbou a fungováním lidského těla v základním rozsahu, který je náplní studia psychologie, pedagogiky, sociální práce a dalších humanitních (nelékařských) oborů. Text nezabíhá do medicínských podrobností, ale přináší stručné kompendium dvou rozsáhlých teoretických oborů medicíny.
Nejlepší hry do kapsy
12,92 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha představuje výběr z deseti dílů řady Hry do kapsy, které Portál vydal v letech 2003 až 2005. Zahrnuje to nejlepší z oblasti her sociálně psychologických, motorických a kreativních, které deset malých knížeček postupně nabízelo.
Od dětství k dospívání (prvé vydanie)
6,64 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha je jedním z jejích stěžejních děl. Ukazuje, jak je montessoriovská představa „alternativní“ výchovy a vyučování a vůbec reformy školství stále aktuální.
Malování jako hra a přirozená stopa
11,64 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Chuť malovat je vlastní každému člověku. Tradiční výchova, především ve škole, se snaží směřovat tuto přirozenou potřebu k umění.
Žil byl kdysi kdesi
11,21 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha plná klasických pohádkových bytostí, jako jsou princové, králové, draci, princezny a komtesy, vychází ze zásad genetické metody výuky čtení. Pohádky jsou psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od příběhů jednodušších, složených z jednoslabičných slov, přes dvouslabičná slova až po pohádky náročnější, obsahující slova troj a čtyřslabičná.
(M)univerzita
9,43 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Název [M]UNIVERZITA je víceznačný. Písmeno [M] znamená „moderní“, „Masarykova“, „mezinárodní“ i „moje“ univerzita.
Psychologie
15,19 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Publikace určená studentům pedagogických oborů prezentuje obecnou, vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii se zaměřením na mladší a starší školní věk dítěte. Tato publikace je určená studentům pedagogických oborů – budoucím učitelům, kteří budou pracovat s dětmi mladšího a staršího školního věku, tedy se žáky základní školy.
Třída zpívá ÍÁÍÁ
9,31 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Publikace volně navazuje na sešit Slovo, slovo slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Přináší metodický materiál pro rozvoj fonematického uvědomování a elementárních pěveckých dovedností předškolních a mladších školních dětí. Obsahuje 14 jednoduše, ale velmi účelně, zhudebněných jazykových her.
Bezpeční lidé
9,79 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Řada z nás investuje mnoho do vztahů, které nám způsobují hluboká zranění. Nakonec zůstáváme opuštěni nebo využiti a zbude nám jen velmi málo oplátkou za to, co jsme dali.
Knížka pro tatínky
18,15 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
V dnešní době prožívají nastávající otcové těhotenství své partnerkyvíce než před lety a přítomnost otce u porodu se stala téměř samozřejmostí. Kniha přináší odpovědi na otázky, které v souvislosti s těhotenstvím, porodem a péčí o malé dítě muže napadají.
Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání
20,66 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Publikace z ediční řady Komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání přistupuje k problematice s vědomím, že učitelé v mateřských školách obvykle nemají přírodovědné vzdělání. Zohledňuje vývojová specifika předškolních dětí, např. skutečnost, že vnímají neverbální komunikaci často více než komunikaci verbální.
Prevence a účinné řešení šikany
9,92 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Publikace se věnuje problematice šikany u dětí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem. Autoři navrhují nejen její řešení, ale především čtenáře seznamují s možnostmi prevence tohoto jevu, který je u dětí s autismem velmi častý.
Veselé úkoly s příběhy
9,31 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Početní a logické úkoly pro děti od 5 do 8 let Kniha obsahuje několik samostatných pohádkových příběhů (Želví hora, Černý kocour, O knoflíčkách, Dominik a vesmír, Filip a letadlo…) proložených úkoly k procvičování základních matematických úkonů. Děti si tak hravou formou upevňují své početní znalosti a dovednosti, sčítají a odčítají do deseti a správné výsledky jim ve spojení s klíčem umožňují například vyřešit doplňovačku či vybarvit políčka v mozaice tak, aby se ukázal obrázek důležitý pro další děj příběhu.
Šimonovy pracovní listy 15
8,74 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov.
Tvoříme z obrázků našich dětí
18,15 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Autorka ponúka množstvo možností, ako detské kresby a iné výtvarné práce využť na vytvárenie nejrôznejších dekorácií.
Skryté síly mozku. Průvodce systémem využití mozku k zásadnímu zlepšení paměti
11,64 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Máte potíž zapamatovat si jména, čísla nebo tváře? Pak asi těžko uvěříte, ža autor této knihy je schopen zapamatovat si celý telefonní seznam nebo sled karet v silném balíčku.
Sourozenecké konstelace
18,72 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Aktualizovaná a rozšířená verze bestselleru o výchově sourozenců v rodině. Autor s vhledem a humorem nabízí čtenářům fascinující a často úsměvný pohled na to, jak pořadí ve skupině sourozenců ovlivňuje osobnost, manželství a vztahy, výchovný styl, kariéru a děti.
Jak se domluvit s kojencem a batoletem
8,02 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Jedinečná publikace na českém trhu věnovaná rodičům malých dětí se zabývá komunikací prostřednictvím gest a znaků, které děti používají místo slov, protože ještě neumí vůbec, anebo plynně mluvit. Kniha přináší praktický návod k tomu, jak rozvíjet přirozenou komunikaci malých dětí gesty a znaky, a klade velký důraz nejen na odborné informace, ale zejména na praktické zkušenosti využití ověřeného komunikačního systému gesty a znaky v každodenním životě s dítětem raného věku.
Když dětem nejde čtení 3. Čtení slov se shluky souhlásek
9,31 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Pracovné listy umožňujú učiteľom i rodičom účinnejšie pomáhať deťomTřetí díl pracovních listů, které pomáhají dětem při problémech se čtením, svým pojetím navazuje na dva předcházející díly. Je to zábavná čítanka, s níž může dítě pracovat doma i ve škole.
Kooperativní učení a vyučování
7,05 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Námety, cvičenia a hry smerujúce k spolupráci žiaka a učiteľa..
Nápady pro tvořivé děti
10,83 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Náměty pro tvořivé děti pracují s dětskou hravostí a chutí vlastnoručně si vytvořit zajímavou a pěknou věc. Malované tričko, působivý rámeček na fotografie, korále jak pro princeznu, zdobené hodiny…, to všechno (a mnohem více) nabízí praktická knížka.

Náš web zameraný na kategóriu Knihy sa môže pochváliť aj svojou podkategóriou Pedagogika. Ak ste pedagógom, učiteľom, študentom alebo jednoducho mali záujem o oblasť vzdelávania a výučby, táto podkategória je určená práve vám. V našej podkategórii Pedagogika nájdete veľké množstvo kníh, ktoré sa zameriavajú na problematiku výchovy, vzdelávania a pedagogických prístupov. Snažíme sa ponúknuť široký výber titulov, ktoré sa hľadiska pedagogiky dotýkajú rôznych vekových skupín a vzdelávacích obsahov. Naše knihy zamerané na pedagogiku vám umožnia získavať nové poznatky a inšpiráciu pri plánovaní a realizácii výučby. Nájdete tu publikácie od uznávaných odborníkov s bohatými skúsenosťami z praxe. Tieto knihy pokrývajú rôzne témy, ako napríklad moderné didaktické metódy, inkluzívne vzdelávanie, motiváciu žiakov, hodnotenie a mnoho ďalších. V našej ponuke nájdete knihy vhodné pre všetky úrovne vzdelávania - od predškolského vzdelávania až po vysokoškolský stupeň. Okrem toho, ak plánujete osobný rozvoj v pedagogickej oblasti, môžete nájsť aj knihy týkajúce sa odborného rozvoja pedagógov. Vedome vyberáme knihy, ktoré sú relevantné pre súčasné trendy a nové výskumy v oblasti pedagogiky. Veríme, že náš web v oblasti Pedagogiky bude pre vás užitočným zdrojom a pomôže vám pri vzdelávaní, výučbe či profesijnom raste. Často aktualizujeme našu ponuku, aby sme vám priniesli najnovšie a najzaujímavejšie knihy v oblasti pedagogiky. Ak chcete objaviť nové prístupy, metódy a objaviť zaujímavé publikácie, navštívte našu podkategóriu Pedagogika a začnite objavovať fascinujúci svet vzdelávania a vyučovania.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 18%
Plagát s paspartou chutné variácie müsli
21,87 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Moje první tvary - autor neuvedený
10,39 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Milan Kňažko Hráč - Ľubica Krénová
13,54 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Súprava obrazov EAT & BAKE 100 x 40 cm 3 kusy
18,78 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Flight or Fright - Stephen King, Bev Vincent, Hodder & Stoughton
22,75 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Beyond The Surface - Nicolas Andre, Nobrow Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Tajomstvá mladého Bajzu - Eva Maliti Fraňová
13,25 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Malý Mikuláš a nový školský rok (9.) - René Goscinny
9,80 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Zloději řek
20,25 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Možno si zatancujeme na druhom svete
14,16 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Hľadanie slobody
4,66 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Ježko Jožko nechce jesť
7,22 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Numismatika a notafilie
18,99 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Konzervativní ročenka 2012
8,94 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Až delfín promluví
13,37 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Guirca Pánsky kostým - Upír Veľkosť - dospelý: M
38,99 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Daně, účetnictví, vzory a případy - autor neuvedený
20,02 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile