Umenie

Image
Bára - neuvěřitelný příběh věže / The incredible story of a tower
17,55 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Architekt Martin Rajniš postavil nedaleko Chrudimi dřevěnou rozhlednu. 4 dny po slavnostním otevření ji rozmetalo tornádo. Dnes opět stojí.
Václav Menčík. Obrazy
17,96 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Monografie významného českého malíře Václava Menčíka byla vydána na základě dlouholeté spolupráces pražskou Galerií 33. Malíř bývá označován za „posledního kubistu v Čechách“, neboť byl v mládí asistentem Emila Filly.
Emil Holub
12,87 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Jak dnes vnímáme Emila Holuba a aktivity, které jsou s ním spojené? Jak toto vnímání ovlivňují nejrůznější mýty a legendy?
Taktika přepisu. Polští autoři v časopise Světová literatura
14,92 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecképříspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl v českém prostředí.
Plamene lásky
15,52 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha prezentuje výsledky výskumu príležitostných pamiatok staršej slovenskej literatúry, ktoré tematizujú manželstvo a úlohu manželky v ňom. Sústreďuje sa na spôsob literárneho stvárnenia manželského života a role manželky, ako aj na povahu súvisiacich básnických obrazov.
2 + 2 = 5
10,82 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Lidská kultura stvořila nekonečné množství utopických, antiutopických a dystopických představ. Nejvíce antiutopických a dystopických textů jako výrazu nedůvěry v utopie se objevilo ve 20. století.
Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury
15,83 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha komplexně zkoumá proces pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury a kriticky se staví proti převažující interpretační linii, vedoucí od národního obrození až po marxistickou literární vědu, která se snažila uchovat velkolepý obraz 16. století jako „zlatého věku“. Ve sledovaném období žila česká převážně reformačně orientovaná společnost v sebestředném náboženském mesianismu a stavěla se odmítavě k jakýmkoliv kulturním novinkám. Knihtiskařská produkce zřetelně odrážela konzervatismus a mravní rigorismus utrakvistické společnosti, která ignorovala zábavnou literaturu, protože ji považovala za samoúčelnou anebo dokonce za nežádoucí.
Interpretační poznámky ke studiu operních titulů
8,12 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Interpretační poznámky ke stěžejním operním dílům – Mozartovu Donu Giovannimu, Verdiho Nabuccovi, Rigolettovi a La Traviatě, Pucciniho Bohémě a Tosce – mají sloužit k pochopení řady odlišností v dirigentské technice, dynamických retuší, řešení přechodů a tempových souvislostí. Nejsou striktním příkazem, jak řešit komplexní problematiku interpretace a studia operních titulů, mají sloužit jako inspirace možných přístupů k řešení problémů, které se mohou při realizaci a studiu vyskytnout.
Prozaický svet Petra Karvaša
1,25 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Prozaický svet Petra Karvaša nadväzuje na Dramatický svet Petra Karvaša s podtitulom Teatrografia (z roku 1995). Bibliografiu prozaickej tvorby významného slovenského spisovateľa zostavila Katarína Hradileková a úvodnú štúdiu o Karvašovi ako prozaikovi napísal Vladimír Petrík. Výberovú personálnu bibliografiu pripravovilo Literárne informačné centrum k spisovateľovým nedožitým 80.narodeninám.
Růže je rosa e rose est růže
23,12 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kolektivní monografie Růže je rosa e rose est růže, věnovaná významnému romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi, je soustředěna k tématu překladu jako stěžejního kulturního fenoménu. Narážka na proslulý verš Gertrudy Steinové v názvu knihy odkazuje na hlavní jazyková pole bádání a překladů Jiřího Pelána.
Sochař a restaurátor Karel Stádník
36,00 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha se zabývá osobností a dílem sochaře a restaurátora, jáhna Karla Stádníka. Analyzuje podrobně nejen jeho dílo, ale také pohnutky, které jej vedly k tomu, že se věnoval celý život převážně sakrálnímu umění.
Eseje o bábkovom divadle
2,90 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
V najnovšej útlej knihe s názvom Eseje o bábkovom divadle (Brno, 2018) sa Dagmar Inštitorisová venuje existenciálnym otázkam, ktoré sú späté s bábkarským umením. Práca je súborom ôsmich esejí s názvami Bábka a tajomstvá textu (polemická rozprava na tému bábka, interaktívnosť a hranice zneužitia divadelných postupov), Prečo sa bábky pri klaňačke nedržia za ruky, Bábka sa nikdy nechce meniť, Bábka sa nemusí pretvarovať, Keď sa stráca z javiska, O prvom bábkohercovi, Otvorene a Vždy iba mlčky.
Milan Pitlach Close up
26,16 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
V intimně laděné knize fotografií Close Up se Milan Pitlach věnuje tématu, které je mu skutečně více než blízké – fotografování své ženy. „A tak tě fotím, i když vím, že tím nepodám žádný důkaz.
Mary Duras
31,08 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Strhující životní příběh vynikající sochařky Mary Duras (1898–1982) se odehrál na pozadípohnutých dějinných událostí 20. století, které významně ovlivnily její soukromý i umělecký život. Osobní biografie kosmopolitní umělkyně je spíše námětem na román.
Obraz a diseminace: Za novou historii pro fotografii
7,13 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Fotografia ako bytostne hraničný fenomén osciluje na hranici pominuteľného a trvalého, dynamického a statického, zjavného a skrytého, vedy a mágie, pravdy a fikcie, dokumentu a monumentu, informácie a veci. Geofreyho Batchena ako historika a teoretika fotografie zaujímajú práve tieto hraničné momenty.
Záznamy manipulované reality
9,92 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Katalog Záznamy manipulované reality autora Pavla Humhala je souborem prací, které vznikaly v průběhu dvaceti let a nakonec se staly součástí disertační práce na Akademii výtvarných umění. V této teoretické práci s názvem Excesivní hodnoty současného umění se autor zajímal o krajní polohy umění, kdy umělci překračují pomyslné hranice dané konvenční morálkou, obvyklou sexualitou a psychickými a tělesnými schopnostmi.
Urbánní situace
15,33 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Francouzský filosof a esejista Olivier Mongin nabízí strukturované pojednání toho, co dnes, v době globalizace, znamená město nebo urbánní prostor. Nejde ovšem o mezioborovou tematickou encyklopedii, ale spíše o rámec konfrontace různých oborů, jimž je téma různým způsobem vlastní – literatury, historie, architektury, sociálních věd – rámec mající umožnit, aby se město opět mohlo stát obecným pojmem: polis, předmětem politiky v nejzásadnějším smyslu, tedy toho, co je občanům společné, a nebylo pouze termínem či slovem, nabývajícím vzájemně nesouvisejících významů v různých polích odborné způsobilosti.
Česká malba generace 90.let 20.století / Czech Paiting of the 1990s Generation
53,71 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Monografie Česká malba generace 90. let představuje tvorbu 25 výtvarníků, kteří vstupovali na českou výtvarnou scénu v průběhu devadesátých let 20. století. Ve dvaceti pěti medailoncích, k nimž text napsala Edith Jeřábková, jsou představeni Jiří Černický, Ivan Vosecký, Petr Písařík, Petr Pastrňák, Josef Bolf, Tomáš Vaněk, Jakub Špaňhel a mnozí další.
Slavné stavby Českých Budějovic
20,25 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Jako další z edice Slavné stavby vydává nakladatelství FOIBOS BOOKS knihu o architektuře Jihočeského města České Budějovice. Publikace představí 75 staveb.
Cesty za smyslem literárního díla II
10,74 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha, jak už její název naznačuje, navazuje na svazek, který byl publikován v Karolinu v roce 2005. Je sumou Jankovičových prací za posledních zhruba patnáct let.
Hostem svého bytí
25,01 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Od samého počátku své tvorby se autor vyjadřuje prostřednictvím kresby. Jeho současnému kresebnému projevu předcházejí téměř tři desetiletí intenzivního vývoje.
Hrajte to nahlas aneb 50 let Love Me Do
17,55 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Historie rockové hudby 50. až 70. let v osmnácti obrazech od Leoše Šeda je fascinujícím a zasvěcenýmprůvodcem tím „nej nej nej“, co se v moderní populární hudbě po druhé světové válce odehrálo. Nejde o chronologicky suchý přehled dat, názvů singlů či sestav jednotlivých kapel, na stránkách téměř pětisetstránkové knihy se totiž před čtenářem otevírá pohled zaujatého fanouška, programově neobjektivního, protože píše o tom, co měl a má rád, co v posledních desetiletích poslouchal, sháněl po burzách a pídil se po všem možném okolo, aby získal o svých miláčcích co nejvíce informací.
Ve stínu plachet
49,88 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Fotografická publikácie prináša zábery z cesty plachetnice Blue Thunder z Holandska do Jižnej Ameriky.
Z šedé zóny
22,30 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Jan Bernard v letech, z nichž pochází většina textů v knize, náležel v českém prostředí bezpochyby k nejvýznamnějším filmovým kritikům a teoretikům - jeho erudované články, pedagogická a lektorská činnost ovlivnily nemálo diváků, stejně jako filmových odborníků a tvůrců... Jeho stati jsou přitom dodnes informačně bohaté a čtivé... Nalezneme tu kritiky, detailní analýzy, teoretické stati, informační materiály, referáty z odborných konferencí a interní zápisy ze schůzí a diskuzí. Mnohé z textů dnes náležejí k těžko dohledatelným a raritním... Kniha pomáhá připomenout si a zpětně lépe pochopit jak dobovou rétoriku textů o kinematografii, tak jejich institucionální a politické pozadí.
Plzeň Emotivní / Pilsen Emotional
45,02 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Fotografická publikace Jindřicha Přibíka Plzeň emotivní je výjimečná jak svým časovým obloukem mezi lety 1955 - 2005, tak autorovým osobním příběhem jeho města. Jindřich Přibík patří již více než padesát let mezi nejvýznamější, ale také mezi nejsložitější české fotografy.
Nechovejte se tu jako doma, příteli
7,46 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Esej je v Kunderovom ponímaní polýfóniou úvah, spomienok, polemík, príbehov. Pátra v nich po podstate románu a podstate romanopisca.
Lennonova zeď / The Lennon Wall / Mur Lennon
15,66 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Fotografická publikace věnované proslulé malostranské 'Lennonově zdi'. Na počátku byla autorova báseň, vzdávající hold poetické atmosféře tohoto unikátního místa. Později začal Jaromír Zemina při procházkách Kampou proměny zdi dokumentovat formou barevných fotografií.
Malý slovník managementu divadla
7,71 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Príručka pre organizátorov, producentov, manažérov, produkčných, študentov a adeptov štúdia divadla,kultúry a umenia.
Ján Kadár (SK)
8,36 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha významného slovenského filmového teoretika, ktorý je známy aj svojimi teoretickými prácami z oblasti fotografickej tvorby.
Jan Šimek ? Příběhy soch
52,23 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Česko-anglická výtvarná monografie o českém sochaři Janu Šimkovi.
Fotografujeme Boudoir. Kompletní průvodce tvorbou intimních portrétů
15,67 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Boudoir fotografie je mnohem důmyslnější a vyžaduje vyšší míru spolupráce než obvyklé glamour snímky. Protože stále rostoucí zájem žen o vlastní intimní portréty vynesl tento fotografický žánr mezi jeden z nejžádanějších, provede vás zkušená fotografka detailně celým průběhem fotografování od nezbytné přípravy s klientkou, přes volbu šatníku a líčení nebo vhodné pózy až po nezbytné techniky post-produkce.
František Bílek a jeho pražský ateliér
54,69 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Publikace vydaná při příležitosti znovuotevření Bílkovy vily (novéexpozice Galerie hlavního města Prahy) obsahuje texty významných českých historiků umění, kteří ozřejmují pozadí doby a souvislosti spojené s projektováním pražského ateliéru na Hradčanech. Stať Petra Wittlicha přibližuje Bílkovu grafiku a drobnou plastiku v kontextu s pracemi veřejného charakteru, Jindřich Vybíral se podrobněji zabývá tvaroslovím sochařovy vily, Zdeněk Lukeš se soustřeďuje na zástavbu hradčanských bašt a Martin Krummholz přináší zcela nové poznatky do bílkovského bádání.

Vitajte na našej webovej stránke, ktorá je venovaná umeniu v kategórii príroda! Prehliadnite si fascinujúci svet umeleckých diel inšpirovaných prírodou a objavte ich jedinečnú krásu a význam. Umenie je lákavý spôsob, ako vyjadriť a zachytiť prírodu v jej najrôznorodejších formách. Na tejto stránke nájdete nielen maľby a fotografie, ale aj sochy, inštalácie a ďalšie umelecké diela, ktoré si uchovávajú silu a energiu prírody. Svety umenia a prírody sa prelínajú a vzájomne obohacujú. Mnohí umelci sa inšpirujú vo svojej tvorbe prírodnými scénami, krajinami a živými organizmami, čím vytvárajú diela, ktoré hlboko rezonujú s divákmi. Naša webová stránka je miestom, kde sa tieto diela stretávajú a prezentujú v celej svojej nádhere. Prehliadajte si jedinečné maľby, ktoré odhaľujú detaily prírodných scenérií s precíznou štetkovou technikou a vyváženým použitím farieb. Zasadnite sa v aute, aby ste sa presunuli do krajiny plnej fotografií, ktoré zobrazujú nádherné vrcholky, vodopády a pokojné jazerá. Nielenže budete mať možnosť obdivovať tieto úžasné diela, ale tiež sa dozviete viac o umelcoch, ich technikách a ich vnímaní prírody. Nájdete tu aj sochy a inštalácie, ktoré vytvárajú zaujímavé dialógy medzi prírodou a umením. Kartiere a skulptúry sa dokonale miešajú s okolitou krajinou, čím tvoria výnimočné umelecké skúsenosti, ktoré nám umožňujú pozorovať krásu a sílu prírody v novom svetle. Naša webová stránka vám ponúka zážitok z prírody a umenia z pohodlia vášho domova. Nechajte sa uniesť do sveta tvorivosti a dajte sa na túto cestu objavovania umeleckého diela inšpirovaného prírodou. Prehliadajte si náš rozsiahly katalóg umení a ocitnite sa v dokonalom spojení medzi umením a prírodou. Máte radi prírodu a zaujíma vás umelecký svet? Potom ste na správnom mieste. Zapojte sa do našej komunity a zdieľajte svoje myšlienky a reakcie v diskusiách, čítajte o umelcoch, ktorí sa inšpirujú prírodou, a buďte informovaní o najnovších umeleckých výstavách a podujatiach. Užite si jedinečnú kombináciu umenia a prírody na našej webovej stránke a objavte nesmiernu krásu a bohatstvo, ktoré nám obe tieto zázraky ponúkajú. Vstúpte do sveta umeleckej prírody a pustite sa na nezabudnuteľnú cestu objavovania!

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 18%
Plagát s paspartou chutné variácie müsli
21,87 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Moje první tvary - autor neuvedený
10,39 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Milan Kňažko Hráč - Ľubica Krénová
13,54 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Súprava obrazov EAT & BAKE 100 x 40 cm 3 kusy
18,78 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Flight or Fright - Stephen King, Bev Vincent, Hodder & Stoughton
22,75 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Beyond The Surface - Nicolas Andre, Nobrow Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Tajomstvá mladého Bajzu - Eva Maliti Fraňová
13,25 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Malý Mikuláš a nový školský rok (9.) - René Goscinny
9,80 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Zloději řek
20,25 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Možno si zatancujeme na druhom svete
14,16 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Hľadanie slobody
4,66 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Ježko Jožko nechce jesť
7,22 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Numismatika a notafilie
18,99 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Konzervativní ročenka 2012
8,94 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Až delfín promluví
13,37 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Guirca Pánsky kostým - Upír Veľkosť - dospelý: M
38,99 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Daně, účetnictví, vzory a případy - autor neuvedený
20,02 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile