Výtvarné umenie

Image
Václav Menčík. Obrazy
17,96 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Monografie významného českého malíře Václava Menčíka byla vydána na základě dlouholeté spolupráces pražskou Galerií 33. Malíř bývá označován za „posledního kubistu v Čechách“, neboť byl v mládí asistentem Emila Filly.
Tvar mezi dívkou dívající se do mobilu a jejím mobilem
18,04 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Publikace představuje výběr z prací za posledních 20 let. Katalog otevírají nejnovější objekty – fiktivní knihy – návod na těžko řešitelné problémy, na které postupně navazují starší práce.
Toyen. První dáma surrealismu
67,49 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Toyen je dodnes jednou z nejznámějších a nejuznávanějších avantgardních umělkyň na světě. Biografie této svobodomyslné malířky a výrazné osobnosti meziválečné umělecké avantgardy, která sama o sobě šířila mnoho mýtů, odkrývá dosud neznámá fakta a zachycuje historii mnoha obrazů.
Magie kresby
30,67 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Technika, funkce, styl a kontext italské kresby vrcholné renesance a manýrismu podpořeného v letech 2020–2022 Grantovou agenturou České republiky, je katalogem stejnojmenné výstavy. Reprezentativní přehlídka italské kresby 16. století se koná v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži ve dnech 15. 6. - 17. 9. 2023.
Liturgický textil a způsoby jeho prezentace
17,96 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Metodika přímo navazuje na předchozí metodiku s názvem Liturgické textilie a jejich památková ochrana, přičemž se zaměřuje na specifika prezentace textilií v památkově chráněných objektech (např. zámeckých kaplích) včetně zdůraznění jejich liturgické funkce (druhová skladba, církevní slavnosti). U parament s druhotně využitými světskými textiliemi jde o identifikaci jejich původní funkce a zařazení do širších kulturních souvislostí a doplnění o obrazovou dokumentaci (např. analogické vzory na šlechtických portrétech) a o zdůraznění didaktické funkce prezentace vůči návštěvníkům. Součástí metodiky jsou také shrnující kapitoly o dějinách muzejní prezentace.
Emil Holub
12,87 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Jak dnes vnímáme Emila Holuba a aktivity, které jsou s ním spojené? Jak toto vnímání ovlivňují nejrůznější mýty a legendy?
Hlavu vzhůru! Furt se de!
26,98 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Projekt seznamuje veřejnost s mnohovrstevnatou osobností malířky, ilustrátorky a designérky textilu Marie Fischerové-Kvěchové, která byla odvážnou a emancipovanou ženou, ale také milující matkou a duší vily Sakrabonie v Černošicích, kde se koncentrovalo společenství jedné z mnoha větví rodiny Fischerových. Ti vlastnili prosperující cihelnu v Libčicích nad Vltavou a byli v českých zemích prvními, kteří se na konci 19. století začali s velkým úspěchem věnovat výstavbě zděných továrních komínů a komínů s vodojemy.
Publicistika 3. Výtvarné eseje a kritiky 1921-1930
26,49 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Svazky Publicistika 3 a Publicistika 4 navazují na vydanou Publicistiku 2 (2012) a přinášejí objemný souhrn Čapkových referátů, recenzí, poznámek a článků o dění v oblasti výtvarného umění v letech 1921–1930, respektive 1931–1939. Těmito svazky ukončujeme nejen vydávání výtvarné publicistiky tohoto autora, ale uzavírají se jimi i celé Spisy, jejichž vydávání zahájil v roce 2007 svazek s Čapkovou literární publicistikou.
Tajomstvá umenia
23,66 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Odhaľte nové významy známych majstrovských diel! Dlho stratené majstrovské dielo Leonarda da Vinci sa nájde skryté za stenou. V obraze je zašifrovaná tajná správa, ktorej rozumie len vybraný okruh ľudí.
Příběh maškarního sálu ze zámku v Českém Krumlově
27,47 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Výpravná obrazová publikace představuje poprvé unikátní nástěnné malby z poloviny 18. století vytvořené malířem Josefem Ledererem na téma italsko-francouzské commedie dell´arte. Kniha navíc přibližuje tajemné prostředí maškarního sálu českokrumlovského zámku, včetně dobových kostýmů a přináší i nevšední pohledy na město Český Krumlov.
Jižní cíp
8,36 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Malířku Janu Míčkovou (1940-2020) představuje publikace Jižní Cíp jako krajinářku, ilustrátorku a také výtvarnici zabývající se sklem. Text rozvádí její úspěch na výstavě v Paříži v roce 1970 a zmiňuje snahy malíře Vladimíra Míčka obrátit ji svým směrem.
AMA
22,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
AMA je prvé kritické spracovanie dlhodobej osvetovej činnosti Ľubomíra Ďurčeka (1948), Květoslavy Fulierovej (1932) a Júliusa Kollera (1939 2007). Rozsiahla fotografická dokumentácia spoločne s výberom kľúčových textov predstavuje ich osobitý program pedagogického pôsobenia medzi amatérskymi výtvarníkmi v rokoch 1968 až 1998. Ako lektori pôsobili pod záštitou bratislavských obvodných kultúrnych stredísk.
Sekora
54,04 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Ondřej Sekora (1899–1967) byl významný ilustrátor a tvůrce dětských knih, jehož nejslavnější hrdiny dodnes zná v podstatě každé malé dítě. Současně zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médií či komiksu a obecně patří k nejzásadnějším tvůrcům domácí populární kultury první poloviny dvacátého století.
Sochař a restaurátor Karel Stádník
36,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Kniha se zabývá osobností a dílem sochaře a restaurátora, jáhna Karla Stádníka. Analyzuje podrobně nejen jeho dílo, ale také pohnutky, které jej vedly k tomu, že se věnoval celý život převážně sakrálnímu umění.
Radovan Čerevka
36,86 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Monografická kniha slovenského umelca Radovana Čerevku, sochára a tvorcu objektov a inštalácií prináša reflexiu tvorby diel z rokov 2007 2018. Umelec vo svojej tvorbe reaguje na svet masových médií, tlačových agentúr, so šírením správ o konfliktoch, kde sa zameriava na protivojnovú tematiku.
Street Art
14,20 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
V posledných desaťročiach sa výtvarné umenie presunulo z múzeí, zo súkromných zbierok a z galérií do ulíc. Bohato ilustrovaná kniha Street Art sa snaží zachytiť práve tento fenomén - bujnejúcu scénu, ktorej predstavitelia sa vyjadrujú prostredníctvom tagov, grafitov, nálepiek či diel vytvorených pomocou šablón.
Karel Jerie. Portfolio
31,41 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Galerie Nemesis uvádí poprvé na knižní a sběratelský trh portfolia nejlepších fantasy a sci-fi malířů z České a Slovenské republiky. Jedná se o vysoce kvalitní barevné a černobílé tisky na volných listech o velikosti menší A3 (260x390 mm), vhodné k zarámování i jako sběratelský artikl.
Mary Duras
31,08 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Strhující životní příběh vynikající sochařky Mary Duras (1898–1982) se odehrál na pozadípohnutých dějinných událostí 20. století, které významně ovlivnily její soukromý i umělecký život. Osobní biografie kosmopolitní umělkyně je spíše námětem na román.
Záznamy manipulované reality
9,92 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Katalog Záznamy manipulované reality autora Pavla Humhala je souborem prací, které vznikaly v průběhu dvaceti let a nakonec se staly součástí disertační práce na Akademii výtvarných umění. V této teoretické práci s názvem Excesivní hodnoty současného umění se autor zajímal o krajní polohy umění, kdy umělci překračují pomyslné hranice dané konvenční morálkou, obvyklou sexualitou a psychickými a tělesnými schopnostmi.
Jaroslav Horejc. Mistr českého art deca
114,55 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Obsáhlá publikace vydaná při příležitosti výstavy Jaroslava Horejce pořádané v Domě U Kamenného zvonu (2016-2017) představuje jednu z nejpozoruhodnějších osobností českého sochařství 20. století. Publikace mapuje Horejcovu rozsáhlou tvorbu v odborných textech zaměřených na sochařskou tvorbu, architektonickou plastiku a užité umění (s reprodukcemi zakomponovanými v textech a celostránkovými fotografiemi reprezentativních děl). Přínosnou a záslužnou součástí publikace je rozsáhlý soupis Horejcových děl s vyobrazeními všech prací.
Česká malba generace 90.let 20.století / Czech Paiting of the 1990s Generation
53,71 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Monografie Česká malba generace 90. let představuje tvorbu 25 výtvarníků, kteří vstupovali na českou výtvarnou scénu v průběhu devadesátých let 20. století. Ve dvaceti pěti medailoncích, k nimž text napsala Edith Jeřábková, jsou představeni Jiří Černický, Ivan Vosecký, Petr Písařík, Petr Pastrňák, Josef Bolf, Tomáš Vaněk, Jakub Špaňhel a mnozí další.
Slová o sochách Martina Dzureka
19,40 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Martin Dzurek, sochár narodenný r. 1973. Na ceste za svojím cieľom sa ponára do hĺbok vibrácií svojho srdca, v snahe chápať a stvárniť ich v tej najčistejšej a najadekvátnejšej forme.
Ženy - inštitúcie? K dejinám umeleckej prevádzky deväťdesiatych rokov
15,15 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Určujúcim predpokladom tejto práce je poznanie, že umenie je kontextuálna záležitosť, teda nie akási uzavretá entita, na ktorej esencii a kvalitách sa možno raz a navždy a najmä objektívne dohodnúť. Skôr je zrejmé, že Umenie 'ako také', teda umenie s veľkým U - univerzálne, nadčasové, 'objektívne kvalitné' - jednoducho neexistuje.
Tušili světelné záplavy
10,82 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
11 studií Ivana O. Štampacha se věnuje otázce vnímání Boha v české výtvarné a literární moderně, jejíž představitelé se dostávali až na okraj mystických zření, jako tomu bylo u Březiny, Bílka či Váchala.
Skupina Máj 57
14,43 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Kniha mapuje úsilie o umeleckú slobodu vo výtvarnom umení na území Československa na prelome 50.- tych a 60.-tych rokov.
Pražští malíři 1600-1656
5,90 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Majstri tovariši, učedníci a štoliari v Knihe Staromestského maliarskeho cechu.
Milan Kunc. Portréty/Portraits
40,18 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Život malíře, kreslíře, sochaře, keramika, autora instalací a performancí Milana Kunce (1944) je bytostně spjat s Prahou a Německem, se stejnou lehkostí se však pohyboval na americké, italské a nizozemské scéně. Většinu života strávil v Düsseldorfu (jako žák Josefa Beuyse a Gerharda Richtera) a Kolíně nad Rýnem.
Jan Šimek ? Příběhy soch
52,23 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Česko-anglická výtvarná monografie o českém sochaři Janu Šimkovi.
Josef a Josef Kaplicky
19,19 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Vzpomínková kniha, jejímuž sestavení slavný architekt věnoval několik let, vychází nejen u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v pražské Galerii Zdeněk Sklenář. Jméno a dílo Josefa Kaplického není širší veřejnosti příliš známé, přesto jeho přínos českému výtvarnému umění v mnohém přesahuje rámec působení na pražské Uměleckoprůmyslové škole.
Kunst-Lehre: Nauka umění
8,61 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Paul Klee, který je vedle P. Picassa asi největším výtvarníkem 20. století, byl činný i na poli literárním. Antologie jeho klíčových textů z let 1900-1929 zahrnuje recenze výstav, příležitostné texty na počest malířských kolegů a hlavně teoretické traktáty osvětlující základní formální principy jeho malířské tvorby.
Bohumil Kafka. Příběh sochaře (1878-1942)
17,55 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Monografie věnovaná Bohumilu Kafkovi (1878–1942)je pro porozumění dílu tohoto předního představitele českého figurálního sochařství první poloviny 20. století a jeho dobovým souvislostem nepřehlédnutelným přínosem, v některých ohledech překvapivým. První, rozsáhlejší část publikace je zaměřena na umělecký a osobní příběh sochaře – významně ovlivněný francouzským uměním – a uzavírá ji kapitola věnovaná Kafkovým pěti monumentálním pomníkům, z nichž nejznámější a také nejviditelnější je jezdecká socha Jana Žižky na pražském Vítkově.
Rudolf Krivoš. Svedectvá, signály, odkazy / Rudolf Krivoš. Testimonies, Signals,
27,55 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
V zbierke bratislavskej Galérie Nedbalka je kvalitne zastúpená tvorba maliarov a sochárov Nástupu 1957 vrátane jeho špičky v podobe členov niekdajšej Skupiny Mikuláša Galandu – maliari A. Barčík, R. Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, sochári V. Kompánek, A. Rudavský, P. Tóth, grafik I. Štubňa. Galéria už v minulosti prezentovala tvorbu Milana Paštéku (2013) a manželského páru Viery Žilinčanovej a Michala Jakabčica (2014). V roku 2015 (apríl) to bude Rudolf Krivoš.

V kategórii Učebnice a príručky sme pre vás pripravili skvelú podkategóriu venovanú výtvarnému umeniu. Ak hľadáte inšpiráciu, techniky alebo jednoducho chcete rozvíjať svoje umelecké zručnosti, ste v správnom mieste. Na našom webe nájdete bohatú zbierku materiálov zameraných na rôzne aspekty výtvarného umenia. Sme presvedčení, že umenie je dôležitou súčasťou nášho života a môže mať veľký vplyv na našu kreativitu, sebavyjadrenie a emocionálnu pohodu. V podkategórii Výtvarné umenie nájdete návody, tipy a triky od skúsených umelcov a výtvarníkov. Sú tu videá, ktoré vás oboznámia s rôznymi technikami, ako maľba olejovými farbami, akvarely, pastelkami a podobne. Ponúkame tiež podrobné návody na kreslenie a skicovanie, aby ste si mohli postupne rozvíjať svoje zručnosti. Okrem toho vám radi poskytneme informácie o najznámejších umelcoch a ich dielach, aby ste mali lepšiu predstavu o histórii výtvarného umenia a ich vplyve na súčasnú scénu. Môžete si prečítať zaujímavé články o rôznych štýloch a prúdoch, ako impresionizmus, kubizmus, abstraktné umenie a mnoho ďalších. Naším cieľom je inšpirovať vás a podnietiť váš tvorivý proces. Veríme, že každý má umelecké talenty a naša webová stránka je tu, aby vám pomohla objaviť a rozvinúť ich. Preto neváhajte prehľadávať naše články, videá a návody a začnite tvoriť vlastné výtvarné diela. Ak sa chcete podeliť so svojimi umeleckými výtvormi alebo mať možnosť diskutovať s ďalšími nadšencami výtvarného umenia, môžete sa zapojiť aj do našej online komunity. Tu si môžete vymieňať názory, radovať sa z úspechov a inšpirovať sa prácou ostatných. Výchova v umeleckom duchu je dôležitou súčasťou rozvoja každého jednotlivca. Preto vám prinášame túto podkategóriu Výtvarné umenie, aby sme vám pomohli objaviť a rozvíjať váš umelecký potenciál. Nechajte sa inšpirovať, učte sa nové veci a vytvárajte umenie, ktoré bude vás aj ostatných oslovovať a dotýkať sa ich srdca.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

ASIR Súbor obrazov AFRICKÉ ŽENY 70 cm MDF
24,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát s paspartou Budha na exotickom pozadí v čiernobielom prevedení
20,25 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Iron Maiden Fear Of The Dark
4,99 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Original Flava - autor neuvedený
27,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Winx Family - Rodinné šťastie - Iginio Straffi
4,23 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Svoboda - Odvaha být sám sebou - Osho
13,48 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Times Convert - Deborah E. Harkness, Headline
15,68 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Ver Sacrum - autor neuvedený
56,95 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
1000 Retail Graphics - autor neuvedený
37,53 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Když se život začne hroutit - Rachel Hollis
20,84 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Čiapočky papierové Starburst 6 ks
1,88 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Estetické čtení Vladaře
15,83 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
"Triple" negativní karcinomy mléčné žlázy
22,30 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Foucaultova filozofie svobody
6,97 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Keď sa more upokojí
14,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Život je len jeden
8,91 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Medvedík v kuchyni
7,59 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Súčasná slovenská literatúra po roku 1989
13,21 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile