Výtvarné umenie

Image
Az Országház díszítőfestészete - Zsuzsa Kapitány-Horváth,Margit Kerekes
6,42 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A magyar Országház különlegesen erős építészeti hatásának titka az aprólékosan kidolgozott részletek tökéletes összecsengésében rejlik. Ha összművészeti alkotásként tekintünk az épületre, szembetűnő, hogy a pazar építészeti elemek a festészettel, iparművészettel, szobrászattal és díszítőfestészettel kiegészülve alkotnak harmonikus egészet. Sorozatunk legújabb kötetének célja a kevéssé tárgyalt díszítőfestészet bemutatása. Az építkezés idején Budapesten épp virágkorát élő szakma egyik büszkesége az Országház díszlépcsőházában és legfőképpen folyosóin végigfutó pazar falfestés, amely stílusegysége mellett sziporkázóan részletgazdag és szemet gyönyörködtető. Sétáljunk végig az Országház folyosóin, és meggyőződhetünk arról, hogy a díszítőfestés harmóniát teremt az egyes díszítések és az építészeti tagozatok között.
Viera Kraicová – Obrazy - Miroslava Urbanová
15,20 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Viera Kraicová (5.júl 1920, Modra – 29.apríl 2012, Bratislava) bola významná predstaviteľka slovenskej maľby a ilustrácie, ktorej tvorba sa vymyká generačným nástupom a škatuľkám súdobých výtvarných tendencií. Hoci bola výtvarne a výstavne činná už od štyridsiatych rokov, začiatok jej zrelej tvorby v rámci slobodného autorského hľadania sa datuje až do konca päťdesiatych a začiatku šesťdesiatych rokov 20.storočia. V tom čase založila s kolegyňami z pražských štúdií Skupinu 4 (1958 – 1966) a začali spoločne vystavovať. V zbierke Galérie Nedbalka sú zastúpené Kraicovej obrazové experimenty na hranici abstraktného a figuratívneho zobrazenia, spontánne gestické maľby, ale aj jej utiahnutejšie, imaginatívne figuratívne polohy či návrat k farebnej škvrne ako hlavnému výrazového prostriedku a sprostredkovateľke emocionálneho výrazu.
Igor Minárik - Kresbomaľby - Daniela Čarná
28,49 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Monografia predstavuje prierez autorskou tvorbou Igora Minárika, jedinečného predstaviteľa analytických tendencií, ktorý je na výtvarnej scéne aktívny viac ako 45 rokov. Prostredníctvom hlavného textu Daniely Čarnej a hlavne bohatého obrazového materiálu ponúka čitateľovi a divákovi vizuálny zážitok z objavovania rôznych vrstiev obrazu. Ten je výsekom, v symbolickej rovine presahujúcim jeho plochu do nekonečných priestorov univerza. Minárikove obrazy fungujú ako časti nikdy nekončiacej megaskladačky, hyperkoláže, útržkov poznania, ktoré ponúkajú divákovi nevšedný až mystický zážitok. Popri hlavnom texte si môžeme prečítať aj kratšie sprievodné texty Rudolfa Filu a Jiřího Valocha všetky aj v anglickom preklade.
Záhada jedného obrazu
24,70 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Takzvaný Autoportrét Maulbertscha v zbierkach Rakúskej galérie vo Viedni patrí vyše jedno storočie k nevyriešeným záhadám neskorobarokového maliarstva strednej Európy . Sprevádzajú ho rozpaky a pochybnosti, ktoré sa týkajú nielen identity portrétovaného umelca na obraze, ale aj samotného tvorcu diela. Doterajšie pokusy o vyriešenie týchto otázok nepriniesli uspokojivé výsledky. Najnovšie sa ich snaží riešiť autor predkladanej monografie spájajúcej autora výnimočného diela a identitu portrétovaného maliara s doteraz málo známym, avšak vo svojej dobe vysoko ceneným portrétistom Františkom Antonom Palkom (Vratislav, 1717 - Viedeň, 1766).
Warhol - Klaus Honnef
11,35 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Andy Warhol je hlavný predstaviteľ popartového hnutia. Ako kreatívny a kritický pozorovateľ americkej spoločnosti dokázal stvárniť aktuálne témy, ako sú spotreba, materializmus, médiá a celebrity. Venoval sa reklame, komiksom, potlači predmetov bežnej spotreby, portrétoval najslávnejšie tváre Hollywoodu, a tým všetkým prispel k radikálnemu prehodnoteniu toho, čo je a čo nie je umelecké dielo. Práve vďaka Warholovi sa plechovka Campbellovej polievky a fľaša Coca-Coly stali objektami s rovnakou umeleckou hodnotou ako predmety na klasických zátišiach. Spolu s tým Warhol radikálne zmenil vnímanie samotného umelca. Svojou slávnou vetou „chcem byť stroj“ dal najavo opovrhnutie voči konceptu autorstva. Pracoval metódami masovej produkcie, mal desiatky asistentov a svoje štúdio rád nazýval fabrikou. Táto kniha prináša pohľad do Warholovho rozsiahleho a pestrofarebného životného diela, ktoré do umenia vnieslo témy ako bývanie, výroba a konzum, a tak úplne prehodnotilo vnímanie „vysokého“ a „nízkeho“ umenia.
Imago, imagines - Výtvarné dílo a proměn - Kateřina Kubínová
98,23 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, s níž jsou spojeny i proměny stylu. Netradičně pojaté dějiny středověkého umění jsou zasazeny do kontextu historického vývoje českých zemí, text provázejí četná vyobrazení.
Pissarro - Marina Linares,Zuzana Janská
11,35 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
„Otec impresionistov" Camille Pissarro bol prelomovým umelcom modernej éry. Nech už ide o jeho maľby alebo grafiky, impresionistické či pointilistické práce, portréty alebo diela s námetmi pracujúcich ľudí - jeho tvorba bola mimoriadne mnohostranná a plná technických i tematických inovácií.
Juvenílie - Bohdan Hostiňák
28,41 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Bohdan Hostiňák patrí k najvýraznejším predstaviteľom strednej generácie umelcov, ktorí ostali verní maľbe. Nová monografia Bohdana Hostiňáka „Juvenílie“ predstavuje vyše 200 diel vytvorených od roku 1983 do príchodu na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, presnejšie na Katedru maľby do Otvoreného ateliéru Rudolfa Sikoru v roku 1991. V tom čase Hostiňák vytvoril vyše päťsto výtvarných diel, unikátny počet, ktorý vznikol ešte pred štúdiom na vysokej škole. Titul Najkrajšia kniha Slovenska jej udelilo Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenský polygrafický zväz, Slovenská národná knižnica a Bibiana v kolekcii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie a to hneď v 3 kategóriách: - za vynikajúcu grafickú úpravu - za mimoriadne polygrafické spracovanie - za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy
Vincent Hložník – Príbeh jednej zbierky - Milan Baláž
33,24 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Diela Vincenta Hložníka prezentované v tejto knihe sú výberom obrazov rozsiahlej kolekcie budovanej takmer tri desaťročia. Vzhľadom na široký rozsah jeho výtvarných aktivít je výber redukovaný na voľnú kresbu a maľbu, ktoré majú k sebe veľmi blízko a často nemožno nájsť medzi nimi jasnú hranicu. Základnou myšlienkou budovanie zbierky je zámer prostredníctvom diel priblížiť ústrednú tému tvorby Vincenta Hložníka - hľadanie zmyslu ľudskej existencie. Výber diel je subjektívnym pohľadom a sleduje predovšetkým cieľ ukázať neobyčajnú šírku a mnohotvárnosť Hložníkovho umeleckého prejavu. Je samozrejme poznačený reálnymi možnosťami, dostupnosťou diel, či inými obmedzeniami. Každé dielo v zbierke má svoju vlastnú históriu a práve odkrývanie jeho "životných osudov" od obdobia a okolností vzniku až po jeho zaradenie do kolekcie, je tým najväčším dobrodružstvom pre zberateľa. Niekedy je táto cesta podrobne zmapovaná, inokedy celkom neznáma.
Stanislav Balko. Mimethexis II. - Stanislav Balko
31,21 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Prof.ak.mal. Stanislav Balko studoval v letech 1961- 1964 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a 1964 - 67 na Akademii výtvarných umění v Praze. Působil na Pedagogické fakultě, na Fakultě humanitních věd Univerzity Mateja Bela a jako děkan Fakulty výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici. Byl členem uměleckého sdružení Gerulata, iniciátorem a členem sdružení Synergia. V roce 1996 dostal hlavní cenu XIII. ročníka Súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici. Nyní působí jako vedoucí katedry maliřství na FU-FVU v Banské Bystrici. Pořádá řadu výstav na Slovensku i v zahraničí.
Total Romantic - Rastislav Podoba
9,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha TOTAL ROMANTIC je sprievodnou publikáciou, ktorá prezentuje slovenské a české umelkyne, ktoré tvoria (aj) v médiu maľby. Publikácia jej téma je analógiou na historický romantizmus v maľbe. Nadčasovosť ideí romantizmu fascinuje ľudí aj v dnešnej dobe, práve niektoré aspekty osobného zanietenia v tvorbe, individuálneho autorstva dominujú v umeleckej sfére stále, sú však adaptované a formované v súčasnosti a vo vzťahu k súčasnosti. Rozpor medzi každodennosťou a medzi iracionálnymi, supernaturálnymi predstavami tvorivého génia sú zrejme trvalým dedičstvom pre ďalšie generácie umelcov a umelkýň.
Ceruzarajz - András Szunyoghy
8,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A világszerte tucatnyi országban és nyelven megjelenő oktatókönyvek - Művészeti anatómia, Rajz ABC, Nagy rajziskola - szerzője, Szunyoghy András grafikusművész legújabb munkája nélkülözhetetlen mindazok számára, akik most ismerkednek a ceruzarajzolás szépségeivel és nehézségeivel, de hasznos azoknak is, akik apró mesterfogásokkal szeretnék tökéletesíteni tudásukat. A részletes és szemléletes képanyagot jól érthető szöveges leírások egészítik ki, így a gyakorlati tanácsok és elméleti információk a legegyszerűbb térformáktól a legbonyolultabb alakrajzokig megbízható segítséget nyújtanak a tanulásban. A Ceruzarajz nemcsak fejezetekre bontott rajziskola - a Kreatív Képzőművészet igazi kincsestára!
Voilá! - Tomáš Lahoda
55,81 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tomáš Lahoda patří k nejvšestrannějším umělcům současnosti. Ve svých obrazech s naprostou suverenitou střídá virtuózní realistickou malbu s abstraktními formami a blízké mu je též umění performance. Svědčí o tom i výpravná publikace Voila, která přináší výběr z jeho dosavadní tvorby. Lahoda často pracuje v cyklech, přičemž se v každém cíleně věnuje určitému tématu, ať je to kritika současné konzumní společnosti, podoby a proměny kýče či interpretace světa reklamy. Pro jeho díla je příznačná hravost, ironie i perzifláž, nikdy ale neschází umělcův nadhled, jeho porozumění teorii vizuálního umění a zejména zcela samozřejmá poučenost dějinami umění. Reprezentativní monografie je mimo jiné také příspěvkem k objevování Lahodovy tvorby pro domácí publikum, neboť jeho práce jsou známější spíše ve světovém kontextu, kde také nejčastěji vystavuje a kde jsou jeho díla zastoupena v mnoha galerijních a muzejních sbírkách.
Šumava patafyzická - Karel Steigerwald
25,60 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Rozsahem nevelká, ale obsahem nabitá a na nejvyšší technické úrovni zpracovaná publikace je příkladem atypické výtvarné monografie, která není jenom prezentací výtvarníka Petra Faltuse a jeho nejnovějších pastelů, ale doplněním o jedinečné texty Karla Steigerwalda se stává plnohodnotnou knihou určenou nejenom k pouhému prohlédnutí. Dílo vzniklo opačným postupem, než je obvyklé: nejdříve vzniklo 53 kreseb a až posléze je patafyzickými povídkami "ilustroval" či "animoval" autor textu. Kniha je živoucím organismem, její obsah se přelévá z roviny výtvarné do literární a zase zpět, jedno se navzájem doplňuje s druhým a příslibem neobyčejného zážitku je také hmatový prvek na obálce... Ale nejpodstatnějším aspektem, jenž autoři zdůrazňují při každé příležitosti, je ten, že kniha vznikala a mohla vzniknout pouze za předpokladu vzájemného a obohacujícícho přátelství všech zúčastněných i jejich partnerů, potomků a domácích či jiných zvířat.
Leonardo da Vinci - Alessandro Guasti,Massimiliano Lombardi
22,28 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Leonardo da Vinci, všestranný génius překypující zázračným uměleckým nadáním a neúnavný badatel ve všech oblastech lidského poznání, jehož jedinečnost spočívá právě v mimořádném rozsahu zájmů, jimž věnuje svůj talent. Byl nejen umělcem, ale také odborníkem v aritmetice, geometrii, astronomii nebo filozofii. Kniha sleduje podivuhodný proces profesního i duchovního vývoje tohoto jedinečného umělce, od počátků ve Florencii Lorenza Nádherného, přes pobyt v Miláně na dvoře Ludovica Mora, zakázky ve Florentské republice, Miláně i Římě, až po mýty, jimiž jsou jeho život a tvorba opředeny.
Účast - Jaroslav J. Alt
9,41 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Účast malíře v díle, účast pozorovatele v díle. Dílo jako prostor vzájemné komunikace tvůrce a diváka. Vizuální vnímání předmětné skutečnosti tvůrcem a její převod do díla. Obraz a jeho pravda. To jsou základní témata knížky. Obraz nelze vymyslet. Je třeba ho dělat, pracovat na něm. Kdy bude dokončen, se nedá dopředu odhadnout. Těch chvil, kdy se zdá, že se v práci chýlíme ke konci, je v jejím průběhu více. Často to jsou jen falešné signály spojené s chvilkovou radostí nad dobře nanesenou barevnou skvrnou detailu, jejíž zdánlivá prvotní oprávněnost může záhy ztroskotat na její neschopnosti komunikovat s obrazem v jeho celku. To, co se malíři ještě před chvílí zdálo jako možný správný krok v práci, obraz nechce, a skvrnu je potřeba udělat jinak. A to je dobrá zpráva, protože v této chvíli začíná být obraz sám sebou obrazem, který je ochotný s malířem komunikovat. Obraz ví, jak barvu namíchat, jakou má mít barva hustotu, jak má být pokládána. Malíř sám to neví, ale umí, pokud zná řemeslo.
Karol Ondreička - Aurel Hrabušický,Silvia Ilečková
46,55 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Hoci meno Karola Ondreičku staršieho rezonuje v povedomí kultúrnej verejnosti, s výnimkou výtvarného diela sa veľa dokladov o účinkovaní tohto umelca nezachovalo. Ondreičkovou tvorbou sa síce zaoberá každá štúdia alebo publikácia z dejín moderného umenia na Slovensku, ale vždy je to len niekoľko málo tých istých diel z jedného obdobia tvorby. Kurátori Aurel Hrabušický a Silvia Ilečková sa rozhodli predstaviť život a dielo maliara a grafika Karola Ondreičku podrobnejšie a odhaliť tak polohy, v akých tohto predstaviteľa slovenskej moderny nepoznáme.
Ján Kupecký – život a dielo - Oliver Solga
37,91 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Ján Kupecký – život a dielo
Bratislavský hrad na grafikách - Peter Barta
11,40 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum má vo svojich zbierkach vyše 1200 grafík rôznych tematických zobrazení a techník. Vynález kníhtlače, okrem zaznamenania písomného prejavu, umožnil aj značné rozšírenie obrazového materiálu. Vo veľkom sa začali vydávať rytiny oslavujúce panovníkov, mytologické výjavy a spoločenské udalosti alebo pohľady na mestá. V 16. storočí prišli do módy spracovania cestopisov s množstvom obrazovej prílohy zobrazujúcej krajiny a mestá, čo umožnilo spoznávať vzdialené končiny širšej populácii oveľa viac ako stáročia predtým. Jednou z takýchto veľkých publikácií, ktorá sa zaoberala aj územím Slovenska je Civitates orbis terrarum od G. Brauna a F. Hogenberga z roku 1572. Vďaka tejto knihe sa prvýkrát stretávame s vedutou Bratislavy, reálne zobrazujúcou budovy a vzhľad mesta. Od 17. storočia počet grafických zobrazení Bratislavy a hradu postupne rastie a vrchol dosahuje v 19. storočí, keď sa okrem tradičných celkových vedút mesta objavujú pohľady na jednotlivé časti mesta či významné budovy. Grafiky zobrazujúce Bratislavský hrad nám umožňujú sledovať premeny hradu od 16. storočia. Sú na nich zobrazené prestavby hradu uskutočnené Ferdinandom I., Pálfiovcami, Máriou Teréziou, ale aj stav hradného areálu po požiari v roku 1811. Od 19. storočia sa ruina Bratislavského hradu nezriedka predstavuje ako romantická spomienka na slávnu minulosť. Vďaka romanticky pôsobiacim prácam K. Frecha poznáme viaceré zákutia mesta, ako aj niektoré detaily hradných budov. S vynálezom fotografie však postupne upadá záujem o vydávanie rytín, napriek tomu sú hodnotným svedectvom doby a cieľom zberateľstva ako historický a umelecký dokument.
Typografia a dizajn písma na Slovensku, Začalo sa to Cyrilom a Metodom - Kolektív autorov
65,55 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikácia vychádza ako súčasť výskumného a výstavného projektu Typografia a dizajn písma na Slovensku - Začalo sa to Cyrilom a Metodom realizovaného katedrou vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prezentuje najkvalitnejšie výstupy tvorby slovenských grafických dizajnérov a typografom. Ponúka kvalifikovaný prehľad, analýzu a stručný popis tvorivých počinov v problematike písmarstva a typografie.
Slovohledě - Petr Nikl
15,67 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Dlouho připravovaná kniha Petra Nikla o věčném kamarádství obrazů se slovy. Výsledkem jsou básně a experimentální texty, které jsou současně i ilustracemi. Věnováno všem názvům, které opustily obrazy, a všem podobiznám, které odmítly slova. Ono ovšem – jedno bez druhého se neobejde. Originální výtvarná knížka se zabývá vztahem a souvislostmi mezi obrazovou a slovní představivostí, symbiózou obrazu a slova. Obrazotvorností textu a slovotvorností obrazu. Ve formě typogramů si hraje s možnostmi prolínání obou výrazových prostředků nejrůznějším způsobem. Sbírku obrazových básní v japonské vazbě nápaditě koncipoval Marek Pistora ze studia Najbrt. Je určena všem lidem od sedmi let. Kniha vychází za podpory Státního fondu kultury České republiky.
Veľká škola tieňovania
7,51 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Objavte čaro čiernej a bielej farby, nechajte sa ceruzkou zaviesť do sveta krajiniek, zátiší, portrétov a zvierat. Naučte sa zaujímavé techniky tieňovania! Neviete príliš maľovať, a napriek tomu by ste si radi sami vytvorili obrázky, ktoré si môžete zarámovať a zavesiť doma na stenu? S touto knižkou to nie je žiadna utópia. Spoznajte s ňou kúzlo čiernej a bielej farby a naučte sa s ňou tieňovať! Techniky tieňovania sú tu zrozumiteľne popísané a kniha obsahuje aj mnoho rád a trikov, s ktorými všetky uvedené postupy ľahko zvládnete. Tieňovanie je potom naozaj jednoduché. Na každej dvojstránke nájdete vždy vľavo už vytieňovaný výjav a na protiľahlej strane ten istý výjav v hrubých obrysoch. Záleží len na vás, ako ho dotvoríte. Čoskoro si uvedomíte si, že tieňovanie ceruzkou nie je vôbec ťažké – že je vlastne celkom jednoduché. Ceruzka sa vám v ruke zmení na čarovný prútik a na papieri sa začnú objavovať pútavé kresby – portréty, prekvapivé krajiny, krásne zátišia i zaujímavé zvieratá. Urobte si radosť! Nechajte sa zaviesť do magického čiernobieleho sveta!
Jana Farmanová: V znamení panny - Ivana Moncoľová
23,75 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Výber diel výtvarníčky Jany Farmanovej, rozdelených podľa maliarskej techniky na akvarely a kresby, nasledujú maľby, prezentuje diela z rokov 2013 - 2014. Do pozornosti je daná doteraz nie až tak samostatne vystavovaná časť tvorby, venovaná technike akvarelu. Akvarel ako technika vyžadujúca si sústredenosť maliarky, jej koncentráciu a rýchlosť je esenciou pre jej ďalšiu maliarsku tvorbu. Zámerom je aj poukázanie na situácie zo života, ktoré autorka násobením zobrazovania postupne rozvíja a uceľuje tak vlastnú autorskú ikonografiu. Farmanová si vyberá témy, ktorým dominuje jej rodina, najmä život dcér, ku ktorým sa vo svojej tvorbe vracia ob-dekády, ako ku zdroju inšpirácie a dekódovania vzťahu k súčasnosti. Nie je potom náhodné, že situáciam, ktoré tematicky spracováva dominuje tvár – definovaná v maliarskom žánri ako portrét. Farmanová, maľuje momenty, s ktorými empatizuje a chápe, ktoré utvrdzuje v existencii pri svojom bytí, s paralelným konaním a rozmýšľaním iného jedinca. Maliarka celoživotne otvára cesty k akceptácii myslenia iného človeka, preto aj v maľbe ako aj v životnom postoji jej ide o porozumenie, ktoré potom tlmočí v maliarskom jazyku.
Alfons Mucha /francouzsky/ - Sarah Mucha
18,34 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Muchovo zaujetí pro vše nové obsáhlo architekturu, design interiérů, fotografii, knižní grafiku, sochařství nebo návrhy užitého umění. A právě tyto dosud neprozkoumané oblasti Muchovy tvorby kniha čtenářům zasvěceně představuje prostřednictvím dokonale barevných reprodukcí.
Siegfried Herz: Femme Fatale - Otto M. Urban
20,64 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha - katalog k výstavě Femme Fatale obsahující 58 barevných reprodukcí obrazů z let 2018 - 2023 stejnojmenné výstavy.
Velázquez-tanulmányok - José Ortega y Gasset
6,42 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tartalom: A KÉPEK ÉLETRE KELTÉSE Bevezetés Velázquezhez (1943) [Életrajz] [Elhivatottság, körülmény és véletlen] [A portré, a festészet sarkpontja] Bevezetés Velázquezhez (1947) [Egy átutazó véleménye] [Megíratlan történelem] [Hermeneutika. - Elhivatottság] A téma: Caravaggio hatása [Négy tételj Formalizmus [Összenövés: szalon a Pradóban] Bevezetés Velázquezhez (1954) [Altalános bevezetés] [Aképek] Velázquez-témák Nemzedéki KÖRKÉP Nemzedéki TÁBLÁZAT
Otevřít Venuši - Georges Didi-Huberman
17,20 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Křesťanská pokora či zatracení, sadismus či metamorfózy pohanských témat: s pomocí analýzy čtyř deskových maleb Sandra Botticelliho, ilustrujících jednu Boccacciovu povídku, odhalíme, jak se u tohoto velkého malíře nahota splétá s krutostí a krása s neklidem, přičemž jeho dílo čerpá své základní postupy ze snu a z fantasmatu. Díky erudovaným exkursům do dobových teoretických i literárních textů francouzský filosof a historik umění Georges Didi-Huberman poukazuje na něco, co označuje jako „hybridní charakter“ italské renesance. Na její charakteristické propojování vysokého a nízkého, ideality a tělesnosti, kterému ovšem neuniká ani Botticelliho Venuše. Ba právě naopak, slavný akt Zrození Venuše se Didi-Hubermanovi stává východiskem reflexe a záminkou k polemice s tradičním pojetím tohoto obrazu jakožto ztělesnění „ideální nahoty“, oproštěné od jakýchkoli tělesných konotací. Vlastní smysl teoretického gesta je „otevření Venuše“. Slavný akt se otevírá nejrůznějším dobovým referencím, které velkou měrou komplikují představu Botticelliho jako idealistického umělce. V exemplární podobě je toto otevření předvedeno prostřednictvím konfrontace Zrození Venuše a enigmatické sérii čtyř obrazů, nazvané Příběh Nastagia degli Onesti, na níž je lidské tělo naopak zcela doslova otevřeno, tj. rozpáráno, a předvedeno ve své fyziologické „beztvarosti“.
Theodor Pištěk. Senzační realismus. Sensational Realism - Martin Dostál
28,74 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikace Senzační realismus dokumentuje ojedinělou Pištěkovu výstavní prezentaci v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, která byla zaměřena výhradně na malířovu hyperrealistickou fázi, s lehkými náznaky přesahu k jeho evropským či americkým druhům. Malíř byl na tomto výstavním projektu představen v pokud možno komplexním přehledu jeho nejznámějších a ikonických děl, které vznikaly zejména od první poloviny 70. let 20. století do první poloviny následné dekády; malíř se však ke svému svébytnému realismu průběžně vracel až do doby nedávné. V kontextu tvorby Theodora Pištěka (nar. 25. října 1932 v Praze) je tak navýsost napínavé srovnání jeho přístupu s americkým hyperrealistou Richardem Estesem, a také s tendencí evropského malířství, které z realismu vycházelo (Jacques Monory, Gerhard Richter, Gérard Gasiorowski) či na něj bezprostředně navázalo (Gottfried Heinvein). The catalogue Sensational Realism illustrates a unique exhibition of Pištěk’s artwork in the South Bohemian Gallery in Hluboká nad Vltavou, which focused specifically on his hyper-realistic era with a hint of his European and American comrades’ paintings. The painter was introduced in a complex overview by his pivotal and iconic works from the beginning of the 1970s till the first half of the next decade, nevertheless, he was returning to his distinctive realism until recently. In the context of Theodor Pištěk’s (born 25th October 1932 in Prague) work it’s utterly thrilling on the one hand to compare his approach to American hyperrealist Richard Estes, and on the other, to the tendencies of European painting, which are based on realism (Jacques Monory, Gerhard Richter or Gérard Gasiorowski) or they immediately follow up on realism (Gottfried Helnwein).
Paintings 1982 - 2022 - Vladimír Ossif
53,20 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Paintings 1982 - 2022
Marta Chabadová - monografia - Kolektív autorov
39,81 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Monografia predstavuje podoby tvorby výraznej slovenskej umelkyne, akademickej maliarky Marty Chabadovej. Počnúc obdobím po absolvovaní VŠVU v Bratislave (1976), v ateliéri Krajinárskeho a figurálneho maliarstva profesora Jána Želibského, končiac aktuálnymi polohami súčasnosti. Ponúka zjednocujúci a zároveň plastický pohľad naprieč desaťročiami so zameraním na faktory formujúce rukopis, obsahové a štýlotvorné prvky komornej tvorby ako aj diel do verejného priestoru. V prvom rade maliarskej a primerane šírke záberu i textilnej a keramickej tvorby. Maliarka svoj tvorivý program, zameraný predovšetkým na krajinomaľbu a v menšej miere i figurálnu tvorbu, rozvíjala v názorovo charakteristicky vyhranenom prístupe a estetickom cítení. Prirodzene a pozvoľne, najčastejšie inšpirovaná svojím bezprostredným, rodinným okolím, prírodným prostredím, procesom tvorby a možnosťami vyplývajúcimi z povahy diela. Po celý čas si tak udržala autentickú, autorsky výraznú polohu a i napriek dvom politickým režimom s rozdielnymi hodnotovými kritériami aj umelecký étos. Každú novú fázu a fazetu svojej tvorivej dráhy predstavila na autorskej výstave, preto sú do monografie zapojené aj kurátorské texty k jednotlivým výstavným prezentáciám. Pohľady rôznych výtvarných teoretikov prispievajú k objektívnemu a súčasne dobovo aktuálnemu vnímaniu tvorby Marty Chabadovej. Avšak kostru publikácie organicky tvorí obsiahla fotografická dokumentácia, vizuálne približujúca jednotlivé, v texte či kontexte spomínané diela a informácie zo života, ktoré sa s jej profesionálnym zaujatím prirodzene prelínajú... Autor textu: Xénia Lettrichová , Bohumír Bachratý , Mária Horváthová , Fedor Kriška , Marián Kvasnička , Klára Kubíková
Miro - Roland Penrose
18,95 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A new edition of this classic survey on the life and work of Spanish surrealist, Joan Miro, by his close friend, historian and fellow artist Roland Penrose. Among the great 20th-century masters, the surrealist painter Joan Miro stands out for the atmosphere of wit and spontaneity that pervades his work. Miro's art went through many phases, and its major features - his signs and symbols, his series of anguished peintures sauvages in the 1930s, his lyrical, poetic gouaches, his monumental sculptures and ceramics, his unprecedented use of poetic titles, and his attachment to nature and to the night - are discussed here by Roland Penrose, a friend of the artist for almost five decades. A brief epilogue by Eduardo de Benito, London correspondent of the Spanish art periodical Lapiz, illustrates the developments of Miro's last years. This new revised edition, now illustrated in colour throughout, includes a foreword by Antony Penrose, outlining the relationship between his father and the artist, as well as updates to the Bibliography.
Marcel Duchamp - Dawn Ades
18,00 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Genius. Anti-artist. Charlatan. Impostor! Since 1914 Marcel Duchamp has been called all of these. No artist of the 20th century has aroused more passion and controversy, nor exerted a greater influence on art, the very nature of which Duchamp challenged and redefined as concept rather than product by questioning its traditionally privileged optical nature. At the same time, he never ceased to be engaged, openly or secretly, in provocative activities and works that transformed traditional artmaking procedures. Written with the enthusiastic support of Duchamp's widow, this is one of the most original and important books ever written on this enigmatic artist, and challenges received ideas, misunderstanding and misinformation. With 172 illustrations in colour

V kategórii Učebnice a príručky sme pre vás pripravili skvelú podkategóriu venovanú výtvarnému umeniu. Ak hľadáte inšpiráciu, techniky alebo jednoducho chcete rozvíjať svoje umelecké zručnosti, ste v správnom mieste. Na našom webe nájdete bohatú zbierku materiálov zameraných na rôzne aspekty výtvarného umenia. Sme presvedčení, že umenie je dôležitou súčasťou nášho života a môže mať veľký vplyv na našu kreativitu, sebavyjadrenie a emocionálnu pohodu. V podkategórii Výtvarné umenie nájdete návody, tipy a triky od skúsených umelcov a výtvarníkov. Sú tu videá, ktoré vás oboznámia s rôznymi technikami, ako maľba olejovými farbami, akvarely, pastelkami a podobne. Ponúkame tiež podrobné návody na kreslenie a skicovanie, aby ste si mohli postupne rozvíjať svoje zručnosti. Okrem toho vám radi poskytneme informácie o najznámejších umelcoch a ich dielach, aby ste mali lepšiu predstavu o histórii výtvarného umenia a ich vplyve na súčasnú scénu. Môžete si prečítať zaujímavé články o rôznych štýloch a prúdoch, ako impresionizmus, kubizmus, abstraktné umenie a mnoho ďalších. Naším cieľom je inšpirovať vás a podnietiť váš tvorivý proces. Veríme, že každý má umelecké talenty a naša webová stránka je tu, aby vám pomohla objaviť a rozvinúť ich. Preto neváhajte prehľadávať naše články, videá a návody a začnite tvoriť vlastné výtvarné diela. Ak sa chcete podeliť so svojimi umeleckými výtvormi alebo mať možnosť diskutovať s ďalšími nadšencami výtvarného umenia, môžete sa zapojiť aj do našej online komunity. Tu si môžete vymieňať názory, radovať sa z úspechov a inšpirovať sa prácou ostatných. Výchova v umeleckom duchu je dôležitou súčasťou rozvoja každého jednotlivca. Preto vám prinášame túto podkategóriu Výtvarné umenie, aby sme vám pomohli objaviť a rozvíjať váš umelecký potenciál. Nechajte sa inšpirovať, učte sa nové veci a vytvárajte umenie, ktoré bude vás aj ostatných oslovovať a dotýkať sa ich srdca.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99