Architektúra

Image
Deset knih o architektuře, 4. vydání - Marcus Vitruvius Pollio
18,75 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Legendární Vitruviův spis O architektuře je jediným zachovaným dílem svého druhu z římské odborné literatury. Římský architekt Vitruvius jím vytvořil základní učebnici antické architektury, v níž encyklopedicky, jak bylo v jeho době zvykem, shrnul všechny potřebné a používané znalosti a poznatky z oboru technických věd. Svůj obor pojal jako soubor tří disciplin: architektury jako stavebního umění, stavební techniky a mechaniky. Probírá postupně všechna témata a problémy, s nimiž se podle jeho zkušeností musí architekt jeho doby vypořádat: výběr místa pro stavbu, její orientaci a dispozici opírá o hygienické důvody a znalost fyziologie člověka a zároveň o poznatky z meteorologie a klimatologie; do nauky o stavebních materiálech zahrnuje výklad geologie, mineralogie a botaniky; ke stavbě vodovodů vyžaduje vědomosti z půdoznalství a hydrologie; stavbu divadel podmiňuje znalostmi akustiky a hudební teorie; estetiku architektury odvozuje od rozboru stavby lidského těla a zákonů optiky; jako stavitel, který umí stavět, neváhá zevrubně vyložit způsoby bourání, zejména pro účel války; v rámci rekonstrukce strojů popisuje všechna známá a používaná zařízení až po stavbu hodin a vodních varhan; pro organizaci života a práce shrnuje dobové znalosti o času a astronomii. Vitruviův spis je jedinečnou encyklopedií starověkého vědění a sehrál nesmírně důležitou roli v dějinách evropské kultury. Byl uznávanou praktickou příručkou ve středověku a vysokého ocenění se mu dostalo za renesance. Stal se učebnicí stavitelství a architektury řeckého a římského období a dalekosáhle ovlivnil vývoj evropské architektury až do nového věku.
C20: Sprievodca architektúrou Vysokých Tatier - Martin Zaiček,Tomáš Bujna
6,65 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Vreckový sprievodca je pomôckou pre poznávanie architektúry 20. storočia v najstaršom a najznámejšom národnom parku na Slovensku vo Vysokých Tatrách. Minulé storočie bolo storočím hospodárskeho rozvoja, zmeny spôsobu života a nebývalého populačného rastu, ktoré so sebou priniesli nové požiadavky na rozvoj miest a v prípade Vysokých Tatier aj na rozvoj stavieb pre kúpeľnú rekreáciu a oddych. Bolo to storočie testov, v ktorom sa rodili, a úspešne, ale aj neúspešne skúšali nové formy a obsahy architektúry v štýle, ktorý dnes nazývame modernizmus.
Stavby a architekti 3 - Zdeněk Lukeš
18,24 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha je již třetí výběr z textů Zdeňka Lukeše, které byly publikovány v sobotní příloze Orientace v Lidových novinách, tentokrát v letech 20172020. Přibližuje svět architektury zhruba od druhé poloviny 19. století až do současnosti a vedle hvězdných autorů, jako jsou Jan Kotěra, Josef Gočár, Otakar Novotný, Dušan Jurkovič nebo Otto Wagner, Antoni Gaudí a Le Corbusier, defilují zde také Karl Ernstberger, Otto a Karl Kohnovi, Otto Reichner, František Kavalír, Ladislav Skřivánek či Thomas Short, tedy jména dnes už prakticky neznámá. Totéž platí i pro stavby jsou mezi nimi jak slavné dominanty, tak i objekty, o nichž se moc často nepíše. Kniha obsahuje také několik menších cyklů: první představuje charakteristické rysy jednotlivých architektonických stylů, další práce slovenských architektů v českých zemích a recipročně těch českých v zemi našich sousedů, jiný se pak týká nedávno nově vyhlášených národních kulturních památek.Část věnovaná zahraničí zahrnuje stavby v USA, Španělsku, Brazílii, Německu, na Slovensku, v Rakousku, ve Velké Británii a také v exotické Ghaně.
Párizsi térportrék - Attila Batár
10,08 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Batár Attila Párizsi térportrék című legújabb kötete 19 párizsi teret mutat be rajzzal, fotókkal, pontos leírással. Batár Attila 1925-ben született Budapesten, ahol először történelem szakon diplomázott, majd 1963-ban elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karát. 1956-ban aktív résztvevője volt a forradalmi megmozdulásoknak, ezért állandó zaklatásnak volt kitéve. 1968-ban Franciaországba menekült, 1970-1990 között az Egyesült Államokba költözött, majd 1990-től Párizsban él. A városi terek, mint az urbánus lét legfontosabb helyei, évtizedek óta szemlélődésének tengelyében állnak. Számos kötete jelent meg erről.
Bratislava (ne)plánované mesto/(un)planned city - Henrieta Moravčíková,Kolektív autorov
75,05 €
Uvedená cena je platná k 02.04.2024
Publikácia sleduje plánovanie a výstavbu Bratislavy v 20. storočí. Všíma si urbanistické zámery aj architektonické intervencie, pričom sa snaží postihnúť javy a procesy, ktoré sú pre Bratislavu charakteristické a dodnes determinujú jej urbanistickú štruktúru i priestorové vzťahy. Skúma vybrané miesta v mestskej štruktúre predstavujúce určitý typ priestorového problému. Zároveň venuje pozornosť javom, ktoré sa vzťahujú k premene mestskej štruktúry. Jedinečný praktický sprievodca pre odborníkov, ako aj laickú verejnosť, ktorá chce poznať históriu plánovania Bratislavy.
Stručný příběh architektury - Susie Hodge
17,51 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
"Stručný příběh architektury" je nově pojatá kniha, která jednoduše vysvětlí historii architektury na 50 klíčových stavbách - od pyramid až po mrakodrapy. Nový, inovativní úvod do architektury. V přehledné a srozumitelné knize objevíte 50 klíčových staveb od pyramid, katedrál a chrámů až po věže, hasičskou stanici a biosféru. Přistupný, bohatě ilustrovaný průvodce vysvětluje jak a proč se architektura vyvíjela a jak k docházelo k novým postupům. Seznámíte se s ikonickými stavbami v historii architektury a objevíte různé techniky a materiály, ze kterých byly stvořeny. Vysvětlení bez technického žargonu umožní každému čtenáři aby text snadno pochopil a užil si cestu, kterou jsme v oblasti architektury od starověkého Egypta do dnešních dnů prošli.
Brasília - Město - Sen - Yvonna Fričová
50,68 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
První publikace v češtině, která komplexně představuje ideu a architekturu brazilského hlavního města Brasília – odedávného snu Brazilců, který zrealizoval v rekordně krátkém čase (1957–1960) teprve prezident českého původu Juscelino Kubitschek. Ikona mezinárodního modernistického stylu charakterizovaná urbanistickým plánem Lucia Costy a architekturou Oscara Niemeyera je památkou UNESCO jako vrcholné dílo lidské kreativity ve 20. století. Sborník textů s množstvím encyklopedických vysvětlivek, fotografií, kreseb, ilustrací Davida Vávry a komiksových stripů Lucie Lomové provádí Brasílií krok po kroku, přibližuje okolnosti jejího vzniku i fascinující dobrodružství její výstavby, seznamuje s jejími tvůrci i obyvateli, předkládá k vlastní úvaze názory kritiků i obdivovatelů a mapuje překvapivé česko-brazilské souvislosti.
Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století - Jindřich Vybíral
31,26 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikace je věnována přestavbě reprezentačních sálů v severním křídle Pražského hradu, k níž došlo v souvislosti s uvažovanou královskou korunovací Františka Josefa I. Na základě rozsáhlého archivního průzkumu rekonstruuje průběh stavebních prací, zabývá se autorstvím projektu a zodpovídá otázku, do jaké míry jsou oba prostory produktem 19. století a co je naopak zachováno ze starší výzdoby. Analyzuje stylovou fyziognomii obou reprezentativních interiérů, zkoumá jejich funkci jako symbol dynastické tradice a legitimity, rekonstruuje historický a sociální kontext přestavby. Nahlíží oba sály jako politické a ceremoniální prostory a studuje souvislost interiérové architektury a dvorského ceremoniálu Habsburků.
Budúcnosť ľudovej architektúry Slovenska - Jozef Čahoj
9,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha - Budúcnosť ľudovej architektúry Slovenska voľne nadväzuje na knihu Ľudová architektúra Slovenska 1-2. Táto publikácia je snahou naviazať na roztrhnutú tradíciu ľudovej architektúry Slovenska a ukázať cestu, ako by mal alebo mohol vyzerať náš vidiek, ak by vývoj šiel prirodzeným smerom. Knižka obsahuje okrem architektonických návrhov, tvorených na základe objednávok a komunikácie so zákazníkom, aj náčrt stavebnej histórie súvisiacej s domami ľudovej architektúry (vývoj domu so sochou, vývoj domu Detvy...). Publikácia sa snaží zachytiť a popísať hlavné architektonické prvky kraja (okná, štít, ...) s úmyslom, aby bolo jasné, že na Horehronie patrí dom Horehronia, ktorý má svoje špecifické prvky, a nie dom Záhoria...
Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění - Jan Č. Galeta
15,41 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kam sahají kořeny zájmu architektů a teoretiků o prostor v architektuře a jakou proměnu prodělal v průběhu 20. století? Kolektivní monografie Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění představuje pětici textů českých historiků umění, prezentujících rozdílné metodické přístupy výzkumu tohoto tématu v současné teorii architektury. Publikace si všímá pojetí prostoru v dílech vybraných světových architektů Leopolda Bauera, Ludwiga Miese van der Rohe, Alvara Aalta nebo Ricka Joye. Zároveň reflektuje způsob, jakým byl prostor v architektuře zkoumán v rámci dějin umění a architektury od konce 19. století do současnosti. Zvláštní pozornost je pak věnována výuce architektonického prostoru na brněnském Semináři dějin umění, jehož tradice představovaná teoretickými pracemi profesorů Václava Richtera a Zdeňka Kudělky pokračuje v současnosti v seminářích profesora Jiřího Kroupy.
Architekti SIAL - Miroslav Masák
17,81 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha ARCHITEKTI SIAL, přináší přehled díla pětadvaceti architektů legendárního libereckého ateliéru. Mezi dvěma kritickými úvahami docentky Školy architektury z Cambridge, USA Any Miljacki a profesora pražské Akademie výtvarných umění Rostislava Šváchy n
Architekti Zbuškovci - Peter Pásztor
14,25 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Košickí architekti Zbuškovci (otec a syn) zanechali svojím architektonickým dielom výraznú stopu v histórii slovenskej architektúry. Doménou tvorby Ferdinanda Zbuška st. (1918 1995) bola predovšetkým priemyselná architektúra. V povojnových časoch sa mu zase ušiel v Košiciach údel organizátora znárodnenej projekcie a história ho eviduje predovšetkým ako zakladateľa a prvého riaditeľa košického Stavoprojektu. Architektúra jeho najstaršieho syna Ferdinanda Ivana Zbuška (1944 1996) sa viaže predovšetkým ku stavbám pre kultúru a evidujeme ho v dejinách ako najväčšieho staviteľa slovenských divadiel. Svedčí o tom aj najvyššie slovenské architektonické ocenenie Cena Dušana Jurkoviča za rekonštrukciu divadla Nová scéna v Bratislave ktorú mu udelil Spolok architektov Slovenska v roku 1992. Osudy otca a syna architektov Zbuškovcov boli výrazne poznačené zmenami hopodárskymi, politickými i spoločenskými. Kým život a dielo otca Ferdinanda Zbuška st. spadá do obdobia zakladania a rozvoja socialistickej projekcie so všetkými jej dôsledkami, v živote a diele jeho syna Ivana si nemôžeme nevšimnúť opačný proces, keď architekt výnimočných kvalít nedokáže zachytiť pozitívne vývojové trendy rozpadu pôvodných ťažkopádnych projektových ústavov na akcieschopné súkromné projekcie, ktoré dokážu lepšie reagovať na požiadavky trhového mechanizmu. Životné osudy architektov Zbuškovcov sú navzájom prepojené predovšetkým skutočnosťou, že obaja vykonávali svoju profesiu v deformovanom prostredí socialistických projektových ústavov. Kým otec zažil obdobie, keď sa tento systém ešte len začal vytvárať, jeho syn Ivan ho zažil v jeho hádam najrozvinutejšej forme, keď boli jednotlivé projektové organizácie viac-menej špecializované na jednotlivé odvetvia hospodárstva, resp. na jednotlivé typologické druhy budov. Obaja žili a tvorili v dobách, ktoré často označujeme ako zložité a v ktorých vykonávali profesiu, ktorá nebola spoločensky docenená.
Praha nepostavená - Brůhová Klára
23,98 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Přelom století, a zejména následné období Československé republiky, přinesl řadu nových urbanistických vizí. Po letech vídeňského vlivu se najednou naskytla možnost pokusit se učinit z Prahy moderní velkoměsto a uplatnit tak i dlouho potlačované emancipační ambice českého národa. Pořádalo se množství soutěží na řešení budov i celých území, které měly významně ovlivnit obraz města. Velká většina z navrhovaných projektů se realizace nedočkala, a tak mnohé vizionářské obrazy pražských ulic a prostranství zůstaly pouze na papíře. Právě tyto neuskutečněné projekty, do kterých architekti a urbanisté promítali své představy o Praze jako sebevědomé metropoli nové doby, jsou tématem knihy Praha nepostavená.
Tree Houses - Philip Jodidio
20,85 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Out on a Limb The sky's the limit with 50 ingenious tree houses around the world The idea of climbing a tree for shelter, or just to see the earth from another perspective, is as old as humanity. In this neat TASCHEN edition, take a tour of some of our finest arboreal adventures with 50 of the most beautiful, inventive, and enchanting tree houses around the world. From romantic to contemporary, from famed architects to little-known craftsmen, you'll scale the heights to visit all manner of treetop structures, from a teahouse, restaurant, hotel, and children's playhouse to simple perches from which to contemplate life, enjoy the view, and discover that tree houses take as many forms as the imagination can offer. With an abundance of gorgeous photographs and illustrations, this is an ode to alternate living, where playful imagination meets eco-sensitive finesse.About the series: Bibliotheca Universalis-- Compact cultural companions celebrating the eclectic TASCHEN universe at an unbeatable, democratic price!Since we started our work as cultural archaeologists in 1980, the name TASCHEN has become synonymous with accessible, open-minded publishing. Bibliotheca Universalis brings together nearly 100 of our all-time favorite titles in a neat new format so you can curate your own affordable library of art, anthropology, and aphrodisia.Bookworm's delight -- never bore, always excite!Text in English, French, and German
A magyar építészet mesterei II. - Mihály Ludmann
16,93 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Magyarországon a 2014-es esztendőt az Építészet évének nyilvánították Ybl Miklós kétszáz éves születésnapja alkalmából. Emellett fontos kiemelni azt is, hogy idén száz éve, az első világháború kezdetével ért véget a magyar építészet egyik legragyogóbb és leggazdagabb időszaka. Ami azonban véget ért, az nem múlt el: az ebben az időszakban létrehozott művészetből sokat merítettek a következő generációk. Ez a könyv tisztelgés az elmúlt háromszáz év jól vagy kevésbé ismert nagy építészei előtt, akik maradandó alkotásaikkal gyarapították a magyar kultúrát. Ugyanakkor olyan összegzés is kíván lenni, amely amellett, hogy bemutatja a közelmúlt három évszázadának jelentős alkotóit és műveiket, bevezeti az olvasót az építészet világába is: megmutatja a lehetséges épületelemzési szempontokat és értelmezési módokat, felhasználja és megmagyarázza azokat a szakkifejezéseket, amelyek az építészeti mű leírásánál használatosak bízva abban, hogy ezek segítségével még közelebb kerül az olvasóhoz az építészet sokszínű világa. L'Harmattan Kiadó - Kossuth Klub közös kiadás.
Architektura Albrechta z Valdštejna 2 svazky - Petr Uličný
111,58 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikace Architektura Albrechta z Valdštejna: Italská stavební kultura v Čechách v letech 1600–1635, zpracovaná kolektivem autorů pod vedením Petra Uličného, seznamuje v dosud nebývalém rozsahu se stavebními podniky frýdlantského vévody, s jeho architekty a také s dalšími pozoruhodnými stavbami vznikajícími v té době v českých zemích. V druhém plánu se tu zjevuje v novém kontextu i složitá osobnost stavebníka a jeho jedinečný příspěvek k formování profilu vlastních staveb. Toto neobyčejně důkladné a zároveň inspirativní dílo se vyznačuje několika prvenstvími. Poprvé je tu představena Valdštejnova architektura v plné šíři od prvních fundací na Moravě před Bílou horou až po násilné ukončení vévodova života v roce 1634, přičemž těžiště knihy leží ve vylíčení historie pražského paláce a jičínských projektů. Poprvé jsou tu také prakticky v úplnosti vytěženy prameny z českých i zahraničních archivů, umožňující sledovat například postup stavby jičínského zámku takřka den po dni. Díky svým mimořádným znalostem dobových architektonických forem pak Petr Uličný odkrývá či naznačuje mnohdy nečekané souvislosti s evropskou architekturou oné doby. Na základě plánů, ikonografie a dobových svědectví je tu rovněž poprvé rekonstruována řada staveb zaniklých či nikdy nepostavených, z nichž mnohé byly dosud zcela neznámé.
Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn - Michal Janata
15,13 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn si komparativním prizmatem klade otázku, zda lze z konkrétních historických souvislostí vývoje čtyř evropských velkoměst 19. a 20. století, Londýna, Paříže, Berlína a Vídně – a v odůvodněných případech s přihlédnutím i k řadě jiných měst – vysledovat rozdílné sídelní strategie. Tato práce se tedy rigidně nedrží pouze vybraných velkoměst, Londýna, Paříže, Berlína a Vídně, ale do srovnávání vstupují i další města vždy, když je to vzhledem k logice výkladu nutné. Často si právě výkladová linie vynutila komparační asymetrii, aby se udržela celistvost interpretace určitého jevu. To se rovněž týká i pořadí čtyř hlavních srovnávaných velkoměst, jejichž sled je odlišný v každé kapitole. Téma je rozčleněno do několika subtémat: urbanizace jako jeden ze základních rysů 19. století, chronotop měst 19. století a zrod urbanistické reflexe, modernizace a industrializace jako konstitutivní momenty zrodu průmyslového města, elektrifikace jako jeden z nejmarkantnějších příznaků urbanizace stále ještě venkovské společnosti 19. století, kanalizace jako neviditelná podzemní civilizace, která přinesla do měst do té doby nebývalý hygienický komfort, změněná (oproti 19. století) podoba měst 20. století a konečně postmoderní tečka za zbytnělými ambicemi moderny. Zrod urbanismu jako teoretické reflexe souvisel s pronikavou změnou v prostorové, sociální, ekonomické a kulturní skladbě měst. Těžištěm práce je však komparace čtyř důležitých urbanistických strategií: haussmannizace Paříže, asanace Londýna, cesty k Velkému Berlínu a výstavby Ringstrasse ve Vídni. Kapitola Zrod průmyslového města se zabývá koncepty modernizace a industrializace jako součástmi urbanizačního procesu. Oproti urbanismu 19. století se urbanistická teorie ve 20. století interdisciplinovala a především internacionalizovala, jak je doloženo institucionalizováním urbanistických problémů. Předposlední kapitola se zabývá přeměnou moderního konceptu v postmoderní dohru a poslední shrnuje v otevřeném závěru odlišnosti urbanistických strategií při pozorovatelné shodě.
Antonín Raymond 7x - Dan Merta
12,96 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Katalog stejnojmenné výstavy rozšířený o několik esejí, věnovaný rozsáhlé tvorbě a neuvěřitelně zajímavému životnímu osudu světově proslulého architekta. Antonín Raymond (1888–1976) pocházel z Kladna, brzy odešel do USA, ale první opravdový úspěch zaznamenal až v Japonsku, které se stalo jeho novým domovem a působištěm. Ač se dočkal mnohých uznání a ocenění, působil rovněž jako honorární konzul Československa v Japonsku, kde je označován za zakladatele moderní japonské architektury, a jsou mu věnovány dva díly seriálu Šumné stopy, není Raymondovo dílo v jeho rodné zemi patřičně známé a doceněné.
Legiobanka - Jiří Filip
12,27 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Stěžejní dílo největšího českého architekta 20. století Josefa Gočára, od jehož smrti právě uplynulo 70 let, určilo styl zvaný národní dekorativismus pro oficiální architekturu ve službách nově zrozeného samostatného Československa. Monumentální a umělecky jednotná budova dokončená roku 1923 je originálním českým příspěvkem a součástí evropského slohu art déco. Drobná, leč informacemi a fotografiemi nabitá publikace vypravuje příběh československých legií a budování jejich bankovního ústavu, představuje tvůrce výjimečné stavby i historii místa, kde stojí, přináší neznámé údaje o proinvestovaných částkách, realizačních stavebních firmách či původním rozvržení interiérů a názorným způsobem vysvětluje mimořádnou sochařskou výzdobu fasády domu.
Vászolyi vízimalmok - Henn Istvánné,Horváth Zoltán György
7,27 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
"A középkori Magyarországon a kézimalmok mellett már a XI. században feltűnően sokfelé elterjedtek a folyók és patakok vizeinek mozgási energiáját felhasználó gabonaőrlő művek, a vízimalmok. Ezer év távlatára utal a honi írásos emlékanyag: számtalan irat, perbeli feljegyzés egyértelműen tanúskodik a vízimalmok korai létéről. Ezekből tudjuk, hogy már 1075-ben ismert volt nálunk a malom és a molnár megnevezés. (...)" (részlet a könyvből)
Vízimalmok a Kárpát-medencében - József Kovács
14,58 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
"Az, hogy hazánk a középkorban, a honfoglalástól a XVI. századi török hódoltságig jelentős hatalmi tényező, mai szóval élve „nagyhatalom” volt, a történelemről hiteles és alapos ismeretekkel rendelkezők számára nem kérdéses. E virágkor az európai művészetben szinte pontosan egybeesik a romanika és a gótika időszakával, így persze nem csoda, ha Magyarország, vagyis a Kárpát-medence e korszakok építészeti és képzőművészeti emlékeinek hatalmas tárháza. E könyvsorozat célja a magyar Szent Korona felségterületén található ezen kincsek részletes ismertetése. A kőpárokkal történő kézi gabonaőrlés még az őskorban kialakult. A történeti középkorban azonban már sokfelé, így a XI. századi Magyarországon is elterjedtek, feltűnően gyakoriak voltak a vízimalmok, folyók és a patakok vizeinek mozgási energiáját felhasználó gabonaőrlő művek. Ezer év távlatára utal az írásos emlékanyag: számtalan irat, perbeli feljegyzés egyértelműen tanúskodik a honi vízimalmok korai létéről. A vízimalmok, ezen belül elsősorban a patakmalmok, később a hajómalmok száma hazánkban az évszázadok során rohamosan gyarapodott, bár e malmokból -a tatárral, törökkel vívott háborúk, a nagy tűzvészek, rendkívüli áradások következtében- időközben rengeteg el is pusztult. Az ismétlődő újjáépítésük, illetve az újabb malomhelyeken is történő létesítésük folytán, a XVIII. század vége felé a Kárpát-medencében alig volt olyan település, város, falu vagy major (puszta), ahol a közeli folyón, patakon legalább egy vízimalom ne üzemelt volna. A XIX. század közepén-végén működő szinte hihetetlen mennyiségű, mintegy 20.000 vízimalomból közel 80 %-ra, vagyis 16.000 körülire tehető a lisztőrlő patak- és hajómalmok száma. A kárpát-medencei vízimalmok magával ragadó világát, múltját, mai valóságát igyekszünk könyvünkben mintegy 1400 település lisztelő vízimalmainak ismertetésével, s több mint 400 illusztrációval -a régi metszetektől kezdve, archív felvételekkel, napjainkban készült fényképekkel és vázlatrajzokkal- bemutatni. Kitérünk arra is, hogy újabban néhány vízimalomban kísérlet történik egy-egy új funkció -múzeum, panzió stb.- kialakítására. Szerző is ilyen és hasonló egyéni törekvésekben látja a volt vízimalmok épületének továbbélési lehetőségét." (a Kiadó)
Cesty k novému stavebnímu slohu - Rudolf Steiner
25,08 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Stavbou prvního Goetheana založil Rudolf Steiner nový stavební sloh, nový, převratný směr architektury. V přednáškách vysvětluje jeho principy, které vycházejí z naléhavých potřeb současné epochy ve vývoji lidstva, a ukazuje též zákonitosti vývoje architektury jako takové. Kromě toho si všímá umění reliéfu, estetických zákonů forem a prožívání vnitřní síly barev. Kniha je vybavena řadou fotografií dokumentujících vznik organické anthroposofické architektury.
Architektonické Struktury / Architectural Structures - Jaroslav Drapák
22,73 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha Architektonické struktury je vysokoškolským učebním textem, který shrnuje dlouholeté pedagogické a profesní zkušenosti doc. Ing. arch. Jaroslava Drápala, CSc. (* 1934) na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Inspirován metodou německého inženýra a architekta Curta Siegla (1911–2004) z roku 1960, vyvinul vlastní způsob výuky principů nosných konstrukcí pomocí modelů z papíru, tkaniny či textilního vlákna. Jeho metoda se brzy stala známou nejen v Brně, ale na všech školách architektury u nás.
Pražské kostely a chrámy (čeština) - Tomáš Vučka
16,10 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Sakrální architektura zaujímá v tisícileté historii Prahy nezastupitelné místo a právem se počítá k nejvýznamnějším turistickým lákadlům. Kniha je však věnována nejen těm nejvýznamnějším pražským svatyním, ale i těm méně vyhledávaným, avšak o nic méně pozoruhodným, a vedle křesťanských kostelů také např. synagogám. Texty poskytují uměleckohistorický přehled a uvádějí do dalších životů architektonických památek v povětsech, krásné literatuře apod. Obrazový doprovod zahrnuje kromě fotografií exteriérů a interiérů historická dobová vyobrazení, veduty apod.
Stempel - Tesař - Bažant family houses/rodinné domy - Jana Tichá,Petr Pištěk
30,83 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Úchvatné rodinné domy architektů Jána Stempela a Jana Jakuba Tesaře můžete nyní poznat zcela jinak. Jejich autoři vás vezmou na nevšední průzkum svých dosud nerealizovaných staveb. Prohlédnout si je můžete díky vizualizacím, které zpracoval tvůrce digitálních obrazů Stanislav Bažant. Barevné ilustrace doplňují půdorysy a řezy návrhů. Kniha tak otevírá otázku, nad níž se zamýšlí i autorka textu Jana Tichá, co je vlastně už architektonickým dílem a čím se dokonalé vizualizace odlišují od reálných fotografií. Publikace originálním způsobem navazuje na dvě již vydané knihy, v kterých snímky rodinných domů Stempela a Tesaře pořídili přední čeští fotografové Lukáš Jasanský a Filip Šlapal.
Príbeh Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave - Darina Lalíková
14,25 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Reprezentatívna publikácia s fotografiami Ľuba Stacha o prestavbe a dostavbe Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave, v ktorom sa konali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011. Prečo sa nakoniec rozhodlo, že sa v Bratislave nebude stavať k svetovému šampionátu nová hokejová aréna? Aké okolnosti vstupovali do celého procesu prípravy a realizácie rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu a výstavby nových tréningových hál? Ako vznikal architektonický návrh rekonštruovanej haly? Ako sa postupovalo pri samotnej rekonštrukcii? Aké zaujímavé konštrukčné riešenia, stavebné postupy a technológie boli použité pri rekonštrukcii haly? Aké parametre bude mať a ako bude fungovať? Na tieto a ďalšie otázky môžete nájsť odpovede v tejto knižke, ktorej dôležitou súčasťou je obrazová dokumentácia, ktorá zachytáva celý priebeh, ale aj konečný stav rekonštrukcie a dostavby zimného štadióna a nových tréningových hál. Kniha vznikla na základe stretnutí a autentických výpovedí rozhodujúcich subjektov, ktoré sa na príprave, projektovaní a výstavbe štadióna podieľali.
Domy volným veršem. Architekt Ladislav Lábus - Kolektív autorov
46,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Ladislav Lábus patří k nejlepším českým architektům současnosti a jeho práce již několik desetiletí získávají velký respekt i značnou oblibu nejen u odborné veřejnosti. Výpravná publikace nyní přináší shrnutí jeho dosavadního díla, a to jak oceňovaných novostaveb, např. nejnovější bytové domy v pražských Modřanech a na Smíchově, pozoruhodný domov sociálních služeb v Českém Krumlově, tak zcela výjimečných rekonstrukcí: pražského paláce Langhans, za niž získal Grand Prix Obce architektů, Edisonových transformačních stanic v Praze či Jízdárny Pražského hradu. Bohatá fotografická dokumentace jeho projektů se prolíná s texty jeho spolupracovníků a přátel, kteří čtivě a s erudicí mapují jednotlivé oblasti Lábusovy rozsáhlé tvorby, věnují se však také jeho dlouholetému pedagogickému působení a proměně Fakulty architektury ČVUT pod jeho vedením na pozici děkana.
High On... Exhibition Design - Ralph Daab
28,45 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Exhibition design is the process of conveying information through visual storytelling and environment. It is an integrated, multidisciplinary process that often combines architecture, interior design, graphic design, multimedia and technology, lighting, audio and other disciplines to create multilayered narratives around a theme or topic. High On...Exhibition Design presents around 30 designers, architects and advertising agencies with their latest trade fair, cultural and social exhibition projects. From generously designed exhibition stands at motor shows or furniture fairs to smaller conferences, trade shows and temporary displays for businesses, museums, libraries and art galleries, the book presents a wide range of different presentation approaches.
Vlna 68-84 / Wave 68-84 - Tomáš Žáček
20,92 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Zostavovatelia Katarína Trnovská a Tomáš Žáček sa podpísali pod vznik knihy, ktorá je kronikou, zápisom, referátom, komentárom a predovšetkým správou o aktuálnej situácii mladej slovenskej architektúry. Produkciu tejto generácie analyzujú textami Hansa Ibelingsa (NL), Ivana Gürtlera, Márie Topolčanskej a Imra Vaška; stav prác architektov, prípadne ich ateliérov vyhodnocujú na vzorke 111 vybraných projektov, 41 architektov a architektonických kolektívov, doplnenej bohatým fotografickým materiálom.
Lázně za císaře pána - Pavel Scheufler
12,26 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Album historických fotografií, ktoré vybral, upravil a textami doplnil fotograf a vlastník rodinnej zbierky starých fotografií Pavel Scheufler, predstavuje svet kúpeľov na sklonku monarchie, keď k liečivým prameňom mierili osobnosti z celej Európy, šľachta a aj sám cisár. Oni všetci, rovnako ako obyčajní ľudia, hľadali pri liečivých prameňoch nie iba zdravie, ale aj rozptýlenie a pohodu. Malé a menej známe kúpele v Čechách ponúkali tiché ústrania a pokoj. Naopak, prekrásne promenády, kaviarne a kasína v Karlových Varoch, Mariánskych a Františkových Lázňach pozývali na zábavu a nadväzovanie priateľstiev či romantických známostí. Pozorne to sledovali oči fotografov, ktorých snímky dnes poskytujú jedinečné svedectvo o tomto stratenom svete včerajška.
Archdaily's Guide to Good Architecture
53,68 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
What's best in architecture today and the most relevant for tomorrow by the world's most visited architecture website. ArchDaily's Guide to Good Architecture is their first-ever book. Curated around their principles of Good Architecture, the book is a curation of what's best today and most relevant for tomorrow. Through a rich variety of projects--both built and planned--the book reflects a global community of world-shapers, explores the most important topics and trends in architectural practice, celebrates the most visionary architects and introduces up-and-coming talent. It marks the forefront of architectural thought and practice. The cover image is Akihisa Hirata's Tree-ness House in Toshima, Japan
Afterlives: Recovering the Lost Stories of Looted Art - Alexander Darsie,Sam Sackeroff
43,23 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A strikingly original exploration of the profound impact of World War II on how we understand the art that survived it By the end of World War II an estimated one million artworks and 2.5 million books had been seized from their owners by Nazi forces; many were destroyed. The artworks and cultural artifacts that survived have traumatic, layered histories. This book traces the biographies of these objects-including paintings, sculpture, and Judaica-their rescue in the aftermath of the war, and their afterlives in museums and private collections and in our cultural understanding. In examining how this history affects the way we view these works, scholars discuss the moral and aesthetic implications of maintaining the association between the works and their place within the brutality of the Holocaust-or, conversely, the implications of ignoring this history. Afterlives offers a thought-provoking investigation of the unique ability of art and artifacts to bear witness to historical events. With rarely seen archival photographs and with contributions by the contemporary artists Maria Eichhorn, Hadar Gad, Dor Guez, and Lisa Oppenheim, this catalogue illuminates the study of a difficult and still-urgent subject, with many parallels to today's crises of art in war.

Vitajte na našej webovej stránke venujúcej sa architektúre. Tu nájdete širokú škálu učebníc a príručiek, ktoré vám pomôžu rozšíriť vaše poznatky a zručnosti v tejto zaujímavej oblasti. Naša architektonická knižnica ponúka užitočné materiály pre študentov, profesionálov ale aj pre všetkých záujemcov o architektúru. Naša ponuka obsahuje knihy, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty architektonického návrhu a konštrukcie. V našej podkategórii nájdete užitočné učebnice, ktoré vás naučia základy architektúry - od histórie a teórie až po praktické návrhy a stavbu. Naše príručky vám poskytnú detailné informácie o jednotlivých štýloch, technikách a trendoch v architektúre, aby ste získali hlbšie porozumenie v tomto obore. Našim cieľom je poskytnúť vám dôkladné a kvalitné zdroje, ktoré vám pomôžu byť informovaní a úspešní v architektúre. Ponúkame tiež materiály na tému urbanizmu a mestského plánovania, aby sme vám poskytli kompletný obraz o architektonickom prostredí. Pri každej knihe nájdete podrobný popis, ukážky a hodnotenia, aby ste mohli urobiť správny výber pre svoje štúdium alebo profesionálnu prácu. Naša webová stránka je prehľadná a jednoduchá na používanie, s prehľadným vyhľadávaním a rôznymi kategóriami, aby ste ľahko našli to, čo hľadáte. Ak vás architektúra zaujíma alebo uvažujete o kariére v tomto obore, naša webová stránka je tu pre vás. Prehliadajte si našu ponuku učebníc a príručiek a objavte fascinujúci svet architektúry!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99