Financie, finančný trh, investovanie

Image
Veřejné finance v praxi České republiky - Eva Lajtepková
9,41 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace provede čtenáře systémem veřejných financí v České republice v jejich reálném projevu v běžné ekonomické a sociální praxi. Pozornost je nejdříve věnována veřejným příjmům (zvláště daním), veřejným výdajům a rozpočtové soustavě v její jednotnosti. Speciální místo ve výkladu má státní rozpočet jako nejvýznamnější veřejný rozpočet: jsou popsány jeho příjmy a výdaje, rozpočtový proces i rozpočtové provizorium. Významná část publikace je věnována hospodaření územně samosprávných celků, ostatním veřejným rozpočtům (např. příspěvkovým organizacím) i mimorozpočtovým fondům. Součástí textu je i objasnění problematiky rozpočtových deficitů a veřejného dluhu (včetně vývoje v ČR), je zdůrazněna nesnadnost řešení veřejného dluhu. Poslední část představuje systém sociálního zabezpečení: sociální a zdravotní pojištění, sociální podporu a sociální služby. Každá z kapitol je doplněna seznamem souvisejících doporučených zákonných norem.
Osobní finance, 4. aktualizované vydání - Tomáš Tyl,Petr Syrový
13,81 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Potřebujete návod, jak mít pod větší kontrolou svoje finanční prostředky? Chcete část z nich vhodně investovat a potřebujete návod, jak to udělat co nejlépe? Zorientujte se ve vlastních financích a co nejúčelněji je využijte, aby vám vydělávaly! V knize se dozvíte, co je důležité při finančním plánování a na co je potřeba dát si pozor. Získáte rady, jak se vyhnout začátečnickým chybám a co je vlastně reálné právě od vašich investic očekávat. Zjistíte, jak se jednotlivé typy investic chovají a jaké plody mohou přinést. V novém vydání testujeme rady z předchozích let a ukazujeme, jakých výsledků byste docílili, kdybyste se těchto rad drželi od počátku do dnešních dnů. Uvidíte, jak by si vaše investice stály i v turbulentním koronavirovém roce 2020. Čtěte a najdete dále i stručné hodnocení jednotlivých produktů. Zjistíte, které se hodí pro vás a které se hodí spíše pro toho, kdo vám je prodává. Kniha slouží pro každého, kdo chce lépe rozumět vlastním financím, ale i jako učebnice financí pro studenty či pro finanční poradce.
Od myšlenky k reálným obchodům - Petr Podhajský
18,29 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Držíte v rukou knihu, jejímž cílem je seznámit vás s burzovním obchodováním (tradingem) a ukázat cestu, jak konkrétně lze v tomto prostředí zvítězit. Cestu od nezbytné teorie až po první konkrétní obchodní přístupy, se kterými můžete začít. Autor knihy má za sebou dvacetiletou osobní kariéru tradera, zkušenosti s mentorováním tisíců obchodníků, je autorem serveru Finančník.cz a několika velice úspěšných knih o tradingu. Ve své nové knize plné poznatků z profesionální autorovy praxe s trhy vám ukáže ty nejdůležitější principy, které dnes vnímá jako absolutně nezbytné pro úspěch v trzích. Principy, jejichž opomenutí vede vesměs ke ztrátám času, financí a iluzí. Úspěšné obchodování v sobě kombinuje mnoho aspektů. Nejpodstatnější je ale především porozumět kontrole podstupovaného rizika a dlouhodobě systematicky přeměňovat příležitosti na reálné obchody. Nezáleží na tom, kolik toho umíte nyní a kolik máte peněz. Podstatné je, za jak dlouho se vám podaří v trzích překonat vlastní ego a koncentrovat pozornost tím správným směrem. Úvod Můj příběh Blok 1 Získáváme první pravděpodobnosti na svoji stranu - Jak na úspěšné čtení trhů? - Co je to edge? - Edge a trading - Pravděpodobnosti, nikoliv predikce - Jak v tradingu získat edge? - Obchodní plán - Backtest a jeho nezanedbatelná funkce v úspěšném obchodování - Jak dosahovat co nejvyšších výnosů? - Tajemství používání sledování správných metrik - Důležité metriky, podle kterých se orientovat - Jaký výnos očekávat? - Jak poznat dobrý obchodní systém? - Reálné příklady výnosů a risku z praxe Blok 2 Nezbytné základy před začátkem obchodování - Obchodování a páka - Náklady na obchodování - Drawdown a obchodování - Jak konkrétně obchodovat? Začínáme u rychlosti - Burzovní vs. mimoburzovní trhy - Výběr konkrétních trhů aneb co obchodovat? Blok 3 Začínáme obchodovat - Obchodovat z počátku jen jeden, nebo rovnou více trhů? - Práce s historickými cenami - Základy čtení cenových grafů - Analýza grafů matematickými indikátory - Dva základní profitabilní styly obchodování Blok 4 Obchodní systém krok za krokem - Vytváříme první obchodní systém - Obchodování sezonnosti - Komplexnější systémy pro swingové obchodování Monday Buyer - Systematické intradenní obchodování futures FinRevers Blok 5 Praxe tradera - S jakým kapitálem začít obchodovat a kolik s ním mohu vydělat? - Jak v obchodování měřit a řídit risk? - S jakými nástroji začít? Blok 6 Psychika a její vliv na úspěch - Úspěšná strategie nemusí být základem úspěchu - Jak si zachovat zdravý úsudek? - Ošálení klamem přeživších - Štěstí vs. schopnost - Ukotvení vnímání výkonnosti - Oddělení přípravy obchodů od exekuce - Vize a dlouhodobý plán jsou potřeba i v obchodování - Trader, nebo trosečník? - Psychická stránka risku Několik rad na závěr Bonusové videolekce Slovník pojmů
Finanční zralost - Veronika Kalátová
16,47 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Tato kniha vám bude průvodcem džunglí finančního světa, dá vám nahlédnout pod pokličku finančních produků a připraví vás na jednání s finančními poradci a bankéři. S lehkostí objevíte principy finančních produktů a jak se při jejich výběru vyvarovat nejčastějších chyb. Naučíte se rozumět nabídkám a budete vědět, jak a na co se ptát, abyste měli ucelené informace. Rodičům nabídne metody, jak rozvíjet finanční gramotnost a zodpovědnost jejich dětí. Dozvíte se, jak pracovat s pěti základními otázkami, na které byste měli mít vždy odpověď před podpisem smlouvy: Co z toho budu mít? Co mě to bude stát? Kdy to budu mít? Jak je to jisté? Jsou možné změny? Knihu doplňují přehledné grafy, tabulky, příklady, ilustrace, srovnání i příběhy z praxe. Co se v knize dozvíte? Jak najít poradce, se kterým si budete rozumět Jak rozeznat poradce profesionála od tvz. šmejda Jak zbytečně nepřicházet o peníze Jak minimalizovat poplatky a maximalizovat zisky Jak pečovat o své peníze podle svých potřeb, možností a zkušeností Kdy je půjčka problémem, kdy radostí a proč Co je nejdůležitější vědět před podpisem úvěrové smlouvy a spoustu dalších věcí, které by měl znát každý, kdo chce se svými penězi zacházet odpovědně a smysluplně.
Financie európskej únie - Peter Pisár
21,85 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Predkladaná publikácia prehlbuje poznatky o systéme fungovania financií EÚ z pohľadu spoločného rozpočtu v rámci príjmových a výdavkových politík, posudzuje významné aspekty fungovania financií EÚ prepojením na teoretické poznatky a poukazuje na význam výkonového rozpočtovania vo finančnom systéme EÚ. Je určená študentom inžinierskeho štúdia študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie na EF UMB v Bamskej Bystrici v rámci predmetov Financie Európskej únie a Finančný manažment vo verejnom sektore. Publikácia je tematicky zostavená z dvoch celkov. Prvý sa venuje problematike financií EÚ, resp. rozpočtu EÚ z obsahovej i procesnej stránky a úlohe jednotlivých európskych inštitúcií a členských štátov v tomto procese. Keďže problematiku financovania EÚ nemožno oddeliť od hospodársko-politického kontextu EÚ, venujeme pozornosť európskym politikám, osobitne regionálnej. Samostatná kapitola je venovaná mechanizmu riadenia a implementácie rozvojových programov EÚ na európskej aj na národnej úrovni. Významná je kapitola venovaná rozpočtovému procesu s dôrazom na výkonové, programové rozpočtovanie v podmienkach rozpočtu EÚ. Druhá časť publikácie je venovaná projektovému manažmentu s dôrazom na verejný sektor. Obsahuje základné poznatky potrebné pre prípravu kvalitného projektového návrhu aj pre rozpočtovanie zdrojov na strane žiadateľa z verejného sektora o NFP, vrátane praktického príkladu spracovania projektovej žiadosti. Na konci každej kapitoly je možné si overiť zvládnutie problematiky pomocou kontrolných otázok a riešenia konkrétnych úloh. Bohatá prílohová časť je venovaná aktuálnym dokumentom a aktuálnemu dianiu v oblasti európskeho rozpočtu, ktoré umožňujú čitateľovi oboznámiť sa so základnými údajmi z rozpočtu EÚ v aktuálnom programovom období, prípadne komparovať vývoj rozpočtu EÚ v čase.
Finanční gramotnost - Výpočty v excelu - Zbyněk Bárta
24,57 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Rozvoj tržního hospodářství v naší republice vytvořil nové ekonomické podmínky pro všechny občany, kteří na to nejsou bohužel dostatečně připraveni. Projevuje se to především na nevhodném způsobu hospodaření s penězi. Alarmující je velice nízká úroveň znalostí v oblasti finanční gramotnosti (FG). Předkládaná publikace je zaměřena na nejširší veřejnost s cílem přispět ke zvýšení celkové FG. Kniha Finanční gramotnost – Výpočty v Excelu by měla plnit funkci jakési příručky, pomocníka, ale i cenného zdroje nových informací pro aplikaci tabulkového kalkulátoru MS Office Excel do výpočtů týkajících se FG. Čtenář získá přehled o širokém použití již zmíněného nástroje při sestavování a provádění celé řady výpočtů a šetření. Kniha ukazuje, že k jeho aplikaci do praxe není potřeba žádných složitých znalostí a že má i celou řadu nesporných výhod. Hlavní pozornost je věnována výpočtům z oblasti finančních a bankovních transakcí. Postupně jsou vysvětlovány pojmy jako rodinný rozpočet, roční procentní sazba nákladů (RPSN), úrokové procento, způsoby úročení, doba splatnosti a frekvence úročení. Výsledky řešení a jejich souhrny jsou provedeny v tabulkách a doplňující informace pak přinášejí jednotlivé přílohy. Autora vedla k napsání snaha přiblížit a zjednodušit poznání výhod tabulkového kalkulátoru MS Excel v oblasti FG, pomoci jim řešit problémy s financemi a vybavit je potřebnými vědomostmi pro zodpovědné finanční rozhodování.
Tudatosan kiváló - Jim Collins,Morten T. Hansen
15,02 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Vajon a kiemelkedő vállalatok nagyobb kockázatot vállalnak, mint a többiek? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó teljesítményben? Hogyan egyensúlyozhatunk fegyelmezettség és kreativitás között? Az üzleti életben már jó ideje gyorsan változó trendek, káoszt teremtő átalakulások, felforgató újítások közepette kell boldogulnunk. Jelentős kihívás ilyen körülmények között stratégiai tervet készíteni és az innovációt támogató szervezeti kultúrát kialakítani, még inkább tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Mégis vannak olyan vállalatok, amelyek évtizedeken át képesek erre - ráadásul a piaci átlaghoz viszonyítva legalább tízszeres eredményt érnek el. A Tudatosan kiváló szerzői a vezetéstudomány elismert szakértői. Érzékletes történetekkel tarkított, statisztikai alapokon nyugvó átfogó vizsgálatukból kiderül, mi a közös ezekben a vállalatokban, és mit csinálnak másképp a csak ideig-óráig sikeres versenytársaikhoz képest. A szerzők olykor meglepő felismerései és az ezek nyomán megfogalmazott alapelvei segítségével a saját szervezetünkben is alkalmazhatjuk a kiváló vállalatok sikerreceptjeit.
Ideální investiční portfolio - Aleš Tůma
11,81 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
- Podle jakých pravidel by si měl běžný investor sestavit své portfolio? - Kolik mít v portfoliu akcií a dluhopisů? - Jak zjistíte, kolik rizika snesete? - Je vhodnější investovat v dolaru, či v koruně? - Kdy investovat na exotických trzích? - Proč patří učebnicové modely do koše? - Kdy pokračovat v investici a kdy už realizovat ztráty? Odpovědi na tyto otázky vám pomůže nalézt tato kniha. Jejím autorem je uznávaný investiční analytik a autor knihy „Průvodce úspěšného investora – Vše, co potřebujete vědět o fondech“. Knížka je určena všem běžným investorům a klientům finančních institucí, kteří hledají praktický návod, jak vhodně sestavit a udržovat své investiční portfolio. Ocení ji také finanční poradci a studenti ekonomických oborů.
Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize - Petr Sedláček
20,27 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha posuzuje prizmatem mezinárodního měnového systému soubor reforem, které byly přijaty v souvislosti s nedávnou globální finanční krizí. První část uvádí historický vývoj a dopad krizí na měnový systém, druhá část analyzuje opatření, přijatá pro zlepšení fungování jednotlivých oblastí systému, hodnotí jejich účinnost i možné cesty dalšího zkvalitnění. Poprvé u nás se tak mohou nejen profesionálové v oblasti státní správy i v soukromých finančních institucích, ale i studenti vysokých škol seznámit s aktuálními trendy reforem mezinárodního měnového systému a jejich dopadem na Českou republiku.
Investice - Pavel Kohout
13,02 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace stručně a přístupně shrnuje více než 25 let autorových zkušeností na kapitálových trzích. Srozumitelnosti pomáhá bohatá grafická příloha. Nevyžaduje žádné zvláštní znalosti matematiky, makroekonomie nebo účetnictví. Autor věnuje velkou pozornost obvyklým chybám začínajících i pokročilých investorů, rovněž i různým druhům rizik. Zabývá se ekonomickými a politickými faktory, které ovlivňují výnosnost trhů akcií a pevně úročených cenných papírů. Podstatnou část obsahu tvoří kapitoly věnované algoritmickému investování. V této části knihy je popsáno, jaké přístupy fungují, jaké nefungují a proč. Dozvíte se o limitech umělé inteligence a o výhodách disciplinovaného investičního přístupu. Část kapitoly je věnována i práci se softwarovým produktem Robot Investment Calculator.
Pokrok - Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost - Norberg Johan
14,44 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Opravdu se náš svět se hroutí? Každodenní zpravodajství hlásí úpadek: zkorumpovaná politika, rasismus, chudoba, války, nerovnost, hlad. Johan Norberg nabízí poučnou a povzbudivou analýzu, jak daleko jsme dospěli při řešení největších problémů, kterým lidstvo čelí. Není potřeba vracet se zpět k dobám, kdy bylo údajně vše lepší. Tváří v tvář strachu jsou fakta jednoznačná. Žijeme v nejlepší době dějin.
Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin - Jindřich Špička
17,41 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ekonomické situaci podnikatelského subjektu, na něž navazují manažerská rozhodnutí. Na rozdíl od jiných publikací zaměřených na finanční analýzu kniha přináší několik nových aspektů. Kromě přehledu metod a vysvětlení silných a slabých stránek jejich použití jsou v textu objasněny vazby finanční analýzy na strategickou analýzu a strategické řízení podniku. Větší měrou se kniha soustředí na metody mezipodnikového srovnání, benchmarking a stanovení doporučených hodnot pro jednotlivé sektory hospodářství. Na hodnocení finanční situace organizace je přitom pohlíženo jiným způsobem, a to z hlediska zájmových skupin (stakeholders). Na základě svých praktických zkušeností autor vysvětluje, kde se ve finanční analýze dělají nejčastější chyby, a představuje základní principy finančně analytického myšlení. Teoretická část je doplněna o praktické příklady použití představených metod a ukazatelů s vazbou na účetní výkazy. Kniha je určena finančním manažerům a vlastníkům organizací a dalším zájmovým skupinám v podobě externích analytiků (pracovníkům bank, poradenských firem atd.), ale i pedagogům a studentům vyšších odborných škol a vysokých škol ekonomického zaměření. Rámcový obsah 1.Význam finanční analýzy ve strategickém řízení organizace 2.Zdroje dat z finančního účetnictví pro finanční analýzu 3.Analýza struktury účetních výkazů 4.Krátkodobé finanční řízení 5.Finanční řízení kapitálové struktury 6.Rentabilita jako strategický cíl organizace 7.Finanční analýza pro strategické rozhodování vlastníků a investorů 8.Finanční analýza pro malé podnikatele 9.Finanční analýza neziskových organizací 10.Scoringové modely predikce finanční situace pro všechny zájmové skupiny 11.Benchmarking jako nástroj pro hodnocení a návrh strategie 12.Systematizace ukazatelů z pohledu zájmových skupin 13.Souhrnný příklad finanční analýzy výrobního závodu
Automatické obchodní systémy aneb Forex Robot - Radek Janáč
26,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Cílem této knihy je vysvětlit a uvést do reality oblast automatických obchodních systémů (AOS). Po přečtení knihy by čtenář měl získat dostatečné znalosti týkající se AOS. Kromě základních informací o AOS se také dozví jak testovat, jak získat AOS, nejčastější principy komerčních AOS, jak přetvořit obchodní myšlenku do podoby AOS, princip jednoho ziskového AOS a mnoho dalších informací.
Duše peněz - Lynne Twistová
9,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Trápí vás nedostatek peněz natolik, že vám nezbývá energie, abyste si užívali darů, které nestojí ani korunu? Zotročují vás peníze tak, že myslíte jen na to, jak vydělávat víc a utrácet víc? Obě otázky nastiňují zdánlivě protichůdné situace, vysvětlení ale může být prosté. Proč se nechat tyranizovat něčím, co jsme sami vynalezli? Proč věčně kalkulujeme, jestli nám láska, přátelství, soudržnost nebo kreativita přinesou nějaké výhody? Duše peněz je knížka, která zpytuje lidskou duši, popisuje, jací jsme, za čím se bláhově pachtíme, jak peníze vyděláváme a jak je nesmyslně utrácíme. Naučí nás ale také osvobodit se ze závislosti na penězích a vynakládat je účelně, tak aby měnily náš svět k lepšímu. Kniha je neocenitelným zdrojem inspirace i pro pracovníky neziskových organizací, kteří se zabývají fundraisingem. Jsou v ní shrnuty třicetileté zkušenosti a postřehy úspěšné aktivistky Lynne Twistové z projektů rozvojové pomoci v mnoha částech světa.
Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu - Andrea Slezáková,Peter Tkáč,Michaela Novotná
4,94 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Samostatní finanční agenti podliehajú právnym normám, ktoré determinujú začiatok a následný výkon podnikania týchto subjektov. Pri realizácii finančného sprostredkovania uskutočňujú aktivity patriace do skupiny spoločensko-ekonomických vzťahov upravených právom finančného trhu. Samostatní finanční agenti okrem toho, že sú „prepojením“ medzi finančnou inštitúciou a klientom, napĺňajú aj edukatívnu funkciu, keďže v individuálnom prípade vysvetľujú predovšetkým neprofesionálnym klientom práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby a dodávajú ďalšie informácie v zákonnom rozsahu. Monografia sa zaoberá vybranými aspektmi činnosti samostatného finančného agenta, približujúc podnikateľom v prvom rade kľúčové informácie o procese interakcie s orgánom dohľadu. Dôraz kladie na oba spôsoby výkonu dohľadu – dohľad na mieste a dohľad na diaľku. Publikácia je určená predovšetkým samostatným finančným agentom, ako aj advokátom poskytujúcim právne služby v danej oblasti, môže však slúžiť ako pomôcka pre viazaných finančných agentov a podriadených finančných agentov plánujúcich zmenu a začatie vykonávania činnosti ako samostatný finančný agent.
Finančné sprostredkovanie - Dana Kravecová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia ponúka ucelený pohľad na právnu úpravu finančného sprostredkovania. Podrobne rozoberá znenie zákona o finančnom sprostredkovaní a tiež nadväzné právne predpisy upravujúce podnikanie v tejto oblasti. Vysvetľuje obsah finančného sprostredkovania a jeho osobitne regulovaný rozsah, ako aj kategórie finančných agentov vrátane rozdielov medzi nimi. Dozviete sa, aký typ oprávnenia sa vyžaduje v závislosti od spôsobu vykonávania finančného sprostredkovania a aké sú podmienky jeho získania. Zaoberáme sa tiež registrom finančných agentov a finančných poradcov vrátane zápisu a výmazu z neho. Rozsiahla časť publikácie rozoberá podmienky a pravidlá vykonávania finančného sprostredkovania, dohľad nad ich dodržiavaním a sankcie za porušenie požiadaviek zákona. Súčasťou je opis zákonných požiadaviek na spoluprácu medzi samostatnými a podriadenými finančními agentami. Nájdete tu tiež prehľad všetkých informačných povinností finančných agentov, či už voči klientom alebo voči Národnej banke Slovenska. Publikácia je napísaná formou príručky, pričom každá z jej častí obsahuje odkaz na zákonné ustanovenia, ktoré vysvetľuje. S právnou úpravou finančného sprostredkovania sa preto možno oboznamovať buď ucelene, alebo sa zamerať len na niektorú z jej častí.
Pojištění a pojišťovnictví - Eva Ducháčková
20,33 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha Pojištění a pojišťovnictví je určena především k seznámení se základními principy fungování komerčního pojištění. Má objasnit obsah jednotlivých pojmů užívaných v komerčním pojištění, vysvětlit vztahy v rámci komerčního pojištění a pojišťovnictví jako specifického finančního odvětví ekonomiky.
FOREX – jak zbohatnout a nekrást, 3. rozšířené vydání - Michal Stibor
17,77 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Třetí, zcela nové a rozšířené (přepracované) vydání, nabízí základní, ale ucelený pohled na problematiku obchodování měn. Zaměřuje se nejen na analýzu trhu, ale také na ostatní aspekty tradingu, které rozhodují o úspěchu na největším finančním trhu světa. V knize nechybí velké množství praktických grafů a obrázků, což jistě pomůže začínajícím i mírně pokročilým obchodníkům lépe pochopit svět Forexu a tradingu vůbec. V publikaci najdete i tradery často opomíjená témata jako money management nebo psychologie. Díky praktickým dlouholetým zkušenostem autora se také seznámíte se základy komplexní analýzy trhu a využívání celkového kontextu trhu k úspěšnějšímu tradingu.
Kryptoválky - Erica Stanford
18,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, nebo jste do nich už investovali, rozhodně byste si měli tuto knížku přečíst. Nabízí však spoustu zajímavého čtení a zábavy také pro všechny, kdo chtějí nahlédnout do zákulisí světa kryptoměn a rozšířit si povědomí o této osobité sféře ekonomiky. Bitcoin, Ethereum, OneCoin, Litecoin, Dogecoin, PotCoin, TrumpCoin a mnohé další... Kryptoměny a investice do nich se v posledních letech staly celosvětovým fenoménem. Vidina rychlého a bezpracného zbohatnutí se pro mnohé stala neodolatelným lákadlem. Někteří lidé skutečně vydělali závratné sumy, ale mnozí na nich také mnoho prodělali a jiní přišli o celoživotní úspory. Z nejednoho kryptoměnového projektu se totiž vyklubaly obří podvody založené na principu pyramidových her, při nichž na úkor důvěřivých investorů zbohatli pouze jejich zakladatelé. V TÉTO KNIZE SE DOČTETE O: • známých i méně známých kryptoměnách a jejich zakladatelích • vzniku, využití a potenciálu technologie blockchain • největších podvodech založených na kryptoměnách • tržních manipulacích při obchodování s kryptoměnami • vzniku a splasknutí 800miliardové bubliny • zmizelých miliardách dolarů a ztracených úsporách • zmizelých osobách zapojených do kryptoměnových podvodů Pokud stále uvažujete o investici do kryptoměn, nebo jste do nich už investovali, rozhodně byste si měli tuto knížku přečíst. Nabízí však spoustu zajímavého čtení také pro všechny, kdo chtějí nahlédnout do zákulisí světa kryptoměn a rozšířit si povědomí o této osobité sféře ekonomiky.
Hodnotové investování - Bruce C. Greenwald
25,56 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Podstatně přepracované druhé vydání knihy Hodnotové investování: Od Grahama po Buffetta a ještě dál přináší pronikavý a propracovaný přístup k investování, který vychází z téměř stoleté historie, počínaje Grahamem a Doddem. Kniha vychází z kurzu hodnotového investování, který spoluautor Bruce Greenwald vyučoval téměř pětadvacet let na Columbia Business School, a pomáhá investorům důsledně stát na ziskové straně obchodu. Čtenáři se naučí, jak vyhledávat podhodnocené cenné papíry, správně a přesně je oceňovat, zdokonalovat strategii výzkumu a následně vše aplikovat v kontextu postupů řízení rizik, které snižují možnost trvalé ztráty kapitálu.
Profit vagy az élmény a fontos? - Gábor Pataki
18,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
„Pataki Gábort éppen 25 éve ismertem meg. Volt egy ötlete. Egy digitális ötlete. Azután még sok száz, kifogyhatatlanul. Ezekből az ötletekből két online brókercéget építettünk együtt, amik kis hazánkban a legtöbb lakossági ügyfelet vonzották. Az én életemben mindössze néhány embert ismerek, akiről el tudom mondani, hogy kifejezetten arra vágyik, hogy néhány izgalmas területen olyat alkosson, ami legtompább kifejezéssel is: figyelemreméltó. Maguk mögött hagyva a felületes szemléletet, elmélyedve a dolgok igazi mélységében, mesze a felszín alá. Amikor velük beszélgetek tudósokat hallok. Tudósokat, akik napi tizenkét órában űzik tova a felületességet, alkotnak olyat, ami elemeiben sem nevezhető felszínesnek. Aki e könyv szerzőjének tudományát olvassa, biztos lehet abban, hogy ez egy olyan alkotás, amiben annyi energia halmozódott, annyi tudás formálódott betűkké, annyi saját gondolat fogalmazódott meg, ami önmagában is értéket képvisel, a pénzügyi területen pedig hiánypótló szellemi erővel bír, egy olyan erővel, ami utat mutat és ajtót nyit a pénz világa felé. A pénz ezer arca köré a jelenben kripto világ épül, megértése, feldolgozása igen nehéz feladat. Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, mert a pénzügyeinkről való gondoskodás a modern világunk kötelező része. Amit találhatunk a könyvben, az a digitális jelen és a pénzügyi alaptézisek találkozása velünk, a rohanó semmire rá nem érő humanoidokkal. „ Virág Ferenc Equitas Broker és a Random Capital alapítója
Babilon leggazdagabb embere - George S. Clason
10,70 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Jövőd ígérete úgy vetül eléd, ahogy a távolba vesző út kanyarog a vándor előtt. Utad vágyakkal van kikövezve, melyeket meg akarsz valósítani. Ahhoz, hogy valóra váltsd az álmaidat, meg kell tanulnod bánni a pénzzel. Hagyd, hogy a bölcs emberek tanácsai vezessenek utadon, és hozzásegítsenek ahhoz, hogy sovány erszényed megteljen, és elérhetővé váljon számodra a gazdagság reményével kecsegtető, boldog jövő. Olvasók millióinak nyújtottak segítséget a híres babiloni történetek, melyek a takarékosság, a pénzügyi tervezés és a személyes gazdagság témájában megjelent irodalom valódi remekei. Ezek az elragadó és sokatmondó történetek a bőség és annak nyomában járó boldogság útjára vezetnek. Olyan megértésekhez és megoldásokhoz juttatnak, amelyek egy életen át elkísérnek. Örök érvényűek, ezért előtted már sok embert segítettek hozzá pénzügyi sikerek eléréséhez.
The Rise of Central Banks - Leon Wansleben
49,35 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A bold history of the rise of central banks, showing how institutions designed to steady the ship of global finance have instead become as destabilizing as they are dominant. While central banks have gained remarkable influence over the past fifty years, promising more stability, global finance has gone from crisis to crisis. How do we explain this development? Drawing on original sources ignored in previous research, The Rise of Central Banks offers a groundbreaking account of the origins and consequences of central banks’ increasing clout over economic policy. Many commentators argue that ideas drove change, indicating a shift in the 1970s from Keynesianism to monetarism, concerned with controlling inflation. Others point to the stagflation crises, which put capitalists and workers at loggerheads. Capitalists won, the story goes, then pushed deregulation and disinflation by redistributing power from elected governments to markets and central banks. Both approaches are helpful, but they share a weakness. Abstracting from the evolving practices of central banking, they provide inaccurate accounts of recent policy changes and fail to explain how we arrived at the current era of easy money and excessive finance. By comparing developments in the United States, the United Kingdom, Germany, and Switzerland, Leon Wansleben finds that central bankers’ own policy innovations were an important ingredient of change. These innovations allowed central bankers to use privileged relationships with expanding financial markets to govern the economy. But by relying on markets, central banks fostered excessive credit growth and cultivated an unsustainable version of capitalism. Through extensive archival work and numerous interviews, Wansleben sheds new light on the agency of bureaucrats and calls upon society and elected leaders to direct these actors’ efforts to more progressive goals.
Rich Forever - Bianca Miller-Cole,Byron Cole
22,75 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
We all want financial freedom. But we also know just how much pressure the subject of money exerts on us, and many of us feel our personal finances are out of control. But that's not surprising - after all, no-one ever explained how to manage money properly - or if they did, we didn't listen. If a head-in-the-sand approach to personal finance ever worked, it doesn't now. Not only do we openly worry about the state of our finances and the cost of living, we increasingly yearn for the kind of financial independence which will enable us to do our own thing and live life to the full. This paradox is right at the heart of everything we do, and a solution is needed. This book will teach you everything you should have learned about money at school - but didn't. It will stop you waking in the middle of the night to check you have enough money for your home, your childcare, your summer holiday or your secret masterplan. And the process of learning how to embrace, not hide, from your financial responsibilities will release you from layers of anxiety, shame and confusion. You will learn how to be rich forever - rich in time, rich in freedom, rich in opportunity. It will revolutionise the way you think and feel about money and free you to grow!
Halj meg nullával - Bill Perkins
14,69 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A Halj meg nullával meghökkentő, új és provokatív filozófiát tár eléd, s egyben gyakorlati útmutatóként szolgál ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki a pénzedből - és az életedből. Azokat szólítja meg, akik az élményeket messze előnyben részesítik azzal szemben, hogy egyszerűen csak pénzt keressenek az úgynevezett aranyéveikre. A könyvből megtudod, hogyan lehet a felejthetetlen életélményeidet kimaxolni azáltal, hogy időablakokra osztod az életed, miként válthatod a jövedelmed felbecsülhetetlen értékű emlékekre, és hogyan tudod költési görbéd és személyes kamatlábad alapján eldöntened, hogy érdemes-e egy életre szóló kalandba most beruháznod, vagy jobban jársz, ha későbbre halasztod azt. A saját élettapasztalatait és ismerősei inspiráló történeteit, valamint a pszichológia és a viselkedési pénzügyek gondolatébresztő megállapításait felsorakoztató Perkins a megrögzött szokásainkkal szembemenő, időszerű és meggyőző érvekkel tudatosítja benned: szerezz élményeket, gyűjts emlékeket, tedd teljessé az életed - és halj meg nullával!
The Psychology of Money - Morgan Housel
18,95 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Doing well with money isn't necessarily about what you know. It's about how you behave. And behavior is hard to teach, even to really smart people. Money-investing, personal finance, and business decisions-is typically taught as a math-based field, where data and formulas tell us exactly what to do. But in the real world people don't make financial decisions on a spreadsheet. They make them at the dinner table, or in a meeting room, where personal history, your own unique view of the world, ego, pride, marketing, and odd incentives are scrambled together. In The Psychology of Money, award-winning author Morgan Housel shares 19 short stories exploring the strange ways people think about money and teaches you how to make better sense of one of life's most important topics.
Butler to the World - Oliver Bullough
14,20 €
Uvedená cena je platná k 11.05.2024
With a new introduction on the Ukraine crisis How did Britain become the servant of the world's most powerful and corrupt men? From accepting multi-million pound tips from Russian oligarchs, to the offshore tax havens, meet Butler Britain... In his Sunday Times-bestselling expose, Oliver Bullough reveals how the UK took up its position at the elbow of the worst people on Earth: the oligarchs, kleptocrats and gangsters. Though the UK prides itself on values of fair play and the rule of law, few countries do more to frustrate global anti-corruption efforts. From the murky origins of tax havens and gambling centres in the British Virgin Islands and Gibraltar to the influence of oligarchs in the British establishment, Butler to the World is the story of how we became a nation of Jeeveses - and how it doesn't have to be this way.
Hype Machine - Joshua Oliver
20,85 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
On 2 November 2023, in one of the largest fraud trials in history, Sam Bankman-Fried was found guilty of stealing billions of dollars from the customers of his crypto-exchange, FTX. How did this 31-year-old Californian in shorts and a T-shirt manage to become one of the most famous CEOs in the world? How did greed, fear and free money inflate the crypto bubble until it finally popped with devastating consequences for millions of people who lost money in the crash? Who were the enablers, investors and innovators who transformed the original promise of crypto into a digital Wild West? Hype Machine is the definitive story of the boom and bust of crypto, written by award-winning Financial Times journalist Joshua Oliver. Expansive, nuanced and eminently entertaining, it demystifies the crypto circus by following the journeys of its most influential participants and the trajectory of SBF, its enigmatic ringmaster. Oliver, who reported on the crypto crash with extensive access to SBF himself, introduces readers to the people and ideas that shaped crypto's wild rise and fall, including Arthur Hayes, Changpeng Zhao and the coterie of acolytes who surrounded FTX. Through exclusive interviews, compelling research and with ringside seats at the trial of the decade, he paints a vivid, detailed and tragi-comic picture of this defining financial moment of our times.

Na našom webe v kategórii Prírodné vedy nájdete podkategóriu Financie, finančný trh, investovanie, ktorej cieľom je poskytovať informácie a rady o rôznych aspektoch súvisiacich s peniazmi a investovaním. Financie sú dôležitou súčasťou každodenného života a každý človek by mal mať aspoň základné znalosti o rôznych finančných nástrojoch, trhoch a investovaní. V tejto podkategórii sa snažíme ponúknuť prehľadné a jednoduché vysvetlenie tém, ako sú akcie, dlhopisy, komodity, menové páry a iné nástroje, ktoré sa nachádzajú na finančnom trhu. Investovanie je dôležitou časťou správy financií a pomáha dosiahnuť finančné ciele. Na našom webe sa preto zameriavame aj na poskytovanie informácií o rôznych spôsoboch investovania, ako napríklad Akciový trh, Investovanie do nehnuteľností, Indexové fondy, Investovanie do fondov, Investovanie do kryptomien a iné. Cieľom našej podkategórie Financie, finančný trh, investovanie je poskytnúť užitočné informácie a rady pre začiatočníkov i skúsenejších investorov. Snažíme sa jednoducho a zrozumiteľne vysvetliť rôzne témy súvisiace s financiami a investovaním, aby sme pomohli ľuďom lepšie porozumieť, ako zarábať peniaze a ako ich správne investovať. Na našom webe nájdete rôzne články a návody, ktoré poskytujú praktické rady a tipy týkajúce sa správy financií, vývoja finančného trhu a efektívneho investovania. Veríme, že tieto informácie pomôžu ľuďom zlepšiť svoje finančné rozhodovanie a dosiahnuť finančnú stabilitu a úspech. Prečítajte si naše články a naučte sa viac o financiách, finančnom trhu a investovaní. Buďte pripravení a správne využite svoje peniaze a investície.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile