Poézia - antológie

Image
Poslední pionieri Východu - Claudiu Komartin
11,40 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
POSLEDNÍ PIONIERI VÝCHODU: ANTOLÓGIA SÚČASNEJ RUMUNSKEJ POÉZIE predstavuje tvorbu tridsiatich piatich básnikov a poetiek z Rumunska a Moldavskej republiky, knižne debutujúcich po roku 1989. Výber zostavil jeden z priamych aktérov básnik, prekladateľ a vydavateľ Claudiu Komartin. Rumunská poézia sa na prelome tisícročí zradikalizovala, odmietla zahľadenosť do seba a do literárneho manierizmu. Ponúka umeleckú, filozoficky aj spoločensky angažovanú výpoveď o okolitom, často mizernom svete okraja, odhaľuje osobné, často tabuizované témy, narába s každodennosťou na úrovni jazyka, prostriedkov i tém. A to všetko najmä cez prizmu maximálnej autenticity. CLAUDIU KOMARTIN (1983, Bukurešť) je rumunský básnik, prekladateľ a vydavateľ, jeden z najvýraznejších predstaviteľov tzv. Generácie 2000. Debutoval v roku 2003 zbierkou básní Bábkar a iné nespavosti, za ktorú získal národnú cenu Mihaia Eminesca. Po nej nasledovalo ďalších šesť oceňovaných zbierok. Komartin okrem vlastnej tvorby vytvára podmienky pre súčasnú poéziu: od roku 2009 organizuje pravidelný čitateľský klub Institut Blecher, v roku 2010 založil časopis Poesis interna?ional, ktorého je šéfredaktorom, a spolu s Anou Toma vydavateľstvo Casa de editură Max Blecher, ktoré vydalo vyše sto zväzkov domácej aj svetovej poézie. Prekladá poéziu z francúzštiny a angličtiny a jeho zbierky a básne vyšli vo viacerých jazykoch. EVA KENDERESSY (1978) je prekladateľka a literárna vedkyňa, absolventka štúdia rumunčiny a etnológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát z literárnej vedy obhájila v Ústave svetovej literatúry SAV, kde aj pôsobí. Z rumunčiny preložila román Malíčky od Filipa Floriana, poviedky zo zbierky Nostalgia a román Solenoid od Mirceu Cărtăresca.
Babits Mihály összegyűjtött versei - Mihály Babits
16,18 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Az Összeggyűjtött versek negyedik, javított kiadása nemcsak öt verssel gazdagabb, mint előző kiadásaink voltak, hanem a versek keletkezési sorrendjét az eddiginél pontosabban állapítja meg, ami kihat az egész életmű értelmezésére, valamint a kötet végén közöljük a költemények első megjelenésének legfrissebb adatokkal kibővített jegyzékét.
Magyar csillagok
21,92 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
"A magyar történelem nagy alakjaival sokféleképp ismerkedhetünk. A történettudomány tényeit egészítheti ki az irodalom a maga szubjektív töltetével. Aligha van izgalmasabb olvasata a múltnak, mint amit a különböző korok költői kínálnak. Milyen kép rajzolódik ki Attiláról Zrínyi, Ady vagy Tornai József verseiben; Szent Istvánról Babits, Pilinszky vagy Nagy Gáspár tollán? Hogyan látja Széchenyit Arany, Weöres vagy Ferenczes István? Álmos herceg, Szilágyi Erzsébet, Esze Tamás, Görgei Artúr és Nagy Imre is megelevenednek e gyűjtemény lapjain. A történelmi-lírai panoptikum páratlanul gazdag, az olvasó kedvére válogathat az arcképek, olvasatok között. Arra is rádöbbenhetünk, hogy történelmi példára, mintára mindig szükségünk van. Nem nélkülözhetjük nagyjainkat." (a Kiadó)
Královny slz a ostružin - Sylva Lauerová
11,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Svým rozsahem a zaměřením jsou Královny slz a ostružin jedinečnou publikací, která prezentuje českou ženskou milostnou poezii vznikající na prahu třetího tisíciletí. Na 560-ti stranách se prostřednictvím více než čtyř stovek básní představuje 44 profesionálních i amatérských básnířek ve věku od 18 do téměř 70 let, kdy vedle slavných a dlouhodobě uznávaných jmen se objevují i nové talenty české poetické scény. Vzniká tak pozoruhodná sonda do tvorby tří generací českých žen, čítající množství básnických stylů od veršů klasických, pravidelných, až po experimentální moderní poezii.
Ady Endre összes versei - Endre Ady
18,33 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Egyik legnagyszerűbb költőnk versei ebben a kötetben az Ady által összeállított kötetek szerkezetében és sorrendjében követik egymást, kivéve Az utolsó hajók anyagát és a kötetbe fel nem vett verseket. Ady Endre összes versei, új kiadásban (ötödik, javított kiadás) jelenik meg az Osiris Kiadó gondozásában.
48 másképp - Ifjúsági novellák a múltból
7,66 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Forradalmi tények és legendák újratöltve. 13 alternatívát olvashatunk fiatal szerzők tollából, akik az ifjúsági kategóriában Év Gyermekkönyve díjat nyert Jelen! és a jövőnket megjósoló 2050 antológia után az 1848/49-es eseményeken csavartak egyet. Mechanikus Petőfi és szónokló Szendrey Júlia? Borotválkozó Kossuth és forradalmár Rózsa Sándor? Itt senki sem az, akinek látszik. Vagy amit tanultunk róla. De a múlt életre kel.
Végre fázom - Iván Petrik
6,75 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Mint az közismert, természeti viszonyaink nem ideálisak a mezőgazdasági termelés számára. Az ország lakossága régen is foglalkozott egyéb kiegészítő tevékenységekkel. Elsődlegesen a mészégetést kívánom megemlíteni. Meszet gyakorlatilag bármilyen időjárási feltételek mellett lehet égetni. Ebben nagyon hasonlít a bányaműveléshez, a trolibuszvezetéshez, a bőröndszagtalanításhoz és a versíráshoz. Az égetés során viszont egyes mészkőtípusok "durrognak". Ebben nem hasonlít a mészégetés az előzőekhez. Összegyűjtöttem tehát a legfűszeresebb, legolajosabb bőröndillatokat. És ez sem igaz. Hiszen végeredményben, mindent összevetve, ezek inkább versek.
Odíď, povedala - Denis Vernierre
9,17 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Knižka, ktorú osobitne ocenia milovníci hodnotnej literatúry. Dala by sa charakterizovať ako úlomky zo života, či útla správa o stave duše ženy hľadajúcej kľúč k svojmu životu. Ako to býva, človek nepozná mnohé odpovede, niekedy ani otázky... Určite ide o neošúchanú literárnu výpoveď o živote našom každodennom, o zložitosti vzťahov, zraneniach i nádejach. Už kompozičná stránka je poňatá netradične – prozaický základ sa prelína s poéziou. Základný text sám je poetický, jemný, hoci realita je občas nemilosrdná. Autor pracuje s úsporným jazykom, niekedy skôr naznačuje, napriek tomu výpoveď je výstižná a úderná. Vnímavý čitateľ zachytí mnohé briskné postrehy, odkazy poza prvý plán príbehu, či inšpiratívne podnety k životným peripetiám, týkajúcim sa každého z nás.
Poslední film Zuzany Bergové - Jan Jandourek
10,22 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Je herečka, která prožila dobu své největší slávy za první republiky a v době Protektorátu, jen nevinnou obětí doby a lidí, nebo je rafinovaný zločinec a vražedkyně? Kolik je ochotna po desetiletích přiznat a co z toho je vlastně pravda? A prožívá někdo stejný příběh i v současnosti? Sedmý román Jana Jandourka, spisovatele a sociologa, v sobě spojuje prvky detektivního žánru a psychologické prózy.
Můj kamarád Rufus - Romana Suchá
8,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Knížka je určená ke společnému čtení dětí s rodiči či prarodiči, avšak sekundárně využitelná i v prostředí mateřských škol a dětských skupin pojednává o sedmiletém Péťovi, který dostane od babičky k narozeninám malého dinosaura. Zdánlivě obyčejná hračka však jako zázrakem ožije a stává se chlapcovým nejlepším kamarádem. Na konci každé kapitoly následují interaktivní úkoly, které vtahují malého čtenáře do děje a udržují jeho pozornost. Úkoly navíc rozvíjejí základní znalosti, logické myšlení a usuzování. Romana Suchá vystudovala psychologii v Olomouci, pracuje jako psycholožka, má zkušenosti z práce v mateřském centru. V Portále vyšla řada jejích knih, například Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky, Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky, Šikovné básničky pro kluky a holčičky apod.
Stripped / Inkognito v podzemí - Phil Shöenfelt
11,07 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Inkognito v podzemí je druhou částí Shoenfeltovy newyorské trilogie Stripped (první část vyšla pod názvem Až na dřeň v nakl. Maťa v r. 2012), jejíž děj se odehrává v letech 1979–1984. Mladý Angličan, který se právě přistěhoval z Londýna, se ocitá v bizarním světě dolního Manhattanu. Setkání s Shmutz, tanečnicí nahoře bez, jej uvrhne do víru šílenství a drog v prostředí nočních klubů CBGB’s, Max’s Kansas City a Mudd. Bez prostředků a se závislostí se pád do pekel zrychluje, dokud volba není zcela jasná: buď New York opustit, nebo zemřít. Trilogie Stripped se zabývá tím, co se stane, když se odvrhnou všechny společenské normy. Kniha je výmluvným svědectvím o boji s vnitřními démony i vzpomínkou na New York, který (po AIDS, Giulianim a 11. září) již neexistuje – jako na špinavé, nebezpečné místo, ale i živnou půdu umělecké imaginace, na místo, kde květiny šílenství mohly růst svobodně a bez omezení. "Neuměl jsem si představit, že bych vedl spokojenej život a s partou hipíků sázel stromy na rajským tripu v nějakým zapadákově. Potřeboval jsem ruch uspěchané metropole, sex a drogy, násilí a šílenství New Yorku." Autorův první román Feťácká láska (Junkie Love, Maťa 1997, Twisted Spoon Press 2001) získal v r. 2002 v New Yorku hlavní cenu Firecracker Alternative Book v kategorii knih o drogách. Dále vydal dvojjazyčnou sbírku poezie a textů The Green Hotel / Zelený Hotel (Maťa 1998) a s umělkyní a básnířkou Kateřinou Piňosovou sbírku Magdalena - Book One (Moloko+ 2010).
Život je ako... - Gabika Čepičanová
9,49 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha Život je ako... je spomienkou na novinárku a lektorku tvorivého písania Zuzanu Lajdovú. Okolie na Zuzanu spomína ako na blízku osobu, ktorá všetkých svojich známych obohatila svojou kreativitou a schopnosťou nájsť v každom niečo výnimočné. Kniha obsahuje práce účastníkov kurzu, ale aj listy na rozlúčku od priateľov a rodiny. Vydať knihu Život je ako..., bol jej veľký sen, ktorý pre ňu dodatočne plní dcéra Gabika.
Arytmia duše - Alica Kulihová
3,71 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Arytmia duše. Nepravidelnosť, porucha rytmu. Spojenie atypické, nezvyčajné a neobyčajné. To sú práve atribúty, ktoré Alica Kulihová vnáša do svojej básnickej zbierky. Svet neidealizuje, ba naopak. Podáva ho taký, aký je, aký ho vníma, aký si ho ľudia vytvorili, svet, v ktorom žijeme. Autorka prináša verše, v ktorých sa odzrkadľujú súčasné trendy spoločnosti. „Byť láskyplný nie je in. Byť milý, len tak z radosti, sa nenosí. A byť ústretový hraničí so sebadeštrukciou.“ Rovnako si všíma veci a vecičky sveta, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nepodstatné či dokonca samozrejmé, a tým neviditeľné. Prízvukuje, že i tie môžu a prinášajú radosť, potešenie. V zbierke sa objavuje aj téma, ktorá je azda nevyčerpateľná, ktorá tu je, bola a bude – (ne)naplnená láska, a to nielen vo vzťahu k opačnému pohlaviu, ale aj láska materinská, cit obdivuhodný. Pričom silný citový odpor, nenávisť autorka neponíma ako opozitum lásky, ale ako jej druh, istú formu.
Sto a jedna pověst z Polné a okolí - Jan Prchal
10,35 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Na Vysočině bydlívali hlavně hastrmani a hejkalové, ale i divoženky, polednice a čarodějnice, tu i onde se objevil čert. Příběhy vyprávěné za zimních večerů doma u pece nebo v šenku, v létě večer pod lípou zapisovali generace písmáků, učitelů nebo kronikářů. Jan Prchal z nich vybral ty nejpoutavější historky, v nichž ožívají nejen bytosti nadpřirozené, ale také historické postavy jako král Jiří z Poděbrad, po němž je pojmenován kámen na vrchu Homole, nebo jeho nástupce Vladislav Jagellonský, který se k polenskému pánu Viktorínovi z Kunštátu přijel schovat před morem. Polensko je drsný kraj, který žádal po lidech těžkou práci, ale možná právě proto je tak bohatý na povídačky veselé i smutné, k pobavení i k ponaučení. Knihu bohatě vypravila ilustracemi Marcela Makovská z Polné. V krátké době vyjde z bohaté polenské slovesnosti díl druhý ? Druhá stovka pověstí z Polné a okolí.
Válogatott versek (Kónya Lajos) - Lajos Kónya
8,45 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Egy költő életművéből válogatott kiadást készíteni mindenképpen nehéz feladat. Különösen nehéz a válogató dolga, ha e költő életművéből többszáz vers a mai napig kiadatlan, összkiadása nem létezik, és eddig nem volt válogatott kötete. Aki jelenleg Kónya Lajos költészetét akarja tanulmányozni, tizennyolc verskötetet kell kézbevennie, hogy e sokarcú, sokmúzsájú líra minden jelentős oldalára rápillanthasson. Kónya Lajos (1914–1972) életében kora egyik meghatározó költőjének számított. 1949–56 közt kétszer is Kossuth-díjat kapott, később élvonalbeli ellenzéki volt, akire az egész ország művészeti élete figyelt. 1956 után több sors- és eszmetársával, költőbarátjával együtt tudatosan elhallgattatták és a közéletből kiszorították, miközben életművük legjava ekkor jelent meg. Tucatszámra írt verseket e korban csupán az íróasztalfióknak s ezek közt is akad remekmű. Mintegy 710 eddig kiadatlan Kónya-verset ismerünk. Ebből harminckettő most e kötetben olvasható. Célunk az volt, hogy Kónya Lajos verseinek lényegi, jellemző példáit együtt foghassa kezébe az Olvasó. Azt reméljük, ezek alapján nem kell bizonygatni a költő irodalomtörténeti jelentőségét. Akit az irodalompolitika, a kritika elhallgatásra ítél, s korán meghal – Kónya Lajos 57 évet élt –, ráadásul élete utolsó másfél évtizedében nem tudja tovább új és új műveivel erősíteni rég-tudott jelentőségét, arra majdnem teljes feledés vár, amíg a közélet erőviszonyai nem változnak. Nem csoda, hogy 1972-től 1990-ig alig lehetett Kónya Lajosról hallani, s azt is torzítva. Az is nehezen érthető, hogy 1990-től napjainkig sem került reflektorfénybe az életmű, azóta sincs újabb kiadása, és mindmáig nincs a köztudatban, hogy Tamási Lajos, Zelk Zoltán, Benjámin László, a fiatal Nagy László mellé állítandó, az ő jelentőségükkel mérhető költőről van szó. E könyv fő feladata ennek a torzító feledésnek a megtörése. A költői életmű legértékesebb részét, igazi mondandójának teljességét kínáljuk most az Olvasónak, hogy végre széles körben meg lehessen ismerni az igazi Kónya Lajost – írja az utószóban Fehér Bence, a kötet szerkesztője.
Krysař - Marina Cvetajevová
13,02 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Vůbec první české vydání jednoho z nejrozsáhlejších básnických textů Mariny Cvetajevové, který byl v roce 1925 z části napsán ve Všenorech u Prahy a dokončen téhož roku v Paříži. Paradoxně dosud nikdy nebyl do češtiny přeložen a vydán. Jednak z důvodu jazykové komplikovanosti a náročnosti vyjádření, ale také proto, že je jedním z nejpolitičtějších textů autorky. Cvetajevová sice proslula jako upřímná, ba vášnivá lyrička, ale její lyrika, i ta milostná, se vždy vyznačovala specifickou vnitřní silou a energií, kterým dala plný průchod právě v této básni. Je sice psaná na motivy staré německé pohádky-legendy, ale cílená už na docela jiné problémy. Celý text je pozoruhodný hned z několika hledisek: Jedná se o poměrně ojedinělou „lyrickou satiru“, která skutečně oba tyto rysy má, je hořce ironická s občas zjevným politickým podtextem (i když se nejedná o klasickou politickou poezii) a nepostrádá ani nezbytnou špetku lyriky (zvlášť v poslední kapitole, která popisuje Krysařův odvod Hammelnských dětí). Cvetajevová si ovšem staroněmeckou legendu vybrala jen jako základ pro filosoficko-básnické rozjímání (ale i polemiku) na témata odvěkého soupeření dobra a zla v lidské duši, ale zde spíše na téma posměchu pokrytecké měšťácké morálce, která je věčná ve svém nekonečném obnovování a na téma věčného střetávání umělce s ní. V této části je poéma možná nejvíce „česká“ – Cvetajevová si vybrala sice německou tematiku (zajisté i proto, že byla sama částečně německého původu a k německé kultuře měla velmi vřelý vztah), ale popisované reálie mytického města Hammelnu jako by v sobě měly něco českého, čtenář tu málem vidí všední maloměstský život, třeba právě ve Všenorech. Kapitola, týkající se krys a jejich likvidace krysařem soustředí valnou většinou politické tematiky – krysy jsou tu představeny jako „pozemské starosti“, ale lze je chápat je i jako symboly bujícího bolševismu, už jenom proto, že se vyjadřují vesměs partajními frázemi a mnohdy i pro ruské bolševiky typickými zkratkami – tato pasáž je jazykově asi nejnáročnější a představuje jakýsi jazykový experiment až téměř Chlebnikovovského typu. Satira následující kapitoly, věnované hádce Krysaře s konšely, je namířena právě na zmíněný vztah umělce, či spíše Umění jako celku k „poklidnému“ měšťanskému životu, který se sice tváří, že o umění nestojí, ale vskrytu se jej snaží zmocnit – ale jen tak, aby sám netratil. Z tohoto konfliktu pak zcela organicky vyplývá kapitola závěrečná, ve které Krysař jako trest lakomému městu odvádí do stejné vody jako krysy i všechny Hammelnské děti. Tato kapitola se dost výrazně odlišuje od ostatních a i když rovněž nepostrádá jazykový experiment a hru se smyslem slov, je rozhodně nejnaléhavější a nejdojemnější z celého textu. Cvetajevová se na mnoha místech svého díla nejednou vyznala ze svého vztahu k české zemi i českému národu a právě tento text, třebaže obsahuje jen jednu jedinou konkrétní narážku na české reálie (v poslední kapitole zmínka o smrti Jana Husa), je právě prodchnutý jakýmsi „českým duchem“.
Pilinszky János összes versei - János Pilinszky
13,38 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
"Pilinszky János műveinek kiadását a versek megjelentésével kezdi meg a Magvető Kiadó. A Pilinszky János összes verseiben a verseken és a verses meséken túl a szerző műfordításait és a hagyatékban fennmaradt töredékeket közöljük. A minden eddiginél teljesebb kiadás néhány töredékkel és egy új műfordítással bővült." (a Kiadó)
V Barceloně, velkém městě - Miloslav Uličný
8,04 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Katalánské romance poprvé česky Katalánská poezie je u nás známa pouze útržkovitě - koncem 19. a počátkem 20. století k nám uvedli J. Vrchlický a S. Bouška některá díla J. Verdaguera, v osmdesátých letech minulého století vydal výběr z díla S. Espriua a útlý výbor z básníků 14. a 15. věku J. Schejbal, počátkem 21. století pak publikoval antologii z díla J. Salvata-Papasseita M. Uličný. Katalánské romance, podobné španělským formálně, ale méně už námětově, zůstaly českým čtenářům zcela neznámé. Miloslav Uličný připravil pro Nakladatelství Nová vlna výbor z katalánských historických romancí, románových příběhů a romancí o zvyklostech a mravech v rozpětí od 17. do 19. století. Tyto verše zpívané často na poutích a tržištích vyprávějí o válečnících, námořnících, podloudnících, zlodějích i vrazích, o únosech (někdy objednaných samotnou unesenou), o milostných záležitostech i o vztazích mezi rodiči a dětmi. Některé z těchto příběhů jsou peprným komentářem lidské zištnosti či hlouposti, jiné nemají daleko k burlesce. Český výbor V Barceloně, velkém městě - Sto romancí vychází z reedice (1980) textů, které sebral a koncem 19. století vydal katalánský vědec Manuel Mila i Fontanals.
Otvorené brány v múre času - Milan Richter
8,53 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Antológia modernej izraelskej poézie v jazykovej interpretácii S. Singerovej a prebásnení M. Richterom obsahuje verše 11 izraelských básnikov. Najstarším z nich je Tuvia Rübner, rodák z Bratislavy, a najmladšou je poetka Tal Nicanová. Básnik a prekladateľ Milan Richter vybral do antológie básne veľkých a v Izraeli, v USA a západnej Európe známych autorov, akými boli Jehuda Amichaj, Natan Zach, T. Carmi, Dalia Ravikovičová a akými sú napr. Ašer Reich, Chava Pinchas-Kohenová a Amir Or. Antológiu dopĺňajú fotografie autorov, spomienková esej M. Richtera "Stretnutia s izraelskými básnikmi" a jeho doslov.
Básne SK/CZ, 2023 - Kolektív autorov
6,65 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Zborník ocenených príspevkov 13. ročníka najväčšej československej básnickej súťaže Básne SK/CZ 2023 prináša šesť poetických cyklov. Z takmer 800 prihlásených príspevkov vybrala porota päť prémií a hlavnú cenu, ktorú tento rok získala česká poetka Ivana Kašpárková. Už tradične predstavuje poetickú sondu: správu o aktuálnych pohyboch, témach, postupoch a tendenciách, ktorými nová slovenská a česká poézia práve začína žiť. Porota v zložení Eva Luka (poetka a japanologička), Anna Štičková (poetka a kultúrna manažérka), Juliana Sokolová (poetka a filozofka) a Jan Škrob (básnik a prekladateľ) sa rozhodla udeliť hlavnú cenu a päť prémií: Hlavná cena: Pozice rukou - Ivana Kašpárková Prémie: rok růží - rún korstmos Beaufortova stupnica sily vetra - Jana Micenková kapesní atlas rostlin - Lucie Kubalíková Tichá místa - Erubescit Drôtovanie pre začiatočníčky - M. H. Berk Pozice rukou *** Na balet myslím vždy v počátečním období měsíčního cyklu. Zabydluji se v denních záznamech. Stavím si z nich pokoj mysli, v němž poslouchám dialog svých rukou. Když mlčí o vrozených dispozicích, dělám, že neslyším. *** Stěny kuchyně se ohýbají pod náporem příbuzenstva, jejich tětiva spojuje dětství se stářím, praská jako svíce na dortu. Sfoukávám je počtrnácté v životě a přeji si pravidla a omezení bez pravidel a omezení, pravidelný přísun mezních situací a pevnou vůli vyloučenou ze slabin, v nichž průsečnice protíná to tehdejší já s dnešním – aby číslo čtrnáct znamenalo víc než dávno překročenou hranici.

Vitajte na našom webu, ktorý je zameraný na odbornú a populárno-náučnú literatúru v kategórii Poézia - antológie. Ak ste vášnivým milovníkom poézie a hľadáte úplne najlepšie zbierky básní, ste na správnom mieste. Naše antológie sú starostlivo zostavené, aby ponúkli čitateľom široký výber vrcholných poézií od svetoznámych autorov, ako aj od menej známych, ale talentovaných básnikov. Tieto antológie sú vhodné pre každého, kto chce objaviť a preskúmať rôzne literárne štýly, témy a prístupy, ktoré poézia ponúka. V našej ponuke nájdete antológie, ktoré sa zameriavajú na rôzne žánre, ako je lýrika, epika, dramatika a ďalšie. Každá antológia je usporiadaná tematicky, čo umožňuje čitateľom preskúmať určitú tému cez rôzne básne rôznych autorov. Či už ste fanúšikom romantiky, surrealizmu, existencializmu alebo iných literárnych hnutí, u nás nájdete antológie, ktoré vám poskytnú to, čo hľadáte. Naša stránka je prehľadná a intuitívna, ľahko sa v nej orientujete a vyhľadávate práve tú antológiu, ktorú potrebujete. Každá antológia je opatrená stručným popisom, v ktorom sa dozviete viac o význame a významných básnikoch danej zbierky. Taktiež nájdete hodnotenia a recenzie od našich verných čitateľov, aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť, či je daná antológia pre vás vhodná. Ponúkame aj možnosť zakúpenia antológií priamo cez našu stránku, takže si ich môžete jednoducho objednať a mať ich vo svojej knižnici čo najskôr. Sme presvedčení, že naše antológie vás osloví a poskytne vám jedinečný zážitok z počúvania a prežívania poézie. Ak ste nadšeným milovníkom poézie, neváhajte a navštívte našu kategóriu Poézia - antológie a objavte krásu a silu básnického umenia. Nech sú naše antológie zdrojom inšpirácie a radosti pre vás i vašich blízkych.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99