Archeológia, genealógia a heraldika

Image
Môj rodokmeň - Jo Fosterová,Zita Ročkárová
16,10 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V každej rodine existujú príbehy, ktorých objavenie a zachovanie má pre príbuzných nevyčísliteľnú hodnotu. Tým, čo ich chcú zaznamenať a zanechať tak odkaz budúcim generáciám, je určená táto publikácia. Záujemcov o geneaologický výskum oboznámi s jeho základmi a krok za krokom prevedie tvorbou rodokmeňa. Kniha obsahuje aj užitočné rady a tipy, ako viesť pátranie po predkoch. Okrem toho je v nej priestor na zapísanie významných tradícií a udalostí zo života rodiny, ako aj miesto na doplnenie fotografií, takže všetky získané informácie budú prehľadne zhromaždené na jednom mieste.
Příběhy biblických mincí - Michal Mašek
31,21 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Výraz biblické mince působí na první pohled jako označení jasně definovaného souboru nominálů z časově přesně omezeného úseku a platící na jednom území. Zájemce však při bližším studiu zjistí, že se jedná o roztříštěné a navzájem nesouvisející skupiny ražeb různých mincovních systémů, platících na územích, která přecházela z jedněch rukou do druhých, a které mnohdy jen nepřímo či po složitém přepočtu navazovaly na předchozí nominálové řady. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o podobnou změť ražeb, jaká byla emitována v českých zemích od počátku ražby mincí (od 10. století) až do současnosti s přihlédnutím na geopolitické změny, kterými náš stát procházel. Příběhy biblických mincí přinášejí svému čtenáři přehled ražeb, o kterých jsou v Bibli zmínky, společně s komentářem souvisejících starozákonních a novozákonních událostí. Pro zájemce o mince a jejich sběratele je připojen přehledný katalog.
A Szumer ősnép nemzetisége - Ede Mahler
5,82 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Mahler Ede (Eduard Mahler) (Cífer, 1857. szeptember 28. – Istvántelek, 1945. június 29.) magyar-osztrák orientalista, csillagász, természettudós, történész, régész, egyiptológus, az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszékének alapítója, az MTA levelező tagja. A XIX. század vége és a XX. század eleje volt talán a legaktívabb a magyar ősrokonság kutatásának késkörében. Rengeteg tanulmány született ez idő tájt, sokuk tudományos alapon megírt dolgozat volt. Ezek közé tartozik Mahler Ede munkája is. Nem csak nyelvészeti szempontból, de a történettudomány irányából is megállja a helyét.
Magyar nemes családok X. - Béla Kempelen
24,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A "Magyar nemes családok" című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény több mint 40.000 családot és 120.000 nevet sorakoztat fel. A szerző véleménye szerint: "Egy ilyen gyűjteményes munka sohasem lehet teljes és minden adatában feltétlenül hiteles. Szerzője rá van kényszerítve az előzőleg már megjelent hasonló tárgyú munkákra, amelyek szintén korábbi munkákra támaszkodnak." De ezidáig a legteljesebb gyűjteménye a nemes családoknak, így kiváló kutatási lehetőséget nyújtva mindazok számára, akik családtörténeti-genealógiai kutatásra szánják magukat. Jelen kiadás reprintje az eredeti gyűjteménynek.
Magyar főrangú családok - Béla Kempelen
14,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A szerző e munkájában a magyar főrangú családok leszármazási adatait gyűjtötte egybe.
Kdo jsme a odkud přicházíme? - Karel Machala
13,79 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Z jak velké části jste Slovan, Kelt, Germán, nebo Neandrtálec? Proč jste pravděpodobným přímým potomkem Sáma, Karla Velikého, Konfucia či Ramsese II.? Kdo jsme? Odkud pocházíme? Kdo jsou naši předkové? Nechte se v této knize provést napínavým genealogickým příběhem, v němž účinkují Adamové i Evy, králové i pastýři, války i epidemie, geny a mutace a spletité cesty migrace. Všichni jsme do jisté míry výsledkem téměř všeho, co kdy existovalo, a naše DNA si mnohé z minulosti pamatuje. Uvidíte, jak se ve vás potkávají velké dějiny s malými, jak dlouho žili vaši předkové, na co umírali a co prozrazují jejich příjmení. Zjistíte, kolik má Karel IV. dnes potomků, která slova jsou stará desítky tisíc let a co mají společného americký prezident a první Přemyslovci. Zkusíte také sami vypátrat linii svých předků? V této knize nechybí ani náměty k tomu, jak začít s vlastním hledáním, na jehož konci můžete objevit až tisíc nebo více konkrétních předků a s trochou štěstí můžete nalézt napojení až do velmi hluboké minulosti.
Středověký šperk - Věra Šlancarová
36,58 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Předkládáná monografie představuje první komplexní zpracování středověkých šperků uložených v depozitářích muzeí, galerií a archeologických institucí na jižní Moravě. Autorka do kolekce zahrnula předměty ze 79 lokalit, a to 45 z intravilánu měst, 11 z výzkumu hradů a 23 z výzkumu současných i zaniklých vsí a polokulturních lokalit. Výběr se omezil na období vrcholného středověku, tj. 13. až 15. století, s možnými časovými přesahy do staršího i mladšího období. Hlavní část práce tvoří katalog předmětů, které jsou kresebně nebo fotograficky dokumentovány a detailně popsány. Katalog je v plném znění publikovaný elektronicky v Digitální knihovně FF MU. V analytické části práce jsou šperky zhodnoceny z hlediska typologie a morfologie, včetně komparace s nálezy z jiných lokalit a jsou zasazeny do dobového kontextu ve smyslu funkčním, estetickém i symbolickém.
Rodokmen naší rodiny
22,28 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Moderní památeční album pro zdokumentování milovaných nebo originálních tradic, příběhů a rodinných vzpomínek pro každého člena vaší rodiny. Všechny rodiny, ať už máte libovolný počet vlastních i nevlastních rodičů, prarodičů či praprarodičů, by měly mít své rodinné album.
Nobilitas Iudaeorum - Michal Fiala,Jan Županič
27,82 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Práce Jana Županiče a Michala Fialy je první komplexní studií zabývající se otázkou židovské šlechty ve střední Evropě: tedy osob židovské víry, které od konce 18. do počátku 20. století získali buď v habsburské monarchii, nebo v některé středoevropské zemi šlechtický titul. Kniha je rozdělena do dvou spolu úzce souvisejících části. První (autora Jana Županiče) zachycuje společné i odlišné rysy šlechtických obcí v jednotlivých středoevropských státech, jejich šlechtickou politiku, možnosti sociálního vzestupu židů i postoj místních elit vůči nim. Část druhá (autora Michala Fialy) obsahuje přepisy 280 nobilitačních a erbovních listin vydaných pro židovské šlechtice v západní části habsburské monarchie (v česko-rakouských dědičných zemích a pozdějším Předlitavsku) doplněné kresbami udělených erbů.
Ako si zostaviť rodokmeň - Marek Tettinger,Juraj Snopek
16,06 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Viete, kto boli vaši predkovia? Odkiaľ sa vaši prastarí rodičia prisťahovali na Slovensko? Táto kniha vám na to neodpovie. Pomôže vám však s inými vecami. Zoznámi vás s tým, že pátrať musíte začať doma a medzi najstaršími príbuznými. Naučí vás, ako si overovať informácie v archívoch a ukáže vám, ako svoj rodokmeň správne spracovať.
Posvátné tradice ve starém Egyptě - Rosemary Clarcková,Jindřich Veselý
31,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Mystéria starověkého Egypta nás fascinují už stovky let. S každým archeologickým objevem se však tajemství prohlubuje: co pobízelo tuto pradávnou civilizaci, aby vytvořila tolik neobyčejně krásných promyšlených chrámů, hrobek a pyramid? Skutečný význam a účel skrytý za těmito velkolepými díly je pravým pokladem Egypta, a právě ten je v této knize odhalen až do nejmenších podrobností.Posvátná tradice ve starém Egyptě zjevuje, že srdcem vší světské nádhery byl duchovní cíl – vykoupení lidstva z podmíněnosti a připoutání k zemi a jeho přivedení k prapůvodní božské podstatě. Prostřednictvím pečlivého výzkumu, pronikavého čtení hieroglyfů a intuitivního pochopení tajuplné moudrosti nám dnes egyptoložka Rosemary Clarcková představuje duši pradávného světa. Uvidíme, že tím nejvyšším dědictvím starověkého Egypta je praktická stezka k porozumění naší multidimenzionální existenci a život v souladu s viditelnými i neviditelnými světy.
Egypťanky - Christian Jacq
7,53 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Les Égyptiennes Žena vo faraónskom Egypte mala rovnoprávne postavenie s mužom v duchovnej i materiálnej sfére. Christian Jacq nás pozýva na stretnutie s Egypťankami, vládkyňami, faraónkami, hlavnými kráľovskými manželkami, ale tiež s prostými paniami domu, manželkami, matkami, pracujúcimi ženami, kňažkami či umelkyňami. Popri slávnych Egypťankách, akými boli kráľovná a bohyňa Eset alebo faraónky Hatšepsovet, Nefertiti či Kleopatra, nám autor dáva nahliadnuť aj do zákulisia ženy vezírky, kráľovskej pisárky, obchodníčky, božej ctiteľky či chrámovej hudobníčky. Egypťanka mala slobodu vo všetkom: pri vydaji, pri rozvode, v manželstve, v sociálnom zabezpečení, v dedičstve i poručníctve. Od jej postavenia záviselo blaho rodiny i štátu. Mohla byť šéfkou podniku, vlastníčkou pozemkov a nehnuteľností, finančnou odborníčkou, správkyňou verejného bohatstva, ale mohla svoj život zasvätiť aj duchovnej činnosti, službe božstvám v chráme. Faraónska civilizácia zaručovala egyptskej žene v porovnaní s inými civilizáciami, vrátane oveľa mladších, výnimočné postavenie. Aj vďaka tomu kultúra starého Egypta môže dodnes slúžiť ako inšpirácia najmodernejším koncepciám spoločnosti.
Druhý Mesiáš - Knight Christopher
13,21 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Po vyše sedem storočí sa Turínske plátno pokladalo za drahocennú relikviu s odtlačkom tela ukrižovaného Ježiša Krista. V roku 1988 laboratórne skúšky definitívne potvrdili, že plátno nemôže pochádzať spred roku 1260 n.l. Podľa názoru autorov sa však Turínske plátno spája s tzv. veľkým tajomstvom slobodomurárstva a s tajnými spoločnosťami, ktoré ho po stáročia uchováv
Antropologie exotických sbírkových předmětů - Jiří Ševčík
8,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha je antropologickým a zároveň muzeologickým pohledem na význam a možnosti prezentace exotických artefaktů v západní kultuře. První, spíše antropologická část sumarizuje a systematizuje poznatky zahraniční literatury i osobní zkušenosti autorky, a poskytuje tak metodologický a faktografický základ dalším oddílům. Druhá část nabízí muzeologický pohled na exotické artefakty ve výstavním prostoru, poslední pak pojednává o souvisejících otázkách antropologie umění, které jsou v ohnisku zájmu současné nadnárodní vědecké obce. Jedním z cílů publikace je přispět k efektivnějšímu sdílení těchto předmětů ve smyslu posílení mezikulturního dialogu a respektu ke kulturní diverzitě. Kniha je určena zejména antropologům, etnografům, kurátorům a ostatním muzejním a galerijním pracovníkům, ale i ostatním zájemcům o téma exotických artefaktů.
Křižovatky české aristokracie - Vladimír Votýpka
14,69 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha, jež volně navazuje na autorovu úspěšnou „šlechtickou trilogii“, vypráví osudy potomků šesti českých šlechtických rodů, kteří se od roku 1989 opět aktivně účastní života české společnosti nebo se sem pravidelně vracejí. Těžkosti spojené s návratem z nucené vnitřní nebo zahraniční emigrace líčí příběhy Franzisky Diany Sternbergové, Pavlíny Bořek-Dohalské, Mathildy Nosticové, potomků rodů Kolowratů-Krakowských, Podstatských-Lichtenštejnů z Velkého Meziříčí, Valdštejnů na Třebíči a příběh ing. Jaroslava Cuhry, disidenta a porevolučního poslance, který stál u počátku restitucí šlechtického majetku.
Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech - Pavel Vařeka
23,26 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha nabízí přehled výsledků několikaletého archeologického výzkumu tzv. cikánského tábora v Letech a prostřednictvím fotografického katalogu také výběr nálezů. Po stručné historii tábora a dalších osudech místa v poválečném období jsou představeny nedestruktivní metody, s jejichž využitím byla zjištěna přesná poloha tábora. Prostřednictvím výsledků archeologického odkryvu pak publikace umožňuje čtenářům vstoupit do samotného tábora, na jehož místě se pod dnešním povrchem dochovaly pozůstatky jeho zástavby a je možno nahlédnout i za jeho ohrazení, kde byla zkoumána administrativní budova nebo protiletadlový kryt. Samostatná pozornost je věnována nálezům movitých artefaktů, které pocházejí z archeologických vrstev z různých částí areálu tábora, ovšem největší soubor byl získán odkryvem vzorku výplně odpadní jímky. Ztracené a vyhozené věci vydávají po několika desetiletích svědectví o českých Romech a Sintech, z nichž jen nepatrná část přežila nacistický holokaust. Vypovídají o jejich každodenním životě před internací stejně jako o jejich věznění v letském táboře. Stručně jsou shrnuty výsledky analýzy ekofaktů, kterým se věnovali specialisté se zaměřením na archeozoologii, archeobotaniku a palynologii. Součástí publikace je i kapitola věnovaná lokalizaci a sondáži hřbitova obětí tábora. Vydáno ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně.
Váš rodokmen krok za krokem + CD - Lenka Peremská
9,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Zajímá vás, odkud pocházíte a jaké jsou kořeny vaší rodiny? Chcete se více dozvědět o svých předcích anebo příbuzných, o jejichž existenci nemáte ani tušení? Potom je tato publikace právě pro vás! Pomůže vám při prvních a nelehkých krůčcích proti proudu času, poradí vám, jak pátrat v archivech, na jaká úskalí si dávat pozor, a stejně tak vám představí i možnosti využití digitalizovaných pramenů dostupných pomocí internetu. Kniha obsahuje i přiložené CD s genealogickými programy.
Počiatok všetkého. Nová história ľudstva - David Graeber,David Wengrow,Pavol Šveda
41,71 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Úplne nový a revolučný pohľad na evolúciu ľudstva, ktorý našim predkom vracia dlho popieranú ľudskosť. Na základe najnovších výskumov antropológ David Graeber a archeológ David Wengrow radikálne prehodnotili dejiny človeka od samých počiatkov v časoch lovcov a zberačov, cez vznik poľnohospodárstva, prvých miest a štátov. Dokazujú, že naši predkovia boli inteligentní ľudia, ktorí sa nehnali len za potravou ani sa bezhlavo navzájom nezabíjali. Ako teda trávili čas? Akí boli, čo robili, ako fungovali dávnoveké spoločnosti, dodnes považované za primitívne a jednoduché, hoci najnovšie poznatky ukazujú, že to tak nebolo? Počiatok všetkého je dôkladná štúdia dvoch naslovovzatých odborníkov a nadšencov, ktorí našli odpovede na všetky tieto otázky.
200 let egyptologie - Verner Miroslav,Ivana Faryová
36,52 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V roce 2022 si světová egyptologie připomíná několik významných výročí. Před sto lety byla v Údolí králů objevena hrobka „zlatého krále“ Tutanchamona. A hlavně – uplynulo 200 let od chvíle, kdy Francouz Champollion rozluštil hieroglyfy. Vznikl nový vědní obor, egyptologie. Bez znalosti písma starých Egypťanů totiž bylo možné odkrývat a obdivovat monumentální stavby, nádherné sochy a stěny chrámů popsané hieroglyfy, nikdo ale nerozuměl jim, ani oné dávné civilizaci. Po Champollionově objevu přišli do Egypta první skuteční archeologové. Přední český egyptolog Miroslav Verner se při vyprávění s novinářkou Ivanou Faryovou vrací na začátek a přibližuje čtenářům hlavní milníky a nejzajímavější momenty tohoto dvousetletého příběhu.
Tutanchamon - Století záhad a objevů - Miroslav Bárta
30,72 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Přesně před sto lety – v listopadu 1922 – došlo na západním břehu starověkých Théb, v Údolí králů k jednomu z největších objevů světové archeologie. Egyptský chlapec Hussein Abd el-Rassul, který pracoval jako nosič vody při výzkumu britského archeologa Howarda Cartera, náhodně narazil na začátek kamenného schodiště vedoucího ke vchodu do hrobky. Během několika málo dní bylo jasné, že půjde o unikátní objev nevykradené hrobky staroegyptského vládce, který se měl tisíce let po své smrti stát snad nejznámějším panovníkem starověku… V roce 1922 se tak Tutanchamon probudil po více jak třech tisících letech k novému životu a jeho hrobka s pohřební výbavou, jež přesahuje hranice fantazie, i jeho krátká životní pouť dodnes nepřestávají uchvacovat celý svět. Publikace provází čtenáře osudovými milníky v životě krále, který byl v době své vlády ještě chlapec, jeho rodiny a slavných předků – dědečka Amenhotepa III., otce a legendárního náboženského reformátora Achnatona. Prostřednictvím textů a fotografií navštívíte jeho hrobku a vydáte se na cestu do staroegyptského zásvětí. Prožijete nervy drásající dny a týdny během objevování hrobky a budou vám odkryta tajemství, která hrobka může i nadále skrývat. Tutanchamonův příběh je totiž stále ještě rozepsán…
Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku - Vladimír Turčan,Kolektív autorov
22,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V publikácii sú uverejnené príspevky venované historickým udalostiam, ktoré sa odohrali na stredoeurópskej hranici v 1. – 4. storočí. Tieto udalosti boli zaznamenané antickými autormi a zdokumentované archeologickými výskumami významných lokalít – sídlisk i pohrebísk – vrátane ojedinelých dôležitých nálezov zo slovenských zbierkotvorných inštitúcií. Autormi článkov sú poprední archeológovia a historici zaoberajúci sa výskumom doby rímskej a vplyvom antiky na územie ležiace severne od stredného toku Dunaja.
Rings and Gems from the Roman Fort in Iža / Prstene a gemy z rímskeho vojenského tábora v Iži - Miroslava Daňová
11,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Rímsky vojenský tábor v Iži je pohraničná pevnosť Rímskej ríše na Dunaji oproti legionárskemu táboru Brigetio (dnes Ó-Szőny). Archeologický výskum na tomto mieste prebieha od začiatku 20. storočia až dodnes. Táto publikácia predstavuje prstene a gemy z areálu vojenskej pevnosti a jej bezprostredného okolia. Nálezy sú skúmané jednotlivo - ako osobné šperky, ale aj v kontexte vojenského prostredia a s prihliadnutím na nálezové okolnosti, ak sú známe. V publikácii sú rozdelené podľa vývojových fáz lokality do dvoch hlavných skupín z obdobia drevozemného tábora (174/175-179) a kamenného hradiska (koniec 2. - koniec 4. storočia). Zo staršieho obdobia je 10 prsteňov (niektoré s gemami) a 1 samostatne nájdená gema, z mladšieho obdobia 12 prsteňov (niektoré s gemami a 3 samostatne nájdené gemy. Okrem toho sú do zbierky zaradené aj 2 prstene s gemami z okolia vojenského tábora a 1 gema nájdená samostatne. The Roman fort in Iža is a frontier fortress of the Roman Empire on the Danube, opposite the legionary camp of Brigetio (today Ó-Szőny). Archaeological research at the site has been carried out since the beginning of the 20th century until today. This publication presents rings and gems from the area of the military fort and its immediate surroundings. The finds are examined individually - as personal jewellery, but also in the context of the military environment and taking into account the findspot, where known. In the publication they are divided according to the development phases of the site into two main groups from the period of the wood-and timber fort (174/175-179) and the stone fort (end of the 2nd - end of the 4th centuries). From the older period there are 10 rings and 1 gem, from the younger period 12 rings and 3 solitary gems. In addition, 2 rings with gems from the vicinity of the military camp and 1 gem found separately are also included in the collection.

Archeológia, genealógia a heraldika sú fascinujúcimi disciplínami, ktoré odhaľujú minulé tajomstvá ľudského pokolenia. Na tejto webovej stránke sa venujeme práve týmto oblastiam, aby sme priniesli návštevníkom poznanie o našej historii, koreňoch a rodinnom dedičstve. V sekcii Archeológia sa dozviete o objavoch a výskumoch starovekých civilizácií. Od starých Egypta a Grécka, cez rímske impérium až po úžasnú azda kultúru Mayov. S podrobnými popismi archeologických nálezov, starodávnych zvyklostí a obyčajov vás vtiahneme do dávnej minulosti a pomôžeme vám porozumieť, ako ľudia žili a aký vplyv mali na formovanie dnešného sveta. Genealógia je disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním rodinných liniek a pôvodu jednotlivcov. Na tejto stránke vám poskytneme tipy a nástroje, ako začať vlastný rodokmeň a odhaliť vaše vlastné korene. Spoznáte príbehy vašich predkov, odkiaľ pochádzajú a možno dokonca objavíte neznáme príbuzných, ktorí sú s vami spojení cez dlhé veky. Heraldika je veda o erboch a ich symbolike. V tejto sekcii sa zameriavame na vysvetlenie rôznych heraldických znakov a ich významu. Od kráľovských erbů po erb vašej vlastnej rodiny - zistíte, k čomu jednotlivé symboly slúžia a aký bol historický kontext ich vzniku. Starobylé erby a ich nádherné dizajny vám rozšíria obzory a dovolia vám lepšie porozumieť histórii erbovania. Archeológia, genealógia a heraldika sú neoddeliteľnými prvkami štúdia minulosti. Na tejto webstránke vám ponúkame bohaté informácie a zaujímavé články, ktoré vám umožnia rozšíriť svoje vedomosti a objavovať starobylé tajomstvá, ktoré nám naši predkovia zanechali. Pridajte sa k nám a spoločne si pripomenieme a pochopíme naše korene.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile