Kultúra, umenie

Image
Ženy umelkyne (Umenie v skratke) - Flavia Frigeri
9,80 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Ženy sú dlhodobo obľúbeným námetom umelcov, ale ich prínos ako umelkýň je dodnes nedocenený. Nemusia už síce tvoriť anonymne či pod mužským pseudonymom, ale ešte v roku 1989 položila skupina Guerilla Girls newyorskej verejnosti otázku: „Musia byť ženy nahé, aby sa dostali do Metropolitného múzea?" Odpoveď na túto otázku nájdete aj vo svojej knižnici - stačí si prelistovať dejiny umenia. Ešte lepšie však urobíte, ak siahnete po knižke, ktorá reviduje tradičný kánon a predstaví vám tvorbu päťdesiatich významných umelkýň od 16. storočia až po súčasnosť. Artemisia Gentileschi, Georgia O´Keeffe, Frida Kahlo či Louise Bourgeois... Schválne, ktoré z týchto mien poznáte?
Viedeň 1900 Wien - Janina Nentwig
19,92 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Viedeň okolo roku 1900 – fascinujúce obdobie, v ktorom sa metropola na Dunaji stala významným centrom moderny. Určujúcimi umeleckými štýlmi sú historizmus, secesia a expresionizmus, pričom pre všetky je typická istá viedenská dekadencia. Umelcov, ako bol Gustav Klimt, Koloman Moser a Josef Hoffmann, spájala túžba presadiť sen o Gesamtkunstwerku, úsilie prepojiť nielen výtvarné umenie, architektúru a umelecké remeslá, ale aj umenie a život.
Turner - Martina Padberg
9,56 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
William Turner bol nielen plachý a trochu výstredný samotár, ale aj mimoriadne produktívny umelec, ktorý sa rýchlo stal jedným z najúspešnejších anglických maliarov krajiniek a morských scenérií. Hoci počas svojho života bol slávny len v rodnej Veľkej Británii, dnes je uctievaný ako výnimočný talent, ktorému sa vo svojej tvorbe podarilo spojiť prvky romantizmu a impresionizmu.
Otto Wagner - August Sarnitz
9,80 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Kniha z populárnej edície predstavuje priekopníka modernej architektúry evolucionára Otta Wagnera. Známy architekt prispel používaním nových výrobných techník a stavebných postupov k prekonaniu historizmu a nástupu moderny.
Moderné umenie (Umenie v skratke) - Amy Dempsey
9,80 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Prehľadná príručka Moderné umenie z edície Umenie v skratke nás oboznámi s najdynamickejšími a najpodnetnejšími umeleckými smermi 19. až 21. storočia - od impresionizmu a symbolizmu cez dadaizmus, Bauhaus alebo socialistický realizmus až po informel, postmodernizmus či destination art. Autorka Amy Dempsey mapuje jednotlivé umelecké štýly, školy či hnutia a prostredníctvom zrozumiteľného textu i starostlivo vybraných diel nás sprevádza moderným výtvarným umením. Jednotlivé kapitoly sú prakticky a prehľadne usporiadané, súčasťou každej z nich je stručný výklad, typické diela a príslušný zoznam popredných predstaviteľov i hlavných charakteristík, médií a umeleckých zbierok.
Martin Vongrej. Váha vědomí / The Weight of Consciousness - Petr Ingerle
22,91 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Martin Vongrej. Váha vědomí / The Weight of Consciousness - Petr Ingerle, Rok vydania: 2023, Počet strán: 96, Väzba: tvrdá , Jazyk: český, Rozmery: 210 x 297 mm Martin Vongrej (1986) v současnosti reprezentuje patrně nejstrukturovanější podobu vizuální tvorby na Slovensku. Ve svých dílech se snaží obsáhnout liminální prostor mezi myšlenkovou spekulací a konceptuálně-minimalistickou estetikou; kombinuje vizualitu se subjektivně pojatou filozofickou rovinou. Klíčovou součástí jeho uměleckých výzkumů je zejména vztah mezi viditelným a neviditelným, který autor označuje rovněž jako „vnořování se do nitra virtuálního bodu". Tento virtuální (neviditelný) bod Vongrej nachází v přírodě (například v pomyslném středu letokruhů stromu), v geometrických objektech (torus, Möbiova páska) a také v lineární perspektivní konstrukci (úběžník jako virtuální bod průniku sbíhavých linií).
Karol Ondreička - Aurel Hrabušický
39,20 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Hoci meno Karola Ondreičku staršieho rezonuje v povedomí kultúrnej verejnosti, s výnimkou výtvarného diela sa veľa dokladov o účinkovaní tohto umelca nezachovalo. Ondreičkovou tvorbou sa síce zaoberá každá štúdia alebo publikácia z dejín moderného umenia na Slovensku, ale vždy je to len niekoľko málo tých istých diel z jedného obdobia tvorby. Kurátori Aurel Hrabušický a Silvia Ilečková sa rozhodli predstaviť život a dielo maliara a grafika Karola Ondreičku podrobnejšie a odhaliť tak polohy, v akých tohto predstaviteľa slovenskej moderny nepoznáme.
Impatience /Netrpezlivosť/ - Karol Kállay
26,53 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Franz Kafka wrote: The world can be looked upon as good only from where it was created, for only there was it said: it is good, and only from there can it be condemned and destroyed. All these photographs of the land and people were taken for someone to see. They need no explanation. It is not important what I intended my photographs to say. What is important is what those who look at them feel.
Algoritmy obrazov - obrazy algoritmov - Ivan Gerát, Marián Zervan
16,15 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Knižná publikácia inovatívnym spôsobom spája žáner výstavného katalógu a konferenčného zborníka. Popri odborných a esejistických textoch obsahuje aj kvalitné reprodukcie diel vystavujúcich umelcov. Tematicky sa kniha venuje aktuálnym problémom dialógu medzi technosférou, reprezentovanou predovšetkým búrlivým rozvojom počítačových technológií (vrátane programov na spracovanie a úpravy obrazov) a sférou umenia, v ktorej sa spájajú citlivé tvorivé reakcia na zmeny v skúsenostnom svete súčasníka s reflektovaním hlbších tradícií, viažucich súčasnú umeleckú tvorbu k jej historickým koreňom.
Antika - Petra Feriancová - Tiago de Abreu Pinto
18,15 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Antika - Petra Feriancová - Tiago de Abreu Pinto, Väzba: tvrdá , Počet strán: 104, Jazyk: slovenský, Rok vydania: 2022 Petra Feriancová (1977) je súčasná slovenská výtvarníčka, spisovateľka a kurátorka. Pracuje v médiu fotografie, sochy a inštalácie a venuje sa tvorbe kníh. Často využíva osobné archívy svojich najbližších a iné materiály, ktoré interpretuje a nelineárne preskupuje. V roku 2013 zastupovala Slovensko a Českú republiku na 55. bienále v Benátkach s projektom An Order of Things. V roku 2011 absolvovala rezidenčný pobyt v The International Studio and Curatorial Program (ISCP) v New Yorku a v roku 2010 sa stala laureátkou Ceny Oskára Čepana pre mladých výtvarných umelcov a umelkyne. Petra Feriancová tvorí v intenciách postprodukcie. Ťažiskom jej tvorby je konceptualizácia vlastných emocionálnych reakcií v procesoch vnímania a pamäti, ako aj skúmanie podmienok ich vyjadrenia. Pracuje prevažne so súbormi už hotových obrazov a textov, ktoré nanovo interpretuje a metodicky zamieňa. Zmyslom tejto manipulácie s obrazovým či diskurzívnym podkladom je vzbudiť u diváka autentickú afektívnu reakciu.Monografia umelkyne vychádza v spolupráci s galériou PHOTOPORT.
Viktor Frešo - kolektív autorov
39,69 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Viktor Frešo - kolektív autorov, Rok vydania: 2017, Počet strán: 464, Väzba: tvrdá, Jazyk: slovenský, Rozmery: 215 x 270 mm Monografia prináša svieži a nekonformný pohľad na tvorbu Viktora Freša (1974), multimediálneho umelca, ktorého dosiaľ mediálne najznámejšou realizáciou je socha Pičus (2015). Frešovo pätnásťročné pôsobenie na výtvarnej scéne komentujú kurátori Katarína Bajcurová, Vladimír Beskid, Lucia Gavulová a Peter Tajkov. Ich texty dopĺňa bohatý obrazový materiál, dokumentujúci Frešove maľby, konceptuálne nemateriálne, prevažne textové výstupy, fotografie a v neposlednom rade aj sochy a objekty. Dvojjazyčná, anglicko-slovenská publikácia vyniká odvážnym a originálnym prístupom v rámci grafického spracovania.

Web pre podkategóriu "Kultúra, umenie" v kategórii "Populárne náučná literatúra pre dospelých" je zameraný na poskytovanie informácií a rozšírenie vedomostí o kultúre a umení vo svete. Tento web je určený pre dospelých, ktorí majú záujem o umenie a kultúrne javy, a chcú sa dozvedieť viac o histórii, význame a vplyve, ktorý má kultúra a umenie na naše spoločnosti. Na webe nájdete rôznorodé články, recenzie, rozhovory a podrobné analýzy z rôznych oblastí kultúry a umenia. Témy, o ktorých sa píše, zahŕňajú všetko od výtvarného umenia, literatúry, hudby až po divadlo, film a archeológiu. Články sú napísané odborníkmi v jednotlivých oblastiach, ktorí sa venujú výskumu, interpretácii a popularizácii kultúry a umenia. Web je prehľadný a jednoducho použiteľný, s jednoduchou navigáciou a vyhľadávacím panelom, ktorý umožňuje nájsť konkrétne témy a články podľa záujmu. Na úvodnej stránke je zobrazený výber najnovších článkov a recenzií, aby si návštevníci mohli rýchlo nájsť to, čo ich zaujíma. Web tiež obsahuje kategórie, kde sú články zoradené podľa tém, čo pomáha návštevníkom nájsť presne to, čo hľadajú. Okrem textových článkov sú na webe tiež zahrnuté multimediálne prvky ako obrázky, videá a zvukové ukážky, aby sa čitateľom umožnilo ešte viac priblížiť a pochopiť konkrétne diela, umelecké techniky a históriu. Cieľom tohto webu je priniesť dospelým čitateľom prístupné, zaujímavé a relevantné informácie o kultúre a umení, a pomôcť im rozšíriť si svoje vedomosti a porozumieť ich významu. Web sa snaží vytvárať diskusiu a interakciu s čitateľmi prostredníctvom komentárov, aby sa mohli podeliť o svoje názory a skúsenosti v danej oblasti. V konečnom dôsledku je web pre podkategóriu "Kultúra, umenie" v rámci kategórie "Populárne náučná literatúra pre dospelých" spôsobom, ako osloviť dospelých čitateľov so záujmom o umenie a kultúru. Poskytuje prístupné a kvalitné informácie, ktoré ich obohatia a pomôžu ich lepšiemu porozumeniu kultúrneho diania a umeleckých prejavov.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile