Učebnice a príručky

Image
English for Banking and Finance + CD - Rosemary Richey
27,15 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
The Pearson Longman Vocational English series is designed to meet the English language needs of learners in a range of vocational specialisations. Designed for both pre-work and in-work learners these titles combine a strong grammar syllabus with the essential vocabulary that these students will need in their working lives. On line downloadable Teachers Books are available with this series and contain: • Multi-lingual glossaries in British and American English • Audio glossaries in British and American English • Editable tests • Advice on teaching these specialisations for those with no vocational knowledge
Menschen A1/2 KB+online - Kolektív autorov
10,26 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Libro de alumno con aplicación móvil de acceso a los audios y vídeos correspondiente al A1.2 de Menschen
Precvičuj si slovíčka po anglicky (Pons ) - Mária Hudáková
5,23 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
250 cvičení na rozvoj slovnej zásoby v angličtine. Pomôcka na 2.stupni základných škôl. Pre stredné školy, gymnáziá. Pre laickú verejnosť, ktorá sa učí jazyk v domácich podmienkach a chce si zaujímavou formou precvičiť a rozšíriť slovnú zásobu.
Angličtina pre každého - Učebnica: Úroveň 2 pre začiatočníkov - Rachel Harding,Michala Kamhalová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
ÚROVEŇ 2 MIERNE POKROČILÝ Kompletný program pre samoštúdium anglického jazyka, ktorý kombinuje jednoduché vizuálne učenie s prehľadným vysvetlením gramatiky, s cvičeniami, ako aj s voľne dostupnými nahrávkami. Vizuálny gramatický sprievodca uľahčuje porozumenie zložitým jazykovým javom. Krátke moduly umožňujú učiť sa vlastným tempom. Jednoduché cvičenia pomôžu precvičiť si základné jazykové zručnosti: písanie, čítanie, hovorenie a počúvanie. Audionahrávky prinášajú skutočnú každodennú angličtinu, a tak pomáhajú zlepšovať odpočúvacie zručnosti a plynulosť v hovorení. Ilustrácie a grafika poskytujú vizuálny kontext, a pomáhajú tak lepšie si všetko zapamätať, ako aj používať gramatiku a slovnú zásobu. AKO PROGRAM FUNGUJE Učebný program má 4 úrovne, pričom každá pozostáva z učebnice a cvičebnice. Úroveň 2 – mierne pokročilý je vhodná pre tých, ktorí už majú základné vedomosti z angličtiny. Tento program je v súlade s CEFR, medzinárodnými štandardmi na učenie cudzích jazykov. Tabuľka porovnáva úrovne CEFR s ich približným ekvivalentom pri skúškach. CEFR TOEFL papierový test TOEFL počítačový test TOEFL internetový test IELTS 1 ZAČIATOČNÍK 2 MIERNE POKROČILÝ 3 STREDNE POKROČILÝ B1-nižšie B2 4 POKROČILÝ vyššie B2-C1 NAHRÁVKY ZDARMA webstránka a aplikácia
Alltag, Beruf & Co. 4 A2/2 Lehrerhandbuch - Norbert Becker,Jörg Braunert
13,68 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Dieses Lehrerhandbuch enthält: - eine Einführung in die Konzeption des Lehrwerks - methodisch-didaktische Exkurse - Durchnahmevorschläge zu allen Lektionsteilen - Transkripte zu allen Hörtexten und Sprechübungen - Lösungen (für den Arbeitsbuchteil als Kopiervorlagen) - fünf Zwischentests als Kopiervorlagen.
DA! Ruština + CD - Eva Dekanová,Erika Ondrejčeková
12,97 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Učebnice reaguje na aktuální požadavky výuky ruského jazyka na středních i vysokých školách. Je zaměřena na praktické osvojení si cizího jazyka, na formování návyků praktické komunikace. Její využití je mnohostranné, je vhodná pro výuku ruského jazyka na vysokých školách filologického i nefilologického směru, na gymnáziích a jiných středních školách v pokročilé, mírně pokročilé i počáteční etapě studia. Texty, dialogy a cvičení jsou sestaveny tak, aby rozvíjely komunikační aktivitu studentů. Dialogy (resp. polylogy) svou strukturou a obsahem stimulují v poměrně krátkém čase osvojení řečových situací, typických pro běžnou komunikaci (jsou fabulovány jako společný příběh účastníků komunikace). Při prezentaci a nácviku slovní zásoby je uplatněna přímá a překladová metoda. Gramatické učivo podáváme v přehledných tabulkách s přihlédnutím k požadavkům posloupnosti. Paradigmata jednotlivých slovních druhů prezentujeme v modelových slovních spojeních a větách. Lexikálně-gramatické učivo se aktivizuje a upevňuje v jazykových promluvách a situačních rozhovorech. Adekvátní pozornost věnujeme i překladovým cvičením. Texty, určené pro doplňkové čtení, jsou vysoce informativní a jsou zaměřeny na rozvíjení komunikačních a intelektuálních schopností studentů. Mohou se používat jako doplňující materiál ve výuce nebo je učitel může studentům zadávat k samostatné práci. Základním cílům učebnice odpovídá i výběr typizovaných řečových modelů a zařazení učiva z oblasti lingvoreálií a kulturologie. K učebnici je přiloženo CD. Tato audionahrávka obsahuje základní fonetická a intonační cvičení a též nahrávky dialogických a monologických textů, které korespondují s textovým materiálem učebnice.
New Headway Upper-Intermediate 3rd Edition Workbook without Key - John Soars
16,14 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
The Upper-Intermediate level has been brought right up-to-date, with new topics, new features, and a revised syllabus which all aid real progress.
First Friends 2 Activity Book - Susan Lannuzzi
8,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A two-level beginners' course for young children that integrates the teaching of phonics, reading, writing, and numeracy.
Primary Resource Books for Teachers - Storytelling with Children - Andrew Wright
27,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A fully-revised edition of a popular Resource Book, with many new ideas and stories. Stories are an ideal way of motivating children, improving listening skills, and teaching vocabulary and structures. Stories develop awareness of the sound and feel of English, and an understanding of language in context.
Primary Resource Books for Teachers - Drama with Children - Sarah Phillips
27,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Practical ideas for introducing drama activities into the English class, including mime, chants, puppets, role play, and short plays. As well as developing speaking and pronunciation, drama helps children to develop self-confidence and express their imagination, personalities, and creativity.
Slovensko-nemecký hovorník - 4. vydanie
13,21 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Možno sa vám už niekedy stalo, že ste potrebovali utvoriť konkrétny slovný zvrat alebo vetu v cudzom jazyku a nevedeli ste si s tým dať rady, hľadanie v tematicky usporiadanej konverzácii bolo neúspešné, alebo trvalo pridlho. Pomocou slovníka ste nakoniec vetu zostavili, no aj tak ste si neboli úplne istí jej správnosťou. Ak sa chcete vyjadrovať správne a pohotovo, nestačí vám ovládať len určité množstvo slovíčok. Musíte sa naučiť tvoriť konkrétne vety a slovné spojenia, správne používať predložkové väzby ap., navyše si musíte osvojiť množstvo fráz, ktoré sa v danom jazyku bežne používajú a nedajú sa doslovne preložiť. Na to, aby ste mohli podobné zvraty ľahko nájsť alebo sami utvoriť, vám poslúži práve hovorník. Hovorník spája v sebe výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré utvárajú základ slovnej zásoby. V každom hesle nájdete množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov obsahujúcich dané kľúčové slovo. Na rozdiel od konverzačnej príručky, výber príkladov nie je obmedzený tematicky, ale zahŕňa bežné slovné zvraty, ktoré sa skutočne používajú v každodennej komunikácii. Bez zdĺhavého listovania si môžete nájsť vetu alebo slovné spojenie, ktoré práve potrebujete, rozširovať si tak slovnú zásobu a zlepšovať komunikačné zručnosti. Niektoré príklady môžete použiť hneď, iné si ľahko pozmeníte tak, aby vyhovovali vašim konkrétnym potrebám. Cieľom hovorníka nie je vyčerpávajúcim spôsobom obsiahnuť slovnú zásobu, ale poskytnúť používateľovi množstvo užitočných informácií na uľahčenie komunikácie v cudzom jazyku. Veríme, že hovorník ocenia začínajúci a stredne pokročilí študenti, ktorí potrebujú získať prax a pohotovosť vo vyjadrovaní, ako aj pokročilejší používatelia, ktorí v ňom objavia nejeden nový slovný zvrat či zaujímavú frázu. Hovorník obsahuje: •1 500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby •15 000 užitočných viet a konverzačných zvratov •Prehľad nemeckej gramatiky s ilustračnými príkladmi Hovorník vám pomôže: •Pohotovo a správne sa vyjadrovať po nemecky •Používať vhodné preklady slov zodpovedajúce daným situáciám •Osvojiť si preklady bežných slovných zvratov a väzieb •Získať istotu vo vyjadrovaní •Rozšíriť si znalosti nemeckých idiómov, fráz a slovných spojení •Vyhnúť sa nesprávnym doslovným prekladom
Nemcina Pro Zdravotni Sestry - Eva Karasová
14,11 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Seznamuje s německými odbornými termíny týkajícími se stavby lidského těla a nejčastějších onemocnění a dává návod pro komunikaci s německy mluvícími pacienty. Určeno studentům středních a vyšších zdravotnických škol a studentům bakalářského studia na lékařských fakultách. Může však dobře posloužit i zájemcům z řad zdravotnických pracovníků.
Česko-anglický technický slovník - Jiří Elman,Václav Michalíček
40,34 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Slovník obsahuje asi 120.000 termínů ze všech technických oborů a ekonomiky se zvláštním zaměřením na strojírenství, elektrotechniku, elektroniku, výpočení techniku, jadernou fyziku, stavebnictví a architekturu, dopravu, polygrafii, potravinářský průmysl, sklářství, geologii, hornictví a hutnictví včetně nejdůležitějších pojmů z matematiky, fyziky a chemie. Kromě tradiční odborné slovní zásoby obsahuje slovník i termíny moderní, které dosavadní slovníky neuvádějí. Slovník je doplněn o více než 2000 zkratek s českými a anglickými ekvivalenty.
Arabčina - konverzácia so slovníkom a gramatikou-2.vydanie
13,21 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Arabský jazyk v písomnej podobe pripomína skôr rozsypaný čaj, ktorý naše uši vnímajú ako zmes ťažko zrozumiteľných zvukov. Teraz si však môžete na cestu pribaliť našu konverzáciu arabčiny, ktorá vám pomôže otvoriť mnohé dvere i srdcia.
New Headway Pre-Intermediate Workbook, the THIRD edition - Kolektív autorov,Liz Soarsová
14,24 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
90% new, with refreshed content and new features.
Slovensko - talianska konverzácia 2. vydanie
5,61 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a ľahkú orientáciu v texte.
More - 3 WB 2. vydanie - Kolektív autorov
9,22 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
MORE! Second edition is a four-level English course from highly respected authors that inspires young teenagers to learn. In addition to extra practice in reading, writing, vocabulary, listening and grammar, including a useful grammar review section in the back of the book, Workbook Level 3 helps teenagers develop learning and exam skills with dedicated 'Learning to Learn' and exam skills sections.
Open Channels - Britská literatura 20. století - Michaela Čaňková
17,40 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Netradiční učebnice současné britské literatury určená pro studenty 3. a 4. ročníků gymnázií jako příprava k maturitě, dále pro výběrové semináře anglické literatury na gymnáziích, pro jazykové kursy i ostatní zájemce o moderní anglickou literaturu. Autorka se ve svém uceleném díle soustřeďuje na rozvoj jazyka jako prostředku komunikace pomocí krásné literatury. Atmosféra doby je dokreslena ukázkami výtvarných a hudebních děl. Kromě čítanky textů s medailonky autorů se komplet skládá z metodické příručky pro učitele a audiokazety s hudebními ukázkami a výňatky z textů namluvenými rodilými mluvčími.
Face2face new Starter Teacher's Book 2nd Edition + DVD - Chris Redston
33,06 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
face2face Second edition is the flexible, easy-to-teach, 6-level course (A1 to C1) for busy teachers who want to get their adult and young adult learners to communicate with confidence. face2face is the flexible, easy-to-teach General English course that helps adults and young adults to speak and listen with confidence. The Teacher's Book offers detailed teaching notes for every lesson, keys to exercises, and extra teaching notes. It also guides teachers through the Student's Book DVD-ROM, and relates face2face to CEF levels and English Profile. Additionally, busy teachers will find here progress tests, photocopiable communicative activities and extra reading worksheets. The free DVD in the Teacher's Book offers classroom videos integrated with the Real World sections in the Student's Book, as well as the entire content of the Teacher's Book.
Nuovo Progetto Italiano 2 Quaderno Degli Esercizi + CD
8,93 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Nuovo Progetto Italiano 2 Quaderno Degli Esercizi + CD
Angličtina - Barevná konverzace + audiokniha s mp3 CD
7,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha obsahuje 31 základních témat, ve kterých se nejen děti naučí nezbytná slovíčka a základní konverzační fráze. Poutavé ilustrace a nahrávky rodilých mluvčích pomohou rychleji si osvojit slovní zásobu a zvládnout fráze jednotlivých témat. Kniha je doplněna mp3 CD s nahrávkou.
Project, 4th Edition 5 Workbook + CD (International Edition) - Tom Hutchinson
13,29 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Project Fourth Edition uses the proven Project methodology in a new engaging format. Your students will love the redesigned cartoons, new compelling exercises, and innovative digital package. We’ve listened to feedback from teachers around the world and kept all the things you’ve loved from previous editions while enhancing and updating the material to make it more engaging than ever before. • Digital package including animated iTools, and new DVD material. • New full-colour, interleaved Teacher’s Books make lesson planning simple. • More communication and multi-skill exercises will keep your students engrossed. • New Pronunciation Bank and Extensive Reading Bank at the back of the Student’s Books supply extra material to keep fast fi nishers occupied and to stretch your stronger students. Extensive Reading Bank • Encourage your students to read for pleasure and expose them to a wider vocabulary with the Extensive Reading Bank at the back of the Student’s Books. • Including classic stories such as Aladdin, The Pied Piper of Hamelin and Perseus, with comprehension exercises to help your students get the most out of each text. • Every story includes dialogue so your students can act it out in class. Pronunciation Bank • Get all your students practising pronunciation with the Pronunciation Bank at the back of the Student’s Books. • The bank off ers a wide range of activities – from TPR activities to appeal to your kinaesthetic learners, to quieter activities that could be used as extension material for fast fi nishers.
Solutions Upper-intermediate Teacher's Book 2nd Edition+CD-ROM - Kolektív autorov
23,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Solutions: Upper-intermediate: Teacher's Book and CD-ROM Pack
Angličtina - 40 lekcí pro samouky - kniha bez CD - Kolektív autorov,Marcheteau Michel
12,26 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Komplexní učebnice pro samouky nabízí: tematické lekce, základní konverzační obraty, živé rozhovory pro procvičování porozumění jazyku, soubor testů k ověření získaných znalostí, praktického průvodce běžnými situacemi, množství zeměpisných, historických a kulturních zajímavostí, přehled gramatiky a dvojjazyčný slovníček.
Angličtina
4,66 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tato publikace obsahuje gramatické tabulky zpracované s důrazem na přehlednost a rychlý vyhledávací systém. Je zde uvedeno to nejdůležitější z gramatiky - gramatické časy, slovesa, zájmena, předložky atd.
48 óra alatt angolul - Éva Czifra
14,58 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
"Hihetetlen, de igaz! Módszeremmel mát 48 óra tanulás elegendő ahhoz, hogy a beszélt nyelvben használt szavakat, mondatokat használni tudd a mindennapi élet számos területén (utazás, útbaigazítás, álláskeresés stb.). Összesen 34 témakörben lehetsz jártas rövid idő alatt. A rövid leckéket egy óra alatt érdemes elsajátítani, a hosszabbakra szánj többet. A 48 órát oszd el egy-két hónapra, hogy a megtanult tananyag hosszú távon beépüljön. Nos, mindez rajtad áll. Kezdd el még ma, és 48 óra múlva (megtanulva a könyv anyagát) garantáltan beszélni fogsz angolul." (a Szerző)
Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés - Franciául (MP3 formátumú CD melléklettel) - Enikő Vida
10,93 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A régóta nagy népszerűségnek örvendő "Társalgás, szituációk, képleírások" című sorozat új, francia kötete hatékony és eredményes felkészülést biztosít az alap- és középfokú nyelvvizsgák (ORIGÓ, BME, DELF), valamint a középszintű érettségi szóbeli részére. A könyv tartalma és újdonságai: - valamennyi feladathoz teljesen kidolgozott megoldás; - szó- és kifejezés-gyűjtemény feladatonként, hogy ne kelljen a szótárban keresgélni; -a különböző vizsgaszinthez tartozó feladatok világos jelölése és elkülönítése (A = B1 ill. alapfok, K = B2 ill. középfok); - nagy számú, korunk szükségleteihez igazodó társalgási és szituációs feladat; - az 55 kidolgozott szituációs mintafeladat mellett ugyanennyi feladat önálló megoldásra; - külön részfejezetek a szituációs feladatok és képleírások alapvető szókincsének elsajátítására; - képleírás-feladatok gondolatébresztő és szemléletes képekkel; - 20 db., a vizsgák gyakorlatát követő hallás utáni szövegértés teszt; - hanganyag CD-mellékleten (mp3-as formátumban) a társalgási, szituációs és hallás utáni szövegértés feladatok szövegeivel, anyanyelvi beszélők tolmácsolásában.
Easy Reading for ESL Students - Book 4 - Johnny Bread
12,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Easy Reading for ESL Students - Book 4 is a comprehensive reader designed especially for intermediate and advanced students of English as a Second Language. The book was developed and tested by full-time teachers of English. There are twelve stories accompanied by comprehension, vocabulary, speaking and writing exercises. The stories are short (400 - 500 words). Each story and its exercises can be completed in 60 minutes. A horse goes crazy after a car hits the trailer he is in. He becomes a danger to the people who take care of him. The vet can't help him. The animal psychologist can't help him. Then a girl talks to him, and he gets well. What does she tell him? A man meets a woman in the forest. She tells him she wants to go on a date with him. But the woman died ten years ago. He has a date with a ghost. A man and a woman meet by chance at a place where they want to end their lives. The man decides to save the woman. But is it too late for them? An old gypsy fortune-teller tells a man that if he ever wants to get married, he has to find the woman fated to be his wife. She gives him two hints, but the woman could be anywhere in the world. Is he going to find her? And many more … This book is for everybody who wants to improve their English. It's fun to learn English by reading interesting stories.
New Chatterbox - Starter - Pupil´s Book - Kolektív autorov
16,14 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
This is a new edition of this ever popular course for young beginners - now available at three levels.
My First English Adventure 1 - Mady Musiol
13,89 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
In the Activity Book: * Activities and games reinforce the basic language presented in the main units * A wide range of activities appeal to a range of learning styles and enable vocabulary practice * Children can practise what they have lear
Kľúč do sveta francúzština - Kolektív autorov
6,28 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti francúzštiny...
Angličtina - 40 lekcí pro samouky - kniha + 2 CD - Kolektív autorov,Marcheteau Michel
20,81 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Komplexní učebnice pro samouky nabízí: tematické lekce, základní konverzační obraty, živé rozhovory pro procvičování porozumění jazyku, soubor testů k ověření získaných znalostí, praktického průvodce běžnými situacemi, množství zeměpisných, historických a kulturních zajímavostí, přehled gramatiky a dvojjazyčný slovníček.

Vitajte na našej webovej stránke, ktorá sa špecializuje na kategóriu kníh s dôrazom na učebnice a príručky. Sme tu, aby sme vám pomohli nájsť najlepšie a najužitočnejšie materiály, ktoré vám pomôžu pri štúdiu a zlepšovaní vašich vedomostí. V našej podkategórii "Učebnice a príručky" nájdete rozmanité a kvalitné knihy z rôznych oblastí vedomostí, či už ste študent, výskumník, profesionál alebo sa jednoducho chcete zdokonaliť v záujmových oblastiach. Ponúkame široký výber učebných materiálov v rôznych formátoch, od tradičných tištých kníh po elektronické verzie, ktoré si môžete prečítať na svojom zariadení. Naša zbierka obsahuje učebnice a príručky z rôznych študijných oblastí, ako sú jazyky, matematika, prírodné vedy, humanitné vedné disciplíny, umenie a mnoho ďalších. Každá kniha je starostlivo vybraná a hodnotená naším tímom odborníkov, aby sme vám mohli ponúknuť materiály najvyššej kvality. Naši čitatelia tiež prispievajú svojimi recenziami, čo vám umožňuje získať lepšiu predstavu o každej knihe pred jej zakúpením. Okrem samotných kníh vám na našej stránke poskytujeme aj užitočné návody a tipy na štúdium, ako aj informácie o najnovších výskumoch a objavoch v rôznych oblastiach. Môžete sa zaregistrovať do našej komunity a zdieľať svoje skúsenosti a poznatky s ostatnými čitateľmi. Veríme, že náš výber učebníc a príručiek vám pomôže dosiahnuť vaše učebné ciele a rozšíriť vaše vedomosti v záujmových oblastiach. Prehliadajte našu webovú stránku a objavte svet učenia a objavovania.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99