Literatúra

Image
Čtení o Boženě Němcové - Libuše Heczková
10,67 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Antologie Čtení o Boženě němcové s podtitulem Hommage Boženě Němcové a jejím následovnicím je malým výborem z velmi rozsáhlé literatury o spisovatelce Boženě Němcové, rámovaným zhruba lety po její smrti a z druhé strany rokem 1945. Začíná velkým portrétem, jejž v roce 1870 Němcové věnovala Sofie Podlipská, a končí pracemi dvou mimořádných osobností archeoložky a estetičky Růženy Vackové a filoložky a kritičky Věry Liškové. Nejde tu ostatně jen o Boženu Němcovou, ale zvýšenou měrou také o ženy, které o ní psaly: o jejich názory a myšlenky a jejich role v české společnosti. Třiadvacet vybraných textů je připomínkou několika žen, které považovaly Němcovou za součást svého osobního a profesního života. Výsledný soubor je svého druhu archeologií paměti žen a jejich intelektuální emancipace v téměř stoletém období, které skončilo radikálními změnami, jež zasáhly do veřejného postavení žen a změnily způsoby jejich angažovanosti. V celku antologie nabývají proto na významu medailony autorek, které mohou posloužit jako další rozcestí, další impulzy pro obnovování zasuté paměti žen. Díky Boženě Němcové lze tak objevovat nesamozřejmou, ne zcela známou tradici myšlení a hledání vnitřní svobody ženiny. Závěrečný výběr z bibliografie Boženy Němcové dovedený do současnosti umožňuje zasadit texty do širšího kontextu rozprav o Němcové a také poskytnout první orientaci v nepřehledném poli psaní o této ikonické spisovatelce.
Zrozeni pod Saturnem - Viktor Valtara
12,49 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Děj autobiografického románu běloruského spisovatele Viktara Valtara se odehrává v Praze 20. let minulého století, v prostředí zahraničních studentů a politických emigrantů z Běloruska, Ruska, Ukrajiny a dalších východních zemí, zasažených občanskou válkou. Ve své knize autor dokázal neopakovatelným způsobem zachytit atmosféru první republiky očima přistěhovalce. Román je žel Valtarovou jedinou dochovanou rozsáhlejší prózou. Za autorova krátkého života publikován nebyl a jeho rukopis, objevený začátkem 90. let v Litvě, přepsal dosavadní dějiny běloruské literatury. V Bělorusku se román prvního knižního vydání dočkal teprve nedávno v roce 2009.
Intelektuálové a masy - Pýcha a předsudk - John Carey
17,63 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Studie Intelektuálové a masy podrobuje kritice elitářské teze některých nejznámějších osobností britské literární scény konce 19. a počátku 20. století. Na citacích z jejich děl či soukromých písemností dokládá úzkost a averzi, kterou mezi intelektuály vzbuzovaly společenské změny spojené s prudkým růstem počtu obyvatel v 19. století: urbanizace a rozvoj předměstské zástavby spojený s devastací přírody a také všeobecné rozšíření gramotnosti a následný vzestup masové kultury, jehož průvodními jevy byly populární žurnalistika, masová turistika či reklama. Kniha zkoumá způsoby, jimiž modernističtí i jiní autoři reagovali na tuto kulturní „vzpouru davů“, ať už to byla výlučnost a artistnost jejich děl, která je odsouvala z dosahu „nedovzdělaných“ mas, nebo sociálně utopické projekty, jež někteří z nich vytvářeli v reakci na fenomén přelidnění a masovosti, a ukazuje, jak některé z těchto idejí bezděky předznamenávají rétoriku Hitlerovy knihy Mein Kampf
Třísky na duši - Jiří Mika
12,95 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
"Marcipánem k jmeninám stoletého dělníka" i "městem továrních Janošíků" - tak nazval Jiří Kolář Kladno ve své básnické prvotině Křestný list. Význam vztahu jednoho z nejvýznamnějších českých básníků a výtvarníků 20. století k průmyslovému městu, v němž strávil formativní roky svého života (1925-1945), byl donedávna poněkud přehlížen či redukován. Jiří Mika ve své knize ukazuje, že pro Kolářův umělecký vývoj nebylo Kladno určující jen jako kulisa či příležitost nahlédnout (a okusit) strasti dělnického života, ale také jako místo, v němž se aktivně zapojil do společenského, kulturního a politického dění a kam se - myšlenkově i osobně - vracel i po roce 1945.
Cizinec na náměstí - Arthur Koestler
20,54 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Dne 1. března 1983 byla v domě na Montpelier Square v Londýně nalezena těla Arthura Koestlera a jeho manželky Cynthie. Jemu bylo 77, jí 55 let. Byla to sebevražda. Arthur Koestler trpěl Parkinsonovou nemocí a leukémií. Cynthia, jeho třetí žena, bývalá sekretářka, se těšila naprostému zdraví, a poté co svému muži věnovala celý svůj aktivní život, obětovala se mu i ve smrti. Jejich rodinný přítel Harold Harris našel mezi písemnostmi na Koestlerově pracovním stole rukopis třetího svazku Arthurovy autobiografie. Harris byl vykonavatelem poslední vůle a rozhodl se toto dílo, které vytvořili střídavě oba manželé, připravit k vydání. Svazek pokrývá velkou část jejich společného života a odhaluje jejich výjimečný vzájemný vztah a také jejich společnou smrt.
Zázračný život - Danny Fingeroth
41,75 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Jedinečná biografie zbožňovaného - a často také kontroverzního - tvůrce mnoha legendárních komiksových superhrdinů. A Marvelous Life: The Amazing Story of Stan Lee pojednává o zrození Stana Leeho jako autora komiksů až po Stana Leeho, hvězdu jedinečného kulturního fenoménu: společnosti Marvel a Marvel Universe. Stan Lee byl nejslavnější americký tvůrce komiksů, který kdy žil. Díky mnoha cameo rolím v marvelovkách a televizních seriálech byl Stan Lee - a i po své smrti v roce 2018 stále je - hlasem a tváří komiksů, populární kultury jako takové, a hlavně společnosti Marvel Comics. Jak se ze Stana Leeho stal jeden z nejslavnějších autorů komiksů, je příběh, který až doposud nebyl zcela známý. Lee společně se svými spolutvůrci, jakými byli například Jack Kirby nebo Steve Ditko, přivedl na svět obrovské množství celosvětově známých superhrdinů, mimo jiné Spider-mana, Iron Mana, X-Meny, Avengery nebo Hulka. Kniha unikátním způsobem pojednává o Stanu Leem, geniálním spolutvůrci zcela nových druhů superhrdinů a stylu komiksového vyprávění, které navždy změnily dnešní podobu komiksů a vytvořily originální superhrdinskou komiksovou mytologii, jež se stala součástí popkultury.
A legfontosabbat utoljára hagytam - Éva Szentesi
10,73 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
2015. május 13-án megkaptam életem legfontosabb eredményét: negatív lett a PET CT eredményem, azaz a teszt szerint a daganat tökéletesen eltűnt a szervezetemből. Azért is volt nagy szó ez, mert az orvosok ennek leginkább nulla, de legfeljebb is maximum egy százalék esélyt jósoltak. Azóta eltelt szinte percre pontosan öt év, az állapotom fontos fordulóponthoz érkezett, s a legfrissebb eredmények még mindig negatívak. Ez a könyv részben ennek az ünneplése, részben pedig egyfajta tudás és élményanyag átadása. Ebben a kötetben benne van mindaz, amit megtanultam a lelkemről és a fizikai valómról a sokszor fájdalmas gyógyulás és testi-lelki rehabilitáció kőkemény évei alatt.
Deník se sl. Inivkou - Péter Esterházy
15,31 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Autobiografická kniha jednoho z nejvýznamnějších maďarských spisovatelů současnosti. Péter Esterházy se v posledních dvou letech svého života vyrovnával se smrtelnou diagnózou formou deníkových zápisků. Své postřehy a úvahy prokládal citáty i kratšími literárními útvary, vznikla mozaika plná bystrých charakteristik lidí a událostí. „Na konci dubna se mi ohlásila mírná bolest, pokud si dobře pamatuji, pod žebry na pravé straně. Nebo na levé? Nestaral jsem se o to. Zjistili mi rakovinu slinivky břišní s metastázemi v játrech,“ sděluje čtenářům Péter Esterházy v knižním vydání deníku, který si začal vést, když mu diagnóza potvrdila smrtelnou chorobu, na niž v červenci 2016 zemřel. Autor pozoruje sám sebe (své nové, nemocné já) i okolí, reflektuje a zaznamenává, co se s ním děje a co dělá, nebo — ačkoli by měl — naopak nedělá, doma, v nemocnici či kam ho právě tok všedních dnů zanese. Své postřehy a úvahy prokládá citáty, zážitky z četby, ba dokonce i kratšími literárními útvary. Takto vzniklou mozaiku různorodých textů, veselých i posmutnělých, letargických i rozverných, plnou bystrých charakteristik lidí a událostí, můžeme číst nejen jako zprávu o postupující chorobě, ale i jako milostný deník zachycující proměnlivý a silně náladový vztah pisatele deníku a jeho rozmarné milenky, bující slinivky, lépe řečeno slečny Inivky. Je to milenka věrná, nezapuditelná a zároveň — právě proto — i krutá.
Marcel Lacko - Autobiografia - Marcel Lacko
10,45 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Prozaický metatextový debut slovenského autora Marcela Lacka prináša otvorené príbehy ako časti nekonečného celku. Sú to prototypy naratívnych sekvencií, ktoré sa vzájomne prelínajú a koexistujú, aby sa v rôznych kolíziách spochybňovala ich opodstatnenosť. Kniha vznikla ako projekt Európskeho domu poézie Košice v spolupráci s významnou anglickou fotografkou Helen Dewbery. metatexty: Richard Kitta fotografie: Helen Dewbery
Skok sem, skok tam - Miloň Čepelka
11,12 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Dlouholetý editor, nakladatel a spolubesedník Miloně Čepelky Josef Pepson Snětivý říká o této publikaci, která vychází k třiaosmdesátým narozeninám všestranného umělce a spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana: Kniha Skok sem, skok tam je plná příběhů, glos, poznámek, polemik a úvah z let 2017-2019 což je, pěkně prosím, současně přímo autorův výstižný a úplný výčet, jímž zpochybnil svou údajnou nekoncentrovanost. Jak vidno, Miloň Čepelka se soustředit dokáže a nejen tehdy, jde-li o škatulkování. Ostatně on příliš neškatulkuje, ba ani nesoudí (ačkoli někdy je příčinou nikoli velkorysost, ale opatrnost, snad nechtěně zděděná po otci a jeho oblíbeném výroku ,má to pánbůh všelijakou čeládku, kterým kniha začíná); spíše se (nikoli drze!) přiznává ke slabostem a pokleskům. Já zase přiznávám, že glosovat soubor glos, nadto stvořený člověkem, který je mi současně přítelem, kolegou i vzorem, mě naplňuje zvláštním studem. A aby pud nezvítězil nad studem, doporučuji vám, abyste se do knihy začetli, a to rovněž soustředěně. Odmění vás soukromý vesmír vnímavého muže, který vás už tolikrát potěšil divadelní kreací, písňovým textem, povídkou, novelou či objevným rýmem. Nyní zahýří ještě jinak, a pokud se v některém příběhu nebo mezi řádky poznáte, jen dobře (vám tak)!
Archetyp a gnostický mýtus v díle Vladimira Nabokova - Jiří Byčkov
12,95 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Kniha přináší hlubině-psychologický, filozofický a literárněvědný pohled na osobnost a dílo vynikajícího rusko-amerického spisovatele 20. století Vladimira Vladimiroviče Nabokova. Při vyslovení jména Nabokov se dnes většině čtenářů téměř okamžitě vybaví kontroverzní román Lolita, mnohými kritiky kdysi označován například za "skandální", "pornografický" a "nevkusný". Autor knihy při zkoumání stěžejních próz využívá multidisciplinární přístup, který napomáhá nejen bourat některé mýty, ale i odhalovat Nabokovova bolestná životní traumata (ztrátu domova, bolševickou revoluci, exil), stopy gnostické symboliky, literární archetypy a "tematické vzorce" obsažené v klíčových dílech a v románové autobiografii Promluv, paměti. Kniha osloví zájemce o ruskou a americkou literaturu, historii a hlubinnou psychologii C. G. Junga.
C.S. Lewis - excentrický génius a zdráhavý prorok - McGrath Alister
18,91 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
„Verím kresťanstvu tak, ako verím, že ráno vyšlo slnko. Nielen preto, lebo ho vidím, ale aj preto, že vďaka nemu vidím všetko ostatné.“ C. S. Lewis C. S. Lewis, popredný európsky intelektuál a kresťanský mysliteľ 20. storočia fascinuje milióny ľudí po celom svete celé desaťročia. Jeho myšlienkový a literárny odkaz je predmetom odborných štúdií aj inšpiráciou pre hollywoodske trháky. Alister McGrath prináša nový a komplexný pohľad na jeho život a dielo. Po preskúmaní nových, nedávno publikovaných zdrojov odhaľuje prekvapivé skutočnosti a perspektívy. Namaľoval svojim čitateľom dôveryhodný portrét Lewisa ako excentrického génia, ktorý sa stal zdráhavým prorokom našej doby.
Keserű nevetés - Összegyűjtött írások - Ádám Kosztolányi
10,70 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
"Kosztolányi Ádám neve mindenki számára ismerősen csenghet. A vezetékneve legalábbis bizonyosan. Apja révén jól ismert alakja a magyar művelődéstörténetnek – mégis alig tudunk róla valamit. Kosztolányi Ádám, annak ellenére, hogy az apa árnyéka élete végéig ránehezedett, értékes és jelentős életművet hozott létre. A ma fellelhető teljes életművét tartalmazza ez a kötet: portréit, naplójegyzeteit, tanulmányait, cikkeit, kritikáit, lektori jelentéseit, hozzászólásait mások cikkeihez és versfordításait. Mindenképp érdeklődésre tarthat számot, és nemcsak azért, mert Kosztolányi Ádám történetesen Kosztolányi Dezső fia volt – hanem azért is, mert Kosztolányi Ádám saját, önálló jogán is jelentős alkotó volt. Kosztolányi Ádám élete végéig írt. Nem túl sokat és nem túl rendszeresen, de közel öt évtizeden át vetette papírra cikkeit, gondolatait. Életműve azonban belefér ebbe a kötetbe. Érdeklődése korán a lélektan felé fordul, a psziché és a nyelv összefüggéseit vizsgálja, több tanulmányt is szentel nekik. Foglalkoztatta a grafológia is. A negyvenes évektől az élő irodalom kezdte el érdekelni: ebből az időszakból valók kritikái. 1938–1946 között a kortárs irodalom hivatásos olvasója: a Révai Kiadó lektoraként több száz könyvet kell elolvasnia és véleményeznie. Egy lektori jelentés pedig csak annyiban különbözik egy könyvismertetésről, hogy nem jelenik meg. Cikkeit, esszéit elsősorban filozófiai témában, filozófusokról írja, a legtöbbet Leibnizről. Visszaemlékezései forrásértékűek. Nemcsak azért, mert ő volt Kosztolányi Dezső fia, hanem azért is, mert – ahogy Vezér Erzsébet írta – „sokat tudott a korról, melyben felnőtt, emberekről, akik közt megfordult”, és apjáról is „józan tárgyilagossággal beszélt”. Ráadásul a kortársak szerint kiváló memóriája volt; ezt igazolják is azok az apró részletek, melyeket írásaiban felidéz, akár évtizedek távlatából is. A Keserű nevetés ékesen bizonyítja, hogy Kosztolányi Dezső és fia, Ádám, nemcsak külsőleg hasonlítottak egymásra, hanem abban is, hogy mindketten egyformán műveltek voltak, több nyelven beszéltek, több nyelvből fordítottak, és hogy írók voltak. Igazi írók."
Poezie jako vyprávění příběhů - Martina Kastnerová
7,99 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Když Philip Sidney 17. října 1586 v mladém věku třiceti dvou let umírá následkem zranění z bitvy u Zutphenu, jeho díla kolují pouze v rukopisné podobě, některá zůstala nedokončena. Přesto je jeho osobnost postupně utvářena do podoby kultovního hrdiny a básníka, počínaje líčením jeho hrdinských skutků i smrti a pokračujíc monumentálním pohřbem, jenž údajně jeho tchána Francise Walsinghama přivedl takřka na mizinu, či elegiemi na jeho počest. Monografie líčí dobrodružnou iniciační cestu mladého Philipa Sidneyho na evropský kontinent, jež ho zavedla do Paříže bartolomějské noci, ale také do Vídně a Prahy, kde navazuje kontakt s rodinou Tadeáše Hájka z Hájku. Vyprávěny jsou též příběhy těch osobností, které do jisté míry zůstávaly ve stínu Sidneyho kultu: jeho mladšího bratra Roberta Sidneyho, jehož poezie je ústím jeho společenské a politické frustrace; jeho sestry Mary Sidney Herbert, hraběnky z Pembroke jádrem její literární kariéry je truchlení po mrtvém bratrovi a převzetí role jeho literárního dědice; a konečně jeho neteře lady Mary Wroth, která důmyslným způsobem komponuje své dílo jako fikci s biografickými prvky (včetně mileneckého vztahu s bratrancem Williamem Herbertem).
Paměti - Odjezd a návrat / Nahoře pod zatmělým sluncem - Konrád György
26,56 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
První část, Odjezd a návrat, popisuje autorovo dětské dobrodružství. Poté co gestapo zatklo jeho rodiče, podařilo se mu podplatit maloměstské úřady, a tak mu četníci den před transportem do ghetta a do Osvětimi povolili odjet ze svého tehdejšího bydliště vlakem k příbuzným do Budapešti, kde se při troše štěstí mohl vyhnout okamžité smrti. Příběh jednoho roku, ve kterém dospěl, je zakončen sladkobolně ironickými návraty. V druhé části, Nahoře pod zatmělým sluncem, autor píše o elementárním zážitku, který pro něj znamenal rozchod s dětstvím a vstup do světa dospělých, o revolučním roce 1956, životě disidentů, o svých láskách, přátelích a rodině, o tom, jak prožíval pád komunismu, o letech strávených v Berlíně a radostech stáří. Všechny tyto vzpomínky György Konrád formuluje se svou typickou otevřeností a bezprostředností.
František Švantner - Život a dielo - Jana Kuzmíková
7,60 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Súbor štúdií z vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 100. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa Františka Švantnera (29.1. 1912 - 13.10.1950), prinášajúci aktuálne zhodnotenie a interpretáciu Švantnerovho diela domácimi literárnymi vedcami i zahraničnými slovakistami. Súčasťou publikácie je tiež kalendárium autorovho života a diela a obrazová príloha.
Významní lidé v mém životě - Václav Erich
12,45 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Kniha Významní lidé v mém životě vypráví o autorových životních osudech po jeho příchodu do Prahy v roce 1949. Popisuje přátelství s mnoha významnými lidmi, jeho vzácnými přáteli – Z. Mahlerem, V. Větvičkou, M. Patřičným, J. Grygarem, J. Himalem, D. Rybníčkem, L. Venyšem, V. Ebrem a dalšími přáteli - kmotry jeho knih. Autor vzpomíná i na své zážitky z lesnických expertiz v Africe a Asii, jakož i z cest a pobytů v dalších zemích pěti kontinentů. Je zde také výčet jeho publikační činnosti včetně 27 knih, z nichž pět je věnováno fotbalu. Publikace obsahuje i pasáž o autorových nových přátelích v penzionu Zátiší. Kniha obsahuje 32 stran barevných obrázků a seznam příloh.
Lesbianka - Zpověď lesby - Niki Fraithová
8,93 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
V autobiografické knize nabízí autorka nebývale upřímný a otevřený pohled do výjimečné části ženského světa, který je často i dnes předmětem dohadů a legend. Světa, budícího v mnohých nedůvěru a podezíravost a přesto je pro mnohé lákavý a vzrušivý, protože je nepoznaný. Niki vypráví o svém uvědomění, popisuje neobyčejně detailně svoje příhody, setkání s pražskými lesbickými a homosexuálními celebritami, svěřuje se nám se svými trampotami, s láskou k ženě, kterou opravdu neskonale miluje. Avšak nic není jednoduché, musí překonávat překážky, dostává se i do nočního klubu na Sardinii, kde podléhá dalším svodům. Malá ukázka: Nespočtu dny, kdy jsem se na ni těšila a představovala si tuhle chvíli a najednou vakuum, prázdno.. Kdybychom se na sebe vrhly rovnou v předsíni, kdybych nic nenatahovala.. Původní nedočkavost byla ta tam. Měly jsme se milovat rovnou na koberci a naplno, ale ta půlhodinová pauza, ty zatracený konvence mě vykolejily a já se najednou cítila jako prázdnej, zapomenutej nákladní vagón na konci nádraží.
Francisci - Marián Tkáč
9,41 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Francisci nebol iba národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, vydavateľ, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej, organizátor a predseda slovenského národného zhromaždenia, organizátor slovenského peňažníctva (spoluzakladateľ Tatra banky, člen direktória martinskej Sporiteľne), predseda Kníhtlačiarskeho účastinného spolku, ale bol aj jedným z troch sokolov, bol orlom, a bola aj hrdlička či páva. Román o Franciscim je aj o jeho citoch a vzťahoch, aj o nenaplnenej láske k Aničke Jurkovičovej, herečke, priekopníčke slovenského divadla.Pod silným vplyvom Ľudovíta Štúra, ktorý od svojich stúpencov žiadal, aby nevstupovali do manželstva, lebo len slobodný muž má voľné ruky v horlivom boji za slobodu, váhal a „hľadal faru“, a medzitým si Aničkino srdce získal Jozef Miloslav Hurban. Francisci si takmer zúfal, ale napokon aj Anička, aj Janíčko sa vydali na vlastné cesty životom. No osud chcel, aby napokon ešte obaja prežili sedemnásť rokov v Turčianskom Svätom Martine. A aby tu zomreli, tridsaťtri dni jeden po druhom... Román Francisci je príbehom bývalého veľžupana Liptovskej stolice, vysokého štátneho úradníka, držiteľa Radu svätej Anny III. triedy či Štúrovho spolupracovníka, ale aj muža s bohatým vnútorným životom a veľkým srdcom, ktoré vždy bilo najmä za slovenský národ. Aj keď on väčšmi ako iní nasledoval Štúra v odriekaní sa od osobných slastí, na martinskom Národnom cintoríne odpočíva Ján Francisci neďaleko svojej veľkej lásky Anny Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej...
Stephen King - Kompletní průvodce životem a dílem - Bev Vincent
31,29 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Seznamte se s vývojem tvorby Stephena Kinga a s vlivy, jež formovaly jeho téměř padesátiletou kariéru. V této publikaci máte možnost poznat, jak témata jeho tvorby odrážejí měnící se dobu i události v jeho vlastním životě. ***** Kniha v originále vyšla u příležitosti 75. narozenin Stephena Kinga, které připadají na 21. září 2022, a obsahuje archivní fotografie i dokumenty z Kingovy osobní sbírky spolu s příběhy o tom, jak vznikaly jeho romány, novely, povídky a adaptace. ***** Kingova díla, která se dočkala uznání kritiků a proměnila se v legendární trháky, jako To a Carrie, prošla během uplynulých desetiletí úspěšně zkouškou času. Tato historie Kingových snah, triumfů, bestsellerů i méně známých příběhů, pojednávající o spolupráci s jinými autory a o mnoha dalších událostech, je dokonalým doplňkem sbírky každého fanouška Stephena Kinga. ***** Oslavte tedy životní jubileum oblíbeného krále hororu tímto poučným i zábavným pohledem na Kingovy nejikoničtější tituly a kulturu, kterou vytvořily.
Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu - Jakub Deml
22,24 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Edice Korespondence Jakuba Demla soustřeďuje a zpřístupňuje některé rozsáhlejší soubory básníkových dopisů. Po knihách listů Josefu Ševčíkovi Carissime, kde se touláte? (2010), Matěji Fenclovi I tento list považujte za neúplný (2011) a dvou svazcích vzájemné korespondence s Františkem Bílkem Číslo jednací: láska (2012) následuje soubor 129 dopisů důvěrnému příteli, knězi, archiváři a autorovi první Demlovy bibliografie Evermodu Vladimíru Balcárkovi. Jádro téměř celoživotní korespondence tvoří léta 1912 a 1913, pro Demla převratná. Po sporu s církevními nadřízenými a rozchodu s Josefem Florianem marně hledá domov, zároveň horečně tvoří, prosazuje se jako básník i vydavatel. Balcárkovi líčí, jak vznikají knihy Rosnička, Život svaté Dympny, Hrad Smrti, Domů, Moji přátelé či deník Pro budoucí poutníky a poutnice. Podrobně ho zpravuje o hovorech s Otokarem Březinou. Dopisy však především přinášejí Demlovo bezprostřední svědectví o tragické lásce k Elišce Wiesenbergerové.
Italská cesta - Johann Wolfgang von Goethe,Věra Macháčková-Riegerová
41,54 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Obsáhlé autobiografické dílo líčí osudy Goetheho během jeho pobytu v Itálii v letech 1786 až 1788. Důvěrné setkání se zcela novým světem a především s antikou znamenalo tvůrcovo znovuzrození. Cestopis není jen dokumentem o jedné etapě jeho života, ale i svědectvím o středomořské zemi, o jejím duchovním ovzduší, přírodě, o umění, jež tato země dala v průběhu dlouhých staletí světu a jež bylo pro básníka ze "severu" povzbuzující vzpruhou. Města i umělecká díla, která Goethe popisuje, většinou ještě existují, byť většinou už v proměněné podobě. To či ono umělecké dílo se však dnes již nachází jinde, některé obrazy jsou atribuovány jiným autorům, mnohé antické sochy se jinak vykládají. Proto můžeme dnes Goethovu Italskou cestu vnímat nejen jako hluboce ukotvený cestopis, který jako u všech velkých autorů přerůstá v dílo širšího než jen cestovatelského významu, ale i jako výzvu k poutavému seznamování s Itálií, k dobrodružství poznání, k propátrávání nových souvislostí.
Tőről vágott magyar ember - Petőfi Sándor élete - Lídia Fedina
13,36 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Ez egy sokadik könyv a költő életéről, de az első olyan, ami a zsenit és környezetét nem piedesztálra emeli, hanem a valóság szövetébe illeszti. A könyv nyomon követi a költő életútját születésétől kezdve egészen rejtélyes eltűnéséig, amely máig izgatja az emberek fantáziáját. Petőfi Sándor lánggal lobogott, mindent és mindenkit megperzselt és elégetett maga körül - önmagát is. Ízig-vérig magyar költő volt, igazi demokrata, valódi tisztánlátó vátesz, aki megreformálta irodalmunkat, és a költői magaslatokat érthetővé tette mindenki számára. "A két katona egyszerre sújtott le rá, és a kardpengék csengve csaptak össze a feje fölött. Kétszeres halált hal, ha ezek eltalálják, de a két szablya összeakadt, így csak az egyik érte el, amelyik megsiklott a másikon, és a lapjával akkora ütést mért a fejére, hogy eszméletét vesztve zuhant a földre. A másik a dzsidájához kapott, és belevágta az eszméletlen ellenfél mellkasába. Olyan erővel szúrt, hogy lemetszette Sándor egyik ujját, és a sárga táska ott maradt feltűzve a fegyverére, amikor visszahúzta. Ezen mindkét katona nevetett, aztán megnézték a "zsákmányt, személyes holmik mellett papírlapokat találtak, némelyiket a csatatérről készített szénrajzokkal, másokat számukra ismeretlen latin betűkkel teleírva, vagy csak pár mondatnyi firkával. Ez kém, vagy valami hírnök lehetett, nincs egyenruhában!, mondta az egyikük. Biztosan értékesebb, mint amaz, intett vissza a szőke ordonánc felé a fejével. Kár, hogy levágtad! Én ugyan nem!, nevetett rá a másik farkasvigyorral. Leszúrtam!" Tények és fantázia. Hiteles korrajz és olvasmányos történelmi események. Szerelem, menekülés a megszokásból, bűn és bűnhődés, mennybemenetel és pokolraszállás Nagykőröstől a Segesvár melletti harcmezőig, hatszáz oldalon át a Zsoldos Péter-díjas, Galaktika közönségdíjas írónő új regényében.
Így szerettek ők 2. - Krisztián Nyáry
21,38 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Nyáry Krisztián néhány évig költészettörténetet tanított a pécsi egyetemen, majd a 90-es évek közepén otthagyta a katedrát, azóta kommunikációs tanácsadóként dolgozik. Vezetett pr-ügynökséget és közvélemény-kutató intézetet, volt állami szervezet kommunikációs igazgatója, de a hobbija az irodalomtörténet maradt. 2012 elején barátainak kezdte publikálni a Facebookon magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló képes etűdjeit, amivel néhány hónap alatt nagy népszerűségre tett szert. A barátoknak szánt bejegyzésekből Így szerettek ők címmel könyv lett, a kötetből pedig az elmúlt év egyik legnagyobb könyvsikere, amely elnyerte a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budai-díját és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fitz József-könyvdíját is. A második könyvben újabb 40 magyar író és költő izgalmas, de kevesek által ismert párkapcsolati története szerepel. A szerző célja ezúttal is az, hogy az elmesélt szerelmi történetekkel kedvet csináljon a művek olvasásához. Néhány igaz mese magyar írókról és költőkről, amelyeket kevesen ismernek. Az Így szerettek ők második kötetében a szerző Csokonaitól Vas Istvánig, Dérynétől Déry Tiborig mesél el 40 történetet múzsákról, megcsalt szeretőkről, örök hűségről és a szerelem sokféle arcáról.
Vedľajšie postavy - Joyce Johnson,Aňa Ostrihoňová
20,89 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Memoárová kniha beatnickej generácie odhaľuje skryté ženské postavy, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v napredovaní literárneho hnutia v Amerike päťdesiatych rokov. V roku 1954 profesor na Barnard College vyhlásil, že väčšina žien nikdy nemôže prežiť niečo, o čom by stálo za to písať. Nebol to nezvyčajný postoj v čase, keď „slušné“ ženy neodchádzali z domu a vydávali sa ako panny; dokonca aj tie, ktoré porušovali pravidlá, mohli očakávať, že budú len vedľajšími postavami v drámach hraných mužmi. Joyce Johnson mala dvadsaťjeden a práve začala písať prvý román, keď ju Allen Ginsberg zoznámil s Jackom Kerouacom. O deväť mesiacov neskôr, keď ho zo dňa na deň preslávilo vydanie knihy Na ceste, už bola jeho priateľkou. Joyce sa s ním túžila vydať na cestu, no namiesto toho sa stala svedkyňou kultúrnej revolúcie, na ktorú sa útočilo zo všetkých strán. Našla si nových priateľov, neskôr označovaných za zakladateľov beatnickej generácie, a ocitla sa v situácii, keď musela bojovať za to, aby plachý, charizmatický a utrápený Kerouac nepodľahol sebadeštrukcii. Joyce a ďalšie ženy beatnickej generácie mali objaviť riziká, bolesti a opojné vzrušenie z toho, že sa pokúšajú žiť rovnako slobodne ako rebeli, ktorých milovali.
Život po Kafkovi - Magdalena Platzova
15,57 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Román inspirovaný osudem Kafkovy snoubenky Felice Bauerové. Kdo vlastně byla Kafkova snoubenka Felice Bauerová, žena, kterou generace Kafkových fanoušků znají jen jako milovnici masitých pokrmů, těžkého nábytku a přesně nařízených hodinek? Kdo se skrýval za vyrovnanou povahou a srdečným smíchem, o kterém existuje svědectví? A kam až v jejím životě dosáhl Kafkův stín? Literárním vědcům nikdy nestála za samostatné studium, o jejím životě po rozchodu s pražským spisovatelem se ví málo. Provdala se, měla dvě děti, emigrovala do Ameriky. Čtyřicet let opatrovala dopisy muže, který ji opustil. Autorka začala pátrat po Feliciných stopách v Americe v roce 2010, kdy dosud žil její syn. Ze setkání s ním a jeho rodinou vznikla kniha, která nakonec není jen o Felici, ale i o dalších lidech, kteří byli Kafkovi nějakým způsobem blízcí a jejichž osudy jsou spojené s předválečnou Evropou a jejími troskami: Greta Blochová, Ernst Weiss, Max Brod nebo Salomon Shocken. Ten poslední v knize říká: Kdybychom jen tehdy věděli, co nám osud chystá, a jak je vzácné to, co prožíváme, více bychom si toho vážili. Co nám teď zbývá než lovit třísky z potopené lodi. Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Murakami T : The T-Shirts I Love - Haruki Murakami
17,58 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
The international literary icon opens his eclectic closet and shares photos of his extensive unique personal T-shirt collection, accompanied by essays that reveal a side of the writer rarely seen by the public. This is the ultimate gift for Murakami fans. Haruki Murakami's books have galvanized millions around the world. Many of his fans know about his 10,000-vinyl-record collection, and his obsession with running, but few have heard about a more intimate, and perhaps more unique, passion: his T-shirt-collecting habit. In Murakami T, the famously reclusive novelist shows us his T-shirts - including gems found in bookshops, charity shops and record stores - from those featuring whisky, animals, cars and superheroes, to souvenirs of marathons and a Beach Boys concert in Honolulu, to the shirt that inspired the beloved short story 'Tony Takitani'. Accompanied by short, frank essays that have been translated into English for the first time, these photographs reveal much about Murakami's multifaceted and wonderfully eccentric persona. 'The world's most popular cult novelist' Guardian
Look! We Have Come Through! - Lara Feigel
17,58 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Lara Feigel listens to birds outside her window - their circling, strident calls - and thinks of D. H. Lawrence. It is the spring of 2020 and, as the pandemic takes hold, she locks down in rural Oxfordshire with her partner, her two children, and that most explosive of writers. Proceeding month by month through the year, she sets out to start again with Lawrence: to find vital literary companionship; to use him as a guide to rural living and even, unexpectedly, to child-rearing; to find a way through his writing to excavate the modern world she feels he helped bring into being. Tracing the arc of Lawrence's life and delving deep into his writings, she confronts his anger, his passion, his tumultuous vitality. In the process, she faces some of today's most urgent dilemmas, from secular religion to the climate crisis, from sex and sexuality to feminism's ideas about motherhood. And, as she watches the seasons change alongside Lawrence, Feigel finds the rhythms of her own life shifting in unexpected ways. Brilliantly interweaving literary criticism, biography and memoir, Look! We Have Come Through! is a captivating exhumation of an author and a compelling manifesto for exposing ourselves to difficult and dangerous views.
Wannabe - Aisha Harris
31,83 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Aisha Harris has made a name for herself as someone you can turn tofor a razor-sharp take on whatever show or movie everyoneis talking about. Now, she turns her talents inward, mining the benchmarks of her nineties childhood and beyond to analyze the tropes that are shaping all of us, and our ability to shape them right back. In the opening essay, an interaction with Chance the Rapper prompts an investigation into the origin myth of her name. Elsewhere, Aisha traces the evolution of the “Black Friend” trope from its Twainian origins through to the heyday of the Spice Girls, teen comedies like Clueless, and sitcoms of the New Girl variety. And she examines the overlap of taste and identity in this era, rejecting the patriarchal ethos that you are what you like. Whatever the subject, sitting down with her book feels like hanging out with your smart, hilarious, pop culture–obsessed friend—and it’s a delight.
My Ear at His Heart - Hanif Kureishi
13,25 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Amongst a batch of papers, Hanif Kureishi discovered an abandoned manuscript - a novel, written by his father. And so begins a journey which takes him through his father's childhood by the sea in India to an adult life in the suburbs of Bromley. My Ear at His Heart offers remarkable insight into Hanif Kureishi's literary calling, coming from the ashes of his father's own attempts years before.
Petőfi? - Pál András Pósa
32,08 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
A Magyar Életrajzi Lexikon szerint Petőfi (Petrovics) Sándor, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja Kiskőrösön született 1823. január 1-jén, és Fehéregyházán halt meg 1849. július 31-én. A hivatalos álláspont szerint Petőfi a segesvári csatában esett el, halálának körülményei viszont még a mai napig sem tisztázódtak, A Megamorv Petőfi-expedíció 1989. július 17-én, a Bajkál-tó melletti Barguzinban történt ásatás során megtalálta azokat a csontokat, amelyeket Petőfi feltételezett földi maradványainak tartanak. Az esetleges szenzációs felfedezés híre a közéletben óriási vitákat váltott ki. A minden kétséget kizáró bizonyításra, az ún. DNS-vizsgálatra a hatóságok engedélyének hiányában nem került sor. Budapesten, a Fiumei Úti Sírkertben 2015. július 17. napján ugyan megtörtént Petőfi újratemetése, de állami részvétel nélkül. Ezzel a könyvvel Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója előtt tisztelgünk, és főként arra a kérdésre keressük a választ, hogy a budapesti sír valóban a nagy költő csontjait rejtheti-e magában. Nyomozásunk talán ismét ráirányíthatja a figyelmet arra, hogy a Petőfi-kutatás barguzini fejezetének lezárásával még tartozunk az utókornak. Először röviden áttekintjük Petőfi eltűnésének körülményeit és a költő haláláról szóló elméleteket. Ismertetjük a szibériai teória kialakulására és kutatásának állomásaira vonatkozó adatokat, majd a barguzini ásatás előzményeit, és a csontváz megtalálásának részleteit. Taglaljuk az állampárt és a tudományos ellentábor álláspontját, továbbá bemutatjuk a rendszerváltás utáni politikai hozzáállást a barguzini kutatásokhoz. Számba vesszük az MTA és a Megamorv-Petőfi Bizottság által 1989 óta lefolytatott vizsgálatokat és mérlegre tesszük azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, illetve cáfolják, hogy Morvaiék valóban Petőfi csontjait hozhatták-e haza. Kitérünk a Petőfinek tulajdonított szibériai versekre, és azok magyarországi elemzésére. Ezek után megvizsgáljuk a hatalom viszonyulását híres történelmi nagyjaink temetéséhez, és elemezzük azokat a bonyodalmakat, amelyekkel szembe kellene néznünk egy hivatalos Petőfi-újratemetés kapcsán. A könyv utolsó fejezetében arra vállalkozunk, hogy egy sokak számára talán szokatlan felmérés eredményét ismertessük, ugyanis a Kerepesi temetőben lévő Petőfi-sír vizsgálatához a radiesztézia módszereit alkalmaztuk. A mérések többségére (pl. Petőfi szülei, Szendrey Júlia, Vörösmarty Mihály, Bajza József, Arany János, Jókai Mór, Kossuth Lajos, Vahot Imre, Gyulai Pál) a Fiumei Úti Sírkertben került sor, míg néhány esetben (pl. Bem József, Tompa Mihály, Prielle Kornélia, Széchenyi István) a sírokat máshol kellett felkutatnunk. A legenda ritkán ugyan, de találkozhat a valósággal, amennyiben a legenda tartalma bizonyítást nyer: "Az idő igaz, S eldönti, ami nem az."
Hardy Women - Paula Byrne
22,05 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
A TOP BOOK FOR 2024 IN: THE OBSERVER, INDEPENDENT, SUNDAY TIMES AND BOOKSELLER 'He understands only the women he invents - the others not at all' Thomas Hardy is one of the most beloved and most-read British authors. His influence on literature and the minds of his readers is singular. But how is it that the novelist who created some of the most memorable and modern female characters in literature had such troubled relationships with real women? In this highly innovative book, acclaimed biographer Paula Byrne re-examines Hardy's life through the eyes of the women who made him - mother, sisters, girlfriends, wives, muses. The story veers from shocking scenes such as his obsession with the sight of a woman hanged, to poignant vignettes of unfulfilled passion, to fascinating details of working women's lives in the nineteenth century. Hardy Women is the story of how the magnificent fictional women he invented would not have been possible without the hardship and hardiness of the real ones who shaped his passions and his imagination. It is only through understanding and witnessing these hardy women that we can truly enter the heart of this great novelist and poet.

Vitajte na našom webovom portáli venujúcom sa literatúre zo sveta športu! Tu nájdete všetko, čo vas zaujíma o literárnych dielach, ktoré sa týkajú športových tém. Naša podkategória Literatúra je určená pre všetkých, ktorí majú záujem o stretnutie s unikátnymi príbehmi a výnimočnými postavami z oblasti športu. Ponúkame veľký výber kníh, románov, autobiografií a biografií športovcov, ktoré vám priblížia ich životné príbehy, úspechy aj prekážky, ktoré museli prekonať. Na našom webe sa dozviete, aké knihy sú práve najpopulárnejšie v športovej literatúre a viete si ich objednať priamo cez našu online kníhkupectvo. Môžete si prečítať krátke abstrakty ku každej knihe a zistiť, či vám bude vyhovovať jej štýl a téma. Ponúkame tiež možnosť recenzovať a hodnotiť knihy, takže môžete zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými čitateľmi a taktiež získať inšpiráciu na ďalšiu čítanú literatúru. Okrem toho nájdete na našom webe aj informácie o literárnych festivaloch, podujatiach a prednáškach zameraných na športovú literatúru, ktoré sa konajú nielen u nás, ale aj v zahraničí. Veríme, že naše stránky vás inšpirujú a povzbudia v objavení fascinujúceho sveta športovej literatúry. Čítanie kníh z tejto oblasti je neoddeliteľnou súčasťou prehlbovania znalostí a pochopenia toho, čo sa skrýva za športovými výkonmi a slávou. Tešíme sa na vás na našom portáli!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 19%
5-dielny obraz zbierka starých listov
67,20 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Přírodopis 7 s nadhledem - Ivana Pelikánová
5,40 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
It’s Time For Music 1 - Nuno Figueiredo
15,68 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Dášenka čiže život šteniatka - Karel Čapek
3,99 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Time Travellers Wife - Audrey Niffenegger, Vintage Publishing
13,25 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Životopis ticha - D´Ors Pablo
10,39 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Jak si dělat chytré poznámky - Sönke Ahrens
18,76 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
New Motorcycle Yearbook - autor neuvedený
70,96 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
500 Hidden Secrets of Lisbon (Judice Miguel)
17,72 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Blood and Honey (Hurley Graham)
11,64 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
George Facer's A Level Chemistry Student Book 2 (Facer George)
44,36 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Spanish Civil War 1936-39 (1) (De Quesada Alejandro)
12,00 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Wordcrime (Olsson John)
20,92 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Church in the Shadow of the Mosque (Griffith Sidney H.)
32,00 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Five Go Gluten-Free (Vincent Bruno)
8,00 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Snow Globe (Ure Jean)
6,52 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
A ráno přijdou Rusové - Iulian Ciocan
13,08 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Az elrejtett gyermek - Louise Fein
14,72 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Mr. Mulliner meséi - Pelham Grenville Wodehouse
8,04 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile