Miesto, čas, rytmus


7,60 €
  • Na sklade

Podobne ako v predchádzajúcich monografiách tohto autora (Filozofi v meste, 2008 a Mesto vo filozofii, 2011), aj v tejto je predmetom záujmu proces, akým mesto formovalo a formuje človeka, v dôsledku čoho vzniká osobitý druh, homo urbanus. Tentoraz však tento proces vystúpi pred nami z hľadiska, ktoré sa predtým objavovalo iba okrajovo a nesústavne.

EAN: 9788081018671

Výrobca: Kalligram

Popis produktu

Podobne ako v predchádzajúcich monografiách tohto autora (Filozofi v meste, 2008 a Mesto vo filozofii, 2011), aj v tejto je predmetom záujmu proces, akým mesto formovalo a formuje človeka, v dôsledku čoho vzniká osobitý druh, homo urbanus. Tentoraz však tento proces vystúpi pred nami z hľadiska, ktoré sa predtým objavovalo iba okrajovo a nesústavne.

Filozofia

Sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť našu podkategóriu Filozofia, ktorá sa nachádza v rámci kategórie Príroda. Táto podkategória je určená pre všetkých filozofických nadšencov, ktorí sa zaujímajú o hlboké myšlienky a otázky ohľadom našej existencie a vzťahu k prírode. Na našom webe nájdete bohatú zbierku článkov, esejí a diskusií od renomovaných filozofov a výskumníkov z celého sveta. Snažíme sa prinášať nové perspektívy a pohľady na rôzne témy, ako je napríklad vzťah medzi človekom a prírodou, etické otázky v súvislosti s environmentálnou ochranou alebo zmysel života. Okrem informácií a analýz ponúkame aj navrhované riešenia na rôzne problémy, s ktorými sa stretávame v súčasnom svete. Naším cieľom je vytvoriť otvorený priestor pre diskusiu a výmenu názorov. Umožňujeme našim čitateľom zapojiť sa do interaktívnych fór, kde môžu komunikovať so sebou aj so známymi filozofmi a výskumníkmi, aby si vymieňali myšlienky a zážitky. Veríme, že filozofia má veľký potenciál prinášať pozitívne zmeny do sveta. Pomáha nám lepšie porozumieť nášmu miestu v univerze, ako aj našej povinnosti voči prírode. V tomto rýchlom a technologicky orientovanom svete je dôležité nezabudnúť na naše spojenie s prírodou a našu zodpovednosť za jej ochranu. Nezáleží na tom, či ste študentom filozofie, vedeckým pracovníkom alebo iba zvedavým jednotlivcom, naša podkategória Filozofia je určená pre každého, kto sa chce hlbšie zamyslieť nad otázkami prírody, ľudstva a sveta. Tešíme sa na vás v našej online komunite a na vaše príspevky do diskusií.

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt
Autor Marcelli Miroslav
Rok vydania 2014
Vydavateľ Kalligram
Počet strán 191
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Jazyk slovenčina
Koľko stojí Miesto, čas, rytmus?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 7,60 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Knihy > Spoločenské vedy > Filozofia

Velká logika (Komplet 4x kniha) - Karel Engliš Velká logika (Komplet 4x kniha) - Karel Engliš

Faksimile původního rukopisu ve čtyřech svazcích. Dílo Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu napsal Karel Engliš během 2. světové války, kdy se skrýval před nacisty na Vysočině ve Velkém Tresném. Rukopis o rozsahu přes 2500 stran rozdělil do dvou dílů: Části obecné a Části zvláštní s podnázvem Logické rozpravy. Jeho snahou bylo podat ucelený výklad teorie poznání. Vrcholné životní díla Karla Engliše

Do obchodu
Muž a žena - Gudrun Burkhard Muž a žena - Gudrun Burkhard

Gudrun Burkhardová popisuje vývojová stádia mužů a žen v různých sedmiletých obdobích a ukazuje, že každý člověk má v sobě oba aspekty. V průběhu svého života má za úkol uvést mužské a ženské do harmonie ve své vlastní duši. Druhá část knihy se zaměřuje na různé úrovně vztahů mezi muži a ženami a dokládá, jak požadovaná integrace může mít pozitivní vliv na partnerský vztah.

Do obchodu
Obec a duše - Jakub Jinek,Karel Thein,Jakub Jirsa Obec a duše - Jakub Jinek,Karel Thein,Jakub Jirsa

Jaká duše, takový život, taková obec – tato klíčová premisa se vrací v řadě variací v celém Platónově díle, v němž neustále připomíná původní sepětí filosofické teorie s pestrým živlem praktických záležitostí. Cílem této knihy je představit různé ohledy tohoto prolínání, od otázky „co je ctnost“ přes hledání možnosti ideální filosofické výuky až po ustanovení zákonů, které by lidskou obec ochránily

Do obchodu
Češi a občanská společnost - Karel Müller,neuvedený Češi a občanská společnost - Karel Müller,neuvedený

Autor se v knize snaží představit problém občanské společnosti jasně, poutavě a při maximálním využití interdisciplinárního přístupu s rovnoměrným zastoupením aspektů filosofických, historických, politologických a sociologických.

Do obchodu
Inteligentný dizajn bez Boha & Teória zjednotenia - Pavol Dančanin Inteligentný dizajn bez Boha & Teória zjednotenia - Pavol Dančanin

Túto knihu tvoria kontroverzné filozofické články z rôznych oblastí, ale tiež vtipy či aforizmy, ktoré som napísal v rokoch 2005 až 2019. Články sú písané jednoducho a názorne, pochopí ich aj čitateľ, ktorý nie je odborníkom v danej oblasti. Majú len voľnú nadväznosť, možno ich čítať samostatne.

Do obchodu
Umění a metafyzika - Václav Navrátil Umění a metafyzika - Václav Navrátil

V pozůstalosti významného českého filosofa Václava Navrátila (19041961), z jehož díla nakladatelství Torst již vydalo obsáhlý výbor O smutku, lásce a jiných věcech, autora pohybujícího se ve svých textech na pomezí filosofie, krásné literatury a teorie moderního umění, zůstala zásadní nevydaná práce s názvem Umění a metafyzika, napsaná ve čtyřicátých letech 20. století. K vydání ji připravil, dalšími

Do obchodu
O hudbě - Plutarchos O hudbě - Plutarchos

Spis neznámého autora, dochovaný v korpusu děl Plútarchových, představuje jeden z hlavních zdrojů informací o antické hudbě. Kromě dějin hudby u Řeků jsou v něm nastoleny i širší otázky důležitosti hudební výchovy a vzdělání vůbec. Úvodní studie Sylvy Fischerové usiluje představit řeckou kulturu jako primárně músickou, v níž široce koncipovaný fenomén músiké hrál ústřední roli. Český překlad v zrcadlovém

Do obchodu
Stezkou proměny - Jiří Olšovský Stezkou proměny - Jiří Olšovský

Soubor reflexí zkoumá možnost průniku západního a východního myšlení, v zdánlivě nespojitelném nalézá to společné, jež se dotýká niterného vývoje duše a stupňovaného rozvoje lidského ducha.. Ten je pak s to se otevírat se i transcendenci, tomu, co nás přesahuje. Takto se člověku může dařit vystupovat nad běžnou každodennost, jak na to poukazují východní i západní myslitelé. V rozhovoru s východními

Do obchodu
Kant und die biblische Offenbarungsreligion - Kant a biblické zjevené náboženství Kant und die biblische Offenbarungsreligion - Kant a biblické zjevené náboženství

Kantova metafyzika a filosofie náboženství patří k jedněm z nejvlivnějších v dějinách novověku až po současnost. Kant se snaží nově promyslet vztah rozumu a víry s cílem ukázat, že si neodporují, nýbrž že se k sobě chovají jako \"soustředné kruhy\". Sborník zkoumá různé aspekty tohoto vztahu: analyzuje pojmy jako zjevení nebo církev, zasazuje Kantovu filosofii do historického kontextu (Spalding) či

Do obchodu
Filosofie 19. a 20. století I. - Pierfrancesco Basile,Wolfgang Röd Filosofie 19. a 20. století I. - Pierfrancesco Basile,Wolfgang Röd

Svazek nabízí uvedení a zároveň kritické zhodnocení dvou nejživějších filosofických směrů 20. století, především v jeho první polovině: analytické filosofie a amerického pragmatismu. Ačkoli oba směry mají dodnes své stoupence, jejich kořeny spočívají v 19. století. Svazek je členěn na tři hlavní části: v první části nalezneme autory jako jsou Bernard Bolzano, Franz Brentano nebo Ernst Mach, u nichž

Do obchodu
Přátelské tváře matematiky - Marie Větrovcová Přátelské tváře matematiky - Marie Větrovcová

Texty shromážděné v této knize představují autorčinu filosofickou práci, která čerpá inspiraci z fenomenologické filosofie (hlavně Patočky, Lévinase a Barbarase) a Platónových dialogů. Dotýkají se klíčových otázek filosofie matematiky, zejména její fundace, ve světle fenomenologických zkoumání existence, vnímání a rozumění. Kniha tak nabízí originální promýšlení oblastí, kde se matematika s filosofií

Do obchodu
Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence - Vladimír Havlík Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence - Vladimír Havlík

Je možné odvodit vesmír z několika výchozích fundamentálních principů? Mají při vědeckém výzkumu speciální vědy nezastupitelnou úlohu, nebo lze všechno redukovat na fyziku? Je odstranění nedostatků nynějších vysvětlení pouze záležitostí času a výpočetní náročnosti, nebo jde o konceptuální selhání? Čím do této diskuse přispívá redukcionismus a holismus? A může k řešení tohoto dilematu přispět i filosofie?

Do obchodu
SVEDECTVI FILOSOFIE - Ivan Blecha SVEDECTVI FILOSOFIE - Ivan Blecha

Publikace představuje důležité filosofy s jejich vlastními texty, které nebyly dosud u nás publikovány. Jsou zde připojeny medailónky a výklad jejich díla.

Do obchodu
Co víme o smrti Co víme o smrti

Komplexní pohled na věčné životní otázky stárnutí, umírání a smrti včetně všech jejích podob. Kam až dospělo od dob pohanských, antických, středověkých a novověkých filosoficko-teologické poznání.

Do obchodu
Perzekuce a umění psát Perzekuce a umění psát

Kniha Perzekuce a umění psát, již mnozí znalci Straussovy filosofie považují za jeho vůbec nejdůležitější dílo, je souborem esejů, jež spojuje téma vztahu politiky a filosofického spisovatelství. Leo Strauss ukazuje na výkladu děl tří židovských myslitelů (Maimonides, ha-Levi, Spinoza), že vznik řady filosofických spisů, včetně těch náležejících do hlavního kánonu západní tradice, byl zásadně ovlivněn

Do obchodu
Prakticko-projektívne postupy spoločenských vied Prakticko-projektívne postupy spoločenských vied

Predložená práca nadväzuje na monografie Úvod do metodológie spoločenských vied (2011) a Empirické a teoretické postupy spoločenských vied (2014), ktoré autor napísal v spoluautorstve s prof. J. Viceníkom.

Do obchodu
Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra

Kniha se věnuje úloze kazatelství v tzv. českém reformním hnutí v období zahrnujícím přibližně roky 1360 až 1420. Sleduje metody používané pro výklad a šíření božího slova a jejich význam pro formulaci reformního programu.

Do obchodu
Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročil Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročil

Myslíme pojmy, to jest slovy, avšak je rovněž možné myslet obrazy? Nikoli obrazným způsobem, metaforami a jinými prostředky nepřímého vyjadřování, nýbrž skutečně v obraze?

Do obchodu
Lao-c’ a cesta draka - Miriam Henke,Jérôme Meyer-Bisch Lao-c’ a cesta draka - Miriam Henke,Jérôme Meyer-Bisch

Narození Lao-c\' bylo ohlášeno příchodem komety. Tento mužík se stařeckými rysy, archivář na císařském dvoře, odhalil pomíjivost vědy. Když se přesvědčil o mravní zkaženosti moci, odvrátil se od ní a začal hledat pravou cestu k moudrosti. Miriam Henke, narozená v Německu, se věnovala studiím čínské literatury a dlouhou dobu cestovala po Asii. Žila v Paříži, kde vykonávala ušlechtilé překladatelské

Do obchodu
V čo verí ten, kto neverí? V čo verí ten, kto neverí?

Na začiatku roka 1995 navrhol časopis Liberal kardinálovi Martinimu a Umbertovi Ecovi, aby spolu začali viesť dialóg. Táto knižočka následne v roku 1996 priniesla listy, ktoré si títo dvaja velikáni napísali, a bola preložená do šestnástich jazykov.

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 20%
Obraz čiernobiely list monstery
61,60 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Básničky pre šikovné jazýčky - Šimulčíková Jana
4,37 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Koumák pro třeťáky - autor neuvedený
15,63 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Svorka - Katarína Holetzová
14,61 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Dvě růže - Vlasta Javořická, Irena Šmalcová
17,24 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Obrus prvé narodeniny 30 cm x 3 m
8,42 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Creative Ideas for Advent and Christmas (Tibbs Jane)
9,28 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Book with a Hole (Tullet Herve)
9,88 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
50 Fantastic Things to Do with Toddlers (Featherstone Sally)
16,00 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Level 5: Pride and Prejudice (Austen Jane)
11,56 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Cultures of Program Planning in Adult Education
49,44 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Being Logical: A Guide to Good Thinking (McInerny D. Q.)
12,96 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Check Your English Vocabulary for Law (Wyatt Rawdon)
12,28 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Jak jsem se (ne)stal agentem StB
7,87 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile