Politológia

Image
Demokracie v Americe
11,15 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle Demokracie v Americe (I. díl 1835, II. díl 1840) jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci „požírat samu sebe“ standardizací podmínek i smýšlení až k jakési tyranii většinové průměrnosti, která limituje jedinečnost i kulturu a vede ke konformitě většiny. Předpovídal příchod tržního blahobytu, průmyslové oligarchie, zaopatřovacího pečovatelského státu i nesmyslného byrokratického plánování a směřování k centralizaci.
Bioterorismus
4,84 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Oboznámenie sa s faktami, ako by mohly biologické bojové prostriedky fungovať v rukách teroristov a so skutočným rozsahom a rizikami prípadného biologického ohrozenia.
Úsvit
8,94 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kritika současného politického systému. Původ a zdroj jeho nedostatků - korupce, rozpočtového populismu, vedoucího k rostoucímu zadlužení veřejných financí, nestability vlád vzniklých z voleb organizovaných na principu poměrného zastoupení, programové indiference politických stran a nadměrné moci jejich aparátů - nalézá autor v chybně napsané ústavě.
Úvod do studia politické vědy
19,00 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publika je produktem přípravy studijního programu politologie na ZČU v Plzni a všichni autoři, kteří do knihy přispěli svými texty, se podíleli na jeho přípravě. Publikace je vhodná nejen pro pracovníky a studenty politologie a příbuzných oborů v rámci všech českých vysokých škol, ale i pro zájemnce z neakademického prostředí, především zástpuce médií, pracovníky státní správy a samosprávy a také samotné politiky a všechny ty, kteří mají co do činění s politikou nebo se o politiku jen zajímají.
Dobývání státní správy
11,48 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha se zabývá problematikou vývoje institucionálního prostředí a politizačních strategií politických stran vůči ministerské byrokracii v České republice. Podrobně se věnuje politické dimenzi vývoje legislativy upravující státní službu a zkoumá postoje, které politické strany zaujímaly ke snahám vytvořit zákonem chráněnou státní službu.
Vzestup a pád jedné družby
22,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Výbor novinových komentářů a dalších textů projektu Sinopsis k česko-čínským vztahům v uplynulém desetiletí. Od naivních očekávání Zemanovy „ekonomické diplomacie" k jejímu krachu po kolapsu čínské společnosti CEFC a zmizení jejího předsedy a prezidentova poradce Jie Ťien-minga.
Horší ako sa zdá
8,91 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
“Všetci poznajú Vlada Ledeckého, ako toho starostu zo Spišského Hrhova! Z obce, v ktorej Rómovia pracujú a s majoritou majú harmonický vzťah. Nie je to idylka a skutočnosť môže byť horšia, ako sa zdá.
Vitajte v dobe autoritárov
15,21 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Žijeme v novej dobe. Autoritárski vodcovia sa stali ústrednými postavami globálnej politiky.
Náboženství a politika – dva pohledy
10,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tato kniha spojuje dvě studie k tématu politické teologie. Skalického analýza Gutiérrezovy teologie osvobození je zralým přepracováním jeho starší neuveřejněné přednášky na Lateránské univerzitě.
Estetické čtení Vladaře
15,83 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha nabízí komentář k Machiavelliho Vladaři, zřejmě nejznámějšímu dílu politické teorie. Výklad seznamuje čtenáře s hlavními idejemi a koncepty Machiavelliho politického myšlení a jejich historickým, ideovým a literárním kontextem.
Africké století
14,84 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Africká současnost a budoucnost závisí na celé řadě faktorů. Od roku 1960, kdy hned sedmnáct zemí získalo nezávislost, urazil africký kontinent značný kus cesty, která byla mnohdy komplikována jak vnějšími faktory, tak slabými a nerozvinutými institucemi i mnoha dalšími problémy.
Rusko a slovanský svět
13,12 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
17 textů od účastníků již patnáctého konferenčního ročníku ze 6 zemí (Česko, Chorvatsko, Polsko, Rusko, Slovensko, Srbsko) je rozděleno do tří základních oddílů (Jazyk, Literatura, Dějiny a kultura). Jazykově (čeština, chorvatština, polština, ruština, slovenština, srbština) a tematicky různorodé odborné studie postihují různé roviny a projevy vzájemných komplikovaných vztahů mezi Ruskem a slovanským areálem. Publikované příspěvky ukazují, že Rusko působilo na menší národy nejen vojenskou silou a mocenským vlivem, ale i svou kulturou a jazykem, bez nichž si novodobý vývoj slovanských etnik můžeme těžko představit.
Státní převrat
17,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha vyšla poprvé v roce 1968 a způsobila senzaci, protože krok po kroku vysvětlovala čtenářům, jak svrhnout vládu. Autoritářské režimy celého světa začaly v reakci na šíření knihy uvádět v chod preventivní opatření, která by zabránila popisovaným strategiím státního převratu.
Jablko z oceli
42,89 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Konfliktní téma spojené se jmény S. Bandery a R.
Hybridní politika
9,02 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Profesor Keller ve své nejnovější knize ukazuje, jak se změnil ráz politiky v západním světě, a proč se tak změnil. Proč "pravicové" strany přestaly hájit lidskou svobodu a proč "levicové" strany přestaly hájit zájmy chudých.
Populismus pro začátečníky
13,37 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rakouský odborník na extremismus v politice prof. Walter Ötsch a novinářka Nina Horaczek napsali knihu čtivou, strukturovanou a s řadou praktických příkladů, které mohou přispět k tomu, že čtenář pochopí logiku populistického myšlení a bude se moci lépe orientovat v politických strategiích.
Úřednické kabinety v Evropě
12,38 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Co jsou úřednické kabinety? Proč a za jakých okolností vznikají?
Pravda v době populismu
7,54 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
I když všichni občas lžeme a i když si politika vysloužila zvláštní reputaci jako doména nepravd, Pravda v době populismu přináší argument, že odpovědnost vůči pravdě a pravdivosti není možné ani ve sféře politiky odsunout stranou. Nejenže bychom pravdu a pravdivost neměli odsouvat stranou, ale dělat to systematicky není ani možné.
Podívám se na to ráno
11,15 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Podívám se na to ráno, to byla odpověď amerického prezidenta Lyndona B. Johnsona na setkání s ruským velvyslancem ve Washingtonu v předvečer okupace Československa v roce 1968. Výrok je zaznamenám v dokumentech amerického ministerstva zahraničí soustředěných ve sborníku Foreign Relations of the United States, přeložil je a opatřil komentářem Tomáš Smetánka.
Střední Evropa je jako pták s očima vzadu
17,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Pohled na české dějiny, politiku a především pečlivá analýza a sledování příčin a následků různých událostí počínaje vznikem Československa až po současné postoje k migraci a Evropské unii. Kniha je výběrem nejdůležitějších úvah, většina textů zde vychází česky poprvé, v plném znění jsou také nyní publikovány některé přednášky.
Euroskepticismus ve střední Evropě
12,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Předmětem zájmu publikace je tematika euroskepticismu ve státech střední Evropy, konkrétně ve dvou německy mluvících zemích a čtyřech zemích, jež tvoří neformální politické uskupení Visegrádská čtyřka. Pozornost je věnována stranickému euroskepticismu, který má své postavení v každém ze sledovaných států.
Nebo, peklo, politika
12,30 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Boli udalosti z novembra 1989 „zamatovou revolúciou“? Kto zavliekol prezidentovho syna a zavraždil Remiáša? Sú kauzy „Technopol“ a „Triptych“ vymyslené?
Mezinárodní organizace
13,04 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha usiluje o upevnění a prohloubení znalostí o mezinárodních organizacích v českém prostředí. Klade si dva základní cíle.
Emancipace a radikální demokracie
8,61 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha Emancipace a radikální demokracie je kolekcí esejů významného postmarxistickéhopolitického teoretika Ernesta Laclaua. Ústředním tématem všech těchto esejů je otázka platnosti pojmu emancipace, který je klíčovým momentem našeho politického imaginárna již od dob osvícenství.
Financování politických stran a regulace politických kampaní
6,64 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Financování politických stran a problematika transparentnosti financovánípolitiky se v letech 2009-2011 staly významným programovým tématem politických stran v České republice. Publikace je záznamem konference Financování politických stran a regulace politických kampaní, která proběhla v říjnu 2011 v Praze, a jíž pořádal think-tank CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, e.V., zastoupení v České republice, a pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice.
Politológia
9,03 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Obsahové zameranie textu je prierezom politológie ako vedy o inštitucionálnych, normatívnych, komunikačných a ďalších javoch a procesoch politického života spoločnosti, prebiehajúcich na národnej a medzinárodnej úrovni. Obsah: 1 Politológia ako veda 1.1 Predmet a vývoj štúdia politológie 1.2 Pramene a aplikácia politológie 1.3 Základné členenie politických vied 1.4 Politické vedy vo vybraných krajinách 1.5 Zhrnutie 2 Miesto politiky v riadení spoločenských procesov 2.1 Vzťah politiky a ostatných sfér spoločenského života 2.2 Vzťah politiky a ekonomiky – hospodárska politika 2.3 Sociálna politika 2.4 Kultúrna politika 2.5 Spotrebiteľská politika 3 Občianska spoločnosť 3.1 Ideové a politické zdroje občianskej spoločnosti 3.2 Základné princípy formovania a fungovania občianskej spoločnosti 4 Ľudské a občianske práva v politickom živote spoločnosti 4.1 Vývoj názorov na postavenie človeka a jeho práva v spoločnosti 4.2 Pojem, obsah a výklad ľudských práv 4.3 Medzinárodná ochrana ľudských práv 5 Politické systémy spoločnosti 5.1 Demokratický politický systém 5.2 Nedemokratický politický systém 5.3 Stabilita politických systémov 5.4 Svetské a teokratické politické systémy 5.5 Ďalšie faktory členenia politických systémov 5.6 Hlavy štátov a stranícke systémy stredoeurópskych štátov 6 Štát 6.1 Pôvod štátu 6.2 Základné znaky štátu 6.3 Klasifikácia štátov podľa štátneho režimu, hlavy štátu a formy vlády 6.4 Klasifikácia štátov podľa štátneho zriadenia 7 Verejná správa 7.1 Štátna správa 7.2 Samospráva 7.3 Verejná správa v Slovenskej republike 7.4 Organizácie miestnej samosprávy v Slovenskej republike 8 Občianske združenia 8.1 Záujmové organizácie a spolky 8.2 Politické hnutia 8.3 Nátlakové združenia 8.4 Politické strany 8.5 Politické strany Európy 8.6 Nové trendy vo vývoji politických strán a hnutí 9 Menšiny v politike 9.1 Etnická štruktúra Európy a národnostné menšiny 9.2 Neetnické minority 10 Voľby a volebné systémy 10.1 Voľby a politická participácia občana na správe vecí verejných 10.2 Voľby a politická reprezentácia 10.3 Typológia volebných systémov 10.4 Volebný proces 10.5 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v SR (zastupiteľstvo, predseda) 10.6 Voľby do NR SR 10.7 Voľby prezidenta SR 10.8 Voľby do Európskeho parlamentu 10.9 Modely vplyvu volebných systémov na systém politických strán 11 Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika štátu 11.1 Charakteristika medzinárodného prostredia, systému vzťahov a aktérov 11.2 Zahraničná politika štátu a orgány štátu pre zahraničné styky 11.3 Národný záujem štátu 11.4 Doktríny a stratégie zahraničnej politiky 12 Politická geografia 12.1 Postavenie politickej geografie v rámci politológie 12.3 Základné politicko-geografické oblasti výskumu 12.3 Politické mapovanie priestoru a geografická predstavivosť 13 Environmentalizmus 13.1 Kľúčové pojmy 13.2 Environmentálna filozofia a etika 13.3 Politický environmentalizmus 14 Európska únia a jej inštitucionálny systém 14.1 Definícia európskej integrácie 14.2 Charakteristika Európskej únie 14.3 Inštitucionálny systém Európskej únie
Kmeny a klany v arabské politice
11,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Monografie navazuje na autorovu knihu Kmeny a klany v arabské politice (Praha, Karolinum 2004). V pěti kapitolách analyzuje politický vliv kmenových, klanových, městských a venkovských elit v zemích arabského Maghribu (Lybie, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Mauretánie). Qadhdháfího elitní „vnitřní kruh“ byl tvořen příslušníky privilegovaných libyjských kmenů. V Tunisku byl Burgibův autoritativní prezidentský systém, opírající se o venkovskou elitu z oblasti Monastiru, vystřídán novou elitou spřízněnou s rodinou prezidenta Ben Alího.
Evropská unie v pasti centralizace
7,38 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Část A přináší texty ze semináře "Evropská unie v pasti centralizace" z 23. března 2011. Člen redakčnírady časopisu Revue Politika Tomáš Břicháček zkoumá evropskou integraci z právního pohledu a argumentuje, že EU má centralizaci vepsanou do vínku.
Instituce a odpovědnost
13,12 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Autor analyzuje pojem zodpovednosti, jej ekonomický význam a vplyv na vývoj spoločnosti. Formuluje pravidla obmedzujúce vplyv politickej moci vedúcej k zvyšovaniu spoločenskej zodpovednosti vlastníkov, podnikateľov, manažérov a politikov.
Dostojevskij na Manhattane
11,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Francúzsky filozof André Glucksmann sa vo svojej eseji zamýšľa nad teroristickými útokmi proti USA z 11. septembra 2001.
Dějiny a řády života
15,99 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Čtyřikrát se ve světových dějinách stalo, že se bez patrných příprav náhle zrodil nový životní řád vyrůstající z přesně vymezeného světonázoru. Základy, na nichž se mohl zbudovat pevný systém, vznikly rychle.
!Que el pueblo mande!
17,06 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Studium politiky v Latinské Americe má ve světě – a částečně i u nás – bohatou tradici. Byl to totiž vývoj v Latinské Americe, který často určoval výzkumné priority světové politologie.

Vítajte na webovej stránke venovanej politológii vo svete športu! Táto podkategória ponúka široký a zaujímavý pohľad na politické aspekty športu a ich vzájomné prepojenie. Politológia športu je odbor, ktorý sa zaoberá politickými javmi a ich vplyvom na športové udalosti a organizácie. Na tejto stránke sa budeme venovať analýze politických systémov a inštitúcií, ktoré majú vplyv na fungovanie športu, ako aj vplyvu konkrétnych politických rozhodnutí na športový svet. Jedným z cených zdrojov informácií je politická analýza olympijských hier, ktorá môže poskytnúť hlbší vhľad do toho, ako politické rozhodnutia ovplyvňujú organizáciu a priebeh najväčšej športovej udalosti na svete. Budeme sa zaoberať aj inými medzinárodnými športovými podujatiami a ich politickými súvislosťami. Na tejto stránke nájdete tiež články o politických témach, ktoré majú priamy vplyv na športové udalosti a ich pozadie. Napríklad, aký vplyv majú politické zmory na organizáciu futbalového majstrovstva sveta alebo na rozhodnutia o umiestnení športového podujatia. Okrem toho, tu nájdete aj informácie o politikoch a politických lídroch, ktorí majú záujem o šport alebo sa aktívne zúčastňujú športových udalostí. Budeme sa venovať ich politickým iniciatívam, vyhláseniam a vplyvu na športové organizácie. Veríme, že politológia vo svete športu je fascinujúcou a dôležitou témou, a preto sme zhromaždili túto stránku, aby sme ponúkli informácie a analýzy pre všetkých záujemcov o politiku a šport. Ak máte záujem o súčasnú politiku a jej vzťah k športu, práve ste na správnom mieste. Pridajte sa k nám a objavujte fascinujúci svet politológie vo svete športu!

Image
Produkty

Populárne produkty

ASIR Súbor obrazov AFRICKÉ ŽENY 70 cm MDF
24,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát s paspartou Budha na exotickom pozadí v čiernobielom prevedení
20,25 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Iron Maiden Fear Of The Dark
4,99 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Original Flava - autor neuvedený
27,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Winx Family - Rodinné šťastie - Iginio Straffi
4,23 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Svoboda - Odvaha být sám sebou - Osho
13,48 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Times Convert - Deborah E. Harkness, Headline
15,68 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Ver Sacrum - autor neuvedený
56,95 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
1000 Retail Graphics - autor neuvedený
37,53 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Když se život začne hroutit - Rachel Hollis
20,84 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Čiapočky papierové Starburst 6 ks
1,88 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Estetické čtení Vladaře
15,83 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
"Triple" negativní karcinomy mléčné žlázy
22,30 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Foucaultova filozofie svobody
6,97 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Keď sa more upokojí
14,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Život je len jeden
8,91 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Medvedík v kuchyni
7,59 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Súčasná slovenská literatúra po roku 1989
13,21 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile