Matematika, logika

Image
Matematické hlavolamy - nové vydanie - Miroslav Telepovský
6,18 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Každý človek má určité vlastnosti ako je úroveň pozornosti, sústredenosť, dôvtip, schopnosť logicky myslieť a pod. Nie každý má však všetky dostatočne rozvinuté. Táto kniha, je jednou z možností, ako si tieto vlastnosti rozvíjať. Je určená všetkým, ktorí si radi overia svoje matematické schopnosti, ale aj tým, ktorí majú záujem zlepšiť sa v logickom uvažovaní, predstavivosti. Iste poslúži aj záujmovým krúžkom. Cieľom knihy je spríjemniť voľné chvíle čitateľom a pomôcť urobiť matematiku prístupnejšou oveľa širšiemu okruhu čitateľov. Úlohy sú svojou náročnosťou vhodné najmä pre žiakov základných škôl, verím však, že príjemné chvíle pri ich riešení strávia aj starší čitatelia.
Láska a matematika - Edward Frenkel,Jan Hůla
20,85 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Láska a matematika je mezinárodní bestseller, ve kterém se rusko-americký matematik Edward Frenkel zpovídá ze své nezřízené lásky k matematice a myšlení vůbec. Kniha však současně poslouží i jako podrobný úvod k Langlandsovu programu, který je asi největším a nejambicióznějším hnutím v celé moderní matematice. Jeho cílem je propojit různé matematické obory a nakonec možná vybudovat sjednocenou teorii celé matematiky. Z hlediska formy je Láska a matematika neobvyklé dílo. Zčásti ho tvoří autorovy osobní vzpomínky na tísnivé poměry v Sovětském svazu v 80. letech 20. století a na jeho rodinu i přátele, kteří mu pomohli najít cestu k matematice. Další složkou je líčení jeho intelektuálního a odborného vývoje, které organicky přerůstá do důkladných rozborů jednotlivých matematických problémů, se kterými se autor v té době potýkal. Kniha tak poslouží jako průvodce nejmodernější matematikou, ale současně i jako motivační příručka pro mladé vědce a mimořádně zajímavý popis různých prostředí, v nichž se dnešní matematici pohybují.
Vedle nul je jednička velké číslo - Holger Dambeck,Anna Chejnovská
5,18 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dá se kus dortu rozdělit na přesné třetiny? Jak namalovat vejce a ovál? A existují tkaničky, které se opravdu nerozvážou? Ať chceme, nebo ne, s matematikou se v každodenním životě setkáváme neustále. Avšak to, co jsme se naučili ve škole, nám často nepomáhá nebo jsme to už dávno zapomněli. U absurdně nepraktických věcí, jako je teorie množin, je to dobře. Ovšem v jiných případech se může matematika skvěle hodit. V této knize osvědčený autor Holger Dambeck prozrazuje praktické matematické tipy a triky pro rozličné situace, ať už jde o stání ve frontě, parkování, učení se telefonních čísel nazpaměť, mocnění čísla 65 na druhou, vázání kravaty, nebo umělecké kousky s pravítkem a kruhem. A žádný strach: Nikdo se nemusí biflovat vzorce nebo debatovat o křivkách. Pro autora totiž matematika znamená zábavné přemýšlení a nalézání geniálních řešení. Holger Dambeck vystudoval fyziku a pracuje jako redaktor ve Spiegel Online, kde píše dva pravidelné matematické sloupky. Je nositelem ceny Německé matematické společnosti. V Portále vyšla jeho úspěšná kniha Přijdou tři logici do baru
Lineárne rovnice I.diel zväzok25 - RNDr. Marián Olejár
2,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha obsahuje asi 500 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Lineárne rovnice je téma, kde učiaci sa stretáva s novým druhom matematických objektov a kde zápisy rovníc sa komplikujú a množia. V knihe sú akceptované tieto zvláštnosti tak, že žiak pri prechode od príkladu k príkladu, od kapitoly ku kapitole na malých odlišnostiach sám spozoruje, ako sa daný typ príkladov rieši. Označenie úprav rovníc čitateľ nájde na druhej strane obálky a listovaním v knihe zistí, ktorý typ sa musí naučiť, aby školské učivo zvládol. Ak sa mu to nedarí, musí prejsť k predchádzajúcim kapitolám, kde nájde jednoduchší typ umožňujúci mu danú úlohu zvládnuť. Aj keď úloha nie je zložitá, je rozumné si zvykať na označovanie úprav v danom riadku v kroku, ktorý chceme urobiť. Prvých päť kapitol obsahuje príklady na elementárne úpravy s riešením po troch - štyroch krokoch. V ďalších kapitolách so zložitejším zadaním si môže učiaci sa zvoliť vlastný postup, spravidla skrátením postupu, ak predtým postupoval krok po kroku. Keďže rôznorodosť lineárnych rovníc a nutnosť ovládať ich riešenia si vyžaduje učivo rozširovať.
Goniometrické rovnice II. diel zväzok23 - RNDr. Marián Olejár
2,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Zbierka vyriešených príkladov -pre maturantov a ako príprava na vysoké školy -pre stredoškolákov -pre vysoké školy
Sto důležitých věcí o umění a matematice, které nevíte - John D. Barrow
18,29 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Matematika je nejen jedním z pilířů vědeckého bádání, ale dokáže nám osvětlit i mnoho zdánlivě všedních jevů z každodenního života. Matematické a fyzikální zákonitosti mají překvapivé uplatnění i v říši sportovních výkonů. A totéž platí i pro umění a kulturu - i tady hraje matematika důležitou, a leckdy nečekanou roli. Víte, jak lze pomocí Archimedova zákona snadno usvědčit padělatele šperků? Proč připomíná vlajka Nepálu polovinu vánočního stromečku? Víte, proč Cageova slavná skladba, při níž nezazní jediný tón, trvá přesně 4 minuty a 33 sekund? John D. Barrow nám odhaluje skryté souvislosti světa čísel a vzorců a světa umění. U mnoha obrazově či zvukově libých objektů či jevů bychom matematické pozadí vůbec nečekali; umění máme přece jen spojené spíš s inspirací, náhlými vnuknutími, fantazií a spontaneitou. A o to je čtení zajímavější.
Posvátná čísla - Miranda Lundyová
11,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Čísla pronikají každým aspektem našeho života. Jen velmi málo toho dokážeme bez základní schopnosti počítat s jednoduchými celými čísly, která všichni považujeme za samozřejmé. Krásně ilustrovaná kniha Posvátná čísla představuje základní početní soustavy a významná čísla z hlavních náboženských textů. Objasňuje souvislost astronomie, geometrie a hudby s číselnými hodnotami i to, jak čísla ovlivňují architekturu. Autorka vysvětluje, proč jsou Pythagorovy myšlenky stále živé, a přináší portréty čísel od jedné do dvanácti, v nichž objasňuje jejich specifické vlastnosti. Jako například to, proč je život spjat s pětkou a kružnice s jedenáctkou.
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014 + CD
57,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dvadsiaty štvrtý ročník Štatistickej ročenky SR poskytuje súhrnný prehľad na demografický, sociálny a ekonomický vývoj SR. Publikácia ponúka aj porovnanie kľúčových štatistických ukazovateľov z medzinárodného hľadiska. Tematické okruhy a obsahová štruktúra sa nemenia. Štatistické informácie sú členené do 31 kapitol, ktoré zahŕňajú viac ako 400 tabuliek. Tabuľkové prehľady dokumentujú podľa dostupnosti stav a vývoj ekonomiky a spoločnosti prevažne za roky 2009 - 2013. Každá kapitola obsahuje metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov a zdroje údajov. Záverečná časť je doplnená grafickou prezentáciou údajov. Kapitola Obyvateľstvo je rozšírená o niektoré ďalšie ukazovatele zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. V tabuľkách o zahraničnom sťahovaní sa premietli zmeny, ktoré nastali rozšírením krajín Európskej únie od 1. júla 2013 pristúpením Chorvátska. Kapitola Trh práce obsahuje výsledky nového doplnkového zisťovania o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch spôsobených zamestnaním. V kapitole Národné účty sú údaje prepočítané na základe novej metodiky Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010, platnej od 1.septembra 2014.
Matematika kladná a záporná čísla - Kolektív autorov
4,01 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií. Série učebnic je pojata monotematicky. Učebnice pokrývají v plném rozsahu základní učivo (jsou plně v souladu s RVP), poskytují však i mnoho možností pro práci s talent y.
Matematika rovnice a nerovnice - Kolektív autorov
3,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.
Zopakujte si fyziku - Oldřich Lepil
3,34 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace je určena pro studenty středních škol a další zájemce, kteří si chtějí zopakovat nejdůležitější poznatky středoškolské fyziky na úrovni odpovídající současnému standardu, jak je požadován Rámcovým vzdělávacím programem gymnaziálního vzděláv ání. Příručka navazuje obsahem a hloubkou zpracování učiva na učebnice Fyzika pro střední školy, 1. a 2. díl. Malý formát publikace umožňuje uživateli, aby ji měl stále po ruce. Nejde však o pouhý přehled fyzikálních vztahů, ale na malém počtu stran se podařilo shrnout i v textové podobě učivo středoškolské fyziky od mechaniky až po astronomii. Je to pomůcka pro každého, kdo již fyziku na úrovni uvedených učebnic studoval a chce si získané poznatky připomenout a osvěžit v paměti.
Přehled matematiky pro ZŠ a víceletá gymnázia - O. Odvárko,J. Kadleček
9,11 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Přehled shrnuje učivo matematiky 6. až 9. ročníku základní školy. Ukazuje též vazby a souvislosti, které nebylo možné plně objasnit při probírání jednotlivých témat. Uváděné matematické poznatky jsou ilustrovány na typových příkladech. Publikace je v hodná nejen jako průvodce matematikou základní školy, ale také jako pomocník při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy. Její užitečnost ocení jistě i studenti víceletých gymnázií.
Důkazy beze slov I. - Roger B. Nelsen
14,62 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Co jsou vlastně "důkazy beze slov"? Většina matematiků by se jistě shodla, že se z čistě formálního hlediska nejedná o důkazy. Na položenou otázku skutečně neexistuje jednoduchá odpověď. Čtenář se v knize setká především s obrázky a schématy, které mu pomohou porozumět řadě matematických vět a naznačí způsob jejich důkazu. Některé "důkazy beze slov" jsou sice doprovázeny rovnicí, přesto je důraz vždy kladen na vizuální ztvárnění problému, které má podnítit matematické uvažování čtenáře. Sloveso vidět je koneckonců etymologicky příbuzné se slovesem vědět.Důkazy beze slov mají dlouhou historii. V této sbírce naleznete moderní provedení důkazů pocházejících ze staré Číny, klasického Řecka nebo z Indie v období 12. století. aleznete zde dokonce i důkaz založený na postupu, který byl dříve publikován jedním z prezidentů Spojených států amerických. Většina důkazů byla ovšem provedena poměrně nedávno. Řada z nich pochází z odborných časopisů vydávaných společností Mathematical Association of America.Důkazy jsou v knize tematicky rozděleny do šesti kapitol: Geometrie a algebra, rigonometrie, Matematická analýza a analytická geometrie, Nerovnosti, Řady celých čísel, Posloupnosti a řady a Různé. Učitelé v knize naleznou inspiraci pro práci v hodinách matematiky, která studentům pomůže vizualizovat matematické problémy.
Základy - Knihy XI-XII - Eukleides,František Servít
11,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Čtvrtý a předposlední díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti. Kniha přináší opět rozsáhlé úvodní originální studie Petra Vopěnky o tématech: Roviny a přímky, Planimetrie a stereometrie, Tělesové úhly a Platónské geometrické objekty. Kniha je doplněna o Eudoxův výklad antického geometrického světa. Komentáře a poznámky zde opět tvoří více než polovinu původního textu Základů. Tradičně v druhé polovině knihy naleznete autentické znění původního překladu obou obsažených knih Základů (XI a XII). Z původního textu je tak zřejmé, kolik práce bylo vykonáno po dvě tisíciletí matematiky a kolik úsilí bylo věnováno přípravě této knihy. Jedenáctá kniha otvírá novou dimenzi. Doslova. Protože přidává třetí rozměr v geometrii a věnuje se tělesům obecně. Dvanáctá kniha ve třetí dimenzi zůstává a je o površích a objemech těles a je tradičně připisována Eudoxovi. Všechna uváděná tvrzení jsou i nadále důsledně odvozována ze základních axiomů a postulátů. Pro tuto svoji deduktivní metodu se dílo stalo vzorem pro všechny budoucí exaktní vědy.
Logaritmické rovnice 2.diel zväzok5
2,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha je pokračovaním Logaritmických rovníc I. diel, obtiažnejšimi príkladmi, ktoré sa vyskytujú pri maturitách a na prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Je tam 250 vyriešených príkladov. Predslov sa venuje pojmom a úvodná kapitola riešeniam príkladov s priamym použitím definície logaritmu. Kapitola jedna obsahuje príklady, kde v argumentoch logaritmu sú lineárne a kvadratické funkcie, základom sú čísla 2, 3, ... , 10, x alebo t. V kapitole dva sa riešia príklady logaritmovaním exponenciálnych rovníc s logaritmom v exponente, v kapitole tri logaritmické rovnice s goniometrickými argumentmi. Kapitola štyri nás oboznamuje s prirodzeným logaritmom (ln) a v kapitole päť riešime logaritmicko-exponenciálne rovnice. V kapitole šesť sú riešené exponenciálne rovnice použitím logaritmov. Zmenu základu logaritmu využívame pri riešení logaritmických rovníc v siedmej kapitole. Jednoduché slovné úlohy sú riešené v ôsmej kapitole. Mnohé zákonitosti, javy a procesy v prírode a spoločnosti je možné riešiť exponenciálnymi alebo logaritmickými rovnicami. Niektoré z nich sú vyriešené v kapitole deväť. Posledná kapitola je zmesou rôznych úloh.
Pravdepodobnosť 1.diel zväzok24 - RNDr. Marián Olejár,Iveta Olejárová
2,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Zbierka vyriešených príkladov.
Integrály II.diel zväzok26 - RNDr. Marián Olejár
2,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Integrály II. diel sú pokračovaním Integrálov I. diel, Zväzok 7. Integrály II. obsahujú geometrické aplikácie určitého integrálu. V kapitole 7 sa na príkladoch rozoberá ako kladnosť, resp. zápornosť funkcie na danom intervale ovplyvňuje výsledok integrovania. Je tam uvedený klasický príklad integrovania funkcie sin x na troch rozdielnych intervaloch. Ich porovnanie umožňuje všeobecne formulovaný vzorec. Kapitola 8 je venovaná obsahom jednoduchých rovinných útvarov a kapitola 9 obsahuje príklady na výpočet obsahu medzi dvoma funkciami, krivkami alebo čiarami. Príklady na objem rotačných telies sú v kapitole 10 a na dĺžku krivky v kapitole 11. Obsah plášťa rotačného telesa je v kapitole 12. Integrály II. diel obsahujú 100 vyriešených príkladov na 80 stranách. Sú určené pre vysoké školy, pre maturantov a pre prípravu na vysoké školy.
Přednášky o ergodické theorii - Jan Seidler
11,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Text je programově stručný, elementární a s podrobnými důkazy. Primárním cílem přednášky věnované úvodu do ergodické teorie a textu publikace je podat základní poučení o této části matematiky a naznačit její klasické aplikace v teorii pravděpodobnosti a teorii čísel.
Kniha geometrických kouzel - David Acheson
15,57 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Autor bere čtenáře na poutavý výlet po historii geometrie od starého Řecka po současnost. Důraz klade na elegantní dedukce a ukazuje, že geometrie může být nejsnazší cestou k osvojení ducha matematiky. Setkáme se zde se zvláštními a nečekanými skutečnostmi, největšími osobnostmi historie této vědy a odhalíme řadu půvabných tajemství.

Vitajte v našej podkategórii Matematika a logika, ktorá spadá do kategórie Knihy. Táto podkategória je určená pre všetkých milovníkov matematiky a logiky, a pre tých, ktorí sa chcú do týchto tém zhlboka ponoriť. V našej ponuke nájdete široký výber kníh, ktoré sa venujú rôznym oblastiam matematiky a logiky. Od jednoduchších úvodov do matematických koncepcií a logického myslenia, až po pokročilé učebnice a analýzu matematických teórií. Ak sa chcete zdokonaliť vo výpočtových zručnostiach, máme pre vás knihy obsahujúce množstvo matematických príkladov a cvičení, ktoré vám pomôžu ovládnuť matematickú terminológiu a techniky výpočtov. Pre tých, ktorí majú záujem o abstraktnejšie a teoretickejšie smerovanie, môžeme ponúknuť knihy zaoberajúce sa matematickou analýzou, množinovými teóriami, matematickou logikou a formálnymi systémami. Tieto knihy vám umožnia ponoriť sa do základných princípov matematiky a logiky a rozšíriť svoje chápanie týchto disciplín. Okrem učebných kníh naša knižnica tiež poskytuje zaujímavé populárno-vedecké knihy, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť matematike ako základu vedy a logike ako základu racionálneho myslenia. Nenechajte sa odradiť zdanie, že matematika a logika sú ťažké a obtiažne. S našimi knihami sa dozviete, že tieto disciplíny sú zábavné a fascinujúce. Chceme vás inšpirovať a povzbudiť, aby ste sa stanovili vo svete matematiky a logiky. Vitajte vo svete čísel, vzorcov, dokazov, myšlienok a analytického myslenia. Vyberte si z našej širokej ponuky a začnite objavovať krásu a úžas matematiky a logiky. Sme tu, aby sme vám pomohli na tejto vzrušujúcej ceste.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile