Náboženstvo - ostatné

Image
A magyar Pálosrend története I. - Emil Kisbán
11,34 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend. Kisbán Emil két kötetes monográfiájában az alábbi gondolatokkal vezeti be művét: „Történelmünk tanúsága szerint hazánkat a kard szerezte meg, de a kereszt tartotta fenn. A pálosok a keresztben való hitet, s a nyomában fakadó kultúrát, a doctrina Christianat hirdették és terjesztették minden módon, a korok más-más szükséglete szerint. A XIV. és XV. század véres harcaiban éppúgy teljesítették szent kötelességüket, mint a kultúra nyugalmának békés éveiben. Fennállásuk első idejében, abban a korszakban, midőn a pálosok remetekolostorokban éltek s hivatásuk az elmélyült meditáció volt. Európát s egyben hazánk földjét zavaros belső harcok, vagy ellenséges vad hordák pusztításai tépdesték. A pálos szerzetes kilépett magányából és kardjával és imádságával küzdött Mária országáért a pogány és az eretnekek ellen. Nemzetünk büszkesége, drágagyöngye volt a rend ezekben a századokban.” Könyvünk az 1940-es kiadás hasonmása. Az I. kötet 1225-1711-ig mutatja be a rend történetét.
Útěcha pro duši - Bruno Ferrero
8,31 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Nové příběhy pro duši známého salesiána Bruna Ferrera opět dodají sílu a naději, zahřejí srdce, poradí, posílí, vyvolají úsměv nebo nabídnou výchozí bod pro meditaci. Bruno Ferrero je italský salesián a autor mnoha populárních příběhů pro duši.
Meditáció - neuvedený,neuvedený
7,89 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ako pestovať... vieru - Pawel Drobot
6,37 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Táto kniha je pokusom o odpoveď na otázku, ktorú si autor kladie už dlhší čas: Kde a ako je možné vo svete poznačenom neustálymi zmenami nájsť niečo stále? Jestvuje nejaký základ zaručujúci život v pokoji a pocit bezpečia, ktoré by boli hlbšie než tie, ktoré sa opierajú o krehké a otriasajúce sa spoločenské, sociálne a ekonomické systémy? Aký vzťah dokáže pretrvať tie najväčšie emocionálne búrky, odchod či smrť blízkej osoby? Našiel som odpoveď na túto otázku. JE istá osoba, ktorá nám dáva záruku trvalého vzťahu. JE taký základ, na ktorom je možné postaviť dom svojho života bez obavy, že by vietor alebo dážď narušili jeho štruktúru. JE taký prístav, v ktorom je možné zakotviť, keď okolo zúri búrka. Touto osobou je BOH a základom aj bezpečným prístavom VIERA. Táto kniha je určitým sprievodcom pre všetkých, ktorí sa chcú vydať na cestu objavovania viery. Je adresovaná tým, ktorí sú veriaci, ale aj tým, ktorí vieru a skúsenosť Božej prítomnosti vo svojom živote ešte stále hľadajú. Pre tých prvých bude pomocou pre obnovenie osobného vzťahu s Ním, pre druhých usmernením pri hľadaní jeho prítomnosti. To, že čítaš tieto slová, je znakom, že si sa už vydal na túto cestu. Kniha je rozdelená do troch častí: Cesta viery, Meditácie, Modlitby
Kresťania v dobe informačných technológií - Vasile Filat
5,22 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Konečne kniha v slovenskom jazyku, ktorá nie je primárne o nastavovaní hraníc v používaní IT, ale ktorá dáva mnoho praktických otázok a námetov pre používanie IT na rozvoj Božieho kráľovstva. Takmer lokálny autor, ktorý pozná podmienky malého národa, dáva reálne podnety pre to, ako môžeš aj ty prispieť k šíreniu evanjelia prostredníctvom IT. Kniha je písaná tak, že nabáda k samoštúdiu. Pomôže vám nájsť prienik medzi biblickým učením a používaním IT. Jedná sa o vyváženú publikáciu - nájdete v nej aj upozornenia na možné riziká.
Keď zomrie náš milovaný - Lorene Hanley Duquin
7,51 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Trúchlenie je ako dlhé kľukaté údolie, ktorého každá zákruta môže odkryť úplne novú krajinu. (C. S. Lewis) Lorene Duquin dlhé roky vyučovala na tému zármutku. Mnohým ľuďom pomohla zármutok prekonať, no napriek tomu mala po smrti svojej matky pocit, že sa ocitla v celkom novej situácii. Kniha Keď zomrie náš milovaný obsahuje 52 pôsobivých jednostranových meditácií, ktoré vám pomôžu prekonať rozličné stránky smútenia podobne, ako pomohli samotnej Lorene. Meditácie majú široký rozsah, sú mimoriadne osobné, no pritom sa venujú emocionálnym, telesným, mentálnym, duchovným a spoločenským stránkam smútku. Každá z týchto meditácií pramení z modlitby, je vnuknutá Duchom Svätým a prináša dôležité životné ponaučenia. Každá meditácia pritom obsahuje: citát známej osobnosti k téme rozobratej v meditácii; krátku úvahu, ktorou sa ďalej rozvádza daná meditácia; modlitbu; bočnú lištu s vhodným citátom alebo príbehom. Vykročte teda ruka v ruke s Lorene a vychutnajte si, akým darom je mať po boku spoločníka na ceste týmto neznámym územím, na ktorej sa zdá, že každý deň prináša nové dimenzie bolesti, straty a zmätku, no ktorá nás zároveň napokon premení a privedie k uzdraveniu a pokoju.
Velikonoční hymny - Efrém Syrský
13,35 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Velikonoční hymny svatého Efréma Syrského (306–373) je soubor liturgické poezie složené na základě čtení z evangelií v době velikonoční. Nisibiský jáhen a sbormistr v nich rozjímá Kristovu Paschu, třídenní sled událostí od pesachové hostiny vpředvečer Velkého pátku Ježíšova utrpení a smrti na kříži až po noc Vzkříšení. Proto je také tato sbírka, pocházející z různých rukopisů, rozdělena do tří oddílů: O svátku nekvašených chlebů, O ukřižování a O vzkříšení. Podobným básnickým způsobem svatý Efrém ztvárnil své homilie pro vánoční dobu a pro dobu Velkého postu. Liturgické hymny sestávají z pravidelných strof, které recitoval zpěvák, a refrénů, které zpíval mužský nebo ženský sbor laiků, zasvěcených pro tuto službu na způsob řádových společenství. Tento překlad Velikonočních hymnů navazuje na básnické rozjímání o Adamově vině, ztrátě ráje a jeho navrácení s názvem Hymny o ráji, které vyšly v češtině roku 2018.
József - Bibliai történetek - Eszter Szokács
9,17 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tizenegy történetben elevenedik meg a jól ismert és sokak számára kedves história: a bibliai József kalandos élete a kánaáni árulástól az egyiptomi családegyesítésig. A bibliai történeteket már sokan megfestették, megrajzolták, megfilmesítették. Mi elmeséljük őket egy sorozatban. Ezek a történetek ősiek, mégis bennünk élnek. Kicsit talán úgy, ahogy a családi anekdoták, amelyeket szeretünk újra meg újra felidézni, annak ellenére, hogy mindenki másképp emlékszik rájuk, másképp meséli őket. És Szokács Eszter remek mesélő...
Kurz zázraků - Helen Schucmanová
18,81 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Klasické dílo duchovní literatury 20. století, na nějž se odvolává množství novějších autorů. Sepsala jej Helen Schucman, americká profesorka lékařské psychologie, jíž knihu po dobu několika let diktoval „Božský hlas“, proto se také neuvádí jako autorka. Jedná se o hluboký mystický text, plný univerzálních pravd o lidské duši a jejím spojení se Zdrojem. Jeho cílem je vést čtenáře ke hluboké mystické zkušenosti, kdy prožíváme jednotu bytí, otevíráme se všudepřítomným zázrakům a dospíváme k nejvyššímu naplnění.
Bůh není veliký - Christopher Hitchens
14,16 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Do rukou se vám dostává kniha od autora označovaného za jednoho z nejskvělejších novinářů naší doby (London Observer), v níž diskuze o úloze náboženství ve veřejném životě získává zcela novou podobu. Christopher Hitchens se v ní s jedinečnou erudicí a inteligencí věnuje nejnaléhavější otázce současnosti: zhoubné síle náboženství ve světě. V této působivé polemice s věřícími předkládá Hitchens základní argumenty proti náboženství (a ve prospěch sekulárnějšího přístupu k životu), a to formou podrobné a poučené interpretace hlavních náboženských textů. Hitchens nám vypráví příběh o vlastních nebezpečných zkušenostech s náboženstvím a popisuje svou duchovní cestu směrem k sekulárnímu nazírání na svět, založenému na vědě a rozumu. Je to svět, v němž jsou nebesa nahrazena záběry vesmíru získanými pomocí Hubbleova dalekohledu, nad nimiž se nám tají dech, a Mojžíš a hořící keř ustupují nádheře a symetrii dvojité šroubovice DNA. Bůh nás nestvořil, píše. My jsme stvořili Boha. Náboženství, vysvětluje Hitchens, nabízí zkreslenou představu o našem původu, naší podstatě a vesmíru. Tím, že jej dětem vštěpujeme, jim škodíme a ohrožujeme náš svět. Vůbec nezáleží na tom, zda jste celý život věřící, nebo přesvědčení ateisté, či zda patříte k těm, kteří si o úloze, jakou hraje náboženství v životě, neudělali zatím jasno; polemika předložená na stránkách knihy vás vyprovokuje k zamyšlení a k přání se do ní zapojit. Christopher Hitchens je přispívajícím redaktorem časopisu Vanity Fair a hostujícím profesorem liberálních studií na New School. Je autorem celé řady knih, k nimž patří Thomas Jefferson: Author of America, Thomas Paines Rights of Man: A Biography, Letters to a Young Contrarian a Why Orwell Matters. Ke svému vlastnímu pobavení byl časopisem Foreign Policy a britským časopisem Prospect jmenován na pátém místě seznamu Top 100 Public Intellectuals. Více informací o Christopherovi Hitchensovi získáte na www.twelvebooks.com.
Za Bránou Slova - Martin Hunčár
9,41 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Myslím, že každý, kto knihu zoberie do rúk a zahryzne sa do nej, bude čítať s napätím a hladom. Je to naozaj dobrý pokrm. Nenásilne a vtipne poukazuje na človečinu v nás a na pravdu o Božom slove, ktoré je nenahraditeľné. Nápadito sú tu zreálnené príbehy, ktoré sa naozaj stali, a čitateľ je priam vtiahnutý do Biblie. Ján Buc, katolícky kňaz a riaditeľ TV Lux Autorovi sa podarilo to, čo sa podarí len majstrom: píše pútavé knihy, ktoré v dobe elektronických médií deti rady čítajú. Dokonca ich so záujmom čítajú aj moji synovia, a to je už čo povedať! Želám si, aby si týmto novým dobrodružstvom získal srdcia tínedžerov. Nech sa celá nová generácia dostane „za Bránu Slova“! Miroslav Tóth, krestanskecentrum.sk, lead pastor Prelína sa tu realita hlavného hrdinu s realitou biblického sveta, je to akčné, drží to čitateľa stále v napätí a očakávaní. Štýlom a humorom si dokáže získať nielen tínedžera, ktorým je aj hlavný hrdina, ale zaujala aj mňa, rodiča. Prečítala som ju jedným dychom za pár hodín. Svojmu synovi ju určite vrelo odporučím. Ľudka Lipovská, manželka Mariána Lipovského Rozvíjajú službu Mládež pre Krista (CampFest, skupina Timothy atď.).
Čínská masáž horkými kameny - Dagmar Fleck,Liane Jochum
14,64 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Havajané od pradávna užívali tento druh terapie k léčení těla i duše. Místní obyvatelé vyvinuli velmi efektivní masáž, při které používali hladké vulkanické kameny. Masáž ohřátými kameny uvolňuje svalové napětí, příjemným způsobem podporuje prokrvení, reguluje teplotní změny těla a dodává klid duši.
A Biblia évszázada - János Cserbik
9,54 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
"Természetesnek vesszük, hogy a Bibliát a saját nyelvünkön olvashatjuk. Azonban ez nem mindig volt így. A magyar nép is csak a kereszténység felvétele után hosszú-hosszú idővel lapozhatta fel a bibliai könyveket. Még 1590-ben is csupán 800 példányban jelenhetett meg első teljes Szentírás-fordításunk, Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája. Sok viszontagsággal teli történet a Biblia-fordítások históriája. Ha Dante egykor azt írhatta magáról a Szentírásról, hogy sokan "Nem gondolják meg mennyi vérrel ázva / hullt földre magva", a fordítások küzdelmes sorsáról is hasonlóképpen fogalmazhatunk. Jó, hogy ezt a történetet most Magyarországon is megörökíti, és fiatalok vagy idősek, a Bibliát még nem ismerők vagy éppen naponta olvasók kezébe adhatja e kiadványt. Örülhetünk e hézagpótló könyv megjelenésének, amelyet képek sokasága tesz szemléletessé. A Biblia örök- történelmének legparányibb részlete is valamiképpen az örökkévalóság pecsétjét viseli magán. Hála és tisztelet a Szentírás fordítóinak, kiadóinak és szenvedéssel teli küzdelmük megörökítőinek." (Dr. Reisinger János)"
Odpuštění - Gilbert Guy
8,31 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha známého kněze a vychovatele delikventní mládeže přibližuje mimořádné důležité téma odpuštění, které je nejkrásnější cestou ke svobodě. Gilbert skrze svou bohatou zkušenost s lidmi z okraje společnosti, zločinci či vězni nijak nebagatelizuje zlo a příkoří, která se lidem dějí. Přesto potvrzuje, že jen cesta odpuštění vede k vnitřní vyrovnanosti, pokoji a radosti. Právě křesťané jsou pro něj ti, kteří mají ve společnosti neustále realizovat obtížný pokyn odpouštět, a to i tam, kde je to zdánlivě nemožné. Gilbert ukazuje, kde hledat zdroj síly k odpuštění, jak odpouštět v rodině, ve vztazích, jaké nástroje nabízí ve svátostech církev. Jak píše: Kristus nikdy neřekl svým katům: Odpouštím vám, ale: Otče, odpusť jim. Jen tak je totiž možné najít sílu k odpuštění. Nejde totiž o skutek naší vůle, je to akt lásky, který nám může vdechnout jen sám Bůh. Guy Gilbert je francouzský kněz, v Portále vyšla celá řada jeho úspěšných knih, naposledy např. Rodina, Čas žít nebo Víra.
Výroky - 1. díl - Jiří Vacek
13,06 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Knížka Výroky 1 v kapesním formátu je určena duchovním praktikům jako prostředek rychlého meditačního naladění se kdykoliv během dne, ať už cestujeme do práce či čekáme ve frontě na poště. Přehledně a tematicky utříděné výroky nabízí snadnou orientaci a lze v nich tedy listovat jak systematicky tak nahodile.
Duchovní cesta 1 - František Drtikol
35,27 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha je esencí myšlenek, rozhovorů a důležitých svědectví, mapující nejpodstatnější část života Drtikola myslitele. Významným způsobem se také dotýká i jeho mystické fotografické tvorby, datované mezi roky 1930 a 1935, a to jak textově, tak i obrazově. Toto celé umocňuje obrazová část věnovaná Drtikolově spirituální malbě z období let 19311948, tedy zachycující její nástup a vyvrcholení po roce 1935, kdy se úplně vzdal fotografie coby hlavního prostředku svého uměleckého projevu. Drtikol praktikoval již ve dvacátých letech minulého století jógová cvičení podle tibetského buddhismu. Díky svým zkušenostem a dosaženému poznání se stal později důležitým učitelem a vyhledávaným Mistrem. Kniha edičně navazuje na dvě dříve vydané publikace autenticky´ch a převážně celistvě dochovaných textů Deníky a dopisy z let 19141918 věnované Elišce Janské (2001) a Oči široce otevřené (2002)
A karácsonyi ikon etikája - Miklós Papp
9,17 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Személyes ajánlatunk Önnek WILLI LAMBERT SJ A valóság szeretete - A Szent Ignác-i lelkiség alapszavai Willi Lambert SJ - A valóság szeretete - A Szent Ignác-i lelkiség alapszavai 2380 Ft 2800 Ft 15% megtakarítás Kosárba SZÁVAI GÉZA A Zöld Sivatag vőlegénye. Hangoskönyv Gáspárik Attila előad. ÜKH 2018 SZÁVAI GÉZA - A Zöld Sivatag vőlegénye. Hangoskönyv Gáspárik Attila előad. ÜKH 2018 2032 Ft 2540 Ft 20% megtakarítás Kosárba VARSÁNYI FERENC Ezer Lépcsős Hegy - Ezer lépés a meditáció útján Varsányi Ferenc - Ezer Lépcsős Hegy - Ezer lépés a meditáció útján 2160 Ft 2700 Ft 20% megtakarítás Kosárba MADÁCH IMRE The Tragedy of Man MADÁCH IMRE - The Tragedy of Man 2800 Ft 3500 Ft 20% megtakarítás Kosárba Bővebb ismertető A bizánci kereszténységben a karácsony ikonjának különös jelentősége van: gazdag világ, mély teológia, kozmikus spiritualitás tárulhat elénk. Karácsonyra készülve hasznos lehet az ikon részleteit imádságos szemlélődéssel körüljárni, s lassan közelíteni az Újszülötthöz, hogy a karácsony igazi ajándékát megkaphassuk. Egyetlen ikont teszünk a testi, s főleg lelki szemeink elé, hogy a Lélek mozdítsa meg legmélyebb érzéseinket, gondolatainkat, döntéseinket - s így az ikon fátyla mögé tekinthessünk, a Misztériumhoz közelebb juthassunk. Napjainkban ömlenek ránk a képek, melyek sekélyes érzéseket, gondolatokat és erkölcsöt ébresztenek. Sekélyes képek a világból, de sekélyes képek a jámbor vallásosságról is. A sekélyes esztétika pedig sekélyes vallásosságot és etikát fog előmozdítani bennünk. Az ikon igényes kép: igényes figyelemmel lehet csak közelíteni hozzá, s úgy segít igényes élethez. Az ikon készítése minta a karácsonyra készülő embernek: a nyers fát meg kell művelni, aztán fehér, üres alapozást adni, majd ezután lehet rajta megfesteni a szentet imádság és böjt segítségével. Az ember is művelje meg nyers önmagát, váljon üres lappá belső világa, s így engedje, hogy a Szent ezen a karácsonyon is megajándékozza egy szikrával, Önmagával.
Diabol kúzla zbavený - Gianni Sini
10,36 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa je presvedčený, že aj v treťom tisícročí má zmysel hovoriť o satanovi. Treba sa však pritom vyhnúť dvom extrémom vidieť diabla všade alebo nevidieť ho nikde a popierať ho za každú cenu. V tejto autentickej knihe autor strháva masku veľkého čarodejníka a ukazuje jeho moc, ale aj veľké obmedzenia, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že aj on je Božie stvorenie, a teda je podriadený Božej vôli. Kniha prináša osobné svedectvá ľudí, ktorí čelili útokom diabla, a odpovede na otázky, ktoré by exorcistovi chcel položiť každý. Don Gianni Sini sa narodil v roku 1955 a za kňaza bol vysvätený v roku 1980. Od konca osemdesiatych rokov vykonáva službu exorcistu. Je členom Medzinárodnej asociácie exorcistov, o ktorej založenie sa zaslúžil páter Amorth a ktorej štatút schválil Svätý Otec.
Magyar napimádás - Dezső Baloghy
4,41 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Baloghy Dezső tanulmánya a Magyar napimádás címmel 1910-ben jelent meg és egy újabb adalékkal gazdagítja az ősvallásról vallott nézeteinket. A szerző az alábbiakat írja ősvallásunkról: "Az áldozás cselekménye tehát, mely míg egyrészt az ős régiség homályába vész, másrészt ma is oly mondhatatlan erősen tartja magát, nem csak vad és félvad népeknél, hanem a legműveltebb nemzeteink vallásában is napról-napra ismétlődik, bizton mutatja hogy ős napimádó vallásunk szertartásainak az áldozás s áldomás fő fontosságú gyakorlata vala. De útba igazít arra is, hogy hol, miben keressük fejlett, művelt vallásunk alapját, kiindulása csiráit is."
7 nap, amely megosztja a világot - John C. Lennox
11,88 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mit értett Mózes első könyvének szerzője az „első napon”? Vajon a hét nap egy tényleges hetet jelent-e, vagy hosszabb időszakok sorára utal? Megtagadjuk-e a Szentírás tekintélyét, ha azt valljuk, hogy a Föld négy és félmilliárd évvel ezelőtt keletkezett? Noha a keresztények egyöntetű meggyőződése, hogy lenyűgöző világunkat Isten teremtette, a teremtés idejét és módját - különösen az egymást követő nevezetes napok értelmezését - illetően sokan nem értenek egyet. Mások a tudománytalannak tartott teremtéstörténet miatt utasítják el a kereszténységet. A fenti kérdések minden korábbinál élesebb ellentéteket váltanak ki napjainkban. John Lennox, az Oxfordi Egyetem matematikaprofesszora a történelemből vett példák ismertetésével, a fő értelmezések rövid, ám alapos áttekintésével és az ember teremtése különösen fontos kérdésének vizsgálatával amellett érvel, hogy a keresztényeknek nem kell elutasítaniuk a modern tudományos ismereteket ahhoz, hogy hűségesek maradjanak a bibliai történethez. A szerző meggyőződése, hogy Mózes első könyve gazdagabb tanulsággal szolgál számunkra Isten teremtéssel kapcsolatos szándékáról, mint a Föld koráról. Körültekinthetően és közérthetően megfogalmazott bevezetést kapunk a Genezis tudományosan alátámasztott, teológiai szempontból átgondolt és a Szentíárhoz hű értelmezéséhez.
Mi történt a II. vatikáni zsinaton? - O'Malley John W.
11,88 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A tiszta, hiteles forrásaiból merítve megújulni igyekvő egyházat szolgálta a II. vatikáni zsinat (1962-1965), mely számos szakértő szerint a XX. század legfontosabb vallási eseménye votl. Már megnyitása előtt sok reményt, félelmet, kíváncsiságot és spekulációt ébresztett az emberekben. Négy éve alatt a televízió nézőit lenyűgözték a zsinat elegáns, alaposan kidolgozott, színpompás és remekül megrendezett nyilvános szertartásai; a tanácskozások során kitörő váratlan drámai viták pedig szinte hetente az újságok vezető hírei közt szerepeltek. A zsinatról szóló könyvek soránba John W. O'Malley jezsuita történész munkája hiánypótló teljesítmény: alapvető szempontok szerint mutatja be e nagy jelentőségű tanácskozássorozatot. Olvasmányos áttekintést kínálva O'Malley három dolgot nyújt az olvasónak: először is ismerteti a lényeges történéseket 1959. január 25-étől, amikor XXIII. János pápa kihirdette a zsinatot, egészen az 1965. december 8-áig, a zsinat lezárásának napjáig; másodszor elhelyezi az eseményeket történelmi és teológiai összefüggésekben; harmadszor pedig néhány támponttal szolgál annak megértéséhez, hogy mit is kívánt elérni a II. vatikáni zsinat, melynek ismerete biztosítja a szerző szerint a legjobb, sőt a legfontosabb utat a római katolicizmus mai formájának megértéséhez.
Skutočné kresťanstvo - Jozef Porubčan
5,70 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín pátra Jozefa Porubčana SJ (* 24. júna 1925 – † 2. mája 1998) prinášame zbierku jeho doteraz nepublikovaných príhovorov. Predniesol ich v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch v roku 1993. Počas celého liturgického roka sa v homíliách zaoberal hľadaním odpovede na otázku, čo je to skutočné kresťanstvo. Systematicky sa tak delil o svoje – evanjeliom dôsledne podložené – chápanie kresťanského života. Od bežných každodenných činností až po chápanie sviatostí, rodiny, ľudských talentov, vzdelania, oddychu… Pre jeho príhovory je tiež príznačné hľadanie: hľadanie správnych slov, účinných argumentov, neodkrytých významov biblických textov. Príhovory z tohto cyklu predkladáme čitateľom vo forme, akou boli zachytené na nahrávkach. Hoci pátrovi Porubčanovi vyšlo mnoho kníh, on knihy nepísal, väčšinou ide o prepisy jeho prednášok, príhovorov, homílií. Rovnako vznikla aj táto.
Myšlienky pre mladých mužov - John Charles Ryle
7,51 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
John Charles Ryle (1816-1900) so narodil v Macclesfielde, v Cheshire, v Anglicku. Študoval na Eton College a na Univerzite v Oxforde. Chcel so venovať politickej kariére, v čom mu však zabránil bankrot jeho otca. V roku 1841 vstúpil do služby cirkvi o v roku 1880 so stal prvým biskupom Anglikánskej cirkvi v Liverpoole. Pre svoj priamy o nekompromisný štýl kázania evanjelikálnych doktrín dostal prezývku “muž zo žuly so srdcom dieťaťa”. Martyn Lloyd-Jones o ňom napísal: „jeho knihy sú výňatkom pravej puritánskej teológie vo výborne čitateľnej o modernej forme.“ „J. C. Rýle bol jednou z najváženejších osobností v celej histórii evanjelikálneho kresťanstva.” R. Albert Mohler Jr., prezident, Southern Boptist Theologicol Seminory
Hledání tajemství ženy - Stanislav Zatloukal
2,91 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Maria Teresa Porcile Santiso (1943–2001) vystudovala Institut hebrejské kultury v Montevideu a pobývala v kibucu v Izraeli. Připravovala se na kontemplativní život, ale nakonec žila své povolání mimo řeholi, zasvěcená studiu a ekumenickému dialogu. Dále vystudovala pedagogiku a filosofii na katolické univerzitě v Montevideu a ekumenismus na ženevském Institutu Ekumenické rady církví. Cestovala, dávala duchovní cvičení, přednášela biblickou teologii a ekumenismus na Institutu pro formaci kněží v Montevideu. Na různých kongresech zastupovala Papežskou radu pro jednotu křesťanů, Svaz biblických společností, Světovou katolickou federaci biblického apoštolátu, různé sekce Světové rady církví a nevládní organizace OSN. Jako jediná žena byla pozvána na třetí shromáždění latinskoamerických biskupů v Pueble. Z této zkušenosti vznikla v roce 1980 její první kniha Puebla: la Hora de María, la Hora de la Mujer (Puebla: hodina Marie, hodina ženy).
Pohlazení, mandaly - Zlatka Adolfová
6,71 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mandaly v této knize nesou láskyplné energie, které nás pohladí po těle i po duši. Kažká z dvaceti tří mandalek určených k vykreslování je doprovázena jednoduchou básní, která taktéž pohladí a navíc může být vhodnou inspirací při vykreslování. Tato kniha je vhodná nejen pro děti, ale obohatí i dospělé.
Sedm posvátných fází menarché - Meisenbach Boylanová Kristi
10,35 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Citlivě napsaná kniha o prvním menstruačním cyklu a jeho vlivu na spirituální cestu mladé dívky od panenství k mateřství. Autorka popisuje sedm fází, kterými dívka prochází na své pouti dospíváním. Přestože v současné době stále více rodičů srozumitelně a otevřeně svým dcerám vysvětluje, co se s nimi během dospí­vání děje po fyzické stránce, často vynechávají, co z toho vyplývá z citového a psychologického hlediska. Ještě důležitější pak je, že nezřídka dívkám ani neumějí sdělit, jaký má toto přechodové období duchovní dopad. Autorka do knihy zařadila i tipy na přechodové rituály a oslavy pro rodiče a jejich dcery. Kristi Meisenbach Boylanová je bývalou vydavatelkou časopisu o výchově dětí The Parent Track Magazine. Při psaní Sedmi po­svátných fází menarché vycházela z vlastních zkušeností matky dvanáctileté dívky. Žije v texaském Dallasu.
Chlieb náš každodenný 2023
4,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Nájdite si každý deň čas na krátke zamyslenie nad Bibliou. Publikácia ponúka zamyslenia nad konkrétnym biblickým textom, myšlienku na daný deň a rozpis každodenného čítania Biblie.
Kelet mágusai - Alexander Cannon
6,02 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ez a könyv a "Világ Tetejére" visz bennünket, túl a Himalája hóborította hegyóriásain is, Tibet rejtelmes földjére, a szent lámák birodalmába, és olyan csodákról mesél, hogy a szkeptikus nyugati olvasónak önkéntelenül három kérdés tolul ajkára a szerzővel kapcsolatban. Merő kitaláláson alapulnak-e Dr. Cannon állításai, s ha igen, mi célja volt vele? Érzéki csalódásnak vagy ügyes szemfényvesztők hipnotikus befolyásának esett áldozatul a szerző? Vagy valóban hallotta és látta mindazt, amit könyvében állít? A szerző lépésről-lépésre bevezet egy rejtett világ titkos tanításaiba és a nyugat embere számára ismeretlen és látványos csodákba.
Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie - David Rafael Moulis
15,67 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Náboženství bylo od pradávna nedílnou součástí každodenního života. O tom, jak vypadalo náboženství starých Izraelitů, nám dává představu především Starý zákon, v posledních desetiletích však můžeme své poznatky čerpat i z přibývajících archeologických nálezů. Archeologové odkryli mimo jiné pozůstatky dvou judských svatyní z doby železné, které existovaly souběžně s jeruzalémským Chrámem. Bohaté nálezy obětních oltářů či kultických předmětů nicméně dokládají existenci více svatyní v tomto regionu; sošky a amulety pak umožňují nahlédnout do domácího kultu. Kniha Davida R. Moulise přibližuje náboženství Izraele právě z pohledu archeologie a snaží se zodpovědět celou řadu otázek: Kde lze spatřovat původ architektury svatyní a motivu rohů na oltářích? Jaký byl význam figurek žen, jezdců na koni a hudebníků? Různá kultická místa postupně zanikla – kdy se tak stalo a proč? Na tyto otázky hledá autor odpověď v textu knihy i prostřednictvím obrazových dokladů.
A rák évada - Gál Sándor
5,70 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A kassai Gál Sándor legújabb verseskötetének, A rák évadának négy nagyobb fejezetre tagolódó, egységes kompozíciója a létösszegzés igényével készült, s benne egy betegség - és az ellen való küzdelem - valóságos és transzcendens síkját egybeíró lírai regény bontakozik ki.
Modlitby - Don Miguel Ruiz
6,56 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
„Modliť sa je skutkom sily, pretože ide o dohodu medzi Bohom a vy do tej dohody vkladáte svoju vieru.“ Prostredníctvom viery získavame odvahu konať a prostredníctvom činu sa o ďalší krok približujeme k prejaveniu svojich túžob.
Reformační balíček (komplet 3 kníh) - Jan Amos Komenský,Martin Luther,Jan Hus
34,86 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tři drobné knížky dávají nahlédnout do duše velkých osobností, které se nespokojily se stavem věcí veřejných. O čem tito mužové přemýšleli, když zrovna nestáli na jevištích dějin a nesepisovali odborné traktáty? Jak reagoval Hus na nespravedlivý kostnický proces, Luther na úmrtí své osmiměsíční dcery a Komenský na požárem zmařené celoživotní dílo? Listy z Kostnice Jana Husa do dnešní češtiny převedl překladatel Bible21 Alexandr Flek. Dopisy blízkým Martina Luthera uspořádal farář pro menšiny Mikuláš Vymětal. Lekce lidskosti Jana A. Komenského vybral a okomentoval komeniolog Jan Hábl. Svazky vyšly v rámci Malé edice klasiků, která představuje širokému čtenářskému publiku duchovní odkaz autorů a myslitelů, k jejichž dílu by běžný čtenář přistupoval možná s ostychem, možná s obavou a možná by se jim vyhnul docela. Jednotlivé drobné svazky nabízejí vhled do myšlenkového světa osobností, o nichž často slýcháme nebo čteme, ale zřídka se vystavujeme jejich vlastnímu hlasu. Reformační balíček obsahuje: Listy z Kostnice od Jana Husa (ed. Alexandr Flek) Dopisy blízkým od Martina Luthera (ed. Mikuláš Vymětal) Lekce lidskosti od Jana Amose Komenského (ed. Jan Hábl)

Vitajte na našej webovej stránke venujúcej sa náboženstvu pre deti a mládež! Máme tu pre vás zaujímavé a poučné informácie na rôzne témy z oblasti náboženstva, ktoré sú určené najmä deťom a mladým ľuďom. V podkategórii Náboženstvo - ostatné nájdete články a príbehy, ktoré sa netýkajú konkrétnej viery, ale skúmajú iné zaujímavé aspekty náboženstva. Chceme tu ukázať, že náboženstvo je rôznorodé a zaujímavé v mnohých ohľadoch. V našich článkoch pre deti vysvetľujeme základné pojmy a princípy rôznych náboženstiev. Deti sa dozvedia o rôznych prostredníctvach vyjadrovania viery, ako sú modlitby, obrady a symboly. Snažíme sa im ponúknuť zaujímavé príklady, aby lepšie porozumeli, ako veriaci ľudia praktizujú svoje náboženstvo. Ponúkame aj príbehy a legendy z rôznych kultúr, ktoré majú náboženský podtext. Tieto príbehy majú nejen zábavný, ale aj poučný charakter a často obsahujú morálnu hodnotu. Veríme, že tieto príbehy môžu deti inšpirovať k zvhľadovaniu svojho správania a hodnotám, ktoré sú dôležité v náboženstvách z celého sveta. Na našom webe však nenachádzate iba textové príspevky. Ponúkame aj interaktívne aktivity, ako sú kvízy, hádanky a kresliarske súťaže, ktoré pomáhajú deťom zapojiť sa do učebného procesu a zábavne sa učiť o náboženských témach. Veríme, že výučba o náboženstvách by mala byť zábavná a prístupná pre deti a mládež. Preto sme sa rozhodli vytvoriť túto kategóriu a podkategóriu, aby sme vytvorili priestor pre deti, vďaka ktorému si môžu rozšíriť svoje vedomosti o rôznych náboženstvách a ich hodnotách. Tešíme sa na vašu návštevu a dúfame, že naša stránka bude pre vás zdrojom zaujímavej a širokolepej informácie o náboženstve pre deti a mládež.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 9%
5-dielny obraz nádherný vrchol hory v čiernobielom prevedení
79,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mário Flaugnatti - Flaugnatti Mário
46,55 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Dekoria Plagát Abstract Lines II, 50 x 70 cm, Ramka: Czarna
51,90 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A Long Way Down - Nick Hornby, Penguin Books Ltd
10,93 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Exactly What You Mean - Ben Hinshaw, Viking
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
České dějiny 100 památných míst - Jan Kvirenc
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Amscan Animatronic - Čarodejnica / Zlá kráľovná
290,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Neurodynamics (Dimon Theodore Jr.)
19,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Works (Marcus Aurelius Emperor of Rome)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Differences That Make a Difference (Ackoff Russell)
16,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kill Me If You Can (Patterson James)
9,68 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Knitting Answer Book (Radcliffe Margaret)
13,64 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Sepoy Mutiny: 1857 (Sorsky Richard)
48,96 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mission Praise: Full Music (Horrobin Peter)
55,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mathematics II - Daniela Velichová
15,81 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Egy szót se szólj! - Nagy Anikó Johanna
7,77 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Trojice - Jan-Marek Šík,Lenka Šíková
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile