Náboženská literatúra pre deti

Image
Biblické příběhy - Ivan Olbracht,Rudolf Havel
11,39 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Starý jako Metuzalém, silný jako Samson, moudrý jako Šalamoun – zcela běžně užíváme přirovnání, jež pramení z Bible. Víme ale, kdo Metuzalém, Samson a Šalamoun byli? Biblické postavy, příběhy a podobenství se prolínají do mnoha literárních, malířských, sochařských i hudebních děl. Když v roce 1939 nabídlo nakladatelství Melantrich Ivanu Olbrachtovi, aby do připravované edice pro mládež upravil Bibli, přijal s radostí. S neobyčejným mistrovstvím převyprávěl starozákonní děje o stvoření světa.
Cesta do Jeruzaléma - Ivana Pecháčková
5,22 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Biblická edice manamana pokračuje s dalšími osmi příběhy Nového zákona, které dětem převyprávěla Ivana Pecháčková a ilustrovali je talentovaní čeští výtvarníci nejmladší generace. Jaký zázrak vykonal Ježíš na svatbě v Káně galilejské? Co to vůbec jsou podobenství a kam se po Ježíšově zmrtvýchvstání začala šířit nová víra? S těmito a dalšími otázkami dětem pomůžou přiložené metodické listy, které obsahují soubor úkolů procvičujících nejen porozumění a pozornost dětí, ale i jejich kreativní schopnosti.
Záhrada plná kvetov - Enzo Giovannini,Sr. Chiara Amata
6,18 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Kvietky sú záhradou, ktorú treba objaviť. V tejto knihe nájdeš najkrajšie dobrodružstvá sv. Františka a jeho spoločníkov, príbehy o priateľstve a rozprávania o kamarátoch zvieratkách.
Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers,Jean E. Syswerda
16,09 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Az Olvasd velem Biblia (Read with me Bible) világszerte, és magyar nyelven is, az egyik legnagyobb példányszámban elkelt gyermekbiblia. Szülők és gyermekek közös kedvence volt már eddig is, de úgy tűnik, hogy új köntösében még többek érdeklődését ragadja meg. Dennis Jones szokatlanul bátor és humoros karakterábrázolása a bibliai történeteket egészen új módon eleveníti meg. A szöveg egyszerű nyelvezete az olvasni még nem tudó gyermekek számára a megértést, a már olvasással is próbálkozók számára a megértést és a sikerélményt biztosítja. Legnagyobb hozama mégis az, hogy képes összehozni, leültetni az egész családot... ami a gyermekek számára elengedhetetlen az egészséges érzelmi fejlődésükhöz, intelligenciájuk kibontakozásához, és egészséges kapcsolataik alakulásához.
Biblické príbehy pre deti - Kolektív autorov
12,04 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Objavte dvadsaťdeväť najobľúbenejších biblických príbehov zo Starého a z Nového zákona. Všetky sú nádherne ilustrované a prerozprávané pre malých čitateľov. Táto krásna kniha je vhodná ako prvá Biblia pre deti.
Kázání na hoře - Ivana Pecháčková
3,79 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Devátý příběh z novozákonní části edice manamana o Ježíšově známém kázání na hoře. Biblické příběhy převyprávěné Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují talentovaní čeští výtvarníci nejmladší generace – a z každého jednotlivého biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo. Ve 25 příbězích z Nového zákona se děti seznámí nejen s jednotlivými událostmi ze života Ježíše, ale i s dalšími důležitými postavami a výjevy, které souvisí jak se vznikem a základy křesťanství, tak i s celou naší křesťanskou kulturou.
Vyvolení dvanácti apoštolů - Ivana Pecháčková
3,79 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Osmý příběh z novozákonní části edice manamana o tom, jak si Ježíš vyvolil 12 apoštolů. Biblické příběhy převyprávěné Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují talentovaní čeští výtvarníci nejmladší generace – a z každého jednotlivého biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo. Ve 25 příbězích z Nového zákona se děti seznámí nejen s jednotlivými událostmi ze života Ježíše, ale i s dalšími důležitými postavami a výjevy, které souvisí jak se vznikem a základy křesťanství, tak i s celou naší křesťanskou kulturou.
Ježiš - Puzzle - Biblia pre deti - Gustavo Mazali,Gao Hanyu
14,25 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Môžete prechádzať najobľúbenejšími biblickými príbehmi Starej aj Novej zmluvy, zatiaľ čo z nich bude vaše dieťa skladať puzzle. Deti sa takto môžu učiť biblické pravdy a súčasne si zdokonaľovať koordináciu rúk a očí, jemnú motoriku a logické riešenia úloh. Kniha obsahuje 6 biblický príbehov na dvojstranách. Ľavá strana obsahuje krátky text biblického príbehu. Pravá strana obsahuje puzzle vo veľkosti 5x6. Skladanie puzzle je uľahčené čierno-bielou potlačou obrázku, vďaka ktorej to zvládnu aj menšie deti.
Bible v hádankách a odpovědích - Kolektív autorov
5,70 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Kolektív autorov zhromaždil cca 2000 otázok a odpovedí, v ktorých zistíme, ako často povrchne čítame Bibliu a koľko zaujímavých a pozoruhodných vecí nám uniká. Kniha poskytuje nielen užitočne strávený čas nad stránkami Biblie, ale pre mnohých sa môže stať podnetom k hlbšiemu štúdiu. Oproti pôvodnej knihe sú v tomto vydaní aj hádanky pre najmenšie deti, ktoré sa začínajú s biblickými príbehmi zoznamovať.
Biblické príbehy
4,99 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Táto knižka obsahuje prerozprávané najznámejšie biblické príbehy ako Stvorenie sveta, Adam a Eva, Noemova archa, Dávid a Goliáš, Jonáš a veľryba a mnoho iných. Jednotlivé príbehy sú písané jednoduchým a zrozumiteľným štýlom, takže im porozumejú aj tie najmenšie deti. Text je navyše písaný veľkými písmenami, ktoré sú vhodné aj pre začínajúcich čitateľov. Čo však v tejto knihe zaujme na prvý pohľad, sú prekrásne celostránkové ilustrácie.
Biblia - sprievodca životom pre deti - Boguslaw Zeman
15,11 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Biblia objasňuje mladým čitateľom nezvyčajné dejiny spásy. Nájdeme v nej päťdesiatsedem najdôležitejších príbehov zo Starého a Nového zákona. Spôsob, akým sú predstavené, pomáha oboznámiť sa s ich posolstvom a významom. Kniha má náučnú, inšpiratívnu a prehľadnú stavbu.
Hravé katechézy s plyšovým Ježiškom
6,65 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Knižka obsahuje: 17 praktických katechéz pre malé deti Pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov Použiteľné s Plyšovým Ježiškom alebo inou figúrkou Pána Ježiša Jednoduché a zaujímavé aktivity s ľahko dostupnými pomôckami Založené na princípoch zážitkového učenia Ako môžete túto knižku používať? ? Úryvok z Biblie, ktorý je vyznačený pri katechézke, vždy prečítajte doslovne, aby si deti zvykali na špecifický biblický jazyk. ? Ak vám dospelým niečo v úryvku nie je jasné, prečítajte si komentár pod čiarou alebo sa spýtajte vášho duchovného. ? Postup katechézky si upravte podľa vašich preferencií a potrieb vašich detí. Čím viac rolí pri katechézkach deťom pridelíte, tým viac si z nich budú pamätať. ? Nechajte deti v napätí a neprezrádzajte hneď, o čom katechéza bude. To núti deti stále hádať, čo vyrábajú, a pozorne počúvať čítanie. ? Pripravte si pevné nervy na vyliatu vodu, vysypaný piesok a obrus špinavý od farieb a tiež úsmev od ucha k uchu na ocenenie detskej radosti z poznávania nášho Pána Ježiša Krista.
Našli sme Ježiša - Olgierd Nassalski,Renata Krzesniak
11,31 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Vhodný darček pre deti k prvému svätému prijímaniu. Hrdinovia knihy sú súrodenci Emka a Jakub. Jakub sa pripravuje na prvé sväté prijímanie, Emka je o rok mladšia. V jednotlivých príbehoch sa malí čitatelia s nimi zoznámia. Spoznajú ich život v rodine, škole či v kostole; ako riešili napr. lakomstvo, strach, súcit, pomoc spolužiakovi či chorej babičke a mnohé ďalšie situácie. Prežijú s nimi Vianoce, Veľkú noc i prípravu na prvú spoveď a prvé sväté prijímanie. Primerané texty s náboženským obsahom sa môžu hlboko vryť do čistých detských srdiečok a pomôcť im nájsť Ježiša v ich každodennom živote. Kniha poskytne rodičom, kňazom i katechétom námety pre dobrú náboženskú výchovu detí od 5 do 10 rokov. Pre deti, ktoré už vedia čítať, to bude napínavé čítanie doplnené zážitkom z krásnych ilustrácií.
Vitaj, Pane Ježišu (pre chlapca) - Martina Jokelová-Ťuchová
4,28 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Pamiatka na prvé sväté prijímanie Denníček z dňa prvého svätého prijímania zachytí všetky dôležité udalosti, pocity, okamihy a želania najbližších. Vychádza v dvoch variantoch pre chlapcov i dievčatá. Dostupný je aj v maďarskej mutácii.
Bůh je tady - Jana Zajícová
10,22 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských tématech. Vychází z přirozeného dětského světa (rodiče, kamarádi, svět kolem nich, základní vztahy) a formou jednak krátkých otázek a podnětů, jednak vhodně převyprávěných novozákonních úryvků dává dítěti a dospělému (rodič, katecheta) rámec pro povídání o hlavních tématech křesťanství. Úroveň je přizpůsobena tak, abych odpovídala věku dítěte i určitému ekumenickému rozměru. Důraz je kladen na znamení přirozeného světa, která vedou dítě k uvědomění si spirituálního přesahu v každodenním životě. Jana Zajícová vyučuje na Vyšší odborné škole JABOK a věnuje se pastorační činnost, vedení katechezí a vyučování náboženství. V minulosti pracovala mj. jako redaktorka Magazínu AD.
Vitaj, Pane Ježišu (pre dievča)
4,28 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Denníček z dňa prvého svätého prijímania zachytí všetky dôležité udalosti, pocity, okamihy a želania najbližších. Vychádza v dvoch variantoch pre chlapcov i dievčatá. Dostupný je aj v maďarskej mutácii.
Beszélgető Biblia - Történetek az Ó- és Újszövetségből gyerekeknek - Kolektív autorov
21,45 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
A magyar szerzők által írt és magyar grafikus által illusztrált gyermekbiblia egyik fő feladata, hogy a 21. századi gyerekek számára közel hozza az ó- és újszövetségi történeteket, és ezzel elevenné, átélhetővé tegye a bibliai példákat. Az óvodás kortól 10-12 éves korig ajánlható gyerekbiblia megírásánál a szerzők törekedtek arra, hogy a szöveg alkalmas legyen esti mesélésre, önálló olvasásra és gyermekáhítatok tartására, akár a családban, akár az iskolában, gyülekezetben. A laikusok számára fontos szerepet kaptak a kötetben az ünnepek, mint a karácsony, a húsvét, a pünkösd, és a kevésbé ismert jeles napok, mint a virágvasárnap, vagy a mennybemenetel ünnepe. A hitoktatásban való felhasználás érdekében a témákat úgy választották ki, hogy lehetőleg minél inkább illeszkedjenek a keresztény egyházak főhatóságai által kiadott hivatalos hittan tantervekhez. A Beszélgető Biblia nyelvezetében, stílusában közelít a mai gyerekek nyelvhasználatához, olvasáskészségéhez, a szerzők az adott történeteket közös gondolkodásra hívó bevezetővel indítják. Kőszeghy Csilla ihletett rajzai pedig a hit derűjét közvetítik.
Obrazy z Nového zákona - Renáta Fučíková
11,39 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Obrazy z Nového zákona navazují na knihu Obrazy ze Starého zákona. Bohatě ilustrovaná publikace vypráví o životě a učení Ježíše Krista a o osudech apoštolů Petra a Pavla. Evropská kultura, jejíž jsme součástí, je neoddělitelně spjata s myšlenkami křesťanství. V průběhu staletí si je však přivlastnili mnozí – panovníci, dobyvatelé, reformátoři i politici – a pokřivili je. Naše kniha vznikla proto, aby dnešní děti mohly lépe pochopit původní poselství Ježíšových myšlenek. Společně se proto vypravíme do míst, kde se křesťanství zrodilo, do kraje kolem Galilejského jezera. Tam žil a kázal Ježíš Kristus, který k Mojžíšovu desateru zákonů připojil zákon nový: Odpuštění a vzájemnou lásku. Knihu doprovázejí ilustrace Renáty Fučíkové, které vrhají na příběhy Nového zákona zcela nové světlo a originálně je pojímají.
Hviezdna noc - Jan Godfrey
4,74 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
„Jedna, dve, tri, štyri... desať ovečiek kráčalo jednej hviezdnej noci cez kopec blízko Betlehema. Tam uvideli anjela s radostnou novinou o dieťati v jasliach, o dieťati, ktoré sa volalo Ježiš.“ Vianočná knižka určená pre deti vo veku 3-6 rokov hravým spôsobom rozpráva príbeh o noci plnej hviezd, keď sa narodil Ježiš, a zároveň ich učí nové slovíčka a čísla.
Odvážne dievčatá. Výnimočné priateľstvá. - Jennifer Gerelds
9,21 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Biblia nás povzbudzuje na mnohých miestach: ak si chceš získať priateľov, mala by si byť najskôr sama priateľskou k druhým. Odvážne dievčatá Hope, Glory, Faith, Gracie a Honor už čo-to vedia o vytváraní a upevňovaní priateľstiev. Spolu prežili lepšie aj horšie chvíle vo svojich priateľstvách. Preto by sa rady s tebou podelili o svoje príbehy a užitočné tipy. Počas deväťdesiatich dní plných aktivít sa naučíš množstvo dôležitých právd o priateľstve. Napríklad tú, ako je potrebné snažiť sa hľadať si nových priateľov, ale zároveň nezabúdať na tých starých, alebo že Boh niekedy používa našich kamarátov, aby nás naviedli späť na správnu cestu. A napokon, že existuje dôvod, prečo nás Boh stvoril s dvoma ušami, ale len s jednými ústami. Navyše si osvojíš skvelé tipy, ako si nájsť kamarátov, ako s ľahkosťou zvládnuť telefonáty alebo ako si nájsť miesto v jedálni, keď tam ešte nikoho nepoznáš. Odvážne dievčatá ti aj poradia, ako usporiadať párty u teba doma.
Mária je prekrásna - Katarína Jančišinová
15,96 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Ilustrovaná kniha o Panne Márii je určená pre škôlkarov a školákov na 1. stupni základnej školy. Deťom približuje rôzne etapy z jej života. Panna Mária bola krásna nielen navonok, ale aj svojím vnútrom. Boh si ju vyvolil, lebo sa mala stať Ježišovou matkou. Ak ju chceš lepšie spoznať, otvor túto knižku... Hoci nemôžeme všetci vidieť Máriu očami, môžeme cítiť, že je pri nás. Mária je naša nebeská mama, ktorá nás chráni a pomáha nám, aby sme boli ako Ježiš. Ježiš vždy miloval všetkých. Ak milujeme a robíme dobro iným, aj tým, ktorí nás nemajú radi, Ježiš a Mária z nás majú radosť.
Elsőáldozók könyve - Beáta Patyi
9,10 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Ez az emlékkönyv abban segít, hogy a szentségben részesülő mindig fel tudja idézni Jézussal kötött igazi barátságának első napját, vagyis az első szentáldozást. Talál benne emlékeztető gondolatokat, imádságokat, de saját maga is hozzáfűzheti azokat az eseményeket, pillanatokat, amelyek akkor épp fontosak voltak a számára. S erre megkérheti a hozzátartozóit is. Színesítheti még az albumot fényképekkel és rajzokkal, képeslapokkal, ajándékkártyákkal, szentképekkel. Mindazzal, amiről úgy érzi, hogy a Jézussal való bensőséges találkozást emlékezetessé tette.
Vidd magaddal Biblia - Karin Juhl,Kolektív autorov
9,10 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Ez a gyermekeknek szóló keményfedeles kis Biblia 23 bibliai történetet mond el egyszerű, gyermeki nyelven. A legkisebbek élvezni fogják, hogy bárhová magukkal vihetik, és közben elkezdenek megismerkedni a legnépszerűbb bibliai történetekkel.
Modlitbičky pre maličkých
9,41 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Modlitbičky pre maličkých je kniha so základnými modlitbami pre najmenšie detičky. Takto sa môžu deti naučiť svoje prvé modlitby, pretože spolu s peknými obrázkami si ich aj rýchlejšie a radi zapamätajú. Modlitby, ktoré nájdete v tejto knihe: Prežehnanie, Otčenáš, Zdravas, Sláva Otcu a Anjel Boží. Ilustrácie: Veronika a Martin Machálikovci
Dětská bible - Anthony Lewis,Sophie Piperová
21,35 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Srozumitelně převyprávěné základní biblické příběhy. Jsou bohatě ilustrovány a navíc doplněny o spoustu vysvětlujících informací. Děti se mohou dozvědět jak vypadal Šalamounův chrám, jak žili kočovníci v době Abrahamově, co obnášela práce tesaře v době Ježíšově, jak vypadala velikonoční večeře a jiné zajímavosti. Kniha je určena těm dětem, které se chtějí dozvědět více o prostředí a souvislostech, v nichž se udály biblické příběhy.
Vezmi ma za rúčky, 2. vydanie - Mária Chovancová
3,33 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Vezmi ma za rúčky je ilustrovaná detská knižka s modlitbami na každý deň, ktorú napísala Mária Chovancová. Knižočka obsahuje rôzne modlitby, napríklad: Za všetky dietky Keď otvorím očká K Panne Márii Postieľka ma čaká Mamičke Oteckovi Vezmi ma za rúčky Ježiško ťa očakáva Lastovička zbohom volá Modlíme sa ruženec Na svätého Mikuláša Pod jedličkou Každú modlitbičku väčšinou tvorí osem rýmovaných veršíkov. Ešte som maličká, bojím sa trošička. Buď pri mne, anjel môj, kým zavriem očičká. A keď nôcka minie, svitne nový dníček, vezmi ma za rúčky, strážny anjelíček.
Olvasd velem Biblia (lila) - Bibliai történetek gyerekeknek - Doris Rikkers,Jean E. Syswerda
17,62 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Az Olvasd velem Biblia (Read with me Bible) világszerte, és magyar nyelven is, az egyik legnagyobb példányszámban elkelt gyermekbiblia. Szülők és gyermekek közös kedvence volt már eddig is, de úgy tűnik, hogy új köntösében még többek érdeklődését ragadja meg. Dennis Jones szokatlanul bátor és humoros karakterábrázolása a bibliai történeteket egészen új módon eleveníti meg. A szöveg egyszerű nyelvezete az olvasni még nem tudó gyermekek számára a megértést, a már olvasással is próbálkozók számára a megértést és a sikerélményt biztosítja. Legnagyobb hozama mégis az, hogy képes összehozni, leültetni az egész családot... ami a gyermekek számára elengedhetetlen az egészséges érzelmi fejlődésükhöz, intelligenciájuk kibontakozásához, és egészséges kapcsolataik alakulásához.
Já jsem Dobrý pastýř - Krysztof Biel,Barbara Surma
11,12 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Kniha Já jsem Dobrý pastýř polských autorů Barbary Surma a P. Krzysztofa Biela SJ je první publikací přeloženou do českého jazyka, která komplexně uvádí českého čtenáře do světově rozšířeného katechetického programu s názvem Katecheze Dobrého pastýře. Program je třístupňový a je určen dětem od tří do dvanácti let. Tato publikace představuje první stupeň programu, který se u nás osvědčil i u dětí do osmi let věku. Podtitul knihy naznačuje, že nejde pouze o teorii. V první části jsou představeny biblické, teologické a pedagogické základy programu a po nich následuje praktická část, která obsahuje přehlednou tabulku obsahů a výchovných úkolů katecheze, uvedení do šesti základních tematických bloků a podrobné scénáře včetně seznamu potřebných didaktických materiálů pro celkem padesát devět katechezí, které se dětem představují během tří let.

Vitajte na našom webe zameranom na náboženskú literatúru pre deti z kategórie Fotografia! Naša stránka ponúka široký výber kníh, ktoré majú za cieľ nielen informovať, ale aj vzdelávať deti o rôznych náboženstvách a ich tradíciách. V našej ponuke nájdete knihy s nádhernými fotografiami, ktoré vizuálne zobrazujú rôzne aspekty náboženstiev. Každá kniha je starostlivo zostavená tak, aby deti mohli objaviť a porozumieť rôznym náboženským tradíciám prostredníctvom zaujímavých obrázkov a popisov. Naša náboženská literatúra pre deti je vhodná pre všetky vekové skupiny a má za cieľ nielen vzdelávať deti o rôznych náboženstvách, ale aj podporovať toleranciu a porozumenie medzi kultúrami. Knihy na našom webe pokrývajú rôzne náboženstvá ako kresťanstvo, islám, hinduizmus, buddhizmus a mnoho ďalších. Okrem fotografie a popisov nájdete na našej stránke aj ďalšie informácie, ako napríklad históriu a význam jednotlivých náboženstiev, zvyky a rituály, ktoré na ne nadväzujú. Veríme, že tieto informácie pomôžu deťom rozšíriť ich povedomie o svete a porozumieť rôznym spôsobom života. Rozhodli sme sa vybrať knihy, ktoré vzbudia záujem detí o náboženskú literatúru a umožnia im objaviť krásu a múdrosť, ktorú náboženstvá ponúkajú. Naším cieľom je rozhodne vzbudiť zvedavosť detí a povzbudiť ich k otázkam a diskusiám. Ak hľadáte kvalitnú náboženskú literatúru s fotografickou dokumentáciou pre deti, ste na správnom mieste. Prelistujte našu ponuku kníh a vyberte si to najlepšie pre vaše deti. Budeme radi, ak naša stránka bude zdrojom inšpirácie pre vašu rodinu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Obraz na stenu PANORÁMA FENG SHUI
24,90 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Pulp Fiction
84,90 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Nevädnúce dedičstvo - Vancák Peter
6,56 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Balónik fóliový číslo 8 samostatne stojaci Jungle 41 cm
1,77 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Irresistible Blueberry Bakeshop and Cafe (Simses Mary)
10,36 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
I Never Knew That About London (Winn Christopher)
24,92 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Alphabetical Africa (Abish Walter)
15,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Miss Lonelyhearts & the Day of the Locust (West Nathanael)
12,88 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Connectomics (Calder Alison)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Halálos együttérzés - András Nagy
15,30 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Cestující - Ulrich Alexandr Boschwitz
15,58 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Gyilkos tudatosság - Karsten Dusse
14,10 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile