Biblie, biblistika

Image
Poznámková Bible červená
44,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Vydání bez deuterokanonických knih Pro kreativní čtení a objevování nových souvislostí Poznámková Bible nabízí kromě hlavního biblického textu prostor pro vlastní poznámky, a je tak vhodná pro kreativní čtení a samostatné studium. přehledná sazba umožňuje podtrhávání, kroužkování či jiné zvýrazňování biblického textu dvousloupcová sazba široké okraje pro vlastní poznámky, postřehy a ilustrace linky pro poznámky i pod hlavním textem červeně zvýrazněná Ježíšova slova ilustrace Annie Vallotonové vybízejí k vybarvování či domalování
Svätá Terezka (kreslená) - Róbert Horka
0,57 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Legenda o sv. Terezke pre deti.
Bible překlad 21. století XL
30,81 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Verze "XL" je vytištěna mimořádně velkými písmeny, čímž vychází vstříc čtenářům, kteří mají potíže se čtením drobného textu. Ideální je nejen pro seniory, ale také například pro veřejné předčítání. Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře - ty, kteří jsou zvyklí čerpat z Knihy knih inspiraci pro každý den, i ty, kdo ji otevírají poprvé.
365 Bibliai idézet
14,72 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
365 bibliai idézet A Biblia kimeríthetetlen forrás, olyan mély és sokrétű, hogy minden egyes szavát újra meg újra ízlelgethetjük, minden egyes mondata újra meg újra gondolkodásra késztet. Ezt a gyönyörű öröknaptárt azért állítottuk össze, hogy az év minden napjára jusson számunkra valami lélekmelengető, hiszen, ha azt szeretnénk, hogy egészséges legyen a lelkünk, az elménk, igazsággal kell táplálnunk.
Bible (Překlad 21. století)
17,41 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Nejoblíbenější základní verze Bible21 je zpět v nové podobě, tentokrát jako kvalitní a praktický paperback. Překlad 21. století se ihned po svém vydání v r. 2009 stal českým bestsellerem (dodnes vyšlo již 145.000 výtisků). Toto nové vydání k desetiletému výročí Bible21 podtrhuje hlavní myšlenku celého projektu: učinit Bibli dostupnou v každém ohledu a pro co nejširší okruh čtenářů. Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře ty, kteří jsou zvyklí čerpat z Knihy knih inspiraci pro každý den, i ty, kdo ji otevírají poprvé.
Bible
20,09 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Nové vydání kapesního formátu Bible v pevné vazbě. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránky.
Správa od Lukáša - Peterson Eugene H.
12,26 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
SPRÁVA od Lukáša je slovenské vydanie dynamického prekladu biblických kníh Evanjelium podľa Lukáša a Skutky apoštolov. Obidve knihy napísal pôvodne v prvom storočí Lukáš - lekár, historik a blízky spolupracovník apoštola Pavla. Eugene Peterson o ňom napísal: „Lukáš je obhajcom všetkých, čo sú mimo. Tiež bol outsider – jediný pohan medzi židovskými autormi Novej zmluvy. Rozpráva príbeh Ježiša, ktorý prijíma všetkých, s ktorými náboženské štruktúry zaobchádzali ako s vydedencami – a tými boli ženy, pastieri, rasovo odlišní Samaritáni a všetci chudobní. Odmieta náboženstvo ako výlučný klub. My všetci, ktorí sa pozeráme na život zvonku, bez nádeje, že natrafíme na tajný vchod, vstupujeme zrazu do príbehu, ako ho rozpráva Lukáš a nachádzame doširoka otvorené dvere - cítime sa nájdení a vítaní Bohom – v Ježišovi.“ Touto knihou vydavateľstvo Porta Libri zahájilo novú sériu, na konci ktorej bude úplné vydanie Novej zmluvy, na základe adaptácie prekladu Biblie od Eugena Petersona z hovorovej angličtiny do modernej slovenčiny.
Veľká výprava - Kolektív autorov
9,03 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Vydaj sa aj ty na Veľkú výpravu a… • získaš nový pohľad na Bibliu, • objavíš 100 biblických príbehov, • odhalíš veľký príbeh Biblie, • stretneš sa s Bohom na stránkach Biblie, • naučíš sa, ako žiť tak, ako chce Boh. Vydaj sa na Veľkú výpravu doma, v škole, s rodinou, s kamarátmi alebo so skupinkou kresťanov. Si pripravený vydať sa na výpravu? www.velkavyprava.sk Vydané v spolupráci s organizáciou Scripture Union Slovakia.
Sväté písmo – Jeruzalemská Biblia modrá (veľký formát)
60,80 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Vydanie obsahuje označenie jednotlivých biblických kníh – praktické palcové indexátory, ktoré umožnia rýchle vyhľadanie príslušnej knihy. V skromnom zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie má preklad Antona Boteka výnimočné miesto. Autor na ňom pracoval s cieľom priblížiť biblické texty moderným jazykom. Ten je prvým krokom k lepšiemu porozumeniu neraz neľahkých textov pochádzajúcich z čias od ktorých nás delia dve tisícročia, ba i viac. Okrem zrozumiteľnosti jazyka je obrovskou prednosťou tohto vydania jeho doplnenie úvodmi, komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Jeruzalemská Biblia je preklad Svätého písma do francúzštiny, ktorý vznikol vďaka mnohoročnému úsiliu Jeruzalemskej biblickej školy, ktorú vedú dominikáni. Vynikajúci biblisti zhromaždili všetky dostupné historické, archeologické, lingvistické a ďalšie relevantné poznatky, ktoré im umožnili napísať ku každej knihe Svätého písma hodnotný úvod. Vďaka týmto úvodom čitateľ vopred spozná základné posolstvo tej-ktorej knihy, historické pozadie jej vzniku, obsahovú štruktúru, jej začlenenie do celkovej štruktúry Svätého písma. Úvod teda vytvára prvotný predpoklad pre správne vnímanie a porozumenie obsahu knihy. Ďalšou špecialitou Jeruzalemskej Biblie sú marginálne odkazy. Na okraji textu nášho vydania sú umiestnené značky biblických kníh s číslom kapitoly a číslom verša. Je to vynikajúca pomôcka, vďaka ktorej sa priamo pri čítaní textu dá nájsť iné miesto v Biblii, ktoré reflektuje tú istú udalosť, na ktorom sa hovorí o tom istom probléme, kde je použitý rovnaký obraz. Ak je takýto marginálny odkaz doplnený znamienkom +, znamená to, že poznámka k označenej pasáži vysvetľuje aj text, pri ktorom sa odkaz nachádza. Moderný jazyk Botekovho prekladu a vynikajúci pomocný aparát Jeruzalemskej Biblie s jeho úvodmi, komentármi a margináliami robia z tohto vydania Svätého písma spoľahlivý zdroj svetla, inšpirácie, duchovného povzbudenia a oporu v duchovnom raste pre každého, kto sa podujme pravidelne brať Sväté písmo do rúk a čítať ho.
Biblia, Roháčkov preklad 2022, rodinný formát, hnedá, MV
75,05 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Svätá Biblia z pôvodných jazykov v preklade Jozefa Roháčka podľa pôvodného 2. vydania z roku 1969. Čo Biblia obsahuje veľký formát mäkká väzba v kvalitnom prevedení dobre čitateľné písmo na minimálne priehľadnom papieri orientačné indexy pozlátené strany 10 stranová rodinná kronika 12 tematických máp hebrejský kalendár, prehľad biblických mincí, váh a mier Stále živý záujem o Roháčkov preklad Biblie sa stal pozoruhodným javom slovenského biblického čitateľstva. Preklad postupne vychádzal tlačou najprv v rokoch 1910 – 1936 a autorom revidovaný text bol publikovaný v roku 1951. Otázkou zostáva, ako je možné, že texte, ktorý kladie značné nároky na čitateľa nielen starou, gramaticky odlišnou slovenčinou, ale aj zvláštnym pojmoslovím prekladateľa, je aj dnes tak populárny, že čitatelia požadujú jeho ďalšie vydania. Z Roháčkovho prekladu je ponajprv zrejmá hlboká úcta k Biblii ako Božiemu slovu. Biblia nám podáva samotné slová Božie, a preto je nevyhnutné vyjadrovať sa aj v preklade štýlom, ktorý čo najvernejšie zachová význam a vážnosť pôvodných slov originálu. Keďže Biblia bola najprv napísaná v hebrejčine, aramejčine a gréčtine, prekladateľ týmto rečiam prispôsobuje svoje vyjadrovanie. Preto je charakteristickou črtou práce Jozefa Roháčka „vláda originálu“. Snaha preložiť do slovenčiny, pokiaľ je to možné, všetky jednotlivé slová originálu vždy tými istými slovenským výrazmi viedla k tomu, že Roháčkov preklad je značne konkordantný. Tam, kde slovenčine potrebné pojmy chýbajú, prekladateľ často vytvoril vlastné slová, ktoré nenájdeme ani v historickom slovníku slovenčiny. Pochopiteľne tým nevzbudzuje iba obdiv. Kto si však dá námahu vstúpiť do jeho jazyka a myslenia, získa prístup k prekladu, ktorý ho priblíži k hebrejskému štýlu vyjadrovania. Je dobré, že z Božej milosti máme v slovenčine viacero prekladov Biblie, a je dobré, že popri nich tu bude aj naďalej možnosť „čítať Roháčka“. prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Nový zákon ukrajinský
5,12 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Nový překlad do současné ukrajinštiny vytvořil ukrajinský teolog a překladatel Rafajil Pavlovič Turkonjak (*1949), od roku 1992 člen Ukrajinské biblické společnosti a vedoucí oddělení pro překlad Bible do moderního ukrajinského jazyka. Toto vydání používá text z roku 2011.
Biblia - Starý a nový zákon
55,44 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Sväté písmo vo väčšom formáte a s väčším typom písma vychádza v dvojfarebnom spracovaní, ktoré uľahčuje čítanie i orientáciu v rozsiahlej publikácii. Ponúka prílohu s rodinnou kronikou, do ktorej si jednotliví členovia môžu zapisovať významné udalosti a kniha kníh sa tak môže stať duchovným klenotom každej rodiny.
Biblia, Roháčkov preklad, 2020, vreckový formát, tmavosivá
26,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
O preklade Stále živý záujem o Roháčkov preklad Biblie sa stal pozoruhodným javom slovenského biblického čitateľstva. Preklad postupne vychádzal tlačou najprv v rokoch 1910 – 1936 a autorom revidovaný text bol publikovaný v roku 1951. Otázkou zostáva, ako je možné, že text, ktorý kladie značné nároky na čitateľa nielen starou, gramaticky odlišnou slovenčinou, ale aj zvláštnym pojmoslovím prekladateľa, je aj dnes tak populárny, že čitatelia požadujú jeho ďalšie vydania. Z Roháčkovho prekladu je ponajprv zrejmá hlboká úcta k Biblii ako Božiemu slovu. Biblia nám podáva samotné slová Božie, a preto je nevyhnutné vyjadrovať sa aj v preklade štýlom, ktorý čo najvernejšie zachová význam a vážnosť pôvodných slov originálu. Keďže Biblia bola najprv napísaná v hebrejčine, aramejčine a gréčtine, prekladateľ týmto rečiam prispôsobuje svoje vyjadrovanie. Preto je charakteristickou črtou práce Jozefa Roháčka „vláda originálu“. Snaha preložiť do slovenčiny, pokiaľ je to možné, všetky jednotlivé slová originálu vždy tými istými slovenským výrazmi viedla k tomu, že Roháčkov preklad je značne konkordantný. Tam, kde slovenčine potrebné pojmy chýbajú, prekladateľ často vytvoril vlastné slová, ktoré nenájdeme ani v historickom slovníku slovenčiny. Pochopiteľne tým nevzbudzuje iba obdiv. Kto si však dá námahu vstúpiť do jeho jazyka a myslenia, získa prístup k prekladu, ktorý ho priblíži k hebrejskému štýlu vyjadrovania. Je dobré, že z Božej milosti máme v slovenčine viacero prekladov Biblie, a je dobré, že popri nich tu bude aj naďalej možnosť „čítať Roháčka“. prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Szent Biblia - Károli Gáspár fordításának revideált kiadása (1908), a mai magyar helyesíráshoz igazítva (2021)
18,73 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ez a bibliakiadásunk a Károli-Biblia szöveggondozásának egy újabb állomása. Az 1908-as revízió szövegét megőrizve igyekszik azt a mai magyar helyesírás kívánalmainak megfelelve hűségesen közölni. A szöveget, fordítási megoldásokat, illetve a tulajdonneveket helyesírásukkal együtt érintetlenül hagytuk. A tördeléssel és a betűtípussal is arra törekedtünk, hogy a Károli-Biblia olvasói egy ismerős, megszokott bibliakiadást vehessenek kézbe. Csak ott változtattunk a helyesíráson, ahol az a mai szabályok szerint már egyértelműen hibásnak bizonyult. A ma már szinte egyáltalán nem használt régi magyar szavak jelentését jegyzetben adtuk meg, és elhagytuk a régi kiadásokban megszokott dőlt betűs jelölést. A versek alatti hivatkozási rendszert ebben a kiadásban felváltották az alaposan átvizsgált és javított, lapalji kereszthivatkozások a ma használatos bibliai könyvcím-rövidítésekkel. Azt kívánjuk, hogy a Magyar Bibliatársulat szöveggondozó szolgálatának eme új eredménye éppen úgy szolgálja továbbra is Jézus Krisztus egyházát és a bibliaolvasók sokaságát, ahogyan a revideált Károli-Biblia tette azt több mint egy évszázada.

Na našom webe nájdete širokú ponuku obrazových publikácií zameraných na tému Biblie a biblistiky. Táto podkategória je špeciálnym miestom pre všetkých, ktorých zaujíma biblický svet a chcú sa doň ponoriť skrze kvalitne spracované ilustrácie a fotografie. V našej zbierke nájdete rôzne verzie biblických kníh, od klasických prekladov až po moderné interpretácie. Publikácie sú dostupné vo viacerých jazykoch, aby sme oslovili čo najširšie spektrum čitateľov a verných. Každá kniha je starostlivo ošetrená a zabezpečená, takže si môžete byť istí ich vysokou kvalitou. Okrem samotných textov ponúkame aj bohatú vizuálnu stránku kníh. Nájdete tu prekrásne ilustrácie, kresby a fotografie s biblickou tematikou, ktoré vás vtiahnu do správneho prostredia a dotknú sa vašej duše. Táto kombinácia textu a obrazových prvkov vám umožní vnímať svet Biblie oveľa intenzívnejšie a s väčším porozumením. Naša ponuka je vhodná pre všetky vekové kategórie. Máme publikácie určené pre deti, dospelých i starších ľudí. Veríme, že knihy z tejto podkategórie sú nielen zdrojom múdrosti a náboženského poznania, ale aj obľúbeným sprievodcom pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium a porozumenie Biblie. Prečítajte si popisy jednotlivých kníh, prezerajte ukážky ilustrácií a objavujte zaujímavosti, ktoré vám priblížia svet biblistiky. Naše obrazové publikácie vám umožnia zažiť Biblie v novom svetle a objaviť starobylé príbehy a múdrosť, ktorá je stále aktuálna. Vyberte si niektorú z našich publikácií z oblasti Biblie a biblistiky a prekvapte sa nad tým, čo všetko môžete dozvedieť o tejto nesmierne zaujímavej a dôležitej téme. Vaše štúdium a vnímanie Biblie dostane novú dimenziu pomocou našich obrazových publikácií.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 9%
5-dielny obraz nádherný vrchol hory v čiernobielom prevedení
79,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mário Flaugnatti - Flaugnatti Mário
46,55 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Dekoria Plagát Abstract Lines II, 50 x 70 cm, Ramka: Czarna
51,90 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A Long Way Down - Nick Hornby, Penguin Books Ltd
10,93 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Exactly What You Mean - Ben Hinshaw, Viking
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
České dějiny 100 památných míst - Jan Kvirenc
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Amscan Animatronic - Čarodejnica / Zlá kráľovná
290,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Neurodynamics (Dimon Theodore Jr.)
19,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Works (Marcus Aurelius Emperor of Rome)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Differences That Make a Difference (Ackoff Russell)
16,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kill Me If You Can (Patterson James)
9,68 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Knitting Answer Book (Radcliffe Margaret)
13,64 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Sepoy Mutiny: 1857 (Sorsky Richard)
48,96 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mission Praise: Full Music (Horrobin Peter)
55,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mathematics II - Daniela Velichová
15,81 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Egy szót se szólj! - Nagy Anikó Johanna
7,77 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Trojice - Jan-Marek Šík,Lenka Šíková
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile