Veda, technika, elektrotechnika

Image
Železniční nehody - Petr Lapáček,Josef Schrötter,Bohuslav Fultner
15,67 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tato jedinečná publikace mapuje železniční nehody u nás i ve světě a popisuje vývoj systémů řízení a zabezpečení železnice od roku 1825 až do současnosti. Jednotlivé kapitoly zahrnují vždy dvacetileté období a jsou opět doprovázeny nádhernými ilustracemi malíře Bohuslava Fultnera. Při popisu jednotlivých železničních nehod autoři rozebírají všechny faktory a okolnosti, které k nehodě vedly a poukazují rovněž na to, že řada chyb se neustále opakuje.
Století dopravní policie - Machutová Marcela,Michal Hodboď,Jiří Čadek
16,07 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Více než stoletou historii dopravní policie na našem území mapuje kniha Marcely Machutové a autorského kolektivu, která vznikla za podpory Služby dopravní policie ČR, pod záštitou Policejního prezidenta České republiky a ve spolupráci s Muzeem Policie ČR. Na stránkách této publikace najdou čtenáři nejenom desítky naprosto unikátních dobových fotografií, ale především erudovaně zpracované kapitoly o vzniku a činnosti dopravní policie od roku 1919 až po současnost. Kniha navíc přináší zajímavý pohled na vývoj automobilové dopravy v Československu a České republice a samotný vývoj technických prostředků a vozového parku dopravní policie.
Porsche: Kompletní historie značky - Alois Pavlůsek
48,27 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Porsche. Legendární automobilová značka vonící spáleným benzínem, s ikonicku devětset jedenáctkou a obrovskými úspěchy na poli motorsportu. Tato publikace, svým rozsahem a zpracováním vjimečná, dokonale mapuje její historii. Od vzniku a prvních krůčků, přes konstrukce a produkci slavných i méně známých typů automobilů, sportovní úspěchy, prototypy či projekty, jež zůstaly jen na rýsovacích prknech konstruktérů až po dnešek. Kniha je doprovázena množstvím unikátních fotografií přímo z archivů automobilky.
Letecké katastrofy a jejich vyšetřování 03 - Lukáš Musil
20,85 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Do již třetího pokračování úspěšné knihy LETECKÉ KATASTROFY A JEJICH VYŠETŘOVÁNÍ vybral letecký publicista Lukáš Musil další havárie, které se černým písmem zapsaly do historie letecké dopravy. Naleznete zde známé, v poslední době medializované katastrofy, ale rovněž nehody, o kterých vědí jen opravdoví znalci. Od poloviny padesátých let minulého století se v USA začaly množit případy pojistných podvodů, souvisejících se sabotážemi letadel. Takový byl případ letu Continental Air Lines 11, který roku 1962 poslala k zemi nálož dynamitu. S terorismem je spojena i katastrofa obřího Boeingu 747 letecké společnosti Air India z roku 1985. Připomenete si, že před pouhými sedmi lety byl nad východní Ukrajinou sestřelen proruskými separatisty Boeing 777 asijského dopravce Malaysia Airlines. Jiná z kapitol se věnuje haváriím moderních letounů Boeing 737 MAX, které způsobily jejich téměř dva roky trvající uzemnění. Stejně jako v předchozích dvou dílech vás autor přehledně seznámí s událostmi, jež leteckým katastrofám předcházely. V řadě kapitol naleznete přepisy hovorů v pilotní kabině, případně komunikace posádek s letovými dispečery, které popisu dodávají na autentičnosti. A budete při tom, až se na místo dostaví vyšetřovatelé. Přestože jejich práce není vůbec jednoduchá, ve většině případů se jim podaří letecké havárie objasnit.
Bioelektronika v amatérské praxi - Zdeněk Valečko
12,50 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Nebeští cyklisté - Ivo Hrubíšek
13,35 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
aeroplány poháněné šlapáním Ojedinělý námět, u nás dosud nikým nezpracovaný Po stručném nahlédnutí do nejdávnější minulosti se autor zaměřil především na šedesátá až osmdesátá léta 20. století, kdy snahy o létání silou lidských svalů kulminovaly. Den, který se zapsal do historie létání byl 12. červen 1979. Tehdy pilot-cyklista Bryan Allen překonal vlastní silou na stroji Gossamer Albatross kanál La Manche a získal Kremerovu cenu s vysokou peněžitou prémií 100 000 liber.
Fenomén Ecce Homo - Karel Fiala
62,18 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Psal se rok 1905. V centru rakousko-uherské monarchie, ve Vídni, probíhala V. mezinárodní výstava automobilů. Právě zde se zrodila myšlenka uspořádat srovnávací jízdu Vídeň-Vratislav-Vídeň. Zatím se ale nevědělo kudy tato téměř 800 kilometrů dlouhá trasa přesně povede. O konečné podobě turistické jízdy Vídeň-Vratislav-Vídeň a mimo jiné i o detailech vrchařského závodu byli účastníci informováni teprve několik týdnů před jejím konáním. Inspektoři projeli celou trasu a s velkou pečlivostí zaznamenávali průjezdní časy a podmínky na tehdejších silnicích. Cestu přes Mikulov popsali jako kopcovitou, nicméně nepříliš strmou. Dále cesta na Olomouc pokračovala po dlouhých rovných úsecích s několika, blíže nespecifikovanými, kritickými úseky. Pod označením "Bergstraßenrennen" tedy volně přeloženo "závod na horské cestě" zařazují 6 kilometrů dlouhou silnici za Šternberkem, která nabízí uspokojivý sklon vozovky pro tento typ závodu. Termín jízdy v tomto úseku pak naplánovali na 18. května 1905. Dobový tisk tehdy informoval o náročnosti tratě stoupající po úbočí kopce za Šternberkem ve směru na Opavu. Strmý a obtížný profil tratě s pěticí ostrých zatáček žurnalisté srovnávali s průjezdem přes rakouský průsmyk Semmering, jenž již byl v té době významným motoristickým pojmem. Toho roku vznikla velmi silná tradice a ta úspěšně pokračuje přes všechna úskalí, války a problémy až do současnosti. Nezměnilo se na ní téměř nic. Stále platí slova, které otiskly Lidové noviny v roce 1930: "Opravdu ani romantický hrad ani malebná poloha nemohly zajistit Šternberku nikdy ani desítinu té slávy, toho překypujícího ruchu a intensivního života jako silnice do vrchu nad ním.". Kniha Fenomén Ecce Homo podrobně popisuje celou, více než 100 let dlouhou a velmi pestrou a bohatou historii jednoho z evropsky nejvýznamnějších motoristických podniků.
Barevné vidění - Miroslav Dohnal
33,13 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Jaké procesy generují náš barevný vjem? Jak lze exaktně definovat a měřit barvu? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá tato kniha. V první části nazvané Barevné vidění jsou uvedeny procesy tvořící barevný vjem. Mimo standardní kapitoly zabývající se fotometrií a světlem je pozornost věnována teoriím barevného vidění, vzniku a šíření neuronových signálů do mozku. Ve druhé části knihy s označením Kolorimetrie jsou uvedeny základní matematické vztahy, pomocí nichž lze definovat a vytvořit barvové prostory dle norem CIE. Publikaci završuje kapitola o kolorimetrických přístrojích a metodách měření. Tato kniha vznikla na základě mnoholetých zkušeností autora získaných při řešení úloh kolorimetrie a výuce těchto předmětů na vysoké škole. Je výjimečná tím, že její obsah je konceptuálně ukotven ve více vědních disciplínách. Vyznačuje se vysokou metodologickou úrovní a náročností zpracování. Osloví nejen odbornou veřejnost, ale i čtenáře zabývající se tvorbou a reprodukcí barevného obrazu.
O dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe - Petr Forman
12,95 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Nová kniha autorů Josefa Podzimka, Petra Formana a Tomáše Kolaříka je vhodná pro zájemce o vodní cesty, plavbu a techniku. Kniha popisuje historii, současnost, ale především přednosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Detailně jsou popsány výhody vnitrozemské vodní dopravy a pro porovnání a vysvětlení, že se nejedná o megalomanský projekt, jsou popsány aktuální projekty vodních cest ve světě mj. německý průplav Rýn-Mohan-Dunaj, francouzský průplav Seina-sever, ruské průplavy spojující pět moří, čínský Císařský průplav nebo námořní Panamský a Suezský průplav.
Elektrické vozy řady EMU 49.0 - Vladislav Borek
39,19 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Publikace se zabývá především vznikem, vývojem, technickou stránkou i provozem této řady vozidel. Kromě toho však obsahuje i základní informace o vývoji tatranských železnic a vozidlového parku, jímž v dobách minulých disponovaly, stejně jako o jejich zázemí v popradském lokomotivním depu.
Reproduktory a reprosoustavy III - Kamil Toman
27,55 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha pojednává o stavbě a technologii reproduktorů, jejich parametrech, měření a jejich užití v praxi. Důraz je kladen na vysvětlení základních souvislostí mezi parametry reproduktoru, měřícími metodami, ale také praktickým využitím reproduktorů ke konstrukci reproduktorových soustav. Tyto kapitoly jsou doplněny objasněním principů ozvučnic a funkce výhybek, konstrukcemi skříní a užitečnými poznatky včetně mnoha konstrukčních návodů ke stavbě, včetně výkresů. Publikace zahrnuje vyzdvihované téma plošného ozvučení, kde je rozebrána jak teorie, tak i mnoho praktických případů instalačního ozvučení. Kniha cílí nejenom na konstruktéry, elektromontážní firmy, ale i na běžné uživatele, jimž se snaží poradit při výběru nového ozvučení. Text doprovází mnoho ilustrativních obrázků, grafů a tabulek.
Věda podle abecedy - Petr Koubský
13,77 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Víte, co je entropie a proč jí pořád přibývá? Co to je astat a proč je ho na celém světě jen jeden gram? Kolik druhů nekonečna existuje? K čemu je dobrý tokamak? Kdo používá Crispr a k čemu? Kolik mitochondrií je ve vašem těle a co tam dělají? A jak to doopravdy bylo se Schrödingerovou kočkou? Nic z toho vás možná nikdy nezajímalo. Možná jen proto, že vám o tom nikdo nevyprávěl tak, aby vás to zajímat mohlo. Dejte přírodním vědám a technologiím novou šanci! Nabízí vám ji kniha známého popularizátora vědy, novináře a editora Deníku N Petra Koubského. V krátkých kapitolách řazených podle abecedy (nechybí ani Ď, Ť a Ň) vám nejen vysvětlí příslušné pojmy, ale ukáže jejich přesah, souvislosti a význam pro každodenní život – srozumitelně a čtivě.
Letecké katastrofy a jejich vyšetřování 02 - Lukáš Musil
20,85 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Po úspěšné knize Letecké katastrofy a jejich vyšetřování přichází letecký publicista Lukáš Musil s jejím pokračováním. Autor vybral dalších 40 leteckých havárií, které ovlivnily vývoj letecké dopravy po druhé světové válce. První se odehrály v padesátých letech minulého století, k posledním došlo relativně nedávno, vesměs jsme jejich pamětníky, dozvěděli jsme se o nich z médií. Příčiny leteckých katastrof se liší. Za některými stály technické problémy, jiné zapříčinily špatné meteorologické podmínky nebo chyba pilotů či pozemního personálu. Nejčastěji však došlo k nešťastnému souběhu více různých faktorů. Oproti prvnímu dílu se v této knize setkáte také s katastrofami, jejichž pozadí bylo ryze kriminální. V sedmdesátých letech minulého století se v letecké dopravě objevil nový fenomén - terorismus. Stál za tragickými haváriemi Boeingu 747 americké společnosti PAN AM nad skotským Lockerbie nebo Boeingu 707 společnosti Korean Air, který se roku 1987 ztratil nad Indickým oceánem. Od devadesátých let minulého století se svět začal setkávat se zcela novou příčinou leteckých havárií, a sice úmyslným způsobením pádu letadla pilotem. Stalo se tak v případě letů SilkAir 185 v roce 1997, Egyptair 990 v roce 1999 nebo Germanwings 9525 v roce 2015. Kniha vás přehledně provede událostmi, které konkrétním leteckým katastrofám předcházely. Věnuje se nejen jejich příčinám, ale také následkům a opatřením, jež přispěla ke zlepšení bezpečnosti v letecké dopravě. V neposlední řadě vám umožní nahlédnout pod pokličku vyšetřovatelům, jejichž práce nebyla vždy jednoduchá...
A tudomány és a technológia forradalma a XXI. században - Norbert Kroó
12,23 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Prof. Dr. Kroó Norbert (Budapest, 1934.) magyar fizikus, kutatóprofesszor a XXI. század tudományának jelen eredményeiről, lehetőségeiről, az emberiség előtt álló feladatok és kihívásokra adandó lehetséges válaszokról írta meg ezt az izgalmas könyvet. Egy olyan széles látókörű, hiteles forrástól tájékozódhat hát a tisztelt olvasó a XXI. század technológiai forradalmáról, aki nemzetközi tudományos kapcsolatai révén naprakész információkkal rendelkezik e témát tekintve. "A kvantummechanika nemcsak a technológiákra, hanem a biológiai, sőt, a társadalmi folyamatainkra is nagy hatást gyakorol, s ez egyre nyilvánvalóbb! Az Olvasóknak a mától a holnapig vezető úton pedig, intellektuális élmények sorát kívánom!" Kroó Norbert fizikus A szerző 1965-ben védte meg a fizikai tudományok kandidátusi, 1968-ban akadémiai doktori értekezését. Az MTA Szilárdtestkutatási Komplex Bizottságának lett tagja, később annak elnöke lett, ezt a tisztségét 1994-ig viselte. Bekerült többek között az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsába, a Lézerfizikai és Spektroszkópiai, illetve a Szilárdtestfizikai Bizottságba is. 1985-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1990-ben rendes tagjává. 1999-ben az akadémia főtitkárává választották, tisztségében 2002-ben megerősítették. 2005-től 2011-ig az MTA egyik alelnöki pozícióját töltötte be. 1993-ban a londoni Európai Akadémia is felvette tagjai sorába, itt később osztályelnök is volt. 1991 és 1993 között az Európai Fizikai Társaság alelnöki, majd 1995-ig annak elnöki posztját is betöltötte. Rövid közigazgatási kitérőt is tett: 1998 és 1999 között az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára volt, amiről az MTA főtitkárává történt megválasztása után mondott le. 2001-től az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság munkájában is részt vesz.
Češi znovu dobývají vesmír - Kamil Miketa
13,35 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Cesta do „evropského“ vesmíru se nám otevřela v roce 1978, kdy se Vladimír Remek stal prvním evropským kosmonautem v historii. V programu Interkosmos jsme ještě téhož roku, kdy odstartoval Vladimír Remek, vypustili z kosmodromu Pleseck družici Magion, „cvrčka“ o rozměrech pouhých 30×30×16 centimetrů a váze 15 kilogramů. Družic bylo více, ale po rozpadu východního bloku a zániku Interkosmu v roce 1990 se nad našimi vesmírnými projekty zavřelo nebe. Z mezihvězdného prostoru jsme však nikdy úplně neodešli. Teď se do vesmíru vracíme. A s plnou parádou. České technologie na robotickém vozítku Curiosity, které už od roku 2012 brázdí povrch Marsu, sklízejí zasloužený obdiv a uznání na celém světě. Stejně jako naše optika, speciální nanolepidla pro raketové nosiče, navigační a měřicí přístroje na palubách raket a družic, tantalové kapacitory či speciální sendvičové panely, jimiž jsou potažena zrcadla největších evropských teleskopů, komunikujících na vzdálenost miliónů kilometrů.
Elektrotechnika II 6. vydání - Antonín Blahovec
14,90 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Řešení elektrických obvodů střídavého proudu harmonického průběhu.
A dolů musíš - Jiří Cihlář
12,02 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha popisuje cestu jednoho z mnoha chlapců za jeho snem – stát se pilotem. Je situována do období do roku 1964 a ukazuje postupné překonávání překážek na cestě k tomu, být pilotem v té době u nás nejmodernějšího přepadového letounu Mig 21 PF. Zobrazuje život na Svazarmovských letištích při organizaci létání, od prvních krůčků na větroních, přechod k motorovému létání, život v leteckém učilišti a na vojenských letištích. Kniha nejen pobaví, ale popisuje události veselé i smutné, a zejména ukazuje kamarádství a soudržnost lidí kolem létání.
Elektronika - Sbírka Příkladů - Oldřich Kovář
7,50 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Učit navrhovat elektronické systémy neznamená pouze seznamovat žáka s vlastnostmi známých zapojení, ale především ukazovat mu způsob myšlení, který vede nejrychleji k požadovanému výsledku. Na konci učení musí mít žák takový pohled na návrh elektronických systémů, který mu při uvědomění si všech omezení poskytne dostatečnou svobodu tvorby. Sbírka obsahuje řešené a neřešené příklady s výsledky řešených příkladů uvedených v poslední kapitole. Příklady jsou většinou početně nenáročné, avšak vyžadují dobrou orientaci v základních principech elektroniky. Knihu vřele doporučujeme jako pomocnou literaturu každému, kdo se chce naučit tvořit v oblasti návrhu elektronických systémů a kdo si chce ověřit míru pochopení dané problematiky. Stručný obsah 1. Základní metody lineární analýzy elektronických obvodů 2. RC články 3. Polovodičové diody 4. Bipolární tranzistory 5. Unipolární tranzistory 6. Výsledky a řešení příkladů
Vrubové účinky v prevádzke strojov a konštrukcií - Vladimír Chmelko
7,09 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Monografia je venová vrubovým účinkom vyskytujúcim sa v prevádzke strojov a konštrukcií. V práci sú definované základné pojmy a základné druhy vrubových súčiniteľov v pružnej aj pružno-plastickej oblasti. V závere sú uvedené príklady a hodnotenie vrubov končiacich v prevádzke lomom.
Dopravné staviteľstvo - Ľudmila Bartošová
10,27 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Skriptá sú určené najmä pre poslucháčov Stavebnej fakulty STU v BA zapísaných na študijných programoch " Inžinierstvo životného prostredia" a "Vodné stavby a vodné hospodárstvo", resp. aj iným študentom ďalších študijných programov, ak majú v študijných programoch predmet " Dopravné stavby" a "Dopravné staviteľstvo".
CNC - Programování obráběcích strojů - Miloslav Stulpa
14,89 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Číslicově řízené výrobní stroje (CNC) jsou charakteristické tím, že ovládání pracovních funkcí stroje je prováděno řídicím systémem (RS) stroje pomocí v počítači vytvořeného programu. Jedná se o vysoce specializované téma, kterému nebyla dosud v naší knižní produkci věnována dostatečná pozornost. Nyní však držíte v rukou komplexní publikaci o CNC technice ve strojírenství, o principech CNC řízení, o způsobech programování. Publikace je určena široké odborné veřejnosti, ale svojí koncepcí vyhovuje zejména jako učebnice pro výuku na odborných školách všech stupňů se zaměřením na strojírenství. Využijí ji i pracovníci ve strojírenství pro zvýšení své kvalifikace a rekvalifikaci, stejně jako pracovníci podniků, kde se v rámci modernizace tato progresivní technika zavádí. Kniha je rovněž určena pro pracovníky útvarů technologické přípravy výroby a technologického rozvoje. Autor ve čtrnácti kapitolách shrnuje všechny zásadní dostupné informace o CNC obráběcích strojích, programování i technologii, které by měl znát každý kvalifikovaný pracovník: věnuje se v první řadě obrábění soustružením, frézováním a příbuzným profesím. CNC řízení je ale již běžné v mnoha jiných oblastech, jako vypalování a řezání laserem, plamenem, vodním paprskem, při ohýbání plechů a trubek, při elektroerozivním obrábění dutin, řezání drátem atd. Vlastní programování není nijak náročné, komplikovanější úkol představuje zabudovat do programu strategii obrábění a efektivní technologii, která může být pro různé tvary obráběného dílce odlišná. Navíc je nutné perfektně zvládnout příslušný řídicí systém a jeho simulaci programu. V knize je uvedeno velké množství školních i složitějších příkladů, na kterých si lze, po předchozím prostudování, procvičit programování CNC, aby mohl čtenář úspěšně zvládnout simulátor CNC i programování na vlastním stroji.
Zahraniční větroně se značkou OK 3 - Zdeněk Pátek,Petr Kolmann
17,24 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Na našem nebi se již vystřídalo velké množství kluzáků a větroňů nesoucích značku OK. Těm zahraničním jsou věnovány knihy Zahraniční větroně se značkou OK od autorské dvojice Zdeněk Pátek a Petr Kolmann. První dva díly knihy vyšly v nakladatelství Svět křídel v roce 2015 a 2019. První byl zaměřen na popis větroňů, které nosily značku OK a byly vyrobeny v zahraničí s výjimkou Německa. To je právem považováno za světovou plachtařskou velmoc a tomu odpovídá i aktivita a nabídka tamějších výrobců. Právě od německých firem pochází také nejvíce zahraničních typů provozovaných se značkou OK. Ve snaze zachovat přibližně stejný počet stran jednotlivých dílů, jsou německé konstrukce kluzáků, větroňů a motorových větroňů nosících od roku 1945 značku OK abecedně rozděleny na dva díly, z nichž ten úvodní vyšel v roce 2019. V závěrečném dílu jsou popsány i nové typy, které byly do českého leteckého rejstříku zapsány po vyjití předchozích knih.
Režimová a administrativní ochrana civilního letiště - Radomír Ščurek
15,64 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Monografie se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti v civilním letectví, a to z hlediska analýzy rizik, právních předpisů, vědeckých metod, ale také z projekčního, ekonomického a kapacitního hlediska civilních letišť, to vše na pozadí mezinárodní spolupráce.
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov, 7. vydanie - Ján Meravý
25,57 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Siedme, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších informácií potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Prehľadne a názorne ukazuje v jednotlivých kapitolách problematiku požadovaných technických predpisov pre elektrotechnikov s najnovšími zmenami pre praktické použitie. Je vhodná pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike základného rozsahu §21, §22, §23 a §24 podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z., ako aj pre Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov. Pre svoj prehľad má svoje miesto pre projektantov a revíznych technikov VTZE, ale aj pre elektromontérov a elektroúdržbárov v prevádzkovej praxi. Je vhodná aj ako učebná pomôcka pre žiakov elektrotechnických stredných škôl a poslucháčov vysokých škol s elektrotechnickým zameraním ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť. Kniha je plnofarebná vo formáte A4 a obsahuje viac ako 400 strán s názornými obrázkami.
Hydrostatické mechanizmy - Ján Baroška
13,30 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Podnet na napísanie tejto knihy mi dal riaditeľ firmy HYDAC - Slowakei s.r.o. pán Ing. Jozef Líška, ktorý ma požiadal, aby som napísal "čitateľnú učebnicu hydrauliky" pre čo najväčší okruh pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s hydrostatickými mechanizmami. Podkladom boli materiály, ktoré som si pripravoval ako lektor na školenie pracovníkov vo firme HYDAC - Slowakei, ako aj materiály od popredných výrobcov hydraulických prvkov. Autor
Databáze letišť 2022 - Kolektív autorov
37,95 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Obsahuje všetky letiská, UL plochy a heliporty ČR a SR. Farebné mapky s leteckými informáciami, komunikačné frekvencie, detailný popis vzdušného priestoru, užitočné telefóny a adresy, letové postupy, rádiopostupy, letový plán, medzinárodné lety, meteo informácie a ich dekódovanie, východy a západy slnka, prehľadnú mapu spodného vzdušného priestoru 1:1 000 000 a leteckú navigačnú mapu 1:500 000 - perfektný pre porovnávaciu navigáciu, prevody jednotiek, tabuľky, dekódovanie skratiek, JAR FCL - udržiavanie kvalifikácií. Kniha je zviazaná kvalitnou krúžkovou väzbou, v ktorej sa výborne listuje.
Vek človeka: Ako sme stvorili antropocén - Gisli Pálsson,Mariana Hyžná
23,66 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Priama kniha plná nádeje Kniha skúma ľudstvo v antropocéne, novej geologickej epoche, ktorá predstavuje začiatok našej dominancie nad Zemou ako životne dôležitým zdrojom. Vďaka prirodzenej hojnosti životného prostredia ľudská spoločnosť síce prekvitá, lenže za cenu hromadenia rádioaktívnych, atmosférických a geologických vplyvov, ktoré zasahujú hlboko do vnútornej rovnováhy planéty a vyžadujú zmenu nášho spôsobu života. Antropológ Gísli Pálsson mapuje dramatickú krajinu klimatickej zmeny prostredníctvom podmanivého textu a silných fotografií, ktoré dokumentujú náš vplyv na základy sveta. Pútavá a poučná grafika ilustruje ohromujúce zmeny spôsobené ľudskou civilizáciou, zatiaľ čo osobné postrehy, ako je rozprávanie o účasti na pohrebe ľadovca, dávajú ostro vyniknúť stavu našej planéty. Kniha je priama, ale aj plná nádeje. Odhaľuje krízu, do ktorej sme priviedli náš domov, či stratené putá medzi ľudstvom a krajinou, no aj spôsoby, ako sa v tomto novom svete pohnúť dopredu. Z anglického originálu The Human Age: How we created the Anthropocene epoch and caused the climate preložila Mariana Hyžná.
Veda - Veľké myšlienky - Kolektív autorov,Jana Brožíková,Jozef Klinga,Katarína Škovierová
29,67 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha Veľké myšlienky: Veda zrozumiteľne a výstižne približuje najvýznamnejšie míľniky v dejinách vedy, slávne osobnosti fyziky, biológie, matematiky a chémie, priekopnícke vedecké myšlienky a vynálezy, ktoré sú základom nášho moderného sveta. Ponúka prehľadné schémy a vtipné ilustrácie, ktoré jednoducho vysvetľujú zložité teórie. Či už ste úplný laik, pokročilý študent alebo erudovaný odborník, táto kniha vás určite má čím zaujať.
Praktická elektrotechnika - Bastian Peter
34,83 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha pojednává o všech důležitých okruzích problémů elektrických zařízení a energetiky se zaměřením na odborné informace, se kterými se setkávají v praxi elektromechanici, elektronici, elektrikáři a další profese při montážích elektrických strojů a zařízení. Dobrý přehled a orientaci v problematice umožňuje téměř 800 barevných obrázků, diagramů a tabulek. Český překlad 8. německého vydání byl příslušně upraven pro potřeby českých čtenářů. Kniha je sice určena především studujícím středních odborných škol, ale jako potřebnou pomůcku ji lze doporučit i technikům, mistrům a inženýrům v praxi.
Malý atlas lokomotiv 2023 - Kolektív autorov
35,53 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Malý atlas lokomotiv 2023 navazuje na předchozí vydání z let 2000 až 2019, v knize jsou shrnuty základní charakteristiky a parametry kolejových vozidel, která jsou v pravidelném nebo muzejním provozu v České republice a na Slovensku. V aktuálním vydání jsou doplněny nové vozidlové řady, vozidla již pravidelně neprovozovaná jsou vynechána nebo přesunuta mezi vozidla muzejní. Nově doplněnými vozidlovými řadami jsou nově dodaná, modernizovaná či „second-handová“ vozidla, u nichž je provoz povolen či se jejich provoz brzy očekává. Jde o elektrické jednotky řad 495.95, 530/550, 561, 640.2, 650.2, 654, 690, lokomotivy řad 388, 485.95, 719.4, 742.71, 744.1 či motorové vozy 832, 841.2, 846 až 848, MD2 a OCPD. Řady muzejních vozidel rozšířily stroje řad B600/70, 414.0 a Las.
Sensational - Ashley Ward
22,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Why do women have a better sense of smell than men? Has the iPhone changed how we touch? Does the Danube really look blue when you're in love? Our senses are at the heart of how we navigate the world. They help us recognise the expressions on a loved one's face, know whether fruit is ripe by its smell, or even sense a storm approaching through a sudden drop in air pressure. It's now believed that we may have as many as fifty-three senses - and we're just beginning to expand our knowledge of this incredibly extensive palette. In Sensational, Ashley Ward embarks on an expedition through the ways we experience the world, marshalling the latest advancements in science to explore the dazzling eyesight of the mantis shrimp, the rich inner lives of krill and the baffling link between canine bowel movements and geomagnetic fields. Unlocking the incredible power of our senses may hold the key to mysteries like why we kiss, how our brain dictates our taste in music and how a dairy-rich diet strained Euro-Japanese relations. Blending biology and cutting-edge neuroscience, Sensational is a mind-bending look at how our brains shape the way we interpret the world.
Breathless - Chris Woodford
13,78 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
An accessible and hard-hitting look at the facts behind air pollution in everyday life. Take a deep breath. You'll do it 20,000 times a day. You assume all this air is clean; it's the very breath of life. But in Delhi, the toxic smog is as bad for you as smoking 50 cigarettes a day. Even a few days in Paris, London or Rome is equivalent to two or three cigarettes. Air pollution is implicated in six of the top ten causes of death worldwide, including lung cancer, heart disease, stroke, and dementia. Breathless gives us clear facts about air pollution in our everyday lives, showing how it affects our bodies, how much of it occurs in unexpected places (indoors, inside your car), and how you can minimise the risks. Rooted in the latest science, including real-time air-quality experiments in city streets and ordinary homes, it will allow you to make up your own mind about the risks and trade-offs of modern living - wherever in the world you are.

Vitajte na našom webe zameranom na knihy z oblasti vedy, techniky a elektrotechniky! Ak ste nadšeným čitateľom a zároveň milovníkom vedy, techniky a elektrotechniky, ste na správnom mieste. Naša podkategória kníh ponúka bohatý výber zaujímavých a vzdelávacích titulov, ktoré sa špecializujú na tieto oblasti. V našom rozsiahlom katalógu nájdete knihy určené nielen pre profesionálov a odborníkov, ale aj pre začiatočníkov. Ponúkame knihy pre študentov, inžinierov a všetkých zvedavcov, ktorí majú záujem o objavovanie nových teórií, pokročilých technológií a elektrických systémov. Naše knihy sú napísané odborníkmi a skúsenými autormi v oblasti vedy, techniky a elektrotechniky. Nájdete tu diela, ktoré sa zameriavajú na konkrétne témy, ako je napríklad fyzika, chémia, matematika, programovanie, robotika, elektroenergetika a mnoho ďalších. Každá kniha je dôkladne spracovaná a obsahuje množstvo úžasných informácií, ktoré vám pomôžu rozšíriť vaše vedomosti a porozumenie v týchto oblastiach. Okrem kvalitných knižných titulov ponúkame tiež recenzie od našich zákazníkov, takže si môžete vytvoriť predstavu o sile a hodnote každej knihy. Každý má šancu napísať hodnotenie a vyjadriť svoje názory. Toto hodnotenie môžete vziať ako odporúčanie, či už hľadáte príručku pre štúdium alebo jednoducho knihu na oddych. Nezáleží na tom, či ste študent, nadšený amatér alebo profesionál v obore, naše knižné tituly vám určite pomôžu získať hlbšie a podrobnejšie vedomosti z oblasti vedy, techniky a elektrotechniky. Prechádzajte našou podkategóriou a nájdite si tituly, ktoré vás zaujmú.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 9%
5-dielny obraz nádherný vrchol hory v čiernobielom prevedení
79,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mário Flaugnatti - Flaugnatti Mário
46,55 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Dekoria Plagát Abstract Lines II, 50 x 70 cm, Ramka: Czarna
51,90 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A Long Way Down - Nick Hornby, Penguin Books Ltd
10,93 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Exactly What You Mean - Ben Hinshaw, Viking
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
České dějiny 100 památných míst - Jan Kvirenc
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Amscan Animatronic - Čarodejnica / Zlá kráľovná
290,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Neurodynamics (Dimon Theodore Jr.)
19,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Works (Marcus Aurelius Emperor of Rome)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Differences That Make a Difference (Ackoff Russell)
16,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kill Me If You Can (Patterson James)
9,68 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Knitting Answer Book (Radcliffe Margaret)
13,64 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Sepoy Mutiny: 1857 (Sorsky Richard)
48,96 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mission Praise: Full Music (Horrobin Peter)
55,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mathematics II - Daniela Velichová
15,81 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Egy szót se szólj! - Nagy Anikó Johanna
7,77 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Trojice - Jan-Marek Šík,Lenka Šíková
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile