Svetová poézia

Image
Slova snad pro hudbu - William Butler Yeats
13,54 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Výbor z poezie irského básníka, dramatika a esejisty, který se výrazně podílel na irském národním obrození a kulturním obrození přelomu 19. a 20. stol. Jsou v něm zařazeny lyrické písňové skladby, básně, kde reaguje na nejrůznější osobní zážitky a poznatky na současné události v tehdejších bouřlivých letech irských bojů za autonomii, a na vězení a popravu přátel, i básně z let 30., které jsou převážně inspirovány irským folklorem.
Akadályok Földje - László Cselényi
16,93 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Cselényi László (Gömörpanyit, 1938) József Attila-díjas író, költő, újságíró, műfordító, egyetemi tanár. A szlovákiai magyar irodalom merészen kísérletező egyénisége. Egy kisebbségi sorban lévő, de életét és munkásságát az európai, azon belül is különösen az angol és francia kultúra és irodalom vonzásában és ígézetében megélő alkotó. Jelen kötet nem a megszokott válogatott vagy összegyűjtött versek kötete, hanem egy rendhagyó költői életút és alkotásmód összegzése és megmutatása. A magyar irodalomtudományi szellemtörténet találó fogalmaival élve: amolyan költői természetrajz vagy irodalmi fejlődéstörténet. Nem is ragaszkodik szigorúan valamiféle időbeli vagy tematikus rendhez, noha törekszik arra, hogy a pálya különböző korszakaiban született, de egymással szorosan összekapcsolódó verseket egymáshoz rendelje. Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Vilcsek Béla.
Cestou k Ciguri - Antonin Artaud
12,60 €
Uvedená cena je platná k 04.04.2024
V jediné větě: „Ocitnout se ve stavu nejvyššího otřesu, osvíceného neskutečnem, s kusy skutečného světa v koutku sebe sama“ je obsažena celá podstata životního osudu Antonina Artauda. Většina básní v knize pochází z pozdějšího autorova období, kdy Artaud absolvoval iniciační rituál u kmene indiánů Tarahumara v Mexiku, mající zásadní vliv na jeho další duchovní směřování, které realizoval i ve své umělecké tvorbě. Díky tomuto výboru se nám tak otvírá ucelená vizionářská linie jeho díla v kompaktním celku a můžeme pozorovat rozvoj jeho vizí a nabytých transcendentních zkušeností i jejich převedení do osobního života.
Vízió a lápon - Endre Ady
10,11 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
„Kultúrországban az emberek nem énekelnek folyton a hazáról, s a haza igen boldog”, írta Ady Endre egyik újságcikkében. Versei azonban szinte másról sem szólnak, mint arról, hogy milyen állapotok uralkodnak az országban. Költészete a magyar viszonyok kultúrakritikája. Bármiről írt, politikáról, szerelemről, hitről, halálról, minden sorát a fájdalom, felháborodás, keserűség, undor és a változtatás elemi vágya hatja át. A halála óta eltelt évszázadban mindaz, amit olyan éles szemmel bírált, eleven probléma maradt, Ady költészete semmit sem veszített frissességéből. Ehhez persze tisztánlátása mellett az a kivételes nyelvi erő, képzeletének az a szabadsága is kellett, amellyel a magyar ugar, a Hortobágy poétája, az eltévedt lovas és a többi metaforáját megalkotta. Megvesztegethetetlen kritikai magatartásában, kíméletlen ítéletében van valami reménykeltő: ha nem bízott volna a változásban, aligha vesztegeti rá az idejét, hogy nyugtalanító vízióvá formálja a hazai lápvilág valóságát.
Kniha ruskej poézie - Ján Zambor
10,64 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Publikácia je jeho osobnou prekladovou antológiou ruskej lyriky od prvých desaťročí 19. storočia po začiatok 21. storočia so zameraním na tvorbu reprezentatívnych básnikov. Predstavuje výberovú sumarizáciu prekladateľovho dlhodobého úsilia a významné rozšírenie jeho doterajšieho prekladového obrazu ruskej poézie s ambíciou priblížiť sa úrovni jej dnešného poznania. Popri prekladoch dôležitých básní tridsiatich dvoch autorov prináša obsažné charakteristiky básnikov a obrazový materiál.
Veselé paničky windsorské - William Shakespeare
7,14 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tradice vypráví, že Shakespeare napsal komedii Veselé paničky windsorské na objednávku královny Alžběty, která si oblíbila postavu Falstaffa a chtěla ho na jevišti vidět zamilovaného. Shakespeare elegantně královně vyšel i nevyšel vstříc, neboť jeho Falstaff není zamilován do dvou windsorských manželek, ale pouze do peněz jejich manželů. Jeho záměr zmocnit se těchto peněz nakonec nevyjde a v komediálním konci hry je rituálně potrestán a zesměšněn ve windsorském parku. Veselé paničky windsorské jsou jedinou komedií Williama Shakespeara odehrávající se v Anglii a je to jediná jeho komedie měšťanská. Zaujme především gejzíry jazykového vtipu, neboť každá její postava má výraznou a osobitou řeč. Velšský kněz Hugo Evans deformuje angličtinu svým přízvukem a komediálně vykloubenými slovními spojeními, doktor Cajus je Francouz, který komolí angličtinu francouzskou výslovností a idiomy, zcela osobitou řečí mluví paní Čiperná a samozřejmě i rytíř Jan Falstaff, jedna z největších Shakespearových komediálních postav vůbec.
Poemy Svazek I. - Vladimír Majakovskij,Jana Kitzlerová,Vojtěch Frank
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
V. V. Majakovskij, autor glorifikovaný i zatracovaný, protežovaný i takřka pozapomenutý: pod nánosy ideologického balastu a předsudků se nachází jeden z nejoriginálnějších světových básníků, jehož tvorba vždy budila pozornost a často i vášně. K českému čtenáři se nyní po více než půlstoletí dostává nový překlad Majakovského poem, které představují emblematickou část jeho tvorby a zastupují žánr, k němuž se autor opakovaně vrací po celou svou tvůrčí dráhu. Překlad je rozvržen do dvou svazků, přičemž překladatelé vědomě pozměnili tradiční členění těchto Majakovského básní (poemy předrevoluční a porevoluční), a do prvního svazku zařadili šest poem „intimních“ (Flétna páteř, Oblak v kalhotách, Člověk, O tom, Válka a svět a Miluji), zatímco druhý svazek bude obsahovat poemy zbývající, v nichž ruská revoluce už skutečně promlouvá „plným hlasem“.
Na hraně - M'Badjala Diaby
6,17 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Život s hraniční poruchou osobnosti je nekonečný boj. Od chvíle, kdy ráno otevřete oči, až do chvíle, kdy je večer zase zavřete. Občas se stane, že se vám je za den ani otevřít nepodaří. Jindy byste naopak zaprodali duši za deset minut spánku. Neustále vás přepadají pocity prázdnoty a pochybnosti o sobě samých, kterým se jde jen těžko ubránit. A tak není divu, že se s touto diagnózou několikrát za život podíváte na oddělení psychiatrie. Sbírka básní o balancování na hraně. O tom, co člověk dokáže a nedokáže zvládnout. A poznání, že vyhledat lékařskou pomoc není známkou slabosti ani ostudou.
Spät gegen Morgen - Pozdě k ránu - Karel Hlaváček
14,29 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Zrcadlové, česko-německé vydání sbírky „Pozdě k ránu“ Karla Hlaváčka s německým doslovem a kritickým aparátem. Kromě samotné sbírky obsahuje kniha mj. i překlad básně „Hrál kdosi na hoboj“ a dále dosud nepublikovanou báseň „Puberta“ z rukopisu sbírky „Pozdě k ránu“, jakož i sonet „Ne vous souvient-il pas d’une existence exquise“ francouzského symbolisty Edouarda Dubuse, jejž Hlaváček cituje. Ondřej Cikán přeložil do němčiny Máchův „Máj“ a „Tajemné dálky“ Otokara Březiny. Karel Hlaváček stammte aus einer Arbeiterfamilie, war Dichter und bildender Künstler. Trotz seines frühen Todes an Tuberkulose gehört er neben Otokar Březina zu den bedeutendsten Vertretern des tschechischen Symbolismus. Seine zweite Lyriksammlung "Spät gegen Morgen" verhalf ihm zum Durchbruch. Sie besticht teils durch eine äußerst suggestive Klangsprache, teils durch eine gewisse neugierige Jugendlichkeit. Zugleich scheinen Hlaváčeks Phantasien von Weltuntergang und Machtlosigkeit heute besonders aktuell zu sein. Der einflussreiche Surrealist Vítězslav Nezval schätzte Hlaváček sehr, besonders für dessen von irrationalen Bildern geprägte Gedichte "Ich lasse die Viola in der tiefsten Stimmung klingen" und "Es spielte wer Oboe" (letzteres Gedicht, das zu keiner Sammlung gehört, ist in den Anhang unserer Ausgabe aufgenommen worden). Auch wurde Hlaváček – nicht nur wegen seines frühen Todes – oft mit dem tschechischen Nationaldichter Karel Hynek Mácha verglichen. Hlaváčeks Sammlung "Spät gegen Morgen" gleicht Variationen auf ein bedrohliches Ende der Nacht, auf ein Ende der Angst, das bedrohlicher wirkt als die Angst selbst, auf das Ende eines Traums, aus dem man all seinen Schrecken zum Trotz nicht erwachen will, weil er ja auch schön ist. Die Düsternis ist bei Hlaváček stets auch ironisch und lustvoll.
Pravdivé příběhy - Milorad Pejić
10,22 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Ani jedna z básní v této knize není vymyšlená. V každé z nich jde o nějakou konkrétní osobu, autentické místo, skutečnou událost... Jde o skutečné příběhy tematicky na sobě nezávislé a o zdánlivě nevýznamných věcech, ale pevně propojené absurditou života, společnou konstantou, která si stále a znovu vyžaduje zaujmout postoj. Autor reflektuje v některých svých textech konkrétní historické skutečnosti (vypuknutí válečného konfliktu, následnou vlnu emigrace atd.) a podává je s nečekaným klidem a věcností, zcela zbaven ambice šokovat či jinak využívat smutné atraktivity, která se v těchto událostech nabízí. (Petr Hruška) Knihu Pravdivé příběhy: Vybrané básně Milorada Pejiće připravil k českému vydání překladatel Jaroslav Šulc za redakční spolupráce bosenského básníka Adina Ljuci.
Umění milovat a nemilovat - Publius Ovidius Naso
18,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Ovidius se svým Umění milovat a nemilovat je tu pro vás, kteří láskou žijete, koříte se jí, slastně stoupáte k jejím vrcholům i riskujete zničující pád. V Ovidiovi najdete – muži i ženy – zasvěceného průvodce tajemstvím lásky i podnět a inspiraci, kde a jak lásku hledat, jak a čím ji nalezenou živit, jak ji udržet, a když vztah někdy přijde o iluze, jak situaci napravit – vše v půvabných verších v rytmu moderního času. Často nemusíme pro lásku chodit daleko: Nevelím tomu, kdo hledá, / napnout plachty a s větrem plout: / ten, kdo chce najít, má leda / kousíček cesty před sebou. Praktická je rada, abychom vyvolený protějšek pozvali třeba na nějaké představení: Těsně vedle své paní / si sedni (co by ti bránilo?), / svým bokem tiskni se na ni, / co možná tělo na tělo... nebo na skleničku: Tam už nejednou mladá víla / mládenci srdce zcizila, / když plamen do ohně vlila / Venuše vínka napilá... Je třeba vytrvat a osvědčit se: Vlastnoručně nad ní vzpírej / řádně vypnutý slunečník, / vlastním tělem jí otevírej / cestu v návalu uličním a rozhodně nezapomínat na upravený zevnějšek: Noha ať neplave bezprizorně / ve vyčvachtané obuvi, / z ní jazyk ať netrčí vzdorně / a rzí ať háčky nemluví. ... Ať také tvoje pohublost svědčí / o trýzni srdce... Ovidius si stále uchovává pověst ničitele mravů, ale když ho dnes čteme, nemusíme to skrývat. Dřív tomu bylo jinak – jako nemravnou tuto knihu veřejně spálili nejen ve Florencii (pravda, to bylo v roce 1497, a vlastně to dokazuje, jak musela být oblíbená) a ještě v třicátých letech dvacátého století ji ve více zemích zabavovaly úřady. Lásce je mnohem víc než dva tisíce let a těmto veršům je přibližně právě tolik. Nic nenasvědčuje, že by láska či verše ji oslavující měly zmizet ze světa.
Az év versei 2014
9,14 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
"Immár tizenharmadik éve jelenik meg népszerű antológiánk, amely alapkötete a Költészet Napján, április 11-én a Thália Színházban megrendezésre kerülő, rendkívül sikeres Versmaratonnak. Az év versei a magyar irodalmi élet színe-javát tárja az olvasók elé. A reprezentatív ... Folytatás ›› gyűjtemény - hagyományainkhoz híven - mintegy negyven magyarországi és határon túli magyar folyóirat közlése alapján az elmúlt év legjobb verseiből nyújt színvonalas, sokoldalú válogatást." (a Kiadó) A kötetben olvasható versek a negyedik Versmaratonon hangzottak el 2014. április 11-én a Thália Színház Mikroszínpadán, ahol a szerzők személyesen olvasták fel műveiket. A(z) Az év versei 2014 (Könyv) szerzője .
Zaběhl jsem se s toulavými psy - Hugo Sonnenschein
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Soubor básní v původním českém překladu Radka Malého předkládá výbor z díla básníka, žurnalisty, anarchisty, revolucionáře a rebela Sonky (vlastním jménem Hugo Sonnenschein). Částečně tak vyplňuje mezeru, která v českých literárních dějinách obecně u něme
Druhá ruka a iné básne - Wojciech Bonowicz
6,65 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Výber z poézie súčasného poľského básnika v preklade Petra Milčáka. Bonowiczov subjekt sa od empírie tzv. každodenných banalít dostáva k metafyzickým presahom a nedopovedanosti, k priestoru, ktorý jeho výpoveď robí autenticky dôležitou a silnou. Aj nerozsiahle Bonowiczove básne vedia byť sugestívnymi výpoveďami s naliehavými témami a bytostnými motívmi. Za načrtnutou a niekedy jednoduchou kulisou je to, čo sa zdá byť nepochopiteľné, tajomné, to, čo nás tak či onak presahuje. Bonowiczove básne majú svoj pôvab aj vďaka umiestneniu neočakavaných vecí do ešte menej očakávaných súvislostí. Kniha vychádza v edícii Súčasnej svetovej poézie s ilustráciami Bohdana Hostiňáka.
Miesto pre náhody - Ingeborg Bachmannová
3,13 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Miesto pre náhody je knižným vydaním príhovoru Ingeborg Bachmannovej, ktorý predniesla pod názvom Nemecké náhody pri prevzatí ceny Georga Büchnera 17. októbra 1964. Slovenský preklad Eva Bruchánikova
Úlety - Jay Dee Double
9,41 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Debut mladého umelca zaujme svojou bezprostrednosťou, otvorenosťou myšlienok a citov, pestrou škálou obrazov, nápadom, miestami tiž sarkazmom a vtipom. ÚLETy predstavujú prierez doterajšou básnickou tvorbou umelca a sú úprimnou spoveďou človeka plného emócii, snov a túžob. Básne veselé i smutné, zasnené, či s nádychom tajomnosti dávajú čitateľovi možnosť nielen hlbšie preninúť do autorovho vnútra, ale aj zamyslieť sa nad vlastným bytí. Zbierka určite poteší srdce nejednej romantikej duše.
Protuberance - Aleš Šteger,neuvedený
4,70 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Zbierka básni mladého slovinského básnika v českom preklade Františka Benharta.
Világpor - Ottó Tolnai
10,17 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A jugoszláviai magyar irodalom korszakalkotó csúcsteljesítménye a Világpor, megjelenésekor, 1980-ban az akkor még szorosan záró vasfüggöny miatt Magyarországon nem kerülhetett könyvforgalomba, nem válhatott részévé a hazai irodalmi kánonnak. Az újjászülető Világpor felfedező expedícióra hívja az olvasót: hogyan lesz elpusztított és pusztuló világaink nyelvi sivatagából a költői alkímia révén ezer színben világló új lehetőség: virágpor. A Világpor Tolnai Ottó életműsorozatának első kötete a Jelenkor Kiadónál. Tolnai Ottó Kossuth-díjas költő, író 1940-ben született Magyarkanizsán. Palicson (Szerbia) él.
Pôžitkológia - Pavlo Petrovyč Korobčuk
6,65 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Imaginatívna poézia básnika, zvláštne vážneho aj hravého, osobného aj spoločenského, nemá v slovenskej literatúre blízky príklad na porovnanie. V niektorých polohách deziluzívnej analýzy sa podobá M.
Tvář se ztracenými ústy - Henri Michaux
11,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Henri Michaux (1899-1984) je jedním z největších básníků dvacátého století. Jeho poesie je tvrdá, někdy až krutá. Michauxovy texty jsou jakoby vyryty do stromu, do vyschlé půdy, do kamene.Zároveň je však Henri Michaux úžasně vnímavý ke každému šumu, k hučení moře, větru, k zašustění křídel ptáka v letu, k chvějícím se listům stromu. Surové záznamy, jakoby ve stavu zrodu, skvrny slov, trsy slov, krystaly neologismů, neartikulované výkřiky, milostné vzdechy, zaříkávání, kletby, litanie. Jsme zde očitými svědky rozbíjení mýtů, dávných rituálů, drcení řeči, svědky nově vznikající kosmogonie. Nejen Michauxovy verše a texty v próze, ale i jeho kresby tuší, akvarely či vlastní kaligrafie, jimiž se pokusil proniknout za řeč, tam, kde slova nestačí, to vše je doslova nabité energií výbuchu sopky či supernovy. Michaux se snaží proniknout na samu mez vědomí, k „tajemství čisté existence“. S přesností laserového paprsku popisuje vjem po vjemu, prozkoumává nové, netušené prostory, odkrývá nové, dnes již zahlušené schopnosti člověka. Michauxova poesie je jedním z nejdůslednějších, a zároveň nejpodstatnějších pokusů evropské poesie dvacátého století o jiné vnímání, cítění a myšlení, o jejich proměnu, o proměnu těch nejzákladnějších zkušeností, o „odkrývání neznáma“, jak to pro poesii závazně postuloval již Arthur Rimbaud.
Na šírom mori - Andrés Sánchez Robayna
7,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Robayna pracuje s pozoruhodnými metaforami a básnickými prostriedkami. Jeho knihu Na šírom mori ozvláštňuje okrem iného pojem nevedomosti. Ide o starý spirituálny a mystický systém, podľa ktorého je nevedno (no saber) vyššou formou poznania. Najvýraznejším klasickým príkladom tohto prúdu je The Cloud of Unknowing, dielo anonymného anglického autora zo 14. storočia. Máme tu do činenia s niečím posvätným, čo básnik skúma prostredníctvom návratu do minulosti. Pre Robaynu je návrat k pôvodu, k počiatkom príbehu, nástrojom na nadviazanie kontaktu s mystériom ,,tela sveta”. Základným pocitom tejto knihy nie je pocit opustenosti alebo uvedomovanie si ruptúry vo vzťahu k predchádzajúcemu životu. Práve naopak, táto dlhá báseň, pozostávajúca z 35 fragmentov bez názvu, má ambíciu uzmieriť smútok s láskou a nádejou a znovu ich obnoviť.
A teljesség felé - Sándor Weöres
12,04 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
"Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra."
Evanjelium podľa Johna - John F. Deane
4,73 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Vybrané básne popredného súčasného írskeho básnika hovoria o hľadaní Boha, o bolesti, smrti, írskej krajine a nádeji. Verše presiaknuté žičlivým kresťanstvom citlivo preložila Jana Kantorová-Báliková.
Szeretném, ha szeretnének - Endre Ady
10,11 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
"Szeretném, ha szeretnének" - mondja, kéri, könyörgi egy költői hang, ami hamisítatlanul adys. Meglepő, de Ady Endre akkor írta e sorokat, amikor végre elismert, sokak által megbecsült (és sokak által támadott), de mindenképpen megkerülhetetlen alakja lett a magyar irodalmi életnek. Ő a Nyugat bástyája, A Holnap című antológiák költőfejedelme, egy egész lírikus nemzedék példaképe. Ám amikor e versek születtek, többszörösen nehéz, magányos időszakot, igazi krízishelyzetet él át, hat év után pedig a Léda-szerelem is már zsákutcának tűnik. Egy versciklusát mégis neki ajánlja, az örök nőnek: "Léda asszonynak, akit hiába hagynék el már s aki hiába hagyna el már engem, mert ma és mindörökké ő lesz: az asszony." Az Athenaeum Kiadó Ady halálát követően, az 1920-as években sorban jelentette meg Ady korábbi köteteit, 1929-ben pedig elsőként adta ki a költő összes verseit. A Szeretném, ha szeretnének címűt (5. kiadásként) 1923-ban jelentette meg, kétszáz oldalon, félbőr díszkötésben, Kozma Lajos borítékrajzával, száz számozott példányban, Földessy Gyula szakértői keze alatt. Ady Endre (1877-1919) a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, a politikai újságírás egyik legmeghatározóbb alakja. A Nyugat vezéregyénisége, a magyar irodalom "Muszáj-Herkules"-e, mégis mágusa, a Léda-versek, az istenes versek, a háborúellenes és a politikai versek, a magyar ugar-versek sajátos szimbolizmusú művelője. Érettségi, illetve irodalmi szigorlati tétel. Kortalan, maradandó, örök. Az Athenaeum Kiadó, amely ma a Líra csoport tagja, alapításának 180. évfordulójára díszkiadással emlékezik meg azokról a szerzőkről, akiknek életművét gondozta. PETŐFI SÁNDOR Szerelem gyöngyei KARINTHY FRIGYES Így írtok ti (Gyűjteményes kiadás) ADY ENDRE Szeretném, ha szeretnének MÓRICZ ZSIGMOND Úri muri BABITS MIHÁLY Timár Virgil fia A sorozatban eddig megjelent: PETŐFI SÁNDOR: SZERELEM GYÖNGYEI KARINTHY FRIGYES: ÍGY ÍRTOK TI (Gyűjteményes kiadás) ADY ENDRE: SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK MÓRICZ ZSIGMOND: ÚRI MURI
Prorok - Poselství moudrosti a lásky - Chalíl Džibrán,Dagmar Steinová
22,89 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
V Prorokovi nabízí Chalíl Džibrán mapu pro cestu životem. Díky němu si totiž můžeme už nyní a bez zbytečného bloudění osvojit to, co bychom se jinak dozvídali až mnohem později – anebo taky vůbec. Umíte si představit, o co lepší život vás čeká? Inspirace Prorokem se mění podle toho, ve které životní fázi jej čteme. A čte se tak lehce! Není to jen báseň, ale poetické poselství moudrosti a lásky. Džibrán je čaroděj! Každý aspekt života vystihne velkolepě a přitom málo slovy, jako by do šálku nabral najednou celé moře: lásku, vášeň, manželství, bolest i radost, dobro a zlo, víru, čas, sám život i smrt… Už sto let se tou čarovnou knihou nechávají inspirovat miliony lidí v překladech do více než stovky jazyků. Vždyť Džibrán je po Shakespearovi a čínském mistru Lao-c' třetím nejčtenějším básníkem světa. Proč? Protože napsal jednu z nejdůležitějších knih, knihu života… Číst se dá kdykoli, klidně třeba i ve vlaku. A ilustrována je Džibránovými obrazy, jež k duším a srdcím promlouvají tak jemně a vlídně.
Slnko a jeho kvety - Rupi Kaur,Miroslava Ábelová
12,34 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Po celosvetovo úspešnej básnickej zbierke mlieko a med prichádza Rupi Kaur s ďalšou, rovnako fenomenálnou zbierkou slnko a jeho kvety. Nájdete v nej básne o búrlivej a transcendentnej ceste rastu a zahojenia. O pocte predkom a vlastným koreňom. O opustení samej seba, násilnom vyhostení a znovuobjavení domova vo svojom vnútri. A oslavu lásky vo všetkých podobách. V piatich kapitolách doplnených ilustráciami rozpráva slnko a jeho kvety príbeh vädnutia, opadávania, zakoreňovania, rastu a rozkvitania.
Pojednání o případném pití vína - François Rabelais
5,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Pojednání o případném pití vína, totiž velikém & ustavičném, pro potěchu ducha & těla & proti všelijakým chorobám oudů zevnitřních i vnitřních, sepsaná ku poučení & užitku brachů mokrého cechu mistrem Alcofribasem, vrchním číšníkem velikého Pantagruela. Chvalozpěv "pro potěch ducha" pijáků šestnáctého století i ochmelků dnešních v nejčistší tradici rebelaisovské výsměšné komiky. Doplněno dobovými dřevořezy Françoise Desprezze.
Gítagóvinda: Píseň o lásce Kršnově - Džajadéva
13,02 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Gítagóvinda básníka Džajadévy (12. století) je jednou z nejvýznamnějších ukázek klasické sanskrtské kávjové poezie. Lyricko-epická báseň ve dvanácti krátkých zpěvech líčí milostný vztah boha Kršny a pastýřky Rádhy, a představuje tak jedinečné dílo v žánru eroticko-mystické poezie. Pro svou vysokou uměleckou hodnotu, ale také význam pro bhaktické náboženské hnutí se stala jedním z nejdůležitějších textů pro rozvoj Kršnova kultu ve středověké Indii. Publikace poprvé přináší tiskem rukopisně dochovaný překlad této jedinečné literární památky z pera českého indologa Josefa Zubatého (1885–1931) a básníka a íránisty Jaromíra Boreckého (1869–1951), svou snahou o zachování formální i obsahové stránky básně jedinečný i mezi překlady do světových jazyků. Rozsáhlá úvodní studie v první části poskytuje proto nejen informace o Džajadévově díle a jeho recepci v Indii i na Západě, ale také uvedení do principů klasické kávjové poezie. Druhá část studie je věnována rozboru spolupráce českých překladatelů a hodnocení výsledků jejich práce, důležité i z hlediska historie obecných tendencí českého uměleckého překladu. Text vlastní edice je doplněn četnými komentáři, seznamem metrických schémat a anotovaným jmenným rejstříkem.
Pes vo vesmíre - Matthew Sweenwy
6,65 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Netradičné, miestami až thrillerové básne, určené rovnako deťom ako dospelému čitateľovi významného írskeho básnika Matthewa Sweeneyho ilustroval Martin Groch.
Melancholie II. - Jon Fosse
10,17 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Druhý díl románu Melancholie II. je opět monologem, tentokrát patří ústřední hlas ženě, sestře Larse Herterviga. Oline stoupá s vypětím všech sil od moře ke svému domu. Oline si nevzpomíná na to, co se stalo včera, Oline nepoznává své blízké, nevybavuje
Penguin Modern Poets 3 - Malika Booker,Sharon Oldsová,Warsan Shire
10,93 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
The latest volume in Penguin Modern Poets series - moving and unflinchingly honest poems from three different cultures about experiences of the female body, the family, sexual politics and conflict Your Family, Your Body features the work of Malika Booker, the Guyanese-British writer and performer behind London- and Chicago-based collective Malika's Kitchen; the Pulitzer Prize-winning Sharon Olds, one of America's most brilliant, beloved and candid voices; and Warsan Shire, the award-winning poet and first ever Young Poetry Laureate of London who also lent her words to Beyoncé's visual album Lemonade. Inspired by Penguin's enormously successful '60s series of the same name, the Penguin Modern Poets are succinct, collectible, lovingly-assembled guides to the richness and diversity of contemporary poetry, from the UK, America and beyond. Every volume brings together representative selections from the work of three poets now writing, allowing the seasoned poetry fan and the curious reader alike to encounter our most exciting new voices.

Výnimočná kategória svetovej poézie na našom webe Veda, technika, elektrotechnika je miestom, kde môžete objaviť umeleckú stránku vedeckej myšlienky. V tomto fascinujúcom svete sa stretáva poézia s technickými zázrakmi a elektrizujúcimi objavmi. Umeleckým jazykom básní nám svetová poézia prináša hlbší vhľad do chápania vedy a techniky. Každá báseň v tejto kategórii je ako melodická symfónia, ktorá sa dotýka našich duší a otvára nové perspektívy na to, čo je možné v oblasti vedy a elektrotechniky. V tomto odvetví sa stretneme s básnikmi, ktorí dokázali preniesť svoju vášeň pre vedecké objavy do svojich básní. V ich slovách sa prelína krása prírody s prístrojmi a technológiami, ktoré nám pomáhajú odkrývať tajomstvá vesmíru. Odkryjeme rozsiahle spektrum témat, ktoré sa týkajú svetovej poézie v oblasti vedy, techniky a elektrotechniky. Od básní o slávnych vedcoch, ktorí nechali výraznú stopu v dejinách, až po úchvatné popisy záhadných experimentov a objavov. Naše webové stránky Veda, technika, elektrotechnika s podkategóriou Svetová poézia sú miestom, kde môžete nájsť inšpiráciu, nadchnúť sa pre spojenie umenia a vedy a objaviť nové perspektívy na to, ako sa dalo poéziou vyjadriť vedecké myslenie. Predstavujeme tu diela slávnych básnikov, ktorí skrze svoje verše vyjadrujú úžas nad vesmírom, svetlami elektrických obvodov a vzrušenie z neustáleho pokroku vo vedy a technike. Vaša cesta do kategórie Svetová poézia v rámci Veda, technika, elektrotechnika je cesta do iného sveta, sveta spojenia dvoch na prvý pohľad nespojiteľných vecí: poézie a vedy. Osladiť svoju myseľ básňou je rovnako osviežujúce ako objavovať nové koncepty a teórie. Skúmajte množstvo básní a vychutnajte si ten zvláštny spoj umenia a vedy. Nechajte sa unášať poetickými výrazmi, ktoré prechádzajú skrz vašu dušu a otvárajú dvere do úžasného sveta vedou a technikou inšpirovaného umenia.

Image
Produkty

Populárne produkty

Obraz na stenu ABSTRAKT
13,90 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Zľava 25%
Obraz abstraktný les
31,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
PartyDeco Párty klobúčiky - holografické zlaté
1,59 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Čarodějova nevěsta 14 - Yamazaki Koré
11,12 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Já - Vlastní životopis - Maria Jaroslav
22,21 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Salvy pod plachtami1. díl - Námořní válk - Kovařík Jiří
20,84 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Modrobílá - Jan Picka, Lucie Mužíková
10,39 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Prvé objavy Divé zvieratá - Jenny Wren
9,41 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Balóniky latexové Happy Birthday Mermaid 30 cm, 5 ks
4,26 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Simply The Brain - autor neuvedený
12,83 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Not Working - Lisa Owens, Picador
14,73 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Christ in Celtic Christianity (Herren Michael W.)
28,16 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Piano (Harris Paul)
8,44 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Heaven Adjacent (Hyde Catherine Ryan)
9,28 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Ve spárech šelmy - Lauren Tarshisová,Eva Kadlecová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Löffler testvérek - Enikő Tolnai-Pálóczy
5,45 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Oni zakladatelé - Jakub Pachol
11,12 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Vojna okolo nás - Monica Hesseová
12,34 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99