Pre predškolákov

Image
Šikovný škôlkar 2 PZ - Lucia Škrobáková
6,27 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pracovný zošit Šikovný škôlkar 2 je pestrým a farebným sprievodcom najmenších pri spoznávaní sveta, ktorý ich obklopuje. Získajú a upevnia si základné poznatky z oblasti prírody (rastliny a živočíchy, ročné obdobia), spoločnosti (ľudia v blízkom i širšom okolí, dopravná výchova), umenia a kultúry (výtvarné činnosti, hudba a hudobné nástroje), jazyka a komunikácie (hovorená reč, grafomotorické predpoklady písania), matematiky (čísla a vzťahy, geometrické útvary, logika). Dozvedia sa, čo si zobrať so sebou do ruksaka na výlet, zoznámia sa s číslicami a písmenami, zistia, čo je potrebné k tomu, aby vyrástla rastlinka z pôdy alebo ako sa volajú mláďatá domácich zvieratiek. Pri vypracovaní úloh doplnených nádhernými ilustráciami zvieratiek a veselými básničkami si mladí škôlkari rozvíjajú svoju jemnú grafomotoriku, fantáziu a logické myslenie.
Dopravná výchova - Petr Šulc
4,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikácia Dopravná výchova vysvetľuje ohľaduplné a hlavne bezpečné správanie v cestnej premávke. Hravou formou predstavuje deťom dopravné značky alebo rôzne dopravné prostriedky a ukazuje, ako sa treba správať pri prechádzaní cesty, či na križovatke alebo čo robiť pri dopravnej nehode. Súčasťou knižky sú rôzne úlohy, labyrinty a doplňujúce otázky. Vhodné pre deti od 5 rokov.
Én is iskolás leszek! - BambinoLÜK
3,06 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Egyszerű, szöveg nélküli feladatok, amelyek a gyerekek összehasonlítási és kombinációs készségét igényli. Mit viszünk magunkkal az iskolába, milyen élmények várnak ránk, mi mindent tanulhatunk, ott megismerjük az első betűket, számokat, a tornatermet, a sportpályát és még sok mást.
Počítání soba Boba - 2. díl, 2. vydání - Jiřina Bednářová,Richard Šmarda
6,64 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji matematických schopností a prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky, zároveň rozvíjí matematické nadání, přemýšlení. Při práci s knihou se budují základní matematické pojmy jako např. všechny, některé, málo, hodně, stejně, méně, více … Zaměřuje se na rozvoj matematických schopností, jako je třídění, řazení, základy orientace v prostoru atd.
Hello English! 2. Rodina - Škola
1,14 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Vymaľujte obrázky, čísla a písmenká a naučte sa anglické slovíčka.
Veľká kniha predškoláka
6,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Na vstup do školy by každé dieťa malo byť pripravené sociálne, emocionálne aj kognitívne. Malo by byť dostatočne motivované na plnenie úloh a zvládanie situácií, s ktorými sa dovtedy nestretlo. Dôležité sú aj jeho znalosti a úroveň chápania. V rámci predškolského vzdelávania si dieťa obohacuje slovnú zásobu o nové pojmy (farby, tvary, vlastnosti, počty...) a pre budúci nácvik písania je nutné, aby manipulovalo s drobnými predmetmi, kreslilo a vyfarbovalo. Táto kniha pomôže malému predškolákovi rozvíjať logické myslenie, predstavivosť, sústredenie, jemnú motoriku a pamäť tak, aby nástup do školy bol pre neho ľahký a zábavný.
Moje prvé písanie TVARY - Eva Dienerová
6,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Druhý pracovný zošit zo série Moje prvé písanie plynule nadväzuje na prvý diel, nazvaný ČIARY. V tejto cvičebnici už deti nájdu celé tvary, ktoré sa majú naučiť robiť jedným ťahom. Je to príprava na plynulé písanie. Predložené vzory by mali deti obťahovať mäkkou ceruzkou alebo farbičkou jedným ťahom viackrát, kým si ich nezautomatizujú. Veselé obrázky si môžu nakoniec vyfarbiť. Publikácia má za úlohu pomôcť predškolákom a žiakom 1. ročníka základnej školy s prípravou na písanie.
Moje prvé písanie ČIARY - Eva Dienerová
6,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Táto publikácia, je prvou z novej série hravých pracovných zošitov, ktorých cieľom je pomôcť predškolákom a žiakom 1. ročníka základnej školy s prípravou na písanie. Ponúka im možnosť obkresľovať a podľa vzorov samostatne tvoriť čiary, ktoré v sebe ukrývajú základné prvky školského písaného písma. Jednotlivé tvary a ťahy sú starostlivo vybrané tak, aby pomohli deťom uvoľniť si ruku, nacvičiť si koordináciu pohybov pri písaní a naučiť sa dodržiavať správny sklon písma. Predložené vzory by mali deti obťahovať mäkkou ceruzkou alebo farbičkou jedným ťahom viackrát, kým si ich nezautomatizujú. Veselé obrázky si môžu nakoniec vyfarbiť.
Môj prvý anglicko-slovenský obrázkový slovník
13,21 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tento obrázkový anglicko-slovenský slovník pre najmenších obsahuje viac ako 1000 slov, 1000 veselých obrázkov a k nim 1000 nahrávok správnej výslovnosti, ktoré úplne postačia na to, aby sa vaše dieťa zoznámilo so základmi Shakespearovho jazyka! Jeho prednosťami sú jednoduché a ľahké použitie, ako aj slovná zásoba špeciálne prispôsobená najmenším deťom rozdelená do 60 tematických celkov ako dom, zvieratá, ročné obdobia, a ďalšie. Všetky slovíčka sú ilustrované obrázkami z prostredia, ktoré je deťom dôverne známe. Výslovnosť so správnym prízvukom nájdete na stránke: https://www.ikar.sk/upload/stonozka/vos/index.html S touto milou a praktickou knižkou sa deti môžu učiť angličtinu hravým spôsobom a rýchlo si osvojiť základnú slovnú zásobu každodenného života. Z francúzskeho originálu Mon premier IMAGIER d´anglais LAROUSSE preložila Mgr. Bronislava Brenkusová.
Hafík ide do školy - Vendula Hegerová
4,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikácia Hafík ide do školy je určená k predškolskej výchove detí. Jednotlivé úlohy precvičujú jemnú motoriku dieťaťa a upevňujú jeho zručnosti potrebné pri vstupe do 1. triedy základnej školy. Deti získajú základy písania a počítania.
Hádanky pre predškolákov od 3 do 4 rokov
3,71 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Najkompletnejší zborník testovacích úloch ,ktorý pripravili profesionálni pedagogickí pracovníci a psychológovia.Prostredníctvom týchto testov ľahko zistíte úroveň rozvoja svojho dieťaťa.V tejto knihe na vás čakajú i doplňujúce úlohy, ktoré pomôžu vášmu dieťatu zdokonaliť svoje schopnosti.
Hravá zvířátka - Zuzana Pospíšilová,Michal Sušina
4,34 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Čtěte, hrajte si a připravte své dítě na první třídu! Jakou barvu mají kuřátka? Jak se říká mláděti kravičky? Kolik tlapek má pejsek? Které zvíře má hřívu? Kdo je větší – slon, nebo opice? Veselé ilustrované básničky, veršované příběhy a hravé úkoly jsou určené předškolním dětem. Se zvířátky z lesa, louky, ze dvorku i ze zoo si procvičí všechny dovednosti potřebné pro bezproblémový vstup do školy.
Hravé počítanie 5-6 rokov - Mária Župová,Dáša Mochňacká
6,27 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
"Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k osvojovaniu si základov matematických poznatkov a zručností. Prostredníctvom úloh sa deti oboznámia s jednotlivými geometrickými tvarmi, naučia sa počítať v číselnom obore do 10, osvoja si pojmy viac, menej a rovnako, rozhodnú o správnosti tvrdení, orientujú sa na ploche. Zadania sú doplnené ľahko zapamätateľnými básničkami, ktoré korešpondujú s témou a úlohou, ktorú deti plnia. Pracovný zošit je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. "
S pastelkou v království matematiky II. - Stanislav Lajda
1,86 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
S pastelkou v království matematiky II. Rozvíjení matematických představ pro 3 - 7 leté děti. Základní a řadové číslovky.
Prvé objavy - učíme sa s Montessori
3,71 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Skvelá knižka na prvé zoznámenie sa s objavmi. Vďaka mnohým aktivitám zabaví každého malého zvedavca.
Nebojím sa 1. triedy - Estelle Billonová-Spagnolová
7,51 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha s úlohami na vyfarbovanie, ktorá ťa pripraví do školy! Zisti všetko, čo ťa čaká v škole! Choď do triedy, jedálne, telocvične, na školský dvor... a uvidíš, že sa veľa naučíš dobre zabavíš Ako vyzerá trieda? Čo sa robí cez prestávky? Ako prebieha školský rok? Čo je nové? Pre deti od 5 rokov.
Môj prvý obrazkový slovník
7,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Táto knižka zjednodušeným spôsobom znázorňuje anglickú výslovnosť, takže si ju deti môžu prečítať aj samy.
Cirkus je tu - Petr Šulc
3,33 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Knižka je určená pre zvedavých predškolákov a žiačikov 1. triedy ZŠ. Príbehy sú krátke a prehľadné, aby si s nimi poradili všetci malí čitatelia. Podstatné mená sú vyjadrené obrázkom, ktoré má dieťa správne pomenovať a doplniť. Dej rozpráva o tom, ako prišiel cirkus, o boľavom zube klauna Mikuláša alebo ako to je, keď bývate v maringotke. Kniha je bohato ilustrovaná obrázkami, ktoré namaľovala výtvarníčka Kateřina Sládková.
Putování starými pověstmi českými - Vladimíra Slavíková
5,18 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Celoroční projekt je určen pro nejstarší věkovou skupinu předškoláků nebo na mladší školáky. Projekt je rozpracován tak, aby vycházel z požadavků RVP pro předškolní a základní vzdělávání, a je rozdělen na tři části: A – metodickou, B – obrazovou, C – pracovní listy pro děti. Jednotlivé činnosti a aktivity zahrnují vybraná témata ze starých pověstí českých (minulost) i témata, která jsou dětem blízká (současnost) a stávají se součástí každodenních činností všech věkových skupin. V projektu děti poznávají téma prostřednictvím vlastních tvořivých činností a jejich reflexe. Kromě toho se v projektu uplatňuje doprovodná kolektivní tvořivá činnost, například vytváření leporela Staré pověsti české. Kniha vychází z konceptu artefiletiky a nabízené aktivity propojují výtvarné tvoření s rozvíjením jazykových schopností. Důležitý není konečný výsledek, ale prožitek, který si děti odnesou.
Jak se pastelky učily kreslit - Jiřina Bednářová
8,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikace Jak se pastelky učily kreslit obsahuje: 1) grafomotorická cvičení pro děti ve věku od 2,5 do 4 let, pomocí kterých se rozvine: - jemná motorika a psychické funkce potřebné při kreslení a psaní - grafomotorické dovednosti a kresba dítěte - souhra ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry 2) metodický návod pro dospělé, který: - upozorňuje na možná úskalí při nácviku jednotlivých prvků - pomáhá překonávat obtíže Vážená čtenářko, vážený čtenáři, jelikož si prohlížíte tuto knihu, usuzuji, že vás zaujal název o pastelkách, které se učily kreslit. Z neživých pastelek se tak trochu staly pohádkové bytosti. Samy kreslí, a dokonce rozpráví s malým človíčkem, který je vlastně oživuje. Takového človíčka, vehementně se snažícího o výtvarný projev na všech možných i nemožných místech, máte zřejmě doma či ve svém blízkém okolí. Pokreslené jsou noviny, časopisy, nábytek… Až si občas říkáte, co si s tím malým malířem počít. Na pomoc vám přispěchala autorka této knihy spolu s malířem, který publikaci ilustroval. Podíváte-li se, komu je kniha určena, můžete se podivit, že ani ne tříleté dítě se má něčemu učit – vždyť ještě nechodí do mateřské školy. Když se však zamyslíte, uvědomíte si, že se učíme od narození a že i vaše dítko už se s vaším přispěním mnohému naučilo. Nyní mu můžete poskytnout zajímavou, užitečnou hru, která přispěje k rozvíjení obratnosti jeho ruky. Dítě bude spolu s pastelkami Boženkou a Máňou plnit zajímavé úkoly vyplývající z příběhu, který mu budete číst. Tak se naučí pozorně poslouchat, rozumět slovům, dozví se zajímavé věci o přírodě, zvířatech i lidech. Každý úspěch bude znamenat povzbuzení pro další hru. Pro nás dospělé to však znamená vést dítě k přirozenému postupu a respektovat jeho individuální vývoj. Jak postupovat, abyste spolu s dítkem měli radost ze společné práce, se dozvíte v autorčině dopise na konci knihy. Ten si nejdříve pozorně přečtěte. Vyvarujete se tak přílišných nároků na dítě, uvědomíte si, jak je důležité projevit radost z výtvoru, který je zpočátku – očima dospělého – málo zdařilý. Proto postupujte pomalu i v případě, že bude dítě chtít pokreslit všechny strany najednou. Doporučuji každý den jednu dvě stránky a čtení na pokračování. Dítě i vy se budete těšit na další společné cvičení, v němž můžete po vyplnění první „knihy kreslení“ pokračovat v dalších publikacích, které vám autorka také doporučí. Hodně zdaru a ať se z vašeho dítka stane obratný kreslíř a písař, kterému jednou nebude dělat psaní ve škole žádné problémy. PhDr. Alena Šafrová externí pedagožka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Hravá škôlka: Kreatívne aktivity - Jana Pavlíková,Jana Čerešňová
5,61 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pracovný zošit KREATÍVNE AKTIVITY je piatym a zároveň posledným dielom série Hravá škôlka, vytvorenej v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Skúsené autorky – psychologička a špeciálna pedagogička, pripravili príťažlivý systém hravého učenia, zameraného na cieľavedomé rozvíjanie kreativity u detí v predškolskom veku a u žiakov prvého ročníka základnej školy. Úlohy, ktoré tu nájdete, sú zamerané na rozvoj fantázie, tvorivosti a kreatívneho myslenia. Svojím zadaním podnecujú dieťa, aby prostredníctvom tvorby vyjadrovalo svoje myšlienky, túžby, zážitky a pocity. Dávajú mu priestor nato, aby k aktivite pristúpilo novým, netradičným spôsobom a v neposlednom rade mu poskytnú radosť zo samotnej tvorby, ako aj pozitívne vnímanie seba samého. V zošite nájdete praktické tipy a rady na rozvoj tvorivosti, pracovné listy s konkrétnymi cvičeniami i súhrn všetkého, čo by mal budúci prvák v oblasti logického myslenia ovládať. Pre predškolákov a začínajúcich prvákov Ilustrovala Alžbeta Kováčová
Medzi nami predškolákmi - Jiřina Bednářová,Ivana Greguš
8,07 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikácia je určená na preverenie znalostí, schopností a zručností detí pred nástupom do školy. Najvhodnejšia je pre deti vo veku 5 až 7 rokov. Kniha sa zameriava na oblasť grafomotoriky, zrakového vnímania, reči, sluchového vnímania, priestorovej a pravo – ľavej orientácie, vnímanie času a základných materiálnych predstáv. Každá strana obsahuje motivačný príbeh pre deti, vysvetlenie činnosti a jej cieľa pre dospelých.
Emil na cestách - Informatika s Emilom (pracovný zošit) - Daniela Bezáková
5,13 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Emil na cestách je jedno z dvoch edukačných prostredí Informatiky s Emilom pre materské školy zameraných na deti predškolského veku. Pracovný zošit je súčasťou prostredia Emil na cestách a je určený pre každé dieťa v triede. V prostredí Emil na cestách sa deti stretnú s riadením robota Emila pomocou príkazov, zaznamenávaním príkazov, čítaním záznamu a plánovaním. Budujú si tiež orientáciu na mape a učia sa čítať a zaznamenávať informácie v jednoduchých tabuľkách. Deti aktivity robia v skupine a rozvíjajú tak vzájomnú spoluprácu a komunikáciu. Aktivity s Emilom na cestách sú rozvrhnuté približne na 5 stretnutí.

Na našom webe na stránke ,,Pre predškolákov'' v kategórii ,,Odborná a náučná literatúra - ostatné'' nájdete širokú ponuku kníh a materiálov určených pre deti vo veku pred nástupom do školy. Táto podkategória obsahuje rôzne tituly, ktoré pomáhajú deťom pri prvých krokoch v učení a rozvoji ich schopností a zručností. V našej ponuke nájdete prehľadné a jasné knihy, ktoré pomáhajú deťom spoznať abecedu, čísla, farby a tvary. Tieto knihy používajú hravý a zábavný prístup, ktorý deti motivuje k učeniu a rozvoju. Okrem toho ponúkame aj knihy s hádankami, hádankami, logickými úlohami a rôznymi hrami, ktoré podporujú kognitívny rozvoj detí. Naše knihy sú vytvorené tak, aby zároveň podporovali rozvoj jemnej motoriky detí. Sú plné farebných obrázkov, kreslenia a iných zábavných aktivít, ktoré deti povzbudzujú k tvorivosti a učeniu sa cez hru. Navyše, knihy obsahujú aj príbehy a rozprávky, ktoré rozvíjajú predstavivosť a komunikačné schopnosti detí. Naše knihy sú napísané odborníkmi z oblasti pedagogiky a psychológie, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s vyučovaním predškolákov. Ich cieľom je nielen naučiť deti základy, ale aj rozvíjať ich sebadôveru, sebakontrolu a sociálne zručnosti. Okrem kníh ponúkame aj rôzne naučné materiály ako sady kresieb, pexeso, puzzle a podobne, aby sme deti podporili v ich rozvoji aj mimo čítania. Tiež sú k dispozícii digitálne verzie na stiahnutie, aby boli prístupné aj cez tablet alebo počítač. V našej podkategórii ,,Pre predškolákov'' sa snažíme poskytnúť rodičom a učiteľom všetko, čo potrebujú pre maximálny rozvoj detí. Naše knihy a materiály sú plné hravosti, zábavy a vzdelania, čím vytvárame optimálne podmienky pre úspešný vstup detí do školy.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99