Ekológia, meteorológia, klimatológia

Image
Naša (klimatická) zmena - Jakub Filo
8,54 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Príručka pre tých, čo sa nechcú len prizerať. Stojíme na prahu zmeny a uprostred najza´vazˇnejsˇej kri´zy, aku´ lˇudstvo zazˇilo. Ešte dnes máme šancu ju ovplyvniť, ale nesmieme strácať čas. Čo mám urobiť? Ako sa mám zapojiť? Ako môžem pomôcť pri riešení klimatickej krízy? Tieto otázky trápia mnohých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť života na zemi a odpovede na ne hľadá práve kniha Naša (klimatická) zmena. Aj keď k riešeniu môže prispieť každý z nás, neočakávajte návody na domáce kompostovanie alebo vegánsku kuchyňu, aj keď niekoľko rád ako zmeniť svoju domácnosť či život v knihe objavíte. Naším spoločným najdôležitejším nástrojom na riešenie klimatickej krízy však je občianska spoločnosť. A tak táto kniha je o tom, aká vážna je klimatická kríza, čo máme robiť, aby sme skutočne efektívne pomohli pri jej riešení, a ako sa môže zapojiť každý z nás.
The Dragonfly Will Be the Messiah - Masanobu Fukuoka
6,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
In twenty short books, Penguin brings you the classics of the environmental movement. In The Dragonfly Will Be the Messiah, the celebrated pioneer of the 'do-nothing' farming method reflects on global ecological trauma and argues that we must radically transform our understanding of both nature and ourselves in order to have any chance of healing. Over the past 75 years, a new canon has emerged. As life on Earth has become irrevocably altered by humans, visionary thinkers around the world have raised their voices to defend the planet, and affirm our place at the heart of its restoration. Their words have endured through the decades, becoming the classics of a movement. Together, these books show the richness of environmental thought, and point the way to a fairer, saner, greener world.
Prorok a čarodejník - Charles C. Mann
23,66 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Počet obyvateľov Zeme dosiahne o tridsať rokov desať miliárd. Dokáže naša planéta uživiť toľkých ľudí? Aký svet to bude? Charles C. Mann v tejto jedinečnej, originálnej a dôležitej knihe objasňuje štyri veľké výzvy, ktorým čelíme - zabezpečenie potravy, vody a energie a vyrovnanie sa so zmenou klímy -, prostredníctvom kľúčovej práce a rozsiahleho vplyvu dvoch málo známych vedcov 20. storočia: Normana Borlauga a Williama Vogta. Vogt (Prorok) bol intelektuálnym predchodcom environmentálneho hnutia a veril, že spotrebou presahujúcou to, čo nám naša planéta dokáže poskytnúť, nás prosperita privedie do záhuby. Borlaugov výskum viedol v päťdesiatych rokoch k vyšľachteniu moderných plodín s vysokými výnosmi, ktoré spôsobili tzv. zelenú revolúciu a zachránili milióny pred hladom. Tento Čarodejník z názvu Mannovej knihy veril, že veda sa naďalej dokáže vyrovnávať s problémami, ktoré nás čakajú. Mann rozpráva osudy týchto vedcov a ich kľúčového vplyvu na dnešné debaty prostredníctvom príbehov siahajúcich od Mexika po Indiu, naprieč kontinentmi a oceánmi, z minulosti aj súčasnosti a s pohľadom do budúcnosti. Prorok a čarodejník je kniha originálna svojím konceptom, uštipačná svojimi pozorovaniami a dôsledne podložená faktami. Je to odporúčané čítanie pre každého, kto sa zaujíma, ako sme sa sem dostali, a aká budúcnosť čaká ľudstvo.
Život na našej planéte - David Attenborough,Eva Adamcseková
16,06 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Život na našej planéte je jedinečným svedectvom známeho bojovníka za zelenú planétu a moderátora, 94-ročného Davida Attenborougha. Autor ako tvorca prírodopisných dokumentov precestoval svet a celý svoj život si uvedomoval ako človek ukrajuje z jedinečnej a nedotknutej prírody. David opisuje túto tragédiu dnešných dní a ponúka víziu pre budúcnosť, avšak s jednou podmienkou - ľudstvo musí začať konať ešte dnes. Musíme svetu navrátiť divokú prírodu. Podľa knihy vznikol aj úspešný dokument s rovnakým názvom, ktorý na jeseň uviedol Netflix.
Forenzní ekotechnika - Kolektív autorov,Pavel Alexandr
31,86 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
V deseti kapitolách, na celkem 626 stranách, je tato „interdisciplinární nauka o vědeckém, systémovém zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu – s důrazem na LES a DŘEVINY – za účelem jejich ohodnocení pro potřeby soudně-znalecké“ popsána a vysvětlena. Předmět, který je součástí speciálních metod oboru soudní inženýrství, se tedy zabývá relevantními vztahy a kauzalitami reálných znaleckých objektů soustavy LES – DŘEVINY – ČLOVĚK, získaných prostřednictvím multidisciplinárního přístupu a mezioborového prolnutí, při respektování kvantitativního i kvalitativního ohodnocení.
Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce - Bernice Maxton-Lee,Greame Maxton
10,45 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Pandémia COVID-19 môže byť odrazovým mostíkom pre rýchle zmeny potrebné na riešenie klimatickej krízy. Autori predkladajú presvedčivé argumenty, prečo musíme všetci okamžite konať a radikálne zmeniť všetky systémy, ktoré sú piliermi civilizácie a hospodárstva. Vlády musia konať okamžite, nie až keď budú následky ich nedbanlivosti a neschopnosti zdrvujúce. Ľudstvo má veľmi málo času na zavedenie potrebných radikálnych zmien. Bernice Maxton-Lee, spoluautorka, prednáša o zmene klímy a odlesňovaní Zmenu musia viesť mladí ľudia, ktorí ešte nie sú infikovaní ekonomickým vírusom zabíjajúcim planétu. Je čas, aby nové politické vedenie vybudovalo menej sebeckú budúcnosť. Graeme Maxton, spoluautor, ekonóm, riadny člen Rímskeho klubu Táto kniha je odvážna, dramatická a vizionárska. Vynikajúcim spôsobom vysvetľuje celý rad kríz, ktorým v súčasnosti ľudstvo čelí. Pandémiu COVID-19 predstavuje v novom svetle ako jedinečnú príležitosť na vybudovanie lepšej budúcnosti. Dúfam, že ľudstvo túto náročnú úlohu zvládne. Jorgen Randers, emeritný profesor klimatických stratégií, BI Norwegian Business School, Oslo Kniha aj pre tých, ktorí ešte stále nedospeli k elementárnemu človečenstvu niesť zodpovednosť za vlastné skutky. Ľudstvo predsa nemôže uniknúť pred sebou samým! Juraj Genčanský, redaktor
Núdzový stav globálnej klímy - Greame Maxton,Kolektív autorov
10,45 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
"Na prvý pohľad hlavný problém zmeny klímy predstavujú skleníkové plyny. Sú však len symptómom. V jadre klimatickej krízy je sociálny problém... Klimatická zmena sa dá korigovať iba ak zmeníme naše správanie." Z tejto pozície analyzuje autor Graeme Maxton, ešte nedávno generálny tajomník Rímskeho klubu, systémové príčiny krízy našej civilizácie, aby sa tak dostal k systémovým riešeniam. Ide teda o viac ako len redukciu uhlíka v atmosfére. Za ničením planetárneho ekosystému musíme vidieť dominantný systém kultúry, ktorý podporuje a priam núti ľudí do organizovaného drancovania prírody. Takéto nastavenie nedokážu zmeniť individuálne akcie, ani apelovanie na uvedomelosť ľudí. Navyše, rozpad ekosystémov a narušenie klímy sú už v takom stupni, že pomôže len okamžitá, skutočne účinná záchranná akcia. Jej nevyhnutnou podmienkou je radikálna zmena ekonomického a politického systému v globálnom rozsahu. "Ako sme sa dostali do tejto situácie, aké dôsledky môžeme očakávať a čo by sme mali ako jednotlivci a spoločnosť urobiť - práve o tom je táto kniha."
Jak ztratit Zemi - Nathaniel Rich
17,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Už dlouho víme, co se s naší planetou děje. Toto je příběh o tom, proč nic neděláme. Během osmdesátých let hrstka vědců a politiků riskovala vlastní kariéry, aby v zoufalství varovala před hrozbou, kterou na sebe svět přivolává rostoucí spotřebou fosilních paliv. Jejich snaha měla kromě vzniku mezinárodních panelů a prvních pokusů o globální spolupráci na snížení uhlíkových emisí ještě jeden paradoxní důsledek: koordinovaný lobbing těžařských a energetických společností, které popírají podíl lidské civilizace na klimatických změnách. Co v osmdesátých letech znělo jako jasný úkol, to se posléze proměnilo v ideologické bojiště, na němž má vědecký fakt stejnou váhu jako politický názor. Kniha Jak ztratit Zemi reportážně mapuje, jak vznikl vědecký konsenzus ohledně dopadu lidské aktivity na klima a jak tragický osud měla následná politická řešení. Kniha sice líčí historický vývoj je však zásadní především pro ten budoucí.
Už žádné plasty - Martin Dorey
13,01 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
MÁTE 2 MINUTY? SAMOZŘEJMĚ, ŽE ANO. Oceány jsou kriticky znečištěné. Musíme je vyčistit a zastavit produkci plastů přímo u zdroje. Známe jednoduchý a účinný způsob, jak na to. Přečtěte si tuto knihu a objevte drobné změny s ohromným celkovým dopadem, které můžete zavést ve svém životě.
Skleníkové plyny z půdy a zemědělství - Kolektív autorov,Miloslav Šimek
11,16 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Panuje všeobecná shoda, že hlavní podíl na stálém zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře má pokračující využívání fosilních paliv v energetice, průmyslu a dopravě. Ovšem daleko méně už se ví o tom, že dalším významným globálním zdrojem skleníkových plynů je zemědělství a využívání půdy, tedy pěstování plodin a dřevin a chov hospodářských zvířat. Jsou to právě oxid uhličitý, metan a oxid dusný, tři skleníkové plyny, jejichž antropogenní emise úzce souvisejí s využíváním půdy a se zemědělstvím. Cílem knihy Skleníkové plyny z půdy a zemědělství je zaplnit tuto informační mezeru a podat utříděné aktuální informace o vlastnostech, tvorbě i spotřebě významných skleníkových plynů v půdě a jejich emisích ze suchozemských ekosystémů. Poprvé tak česky vychází odborná příručka, jež usiluje o zmapování všech hlavních aspektů této složité problematiky – přibližuje biologické procesy tvorby a spotřeby skleníkových plynů, dává nahlédnout do globálních souvislostí jejich emisí, na několika příkladech ukazuje velikost emisí z různých systémů a v neposlední řadě představuje konkrétní možnosti snížení emisí z půd a ekosystémů. Tuto vysoce potřebnou publikaci je možné chápat i jako úvod do problematiky, kterou dnes pokrývají tisíce vědeckých a odborných prací.
Náš dům je v plamenech - Greta Thunberg
15,19 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
V srpnu 2018 se tehdy patnáctiletá Greta Thunberg rozhodla nejít do školy a začít před švédským parlamentem svou pravidelnou páteční stávku za klima, čímž zažehla jiskru globálního hnutí bojujícího s klimatickou krizí a inspirovala miliony studentů ke stávkám za planetu. Později obdržela prestižní Prix Liberté či nominaci na Nobelovu cenu za mír. Kniha Náš dům je v plamenech obsahuje český překlad knihy Scény od srdce, kterou společně s Gretou napsala její matka operní zpěvačka Malena Ernman, otec Svante Thunberg a sestra Beata Ernman. V této publikaci najdete také nejdůležitější Gretiny projevy, které v anglické verzi vyšly pod názvem No one is too small to make a difference.
Ekologická spiritualita a etika - Karel Sládek
7,79 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Etické otázky se v oblasti environmentálních věd zaměřují zejména na matematické modely, které upozorňují na meze růstu. Statistické odhady růstu počtu obyvatel, možnosti planety v produkci potravin, znečištění životního prostředí, klimatické změny, ztráta biodiverzity a úbytek pitné vody v těchto prognózách alarmují k revizi současných postojů, protože v blízké budoucnosti by mohlo dojít vlivem působení člověka k přetížení planety Země. Není účelem této knihy hlouběji vstupovat do debat nad protichůdnými interpretacemi těchto tzv. tvrdých dat. Tato kniha poukazuje na jiné východisko ekologické etiky, totiž na vztah člověka k životnímu prostředí a k životu jako takovému a na to, jak se toto životní prostředí dotýká spirituality člověka. Cílem je seznámit humanitně orientovaného čtenáře se základními principy a tezemi sapienciální environmentální etiky, ve které je environmentální diskurs uveden do souvislosti s odhalováním smyslu vzniku vesmíru a života na planetě Zemi, se současnou spiritualitou a etickými výzvami v rámci integrální ekologie i s etickými výzvami budoucnosti. Ty se objevují ve vědeckém výzkumu, a to zejména s přihlédnutím k možnostem genetických manipulací, přicházející umělé inteligenci, řízenému vývoji člověka, průzkumu vesmíru a hledání mimozemského života.
Bez odpadu - Camille Ratia
15,58 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha je určena všem, kteří mají v úmyslu omezit množství odpadu kolem sebe tím, že budou uvědoměle nakupovat, jíst, oblékat se atd. Autorka popisuje svoji cestu: prvotní rozhodnutí vyloučit všechny odpady, z něhož rychle vystřízlivěla, a současný pomalejší postup krůček po krůčku, což je realistická varianta i pro čtenáře-laiky. Nejedná se o suchý popis, autorka také uvádí různé problémové situace z vlastního života, do nichž se vinou své snahy o změnu dostala, a dává čtenářům cenné rady, jak se jim vyhnout. Vyjmenovává také, jak konkrétně lze snížit odpad ve všech možných lidských aktivitách a jak změnit své dlouholeté návyky.
Život bez plastů - Jay Sinha,Chantal Plamondonová
15,58 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
V současné době je život absolutně bez plastů nemožný. Můžeme se ale pokusit přemýšlet o bezpečných, znovupoužitelných a dostupných alternativách k plastovým produktům, které používáme v každodenním životě. V tomto podrobném průvodci ukazují autoři Jay a Chantal čtenářům, jak analyzovat vlastní spotřebu plastů, najít a vytvořit jednoduché náhrady. Ozdravte svou rodinu, rozšiřujte povědomí o problému a vyzařujte pozitivní, bezplastovou energii – to všechno díky různým akcím a opatřením, které uleví životnímu prostředí.
Vyčerpání zdrojů - Mojmír Hampl
7,59 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
V roce 1798 publikoval anglikánský kněz Thomas Malthus první a nejslavnější tezi o vyčerpání zdrojů. Absolutní chudoba mas je neodvratná, protože zdroje jsou omezené a jakékoli zlepšení životních podmínek je brzy vymazáno růstem populace. O nesmírném vlivu této teorie a jejích odnoží svědčí nejlépe čínská politika jednoho dítěte, která svět připravila o stovky milionů lidí a řadu těch žijících o slušný důchod. Nicméně od publikace Malthusovy teze vzrostla světová populace sedminásobně a zároveň se průměrný reálný příjem na hlavu zvýšil desetinásobně. Přitom v mnoha zemích světa včetně České republiky je nyní méně obdělávané půdy a více lesů než před dvěma stoletími. Proč nedošlo a nemůže dojít k vyčerpání zdrojů? A proč jsou přesto alarmistické předpovědi stále tak populární a periodicky se vracejí? Kniha Mojmíra Hampla se Vám právě na tyto otázky snaží odpovědět.
Hodnota vody - Gary White,Matt Damon,Alena Švomová
18,18 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Každé ráno se po probuzení můžete osprchovat, uvařit si kávu a spláchnout na toaletě, a nijak se nad tím nepozastavujete. Na celém světě je ale více než tři čtvrtě miliardy lidí, kteří nic z toho udělat nemohou – v blízkosti svého domova totiž nemají žádný zdroj čisté vody. A 1,7 miliardy lidí nemá přístup k žádné toaletě. Tato krize se dotýká třetiny lidí na naší planetě. Brání dětem chodit do školy a ženám pracovat. Drží lidi v pasti extrémní chudoby. Napomáhá šíření nemocí. Řešení ale existuje. Právě toto přesvědčení svedlo dohromady herce Matta Damona s inženýrem Garym Whitem, odborníkem na problematiku vody. Po dlouhá léta hledali a nacházeli odpovědi: nejprve nesprávné, později napůl správné a pak téměř správné. Postupem času vytvořili se svou organizací Water.org přístup, který funguje. Na základě spolupráce s partnery napříč východní Afrikou, Latinskou Amerikou, jižní a jihovýchodní Asií pomohli získat přístup k vodě a hygieně už více než 40 miliónům lidí. V knize Hodnota vody se s Garym a Mattem vydáváme na cesty – vyprávějí příběhy a současně odhalují různé pohledy a zkoušejí nové nápady. Pohybují se mezi komunitami, kterým se snaží prospět, a jednacími sály, kde se odehrávají rozhodnutí. S humorem i pokorou popisují problémy spojené s uvedením zbrusu nového a velmi ambiciózního modelu, který má přinést lepší zdraví a větší prosperitu lidem na celém světě.
Jak přežít konec civilizace aneb Cesta k soběstačnosti - Magdalena Vožická
20,33 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
DAB rádio nefunguje. Notebook se nerozsvítí. Kohoutek neuroní ani kapku vody. Tma tmoucí. Začíná vám být zima a oblíbený obchod naproti je zabedněný. Nastal konec civilizace? Ale ne, jen se mohlo poškodit něco v křehkém soukolí civilizace, jak ji známe. A ve které jsme zpohodlněli a zapomněli na to, co bylo běžné pro naše (pra)rodiče. Knížka Magdaleny Vožické přináší sumář praktických rad a odzkoušených doporučení, na co bychom pro podobný případ neměli zapomenout. Rázně, ale s nadsázkou. Recepty na konzervaci potravin, a schopnost jejich vypěstování, domácí apatyku nebo výrobu základních předmětů zvyšujících pravděpodobnost přežití proložila autorka příběhovou vrstvou. Fiktivní, a přitom tak reálnou. Ze života. Nečekejte dystopický text ždímající téma apokalypsy. Jak přežít konec civilizace chytlavě předkládá zkušenosti předchozích generací v situacích, které jsme si ještě nedávno nechtěli nebo neuměli představit. I kdyby nenastaly, získáte s knihou cenná a ozkoušená doporučení, jak se stát na vratké a stále méně vyzpytatelné společnosti soběstačnější, odolnější a také veselejší. Kniha oproti předchozím verzím obsahuje novou, aktuální kapitolu Jak přežít blackout. Autorka v ní – opět svým charakteristickým způsobem – ve světle energetické krize radí, jak si při nedostatku elektrické energie opatřit světlo, teplo, potraviny a další životní potřeby. Prakticky, věcně a mnohdy s notnou dávkou sebeironie.
Pod bílou oblohou - Kolbert Elizabeth
25,50 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
„Tato kniha je o lidech, kteří se snaží vyřešit problémy způsobené lidmi, kteří se snaží řešit problémy,“ komentuje soubor svých reportáží autorka. Zatímco v předchozí knize Šesté vymírání, za kterou získala Pulitzerovu cenu, názorně dokládá, jak je působením člověka svět přírody proměňován v samotné své podstatě, v novince Pod bílou oblohou se rozhodla zachytit posun v myšlení některých klimatologů: tytéž intervence, které naši planetu ohrožují, jsou těmito vědci stále častěji považovány za jedinou naději na její záchranu. Kniha, která umí být současně inspirativní i děsivá, nepostrádá nádech temného humoru, především však představuje originální pohled na éru antropocénu.
Úvod do komparativní planetologie - Lukáš Likavčan
11,16 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Úvod do komparativní planetologie analyzuje vizuální kultury zobrazování Země z pohledu geopolitiky klimatické krize. Porovnává různé „figury“ planety – Planetární, Globální, Pozemské, Země-bez-nás a Přízračná Země – a hodnotí jejich geopolitické důsledky. Ty se v knize následně promítají do schopnosti nebo neschopnosti té které figury přispívat k budování infrastrukturního prostoru pro planetární koordinaci našich designových intervencí, jež by dokázaly odvrátit urychlující se globální oteplování a v konečném důsledku i masové vymírání druhů. Lukáš Likavčan je filozof. Odborně se zabývá filozofií technologií a environmentální filozofií. V současnosti působí jako postdoktorand na New York University v Šanghaji.
The Most Dammed Country in the World - Dai Qing
6,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
In twenty short books, Penguin brings you the classics of the environmental movement. The courageous, unflinching speeches and writings collected in The Most Dammed Country in the World detail the devastating human and environmental cost of China's economic rise. Over the past 75 years, a new canon has emerged. As life on Earth has become irrevocably altered by humans, visionary thinkers around the world have raised their voices to defend the planet, and affirm our place at the heart of its restoration. Their words have endured through the decades, becoming the classics of a movement. Together, these books show the richness of environmental thought, and point the way to a fairer, saner, greener world.
Uncanny and Improbable Events - Amitav Ghosh
6,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
In twenty short books, Penguin brings you the classics of the environmental movement. In this personal and wide-ranging exploration of how our collective imaginations fail to grasp the scale of environmental destruction, Amitav Ghosh summons writers and novelists to confront the most urgent story of our times. Over the past 75 years, a new canon has emerged. As life on Earth has become irrevocably altered by humans, visionary thinkers around the world have raised their voices to defend the planet, and affirm our place at the heart of its restoration. Their words have endured through the decades, becoming the classics of a movement. Together, these books show the richness of environmental thought, and point the way to a fairer, saner, greener world.
Tethys - Cesty za kouzlem vody - Mirek Brát
13,81 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Obsahem publikace Tethys – cesty za kouzlem vody jsou především reportážní črty a témata ze zemí na pobřeží Středozemního a Černého moře: Chorvatska, Francie, Tuniska, Řecka, Izraele, Kypru, Monaka, Malty, Ukrajiny, Turecka a Bulharska V knize jsou prezentována i témata z Polska, Belgie, Maďarska, Německa, Rakouska a Česka. Tethys - cesty za kouzlem vody volně navazuje na publikace Thalassa – Evropou v kapce vody (NV 2007) a Mare Nostrum – za tajemstvím Středozemního moře (NV 2011). Knižní trilogie Mirka Bráta si klade za cíl popis zajímavých míst v mediteránském geografickém prostoru a v zemích Evropy, přičemž jednotícím úhlem pohledu je zejména vodní prostředí v přirozených i umělých biotopech. Moře, řeky, písníky i akvária – všechna tato prostředí jsou pro autora knihy inspirací pro rozvíjení témat vztahů člověka a vody. Publikace Tethys – cesty za kouzlem vody uzavírá dlouholeté aktivity projektu Mare Nostrum, jehož cílem bylo vydání zmíněné knižní trilogie. Tato publikace i celá knižní trilogie (Thalassa – Mare Nostrum - Tethys) jsou určeny všem, kteří rádi cestují, zajímají se o historii, přírodu, potápění, fotografování a svět pod vodní hladinou.
A Life on Our Planet - David Attenborough
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
With a new afterword, Why You Are Here: A speech on the opening of the COP26 climate summit As a young man, I felt I was out there in the wild, experiencing the untouched natural world - but it was an illusion. The tragedy of our time has been happening all around us, barely noticeable from day to day - the loss of our planet's wild places, its biodiversity. I have been witness to this decline. A Life on Our Planet contains my witness statement, and my vision for the future - the story of how we came to make this, our greatest mistake, and how, if we act now, we can yet put it right. We have the opportunity to create the perfect home for ourselves and restore the wonderful world we inherited. All we need is the will do so.
Laboratoř myšlenek - Robin Čumpelík
35,95 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Toto není klasická kniha, toto je laboratoř… laboratoř myšlenek. Stojíme na křižovatce globálních změn. Zaběhnutá pravidla postupně přestávají platit, život a svět kolem nás se proměňuje a my všichni narážíme na jeho limity. Téměř nic není jako dřív a to, co bylo funkční dlouhá léta, přestává fungovat. Je nutné rnacházet nové přístupy, které by byly aplikovatelné v dnešní době plné kvantových skoků. Ponořili jsme se tedy do laboratoře myšlenek a vizí, které ověřujeme, rozebíráme a sdílíme z různých úhlů pohledu. Hledáme odpovědi ve třech pilířích společnosti – v kultuře, veřejné sféře a ekonomice, abychom se pokusili nacházet inspiraci a východiska pro budoucnost naší země. Pojďme začít psát novou budoucnost naší společnosti. Možností je více, než si myslíme. Podívejme se na tuto přelomovou dobu jako na šanci, kterou můžeme využít konstruktivním způsobem. Robin Čumpelík vám přináší rozhovory s osobnostmi z různých sfér, které nabízí střípek do mozaiky možného směřování naší země a našich životů. Každé osobnosti položil dvanáct otázek s ohledem na jejich profesní působení, zkušenosti a vize. Mezi zpovídanými osobnostmi jsou egyptolog Miroslav Bárta, sociolog Daniel Prokop, hudebník Michael Kocáb, podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová, zpěvačka Marta Kubišová, geolog Václav Cílek, eurokomisařka Věra Jourová nebo rapper Vladimir 518.
Klimatická změna, příčiny, dopady a adaptace - Michal V. Marek,Kolektív autorov
25,22 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tato kniha je o fenoménu globální změna a jeho významu pro člověka z pohledu jak klimatického, tak i z pohledu společenského. Čtenáři pomáhá ujasnit si vymezení vlivu klimatických změn v rámci globální změny a přináší odborný pohled na historické klima v České republice, příčiny vzniku klimatických změn, současné projevy a důsledky klimatickým změn a v neposlední řadě také přináší možnosti řešení tohoto problému v budoucnosti, včetně scénářů vývoje. Důležitou součástí této knihy je také zamyšlení o stávající situaci spojené s důsledky klimatických změn z morálního a etického pohledu. Tato kniha přináší odpovědi na otázky, které si pokládají čtenáři a lidé, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a kteří chtějí pomoci při řešení toho důležitého celospolečenského problému.
Ekosystémy měst budoucnosti - Toby Hemenway
23,51 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha amerického permakulturního lektora a designéra vyvrací mýtus, že permakulturu můžeme vytvářet a rozvíjet jedině na venkově. Naopak, právě města se svou velkou koncentrací lidí, myšlenek a různorodých životních stylů představují ideální pole působnosti pro ty, kdo chtějí žít udržitelněji, v souladu s přírodou, méně konzumně. Kniha přináší nepřeberné množství námětů a řešení pro kýžené oživení měst, od zahrádek u rodinných domků přes komunitní zahrady a komunitou podporované zemědělství až po vize udržitelných a zdravých měst budoucnosti. Věnuje se také urbanismu a architektuře. Každý čtenář, který se touží aspoň zčásti odpoutat od konzumního způsobu života, zde najde inspiraci a spoustu konkrétních námětů, jak proměnit svůj život.
Rodinné hospodaření v měnícím se světě - Ben Falk
23,51 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Známý permakulturní designer a učitel Ben Falk hospodaří na čtyřhektarovém pozemku v chladném americkém Vermontu. Používá při tom permakulturní design s důrazem na regeneraci, produktivitu a odolnost nejen krajiny, ale i samotného hospodáře. Konečným stadiem ekosystému má být lesní zahrada, která se kromě sklizně výživné úrody udržuje sama. Takové prostředí pak může podporovat vitální život svých obyvatel i následujících generací v kontextu globálních změn. Ve Vermontu je podobné podnebí jako v České republice, a tak se můžete inspirovat nesčetnými radami, jak vytvořit odolné, nízkoúdržbové a na pohled krásné hospodářství ve spolupráci s živly, rostlinami a zvířaty. Najdete zde podrobnosti o zadržování a využívání vody, tvorbě úrodné půdy, výsadbách dřevin s integrovaným chovem zvířat, lidském zdraví, pohodě a výživě, zajišťování vlastních zdrojů energie, a například i pěstování rýže.
Sitopie - Carolyn Steel,Viktórie Hanišová
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Snad žádnou tělesnou potřebu nepociťujeme tak naléhavě jako hlad a žízeň. Starost o plný žaludek proto stojí v základu každého života i celé lidské civilizace: od toho, co jíme, jak jídlo vyrábíme, přepravujeme, uchováváme a pořizujeme, se odvíjí naše zdraví, národní hospodářství i stav planety. Současná produkce jídla i podoba stravování však v globálním měřítku nesvědčí nikomu. Statistiky mluví o rostoucí míře civilizačních chorob, státy přestávají být soběstačné a v budoucnu mají přibýt ještě další miliardy hladových krků, které má planeta uživit. Jídlo je tak nenápadným středobodem mnoha globálních problémů a mělo by k sobě vázat politickou, společenskou i filozofickou pozornost. Carolyn Steelová proto zpovídá farmáře, polemizuje s filozofy, navštěvuje architekty nebo čte literární klasiky a ve své odvážné knize Sitopie dopřává jídlu důležitost, jaká mu náleží. Nejen dnes, ale hlavně v budoucnu.
Nomad Century - Gaia Vince
14,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Longlisted for the Financial Times Business Book of the Year award An urgent investigation of the most underreported, seismic consequence of climate change: how it will force us to change where - and how - we live We are facing a species emergency. With every degree of temperature rise, a billion people will be displaced from the zone in which humans have lived for thousands of years. While we must do everything we can to mitigate the impact of climate change, the brutal truth is that huge swathes of the world are becoming uninhabitable. From Bangladesh to Sudan to the western United States, and in cities from Cardiff to New Orleans to Shanghai, the quadruple threat of drought, heat, wildfires and flooding will utterly reshape Earth's human geography in the coming decades. In this rousing call to arms, Royal Society Science Book Prize-winning author Gaia Vince describes how we can plan for and manage this unavoidable climate migration while we restore the planet to a fully habitable state. The vital message of this book is that migration is not the problem - it's the solution. Drawing on a wealth of eye-opening data and original reporting, Vince shows how migration brings benefits not only to migrants themselves, but to host countries, many of which face demographic crises and labour shortages. As Vince describes, we will need to move northwards as a species, into the habitable fringes of Europe, Asia and Canada and the greening Arctic circle. While the climate catastrophe is finally getting the attention it deserves, the inevitability of mass migration has been largely ignored. In Nomad Century, Vince provides, for the first time, an examination of the most pressing question facing humanity.
365 Ways to Save the Planet - Nergiz De Baere
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
ARE YOU READY TO CHANGE THE WORLD? 365 WAYS TO SAVE THE PLANET is a full year's worth of daily wisdom, carefully selected to inspire you to take the urgent action our very existence desperately needs. You'll find actions and challenges, surprising facts about the climate crisis, templates for writing to political representatives, scientific explanations of important concepts, popular misconceptions about sustainability, and much more. 365 WAYS TO SAVE THE PLANET goes way beyond predictable sustainability advice about how to recycle. Here you'll discover the small stuff you can do every day to change the world. Because when you get the little things right, the big things follow.
Disaster by Choice - Ilan Kelman
11,88 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
An earthquake shatters Haiti and a hurricane slices through Texas. We hear that nature runs rampant, seeking to destroy us through these 'natural disasters'. Science recounts a different story, however: disasters are not the consequence of natural causes; they are the consequence of human choices and decisions. We put ourselves in harm's way; we fail to take measures which we know would prevent disasters, no matter what the environment does. This can be both hard to accept, and hard to unravel. A complex of factors shape disasters. They arise from the political processes dictating where and what we build, and from social circumstances which create and perpetuate poverty and discrimination. They develop from the social preference to blame nature for the damage wrought, when in fact events such as earthquakes and storms are entirely commonplace environmental processes. We feel the need to fight natural forces, to reclaim what we assume is ours, and to protect ourselves from what we perceive to be wrath from outside our communities. This attitude distracts us from the real causes of disasters: humanity's decisions, as societies and as individuals. It stops us accepting the real solutions to disasters: making better decisions. This book explores stories of some of our worst disasters to show how we can and should act to stop people dying when nature unleashes its energies. The disaster is not the tornado, the volcanic eruption, or climate change, but the deaths and injuries, the loss of irreplaceable property, and the lack and even denial of support to affected people, so that a short-term interruption becomes a long-term recovery nightmare. But we can combat this, as Kelman shows, describing inspiring examples of effective human action that limits damage, such as managing flooding in Toronto and villages in Bangladesh, or wildfires in Colorado. Throughout, his message is clear: there is no such thing as a natural disaster. The disaster lies in our inability to deal with the environment and with ourselves.
How to Speak Whale - Tom Mustill
14,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Wildlife filmmaker Tom Mustill had always liked whales. But when one breached onto his kayak, nearly killing him, he became obsessed. This book traces his extraordinary investigation into the deep ocean and the cutting-edge science of animal translation. What would it take to speak with a whale? Are we ready for what they might say?

Vitajte na našom webe venovanom rozprávkom pre malé deti z oblasti ekológie, meteorológie a klimatológie! Tu nájdete rôznorodé príbehy plné zaujímavostí zo sveta prírody a životného prostredia, ktoré zábavne a hravo edukujú vaše deti. Naša podkategória "Ekológia" prinesie vašim deťom pútavé príbehy o dôležitosti ochrany a zachovania prírody. Deti sa dozvedia, prečo je dôležité recyklovať odpad, šetriť vodu a energiu, pestovať rastliny a chrániť živočíchy. Príbehy ich naučia, že každá malá činnosť prispieva k ochrane nášho planéty a že všetci sme zodpovední za udržateľný rozvoj. V kategórii "Meteorológia" sa deti zoznámia s fascinujúcim svetom počasia. Príbehy ich zavedú do pozorovateľských staníc, kde budú spoznávať rôzne typy oblakov, zistenia o vetre, daždi a búrkach. Zábavným spôsobom ich naučia, ako správne počítať teploty, meriať rýchlosť vetra a sledovať zmeny v atmosfére. Deti sa nebudú len učiť o tom, ako fungujú predpovede počasia, ale aj o vplyve počasia na náš každodenný život. V rozprávkach z kategórie "Klimatológia" sa deti dozvedia, čo je to globálne otepľovanie a aké je jeho dôsledky. Príbehy ich budú inšpirovať, aby si uvedomili, že ich činy majú vplyv na klímu našej planéty. Deti sa naučia, aké sú dôležité zelené riešenia a opatrenia na minimalizáciu emisií, ako aj o výhodách obnoviteľnej energie a ochrane biodiverzity. Naša webová stránka je interaktívna a používateľsky prívetivá. Deti tu nájdu nielen príbehy, ale aj obrázky, hry a didaktické materiály. Toto všetko je zladené s ich vekom a porozumením, aby sa deti pri hraní a čítaní rozprávok otvorili svetu ekológie, meteorológie a klimatológie. Pripravte sa na vzrušujúcu a zábavnú cestu do sveta prírody a životného prostredia s našimi rozprávkami pre malé deti. Naučíme vaše deti, že ochrana našej Zeme je dôležitá a každý môže prispieť k zachovaniu tejto krásnej planéty pre budúce generácie.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 9%
5-dielny obraz nádherný vrchol hory v čiernobielom prevedení
79,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mário Flaugnatti - Flaugnatti Mário
46,55 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Dekoria Plagát Abstract Lines II, 50 x 70 cm, Ramka: Czarna
51,90 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A Long Way Down - Nick Hornby, Penguin Books Ltd
10,93 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Exactly What You Mean - Ben Hinshaw, Viking
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
České dějiny 100 památných míst - Jan Kvirenc
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Amscan Animatronic - Čarodejnica / Zlá kráľovná
290,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Neurodynamics (Dimon Theodore Jr.)
19,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Works (Marcus Aurelius Emperor of Rome)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Differences That Make a Difference (Ackoff Russell)
16,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kill Me If You Can (Patterson James)
9,68 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Knitting Answer Book (Radcliffe Margaret)
13,64 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Sepoy Mutiny: 1857 (Sorsky Richard)
48,96 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mission Praise: Full Music (Horrobin Peter)
55,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mathematics II - Daniela Velichová
15,81 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Egy szót se szólj! - Nagy Anikó Johanna
7,77 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Trojice - Jan-Marek Šík,Lenka Šíková
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile