Astronómia, vesmír, fyzika

Image
Až do konce času: Vědomí, hmota a naše hledání smyslu ve vesmíru - Brian Greene
33,92 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Fascinující výprava rámovaná otázkami, na které možná nikdy nenajdeme odpověď, ale které jsou o to naléhavější. Brian Greene nás svým typickým přístupným stylem a krásným jazykem provází na dlouhé cestě, jež začíná Velkým třeskem a ústí do konce prostoru a času. Při tom si autor všímá formování těch nejmenších i těch největších fyzikálních struktur, vzniku života, zrodu vědomí, povahy lidského myšlení, představivosti, tvořivosti či způsobů, kterými se člověk potýká se svou existencí, jako jsou mýty, náboženství, filozofie a věda. Prchavým okamžikem lidské existence tato cesta přirozeně nekončí, nýbrž vede ke scénářům dalšího vývoje člověka, poznání, myšlení a celého vesmíru. Greene nám pomáhá porozumět tomu, jak jsme vznikli, v jakém stavu se nachází vesmír dnes a kam směřuje.
Poznejte hvězdy a souhvězdí - Joachim Herrmann
15,40 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
S tímto průvodcem se můžete bez přílišného množství teorie seznámit na obloze nejen s hvězdami a souhvězdími, ale i s planetami. Kromě toho dostanete i řadu podnětů k pozorování jedinečných nebeských objektů, jako jsou dvojhvězdy, hvězdokupy a mlhoviny – buď pouhým okem, nebo přenosným dalekohledem (triedrem), nebo i celkem malým hvězdářským teleskopem s průměrem objektivu 5 či 6 cm. Obzvlášť zajímavým objektem k pozorování je samozřejmě i náš Měsíc, pro který je v této knize přichystaná samostatná mapa. V části knihy s mapami hvězdné oblohy určenými pro severní oblohu jsou pro každý měsíc k dispozici čtyři mapy plus dvanáct map pro ty, kdo cestují na jižní polokouli. Tuto část uzavírá lexikon všech 88 souhvězdí. Navíc je zde i přehled zajímavých nebeských událostí do roku 2031, především o viditelnosti planet, termínech měsíčních úplňků, ale také o zatměních Slunce a Měsíce.
Mimozemský život - Avi Loeb,Matúš Kyčina
14,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Avi Loeb, špičkový astronóm z Harvardovej univerzity, rozpracoval netradičnú hypotézu, že cez našu slnečnú sústavu nedávno preletel kus vyspelej mimozemskej techniky. V druhej polovici roka 2017 totiž havajskí astronómovia zaznamenali v našej slnečnej sústave rýchly objekt z cudzej sústavy. Avi Loeb na základe zvláštnej dráhy telesa sformuloval teóriu, že nejde o bežný asteroid, ale predmet, ktorý nevyrobili ľudia. Mimozemský život je vzrušujúci príbeh o prvom medzihviezdnom hosťovi v našej slnečnej sústave. Profesor Loeb dôsledne rozvíja svoje úvahy až k záverom, ktoré z nich vyplývajú nielen pre vedu, ale aj pre náboženstvo či budúcnosť ľudstva na našej planéte. Jeho myšlienky čitateľov nabádajú, aby sa načiahli za hviezdami a kriticky zhodnotili naše doterajšie poznatky, hocako nečakané cesty sa pred nami otvoria.
História vesmíru v príbehoch 21 hviezd (a 3 imitátorov) - Giles Sparrow,Mária Galádová
16,06 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
ZAUJÍMAVÝ, INŠPIRATÍVNY, BA AŽ NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH O ODHAĽOVANÍ TAJOMSTIEV VESMÍRU Keď sa v noci pozriete na bezoblačnú oblohu, uvidíte tisíce žiarivých hviezd (ak máte dobrý zrak, tak až 4 500), z ktorých každá má svoj príbeh. Astronóm a spisovateľ Giles Sparrow si z nich vybral 21 (a pridal aj 3 nehviezdne objekty, ktoré nie sú z Mliečnej cesty, ale za jasnej noci ich možno zachytiť voľným okom), aby nám ponúkol jednoduchý úvod do diania, ktoré sa odohráva nad našimi hlavami. Táto fascinujúca kniha s nádhernými ručne kreslenými mapami nočnej oblohy vysvetľuje (každému, kto je zvedavý), čo nám o našom vesmíre a o jeho vývoji môžu povedať jednotlivé hviezdy. Giles Sparrow rozpráva príbeh o odhaľovaní tajomstiev vesmíru. Začína najlenivejšou hviezdou na oblohe Polárkou a pokračuje jej spoločníčkami z ďalších častí oblohy. Predstavuje červené obry, kvazary, supernovy, čierne diery, dvojhviezdy a, pravdaže, aj Slnko. Vďaka prístupnému štýlu vás nenásilne vtiahne do svojho rozprávania a nabije vedomosťami. Dozviete sa, čo dnes vieme o zrode, zložení, živote a zániku hviezd. Ako ich vidíme či nevidíme na nočnej oblohe. Aké legendy sa s nimi spájajú, čo si o nich mysleli ľudia v minulosti a čo nám o nich prezradili technologické vymoženosti. Váš pohľad na hviezdnu oblohu sa navždy zmení.
Galilei és a tudománytagadók - Mario Livio
13,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A Szentszék megbízottja felkérte a jezsuita szakértőket, hogy egyenként hagyják jóvá vagy pedig utasítsák vissza Galilei öt fölfedezését, elsőként az állócsillagok sokaságáról szólót, különös tekintettel a Tejúton találtakra. Abban, hogy az első kérdés az állócsillagok sokaságára vonatkozott, majdnem bizonyosan szerepe volt a Giordano Bruno-ügy súlyos emlékének. A perben Brunónak az az állítása volt az egyik ellene felhozott vádpont, hogy az univerzum határtalan és lakott világok sokaságát foglalja magába. Az ítélet és a tragikus végkifejlet közismert. Galilei pedig most azt állította, sikerült kiderítenie, hogy a Tejúton korábban nem észlelt állócsillagok sokasága található. Galilei tanai elfogadhatatlanná váltak az egyház számára. Hiába érvelt az idős matematikus, hogy vizsgálódásaival a Biblia érvényét pontosította, az inkvizíció nyomozóit nem győzte meg. Livio aprólékosan bemutatja az egyenlőtlen viadalt, mely térdre kényszerítette az agg Galileit. Az eretnekség vádjait végül párhuzamba állítja a mai klímagondokkal, az igazság és a tudomány napjainkban is zajló relativizálásával. A kötet a tudomány szabadságának védirata, és a szerző a „harmadik kultúra” szellemében jól érthetően közvetíti Galilei kutatásait.
Stručná historie času - Stephen Hawking
15,05 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ve své Stručné historii času Stephen Hawking přístupně a čtivě rekapituluje vědecké i předvědecké názory na vznik a podobu vesmíru. Od mytologických představ o Zemi ležící na krunýři želvy se přes heliocentrické a geocentrické modely Sluneční soustavy dostává k Albertu Einsteinovi a jeho převratným objevům dotýkajícím se povahy prostoru a času. Shrnuje neuvěřitelný pokrok, jaký věda v poznávání vesmíru učinila ve dvacátém století, a dostává se až na práh objevu teorie všeho, která by sjednotila dosavadní fyzikální poznatky do komplexního celku a která prozatím zůstává nedosažitelná.
Fekete lyukak - Stephen Hawking
10,08 €
Uvedená cena je platná k 12.05.2024
„Azt tartják, a tények néha furcsábbak a fantázia szüleményeinél, és ez sehol másutt nem igaz annyira, mint a fekete lyukak esetében. A fekete lyukak különösebbek, mint bármi, amit csak a tudományos-fantasztikus írók megálmodtak.” Stephen Hawking professzor 2016-ban két előadást tartott a BBC Reith-előadássorozatában, arról a témáról, amelyik már évtizedek óta foglalkoztatja őt – a fekete lyukakról. A legendás fizikus ebben a két, maradandó élményt adó előadásában kifejti, hogy csak akkor juthatunk közelebb az univerzum titkainak feltárásához, ha megértjük a fekete lyukakat és azt a kihívást, amelyet ezek az objektumok a tér és az idő természetére vonatkozóan jelentenek.
Astronomie - 100+1 záludných otázek - Pavel Gabzdyl,Zdeněk Mikulášek,Zdeněk Pokorný
26,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Zájemci o astronomii dostávají do rukou dlouho očekávané nové, zcela přepracované vydání knihy z roku 2003. První vydání chybělo již několik let na trhu, protože astronomie se tak překotně vyvíjí, že nové poznatky jsou na denním pořádku. Rovněž obrazový materiál byl hodně pozměněn a doplněn, aby spolu s odborným textem zaujal nejen čtenáře obeznámené s děním ve vesmíru a pozorovatele dalekohledáře, ale především zájemce o astronomii ze široké veřejnosti, jimž také kniha dává odpověď na jejich některé všetečné otázky.
Hvězdné války - Stanislav Kužel
13,29 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha novináře a spisovatele Stanislava Kužela nám představuje dramatický svět vesmírné špionáže a válečných manévrů, plánovaných i těch skutečných, odehrávajících se v kosmickém prostoru nad našimi hlavami.
Tajemství vesmíru odhaleno! - Blažej Jan
13,35 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Unikátní kniha, která odstartuje revoluci ve vědě a astronomii. Odhaluje podstatu hmoty a prostoru, podstatu gravitace, podstatu elementárních částic, představuje naprosto jiný vznik, průběh a konec našeho vesmíru a přináší mnoho nových, dosud nepublikovaných objevů z jaderné a kvantové fyziky, elektrotechniky, teoretické fyziky a astronomie. Úvodní knihou k této je kniha Realita VESMÍRU.
Vzdálené světy II - Igor Duszek,Tomáš Petrásek
26,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Druhý díl publikace zabývající se problematikou života na vnějších planetách naší sluneční soustavy se zaměřuje na obří planety Saturn a Uran a především na jejich satelity, zejména Titan, Enceladus a Mirandu. Ukazuje tato tělesa ve světle nejnovějších objevů jako fascinující místa, pozoruhodně blízká naší planetě a zároveň nepředstavitelně cizí. Autoři zde navazují na díl předešlý a ukazují, že životodárná kapalina je ve sluneční soustavě celkem běžným úkazem a že naše kosmické okolí je mnohem přívětivějším místem k životu, než bychom se mohli domnívat. Srozumitelnou formou představují nejenom nejnovější objevy a teorie, ale také neuvěřitelné snímky cizích světů, z nichž mnohé u nás dosud nebyly publikovány. První díl Vzdálených světů, Bezedné nebe a oceány bez oblohy, byl oceněn na soutěžní přehlídce pořádané Českou fyzikální společností jako významný počin v oblasti popularizace fyziky.
Dějiny fyziky - Ivan Štoll
44,56 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Vývoj fyziky od Archimedovy páky až po největší moderní urychlovače představuje dlouhý historický proces poznávání přírody, odhalování jejích zákonů a vnitřních souvislostí a jejich využití k usnadnění práce a života lidí. Vede od prvních praktick ých zkušeností a údivu i obav před přírodními jevy v dávných dobách až po moderní fyziku založenou na přesných experimentech a matematické teorii. Kniha seznámí čtenáře s nejvýznamnějšími událostmi a objevy i s osudy jejich tvůrců. Neméně zajímavé js ou omyly a zákruty této dlouhé cesty, spory o prvenství, objevy zapomenuté a znovuobjevované. Součástí publikace je přehled hlavních dat, rejstřík objevitelů a 16 stran barevné obrazové přílohy. Je určena širšímu okruhu zájemců o fyziku a její histor ické souvislosti.
Řád času - Carlo Rovelli,Jiří Podolský
15,57 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Carlo Rovelli, přední teoretický fyzik, spolutvůrce smyčkové kvantové gravitace, ale také výtečný spisovatel, se ve své nejnovější knize zabývá tajemstvím času, možná vůbec největší záhadou světa. V první části srozumitelným způsobem shrnuje, co o čase zjistila moderní fyzika. Vysvětluje, že fyzikální čas vůbec není unikátní, všude stejný a stejně plynoucí, dokonce není ani spojitý, a na kvantové úrovni se úplně vytrácí. Do tohoto podivuhodného světa zbaveného vší časovosti nás Rovelli zavádí ve druhé části knihy, aby nás ve třetí části své dobrodružné výpravy dovedl zpátky k nám, k lidským bytostem. Je totiž nutné vysvětlit, odkud se vlastně bere náš intenzivní pocit plynoucího času. Protože tajemství času možná ve své podstatě netkví v základech v kosmu, ale v nás samotných.
Budoucnost lidstva - Michio Kaku
20,75 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha slavného astrofyzika a popularizátora vědy Michia Kakua ukazuje, kam by lidstvo mohlo dospět v oblasti kosmických letů, zlepšování člověka a osidlování vesmíru. Mimo jiné se zabývá cestováním na Mars, hledáním mimozemského života, kombinováním lidské báze s robotikou a uvažuje také o možných stupních vývoje vesmírných civilizací. Zamýšlí se rovněž nad možnými scénáři vývoje či zániku vesmíru a způsobům, jak by budoucí lidská civilizace mohla přežít i jemu navzdory. Autorův pohled je optimistický, a přestože možné negativní dopady technologie nepřehlíží, zaměřuje se spíše na výsledky a přínos rychle se rozvíjejícího lidského poznání. Každé z témat je podepřeno autorovou špičkovou znalostí vědy a kniha je díky nebývalému vypravěčskému talentu přístupná všem zájemcům o vesmírné perspektivy lidské budoucnosti.
O gravitaci - Anthony Zee
15,57 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Gravitace je jednou ze čtyř základních fyzikálních sil; je nejnápadnější ani naprostý laik nepřehlédne, že věci padají k zemi a paradoxně zároveň nejslabší (gravitace celé zeměkoule nedokáže strhnout maličký magnet z ledničky). Autor vykládá vztah gravitace a ostatních sil, rekapituluje, jak byla gravitace vnímána a vykládána, a zastavuje se zejména u Newtonova gravitačního zákona, který po tři století postačil k popisu gravitačního působení v okolí zeměkoule. Pak ovšem přišel Albert Einstein a svou obecnou teorií relativity popsal gravitaci obecněji, a vzal v úvahu i jevy, o kterých nemohl mít Newton ani tušení nepředstavitelné rozměry vesmíru a těles, která v něm existují, působení gravitace na světlo či na tvar prostoročasu. Autor se věnuje i nedávnému zachycení gravitačních vln, které Einstein předpověděl v době, kdy neexistovaly nástroje, jak jeho předpověď potvrdit či vyvrátit.
Pohledy do vesmíru - Antonín Rükl
26,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Výpravná publikace s výstižným názvem, plná nádherných unikátních barevných kreseb autora i barevných fotografií, nás seznamuje s okolním velkým světem. Kniha je systematicky řazena do několika kapitol, které nás postupně seznamují se vzdáleným i blízkým vesmírem. Ve 12 obrazech úvodní kapitoly se čtenář vydá na jakýsi virtuální let vesmírem od vzdálených galaxií k Zemi, aby se posléze v dalších kapitolách postupně a podrobněji seznámil s kosmickými objekty a jejich soustavami v opačném pořadí od nejbližších k nejvzdálenějším (Země, Měsíc, Slunce, planety, hvězdy a galaxie). Kniha je doplněna mapami hvězdné oblohy a zvířetníkem. Kniha je díky svému bohatému a velmi kvalitnímu obrazovému materiálu určena nejen astronomům, ale především široké zvídavé veřejnosti.
Povaha prostoru a času - Stephen Hawking,Roger Penrose
15,57 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Cyklus přednášek Stephena Hawkinga a Rogera Penrose proběhl roku 1994 na univerzitě v Cambdridgi. Debata obou fyziků se dotýkala nejsložitějších problémů soudobé fyziky, mluvilo se o počátečních podmínkách vesmíru, pohlcování informací černými dírami či o směru plynutí času. Zastřešujícím problémem bylo, zda je možné propojit Einsteinovu obecnou teorii relativity s kvantovou teorií pole. Tato syntéza, bude-li možná, by mohla vést ke vzniku kvantové teorie gravitace, která by byla doplněním a završením stávající fyziky popisující fundamentální interakce v přírodě. Úroveň debaty byla pochopitelně náročnější, než na jakou jsou zvyklí posluchači popularizačních přednášek; ale i neodborník nahlédne alespoň v náznaku hloubku diskutovaných myšlenek a náročnost pokusu o vytvoření konzistentního obrazu zahrnujícího jak gravitaci, tak kvantovou teorii, jak píše v předmluvě další vynikající matematik Michael Atiya.
Inteligence kosmu - Erwin Laszlo
15,96 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Podle zastaralého a stále běžného paradigmatu je svět obrovský mechanismus, který funguje v souladu se známými zákony a pravidly. Nové paradigma, které se začíná ve vědě formulovat, nabízí již jinou koncepci. Svět je propojený, koherentní celek, řízený inteligencí kosmu. Není to konečný, mechanický materiální svět, je to svět systémový a naplněný vědomím. Jsme vědomé bytosti, které přicházejí na svět a společně se vyvíjejí jako komplexní vibrace, řízené kosmickou inteligencí v akášickém poli vesmíru. Ervin Laszlo a jeho spolupracovníci z přední linie vědy, kosmologie a spirituality nám ukazují, jak se odpovědi na otázky "Kdo jsme a proč jsme tady?" jednoznačně shodují s našimi moudrými tradicemi, ale také s novými vědeckými názory na svět a objasňují lidstvu na této planetě správnou cestu do budoucnosti. Vysvětlují nám, že jsme se dostali do bodu kritické inkoherence a nabádají nás, že je nutno pro záchranu sebe, našiho životního prostředí a společnosti získat rozhodující množství lidí, kteří budou vědomě rozvíjet nový způsob myšlení. Aby mohl Laszlo nabídnout ukazatele, které nasměrují tento vývoj, zkoumá povahu vědomí ve vesmíru a předvádí nám, jak naše těla a mozky pracují na přenosu vědomí z kosmické inteligence. Pochopení nové, vědecké koncepce světa nám umožní objevit svou identitu a cíl našeho života na světě. ¨ Laszlo a ostatní autoři této knihy - Maria Sagi, Kingsley L. Dennis, Emanuel Kuntzelman, Dawna Jones, Shamik Desai, Garry Jacobs a John R. Audette - plni odvážných vizí a pokrokového myšlení nastínili nový pohled na svět a naši úlohu v něm. Pomáhají nám objevit, jak můžeme překonat současnou kontroverzní dobu a rozvinout se v nové éře míru, koherence, spojení a globální prosperity.
Měsíc - Pavel Gabzdyl
12,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha o našem nejbližším kosmickém sousedu je rozdělena do tří částí. V první se dozvídáme o jeho geologické historii a vývoji, druhá je zaměřena na výzkum Měsíce pomocí sond a výprav a ve třetí části je Měsíc představen jako objekt vhodný k pozorování dalekohledem. V knize najde čtenář i odpovědi na otázky, jaký vliv má Měsíc na Zemi a na nás a na závěr je seznámen s přehledem měsíčních minerálů a hornin.
Biocentrizmus - Robert Lanza
12,26 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Väčšina ľudí z vedeckých i nevedeckých kruhov si predstavuje, že vonkajší svet existuje nezávisle od nás a že vyzerá viac-menej tak, ako ho vidíme. Podľa tohto presvedčenia sú oči ľudí alebo zvierat len obyčajnými oknami, ktoré verne prepúšťajú okolitý svet. Ak aj naše okno zanikne, čiže keď zomrieme, alebo ak je začiernené a nepriehľadné, v prípade, že sme slepí, nijako to neovplyvní nepretržitú existenciu vonkajšej reality ani jej údajnú „skutočnú“ podobu. Strom ostane stáť na mieste a Mesiac bude stále svietiť bez ohľadu na to, či o ňom vieme, alebo nie. Ich existencia je nezávislá. Podľa tejto úvahy máme oči a mozog na to, aby sme mohli vnímať skutočnú vizuálnu podobu vecí a nijako ju nemenili. Pravda, pes možno vidí jesenný javor len v odtieňoch sivej a orol možno zbadá oveľa viac detailov ukrytých medzi listami, no väčšina tvorov v podstate zachytí vizuálne rovnako predmet, ktorý existuje, aj keď naň nehľadia žiadne oči. Biocentrizmus tvrdí, že to nie je celkom tak. Posledné desaťročia sa dosť diskutuje o základnom paradoxe v dobre známej stavbe vesmíru. Prečo sú fyzikálne zákony vyvážené presne tak, aby umožňovali existenciu života? Keby bol napríklad Veľký tresk o milióntinu silnejší, vesmír by sa rozpínal prirýchlo na to, aby sa vytvorili galaxie a vznikol život. Keby sa interakcia častíc v atómoch znížila o dve percentá, atómové jadrá by nedržali pokope a jediným druhom atómu vo vesmíre by bol najjednoduchší vodík. Keby bola gravitačná sila len o vlások slabšia, hviezdy (vrátane Slnka) by sa nezapálili. Toto sú len tri z viac než dvesto fyzikálnych vlastností Slnečnej sústavy a vesmíru, ktoré sú také vyvážené, až je ťažké uveriť názoru, že ide len o náhodu: hoci presne to otvorene tvrdí súčasná štandardná fyzika. Základné konštanty vesmíru – konštanty, ktoré nedokáže predpovedať žiadna teória – pôsobia, akoby boli zvolené veľmi starostlivo a s veľkou presnosťou, aby umožňovali existenciu života a vedomia... Starý model ich nedokáže rozumne vysvetliť, ale biocentrizmus, ako čoskoro zistíme, odpovede ponúka. Z času na čas sa objaví jednoduchá, no radikálna myšlienka, ktorá otrasie základmi vedeckého poznania. Jednou z nich bolo napríklad zarážajúce zistenie, že Zem nie je plochá. Hoci to ľudia dlho odmietali prijať, napokon to zmenilo spôsob, akým vnímajú samých seba i okolitý svet. Celá západná fi lozofi a dnes opäť prechádza zásadnými zmenami, na ktoré tlačia najmä experimentálne zistenia kvantovej teórie. Zároveň narastajú pochybnosti týkajúce sa fyzikálneho vysvetlenia pôvodu a štruktúry vesmíru. Fyzika vôbec neobjasňuje, prečo sú všetky fyzikálne zákony a konštanty nastavené tak, aby umožňovali existenciu života, a nedokáže odpovedať ani na otázku, ako vzniká vedomie. Biocentrizmus však odpovede ponúka. Predstavuje nový revolučný pohľad na fungovanie vesmíru, zásadne mení naše uvažovanie o svete a prichádza s myšlienkou, že život vytvára vesmír, a nie naopak. Biocentrizmus mení náš pohľad na čas, priestor a dokonca na smrť a súčasne popiera, že život je len náhodný vedľajší produkt reakcie uhlíka s niekoľkými ďalšími prvkami: naznačuje povzbudivú predstavu, že sme v podstate nesmrteľní.
Sedm krátkých přednášek z fyziky - Carlo Rovelli,Tereza Lišková,Jiří Podolský
8,63 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Fyzika je opravdovým dobrodružstvím poznání. A moderní fyzika, vzešlá z vědeckých revolucí 20. století, posunula hranice našeho chápání světa daleko za hranice běžné představivosti. Rovelliho nejnovější kniha je souborem sedmi esejů, napsaných původně pro kulturní rubriku nedělních novin. Přes svou stručnost poskytují báječný a vyvážený přehled hlavních aspektů současné fyziky a kosmologie. Přednášky se postupně věnují Einsteinově obecné teorii relativity, kvantové mechanice, globální architektuře kosmu, elementárním částicím, pokusům o kvantování gravitace, principiální náhodě, povaze času a termodynamice černých děr. Ta závěrečná, sedmá, popisuje, jaké je naše vlastní místo ve fyzikální realitě, jak ji dnes známe. Lekce byly napsány především pro ty, kdo vědí jen málo anebo vůbec nic o přírodních vědách, jejich literární styl a obsah však ocení i odborně poučený čtenář. V Itálii se tato elegantně napsaná knížka z roku 2014 stala bestselerem a bude přeložena do více než 40 jazyků.
Astronomický denník Maximiliána Hella vedený na ostrove Vardo - Vladimír Kmeť
12,54 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Preklad vedeckého denníka Maximiliána Hella, písaný počas cesty a pobytu na ostrove Vardo. V denníku zaznamenáva merania uskutočňované počas spomínanej polárnej expedície – určenie výšky svetového pólu a jednotlivých hviezd v rôznych severských destináciách, meranie magnetickej odchýlky, pozorovanie polárnych žiar, meteorologické pozorovania a vykonávanie časových korekcií. Predovšetkým sú však informácie v ňom unikátnym, doposiaľ v slovenčine nezverejneným dokladom jeho pozorovania prechodu Venuše popred slnečný disk 3. júna 1769 a pozorovania zatmenia Slnka v nasledujúci deň. Vedecký denník Maximiliána Hella, ktorý takmer 250 rokov ležal vo viedenskom archíve, uzrel prvýkrát svetlo sveta v slovenskom jazyku vďaka ústretovosti Univ. Prof. Dr. Marie Gertrude Firneis.
Astronómia - Tajomstvá vesmíru - Krisztián Bakó,Monika Srnková
5,61 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Naši predkovia, ktorí žili pred tisíckami rokov, verili, že nebeské telesá sú bohovia, a súhvezdiam pripisovali nadpozemské sily. Aj napriek týmto mylným domnienkam mali ich hvezdárske zistenia veľký význam. Vďaka nim sa uskutočnilo meranie času a určovanie svetových strán. Na základe týchto poznatkov vznikali prvé ľudské civilizácie a umožnilo sa prebádanie nových kontinentov. V našej knižke nájdete jednoduchým spôsobom rozpracované, fotografiami doplnené základné a najzaujímavejšie témy astronómie, výsledky vesmírneho výskumu, ktoré vás uvedú do tajov tejto nevšednej vedy. Slovenský text, preklad Srnková Monika.
Ako vysvetliť svet - Steven Weinberg,Juraj Šebesta
18,95 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha Ako vysvetliť svet je fascinujúcou správou o tom, ako dejiny fyziky ovplyvnili naše uvažovanie a vývoj ľudstva. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Steven Weinberg, sprevádza čitateľov od antického Milétu cez stredoveký Oxford a katedrálnu školu v Chartres až po najnovšie výskumy v CERN-e. Ukazuje, že antickí a stredovekí bádatelia nielenže nevedeli o svete to, čo vieme dnes, ale ani nechápali, čo znamená svetu rozumieť alebo ako toto pochopenie dosiahnuť. Weinberg skúma historické zápasy i spoluprácu fyziky so súperiacimi oblasťami - náboženstvom, technikou, poéziou, matematikou a filozofiou. Publikácia sprostredkúva pohľad súčasného vedca na prácu svojich predchodcov a objasňuje, akú dlhú a náročnú cestu prešla fyzika, kým sa stala vedou, ako ju poznáme dnes.
MARS - 500 - Iva Šolcová,Vadim Guščin
17,64 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha seznamuje čtenáře s východisky, okolnostmi, průběhem a výsledky nejdelší simulace kosmického letu, jaká byla doposud realizována. Příběh první úspěšné „mise“ šestičlenné mezinárodní posádky na planetu Mars je popisován z mnoha různých pohledů, protože k napsání knihy sdružilo síly 34 autorů mnoha národností a nejrůznějšího odborného zaměření. Výsledkem je publikace, která je přes svoji přísnou vědeckost otevřena všem čtenářům se zájmem o kosmické lety, ale i o chování a prožívání osob v extrémním prostředí či o vyprávění (ne)obyčejného příběhu o 520 dnech dlouhé samotě.
Kúsky reality - Samuel Kováčik
17,62 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kúsky reality sú aj nie sú pokračovaním Obyčajných zázrakov. Kým Obyčajné zázraky sú o fyzike obyčajných vecí - stromoch, oblakoch, iskrách, teda o základoch klasickej fyziky, Kúsky reality je kniha o najpodivnejších javoch, ktoré skúmame - o cestovaní v čase, vzniku vesmíru, štruktúre priestoru. Je o dvoch pilieroch modernej fyziky - teórii relativity a kvantovej fyzike. Táto kniha je o čase, priestore a ľuďoch. Nielen tých, ktorí sa ich výskumom zaoberali, ale nás všetkých, ktorým čas a priestor poskytujú základné ihrisko našej existencie. Takéto poznávanie vie človeka nadchnúť aj vyčerpať, tak sa riadne pripravte - čaká nás veľká jazda!
Co žere vesmír? - Paul Davies
15,57 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Souhvězdí Eridanu nad jižní polokoulí ukrývá kosmickou záhadu. Na první pohled to vypadá, jako by v něm nějaký vesmírný obr ukousl z kosmu gigantické sousto, po kterém zbylo jen prázdno. Co za tím stojí? Supermasivní černá díra? Srážka s jiným vesmírem? Nebo snad vesmír požírá sám sebe? Zkušený popularizátor, kosmolog a astrobiolog Paul Davies nabízí čtenářům srozumitelný a poutavý přehled stavu současné kosmologie, která podle jeho názoru zažívá svoje zlaté období. Záplava nových poznatků nicméně nastolila řadu otázek, na které stále neznáme odpovědi. Některé z nich fyziku přibližují filozofii či teologii. Bylo něco před velkým třeskem? Proč vypadá náš vesmír zrovna tak, jak vypadá? Existují i jiné vesmíry s odlišnými fyzikálními zákony? A má vůbec cenu se takovými záhadami zabývat? Podle Daviese možná některé z těchto záhad nikdy definitivně nevyřešíme. Dokud ale vědecká metoda přináší nové poznatky, mělo by lidstvo vytrvat ve snaze odhalit i ta nejsložitější tajemství našeho světa. Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.
A bolygók élete - Brian Cox,Andrew Cohen,Előd Both
16,03 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A könyv a BBC nagy sikerű tévésorozatához kapcsolódik. A Merkúrt a közeli Nap forrósága árasztja el. A Vénuszt mindent felperzselő légköre teszi lakhatatlanná. A Mars, a vörös bolygó elvesztette légkörét, ezért elsivatagosodott. A Jupitert - hiába kétszer akkora, mint az összes többi bolygó együtt - főleg gázok alkotják, akárcsak a Naprendszer ékkövét, a gyönyörű Szaturnuszt. Az oldalán forgó Uránusz és a hideg, sötét Neptunusz két kisebb gázóriás, a Plútó, az egyik törpebolygó pedig fagyos sziklatömb. Ezek a Föld bolygótestvérei, amelyek mindegyike vad és tüzes folyamatokban keletkezett, de az élet még a két szomszédunkon sem tudta megvetni a lábát. Minél alaposabban megismerjük égi szomszédainkat, annál hihetetlenebb saját létezésünk, és annál értékesebbnek látjuk saját kék bolygónkat.
Az idő rövid története - A felújított kiadás illusztrált változata - Stephen Hawking
24,05 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Stephen Hawking Az idő rövid története című könyvének 1988-as megjelenése új korszakot nyitott a tudományos ismeretterjesztő írások történetében: hatalmas nemzetközi szenzációt keltett, negyven nyelvre fordították le, és több mint kilencmillió példányban kelt el. Ez a könyv a XX. században klasszikussá vált, rengeteg meglepetéssel szolgáló tudományos ismeretterjesztő mű felújított és átdolgozott kiadásának illusztrált változata. Több mint 240 színes fotó, rajz és számítógépes grafika segíti az olvasót a szöveg még jobb megértéséhez. A kötet az ősrobbanástól az általános relativitáselméletig sok helyen próbára teszi a fantáziánkat, miközben kiszélesíti a világegyetemről alkotott elképzeléseinket. A végső elmélet keresésének történetéről, a tér és idő rejtelmeit feltáró kutatásokról olvashatunk Hawking tolmácsolásában, aki maga is rengeteget tett hozzá az emberiség tudásához. Az idő rövid története Hawking klasszikussá vált bevezetője a kozmosszal kapcsolatos legfontosabb kérdésekbe.
Helgoland - Carlo Rovelli,Martin Kolenič
14,79 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Čo je kvantová fyzika, ako ju objavili a čo vypovedá o nás? Odpoveď na tieto otázky formuluje Carlo Rovelli s preňho typickou filozofickou a kultúrnou hĺbkou, pričom jeho texty zostávajú jasné, výstižné a často priam lyrické. Začína opisom zrodu kvantovej fyziky na fascinujúcom ostrove bez stromov Helgoland v Severnom mori, kde sa mladý Werner Heisenberg liečil zo sennej nádchy. Práve tam prvý raz zazrel za klasickou mechanikou neobyčajné a prekrásne vnútro reality. V Rovelliho rozprávaní ožívajú géniovia svojej doby, približuje nám ich zvláštne pokusy, cez ktoré sa snažili pochopiť kvantovú teóriu, a objasňuje, prečo uznáva interpretáciu reality založenú na vzájomných interakciách a vzťahoch. Pokúša sa vysvetliť význam a vplyv tejto novej vízie sveta na filozofiu aj na chápanie seba samého. Sám hovorí: „Pochopenie, že neexistujeme ako autonómne subjekty, nám pomáha oslobodiť sa od pripútania a utrpenia. Práve pre svoju nestálosť, pre absenciu každého Absolútna má život zmysel a je drahocenný... sme len obrazmi obrazov. Realita vrátane nás samých je iba slabým a krehkým závojom, za ktorým... niet ničoho.“
Meteor csillagászati évkönyv 2022
12,26 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Meteor csillagászati évkönyv 2022
Měsíc je román - Fatouma Kebe
15,11 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Historie, mýty a legendy Poznejte dosud netušené kouzlo Měsíce s fascinující knihou od uznávané francouzské astrofyzičky Fatoumaty Kebe! Odhalte tajemství záhadného nebeského tělesa, které uchvacovalo lidstvo po celá tisíciletí. V této okouzlující publikaci se nejen setkáte s nejnovějšími vědeckými poznatky, ale také se ponoříte do bohaté mozaiky mýtů a legend odhalujících různorodé kulturní pohledy na Měsíc. Autorka vás zve na cestu, která propojuje historii, umění a vědu v jedinečný příběh Měsíce, od mystických počátků až po současné vesmírné výzkumy. Kniha není jen souborem faktů, je to putování plné inspirace vedoucí k hlubšímu porozumění vesmíru a obdivu k jeho nekonečným záhadám. Nejenže rozšíříte své znalosti o astronomii, ale naučíte se také dívat na noční oblohu novýma očima. Publikace je ideálním společníkem pro všechny zvídavé duše, milovníky vesmíru, vědy a nesmírné krásy přírody. Nechte se unést dobrodružnou výpravou po nekonečném vesmíru a objevte skrytou krásu Měsíce!

Na našej webovej stránke v kategórii Obrazové publikácie nájdete fascinujúcu podkategóriu s názvom Astronómia, vesmír, fyzika. Táto podkategória vám poskytne úchvatné vizuálne materiály a zaujímavosti z týchto vedných oblastí. Záhadný a nekonečný vesmír nás vždy inšpiroval a pútal našu pozornosť. Na tejto stránke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o vesmíre a vesmírnych objektoch. Od galaxií a hviezd po planéty a čiernu dieru, ponúkame vám pohľad na vesmír pomocou nádherných obrázkov a ilustrácií. Sledujeme najnovšie poznatky v astronómii a vesmírnej vede a zdieľame ich s vami prostredníctvom nášho webu. Zistite viac o najnovších objavoch vesmírnych misií a medzinárodných vedeckých projektov. Budeme vám prinášať aktuálne informácie, fotky a videá z vesmíru a inšpirovať váš záujem o vesmír. Okrem astronómie sa na našej stránke venčíme aj fyzikou. Poskytneme vám jednoduché vysvetlenia zložitých fyzikálnych javov a teórií. Zaujímavé experimenty a pokusy vás oboznámia s fyzikálnymi zákonmi a princípmi, ktoré nám pomáhajú pochopiť svet okolo nás. Náš web vám poskytne vzrušujúce zábery a ilustrácie, ktoré vás prenesú do fascinujúceho sveta astronómie, vesmíru a fyziky. Môžete sa obohatiť o nové poznatky a získať lepšie porozumenie týchto záhadných a úchvatných disciplín. Pripojte sa k nám na našej stránke Astronómia, vesmír, fyzika v rámci kategórie Obrazové publikácie a podniknite virtuálnu cestu vesmírom a do sveta fyziky. Získajte novú perspektívu našej reality a objavte krásy a zázraky tajomného vesmíru pomocou nášho strhujúceho obsahu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile