Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám - Kolektív autorov


14,16 €
  • Na sklade

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní úpravy nekalé soutěže v občanském zákoníku a úpravy nekalých obchodních praktik, která tvoří součást zákona o ochraně spotřebitele. Snahou autorů je maximálně přiblížit čtenářům zvláštní povahu popisované

EAN: 9788075526250

Výrobca: Wolters Kluwer

Popis produktu

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní úpravy nekalé soutěže v občanském zákoníku a úpravy nekalých obchodních praktik, která tvoří součást zákona o ochraně spotřebitele. Snahou autorů je maximálně přiblížit čtenářům zvláštní povahu popisované problematiky. První dvě části se snaží obecně vymezit subjekty, jichž se nekalé obchodní praktiky týkají, tedy podnikatele a spotřebitele, vysvětlit i pojem nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže a objasnit právní pozici podnikatele i spotřebitele v závazkových vztazích Těžištěm publikace je část třetí vysvětlující vzájemné průniky úpravy nekalých obchodních praktik i nekalé soutěže. Významné místo je zde ponecháno judikatuře vyšších soudů, kterou autoři analyzují a ukazují na ní, jak působí ochrana spotřebitele pomocí aplikace pravidel o nekalé soutěži a jak mohou být aplikována pravidla obsažená v zákoně o ochraně spotřebitele. Závěrečná část je věnována pouze úpravě veřejnoprávní.

Občianske právo

Občianske právo je jednou z najdôležitejších oblastí práva, ktorá rieši vzťahy medzi jednotlivcami a organizáciami. Na našom webe v podkategórii Občianske právo nájdete všetky potrebné informácie a odborné materiály týkajúce sa tohto právneho odvetvia. Naša ponuka zahŕňa bohatú selekciu odbornej a náučnej literatúry z oblasti občianskeho práva. Máme pre vás najnovšie knihy, publikácie a články od významných autorov, ktorí sú odborníkmi v tomto odvetví. Každý text je starostlivo vybratý a posúdený, aby vám priniesol všetky potrebné informácie a poznatky v tejto oblasti. Sme presvedčení, že naše materiály vám poskytnú komplexný prehľad o občianskom práve. Zameriavame sa nielen na teóriu, ale aj na praktické príklady a príklady z reálneho života, ktoré vám pomôžu pochopiť a uplatniť dané právne ustanovenia. Naši autori sú skúsení právnici a odborníci, ktorí vám poskytnú dôveryhodné informácie zo sveta občianskeho práva. Okrem odbornej literatúry vám tiež ponúkame prístup k online zdrojom a databázam, ktoré vám uľahčia výskum a získavanie informácií o občianskom práve. Na našom webe si môžete pozrieť najnovšie judikatúry, komentáre k zákonu, štúdie prípadov a ďalšie užitočné materiály. Naše zdroje sú zamerané na rôzne aspekty občianskeho práva, vrátane súkromného práva, rodinného práva, dedičského práva, zmluvného práva a mnohých ďalších. Bez ohľadu na to, či ste študent práva, právnik alebo len záujemca o túto tému, naše materiály vám pomôžu rozšíriť vaše vedomosti a pochopenie občianskeho práva. Ak sa chcete dozvedieť viac o občianskom práve a objavovať nové informácie a poznatky v tejto oblasti, navštívte náš web v kategórii Odborná a náučná literatúra - ostatné a vyberte si z našej širokej ponuky materiálov z občianskeho práva. Budeme veľmi radi, ak vám poskytneme všetky potrebné informácie a pomôžeme vám rozšíriť vaše vedomosti o tomto dôležitom právnom odvetví.

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt
Autor Kolektív autorov
GLS 3,89 €
Koľko stojí Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám - Kolektív autorov?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 14,16 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?

Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve - Dolný Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve - Dolný

Predkladaná, prakticky zameraná, monografia v oblasti odporovateľných právnych úkonov je prvá svojho druhu v oblasti konkurzného práva na Slovensku. Zameriava sa na praktické využitie inštitútu odporovateľnosti pri posudzovaní právnych úkonov v konkurznom práve. Pri písaní bol dôraz kladený aj na existujúcu judikatúru v oblasti odporovateľnosti, ktorá je pomerne široká a často nejednotná pri posudzovaní

Do obchodu
Občanské právo hmotné 1 - Jan Dvořák,Jiří Švestka,Michaela Zuklínová Občanské právo hmotné 1 - Jan Dvořák,Jiří Švestka,Michaela Zuklínová

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, kteří působí v akademické sféře i právní praxi. Zahrnuje výklad týkající se obecné části nového českého soukromého práva.

Do obchodu
Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám - Kolektív autorov Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám - Kolektív autorov

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní úpravy nekalé soutěže v občanském zákoníku a úpravy nekalých obchodních praktik, která tvoří součást zákona o ochraně spotřebitele. Snahou autorů je maximálně přiblížit čtenářům zvláštní povahu popisované

Do obchodu
Susedské spory v obci, 2. vydanie - Helena Spišiaková Susedské spory v obci, 2. vydanie - Helena Spišiaková

Na obce (obecné úrady) sa často obracajú obyvatelia so svojimi podaniami smerujúcimi voči susedom a domáhajú sa ochrany svojich práv pred rôznymi zásahmi, napríklad obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi a podobne. Alebo sa domáhajú zásahu obce pri potrebe vstupu na susednú nehnuteľnosť, alebo uloženia povinnosti, aby sused odstránil zo svojej záhrady presahujúce konáre, korene, aby

Do obchodu
Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra (2 zväzky) - Jaroslav Krajčo Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra (2 zväzky) - Jaroslav Krajčo

Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok Judikatúra. Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2016 sa stali tri relatívne samostatné právne úpravy nahradzujúce pôvodnú právnu úpravu v ustanoveniach Občianskeho súdneho priadku (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov). Týmito zákonmi

Do obchodu
Shrnutí předpisů o advokacii - Martin Pelikán Shrnutí předpisů o advokacii - Martin Pelikán

Sepsání nové publikace z ediční řady Právo prakticky nesoucí název Shrnutí předpisů o advokacii bylo motivováno vlastní zkušeností autora z doby přípravy na advokátní zkoušky, kdy zde chyběl jakýkoli ucelený praktický materiál zabývající se právní úpravou výkonu advokacie a poskytování právních služeb. Text je přehledně rozčleněn do sedmi částí podle předpisů upravujících jednotlivé aspekty poskytování

Do obchodu
Občan verzus štátna moc - justičný omyl, občianska neposlušnosť, právo na odpor - Rudolf Kasinec Občan verzus štátna moc - justičný omyl, občianska neposlušnosť, právo na odpor - Rudolf Kasinec

Publikácia sa zaoberá troma spoločensko-právnymi inštitútmi, v ktorých do popredia vystupuje vzťah medzi občanom a štátom. Autor sa venuje problematike justičného omylu, občianskej neposlušnosti a práva na odpor. Pri justičných omyloch dochádza k narušeniu dôvery vo vzťahu medzi občanom a zodpovednými štátnymi orgánmi. Občianska neposlušnosť predstavuje nelegálny, no akceptovaný prostriedok vyjadrenia

Do obchodu
Pacient v práve - Katarína Fedorová Pacient v práve - Katarína Fedorová

Motívom pre napísanie tejto príručky bola snaha uľahčiť čitateľom orientáciu v pomerne neprehľadnom systéme sociálneho zabezpečenia a dať im zrozumiteľné odpovede na otázky, ktoré si kladú - kedy požiadať o invalidný dôchodok, na čo má nárok človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ako sa odvolať proti rozhodnutiam úradov, aké sú práva pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Do obchodu
Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom 2. vydanie - Pavel Lacko Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom 2. vydanie - Pavel Lacko

V súčasnosti je často potrebné analyzovať právne vzťahy s cudzím prvkom a riešiť právne problémy s tým spojené. Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť čitateľovi stručný základný prehľad problematiky právomoci a rozhodného práva v obchodnoprávnych a v občianskoprávnych veciach. Účelom je takisto vytvoriť podklad pre prednáškovú a pedagogickú činnosť. Publikácia

Do obchodu
Mediace dnes – realita a perspektivy - Michal Malacka,Kolektív autorov Mediace dnes – realita a perspektivy - Michal Malacka,Kolektív autorov

Mediace ve společnosti, hodnocení jejího významu v národním, mezinárodním a regionálně integračním kontextu. Význam mediace a mediačních metod pro oblasti školství, politiky, hospodářství, veřejného sektoru a mnohých dalších v komparaci s úrovní demokratického zřízení společnosti, dostupnosti spravedlnosti a rozsahu spektra způsobu řešení sporů a konfliktů. Všechna tato témata a mnohá další jsou obsažena

Do obchodu
Občianske právo - Pracovný zošit č. 2 - Martin Križan,Bronislava Pavelková Občianske právo - Pracovný zošit č. 2 - Martin Križan,Bronislava Pavelková

Publikácia obsahuje vydanie praktických príkladov z Občianskeho práva 2, určené všetkým študentom, ktorí majú záujem pochopiť základy Občianskeho práva hmotného, resp. prehĺbiť a precvičiť si už existujúce poznatky z Občianskeho práva 1. Tento pracovný zošit napomôže študentom uľahčiť prechod od teórie k praxi tým, že ponúka nielen teoretické príklady (preformulovať ustanovenie zákona, vytvoriť definíciu

Do obchodu
Ochrana spotrebiteľa - Judikatúra - Jana Mazáková Ochrana spotrebiteľa - Judikatúra - Jana Mazáková

Ochrana spotrebiteľa je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu spotrebiteľa tradične považovaného za slabšiu stranu v zmluvných vzťahoch uzavieraných s podnikateľom. Publikácia prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré môžu byť užitočné v právnej praxi. Ide predovšetkým o rozhodnutia Najvyššieho

Do obchodu
Občanský soudní řád Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Kolektív autorov,Petr Lavický Občanský soudní řád Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Kolektív autorov,Petr Lavický

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení sporné a řízení podle části V. Také tento svazek civilního řízení je pojat netradičním způsobem, kdy celý výklad komentáře je přímo podložen judikaturou a opouští tak běžnou praxi teoretických

Do obchodu
Občanský soudní řád Exekuční řád - Petr Lavický Občanský soudní řád Exekuční řád - Petr Lavický

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Do obchodu
Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva - Marián Kropaj Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva - Marián Kropaj

Všeobecným právnofilozofickým a právnoteoretickým otázkam sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. Predkladané dielo predstavuje pokus vyrovnať sa s týmito problémami nielen v rovine práva, ale najmä za asistencie a využitia poznatkov iných odborov, skúmaním aj širších mimoprávnych súvislostí. Ide najmä o zohľadnenie filozofických, kultúrnych a hodnotových aspektov, ktoré majú svoje nezastupiteľné

Do obchodu
Nový občanský zákoník úplně pro všechny - Kolektív autorov Nový občanský zákoník úplně pro všechny - Kolektív autorov

Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo provází člověka od narození až do smrti při jeho každodenních úkonech. Vyznejte se v největších porevolučních legislativních změnách. Kniha provede každého

Do obchodu
Notársky poriadok. Komentár, 2. vydanie - Katarína Valová,Kolektív autorov Notársky poriadok. Komentár, 2. vydanie - Katarína Valová,Kolektív autorov

Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná judikatúra. V predkladanom druhom vydaní komentára autori reagujú na legislatívne zmeny

Do obchodu
Zmluvy o prenechaní veci na užívanie - S komentárom - Kolektív autorov Zmluvy o prenechaní veci na užívanie - S komentárom - Kolektív autorov

Titul \"Zmluvy o prenechaní veci na užívanie\" pojednáva o nájomných zmluvách, zmluve o ubytovaní, zmluve o pôžičke a výpožičke a tiež timesharingovej zmluve. Zároveň obsahuje komentár ku danej problematike.

Do obchodu
Základy občanského práva, 4. upravené vydání - Karel Schelle Základy občanského práva, 4. upravené vydání - Karel Schelle

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občansko-právními instituty. Kromě vysvětlení základních občansko-právních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického a samozřejmě s právy věcnými. Opomenuta nezůstala ani historie občanského práva.

Do obchodu
Dedičská príručka 2022 - Kolektív autorov Dedičská príručka 2022 - Kolektív autorov

Na Slovensku je najrozšírenejším spôsobom prechodu majetku z poručiteľa na dedičov dedenie zo zákona. Dedičské právo upravuje zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ten stanovuje, že dediť zo zákona je možné a najčastejšie sa tak deje, ak poručiteľ nezanechal závet, závet dokázateľne zrušil, alebo ak poručiteľ závet síce spísal, avšak rozdelil v ňom len časť majetku

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 20%
Obraz čiernobiely list monstery
61,60 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Básničky pre šikovné jazýčky - Šimulčíková Jana
4,37 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Koumák pro třeťáky - autor neuvedený
15,63 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Svorka - Katarína Holetzová
14,61 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Dvě růže - Vlasta Javořická, Irena Šmalcová
17,24 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Obrus prvé narodeniny 30 cm x 3 m
8,42 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Creative Ideas for Advent and Christmas (Tibbs Jane)
9,28 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Book with a Hole (Tullet Herve)
9,88 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
50 Fantastic Things to Do with Toddlers (Featherstone Sally)
16,00 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Level 5: Pride and Prejudice (Austen Jane)
11,56 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Cultures of Program Planning in Adult Education
49,44 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Being Logical: A Guide to Good Thinking (McInerny D. Q.)
12,96 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Check Your English Vocabulary for Law (Wyatt Rawdon)
12,28 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Jak jsem se (ne)stal agentem StB
7,87 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile