Ruština

Image
Praktikum ruského pravopisu a interpunkce
12,63 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikace se zaměřuje na nejproblematičtější otázky ruského pravopisu a interpunkce a je určena jak pokročilým studentům ruštiny, tak i učitelům ruštiny jako cizího jazyka. Tematicky zaměřené kapitoly obsahují teoretickou část, prezentovanou ve formě tabulek, i praktická cvičení s řešeními.
Ruská gramatika ve cvičeních + CD MP3
13,37 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ruská gramatika ve cvičeních je moderně pojatá, prakticky zaměřená učebnice.Obsahuje stručný a přehledný výklad, přehled mluvnice, bohatou nabídku různorodých cvičení a klíč k jednotlivým cvičením. Učebnice je určena pro mírně pokročilé až pokročilé uživatele.
Rusko-český česko-ruský slovník
4,43 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovník vychází z aktuální slovník zásoby současné ruštiny. Obsahuje téměř 20 000 hesel, mezi nimiž jsou i výrazy hovorové, slangové a základní odborné termíny.
Rusko-slovenský, slovensko-ruský praktický slovník ...pre každého
23,66 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
O B S A H S L O V N Í K A 72 000 hesiel 18 000 príkladov, idiómov a fráz 190 000 prekladov • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný a hovorený jazyk • Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia • Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehladnosť hesiel
Ruský slovník na cesty
6,64 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Chystáte sa na cesty do zahraničia a neviete si rady s jazykom? Vezmite si so sebou Slovník na cesty, určite sa s ním nestratíte.
Ruština - slovníček
6,23 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ve zcela nových oboustranných kapesních slovnících pro ruštinu najdete běžně užívanou slovní zásobu současného jazyka. Oceníte je nejen na cestách a při práci, ale i při studiu jazyka ve škole nebo jazykovém kurzu.
Ruština - slovníček ...nielen pre začiatočníkov
6,56 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Charakteristika slovníka: • 30 000 hesiel • Súčasná slovná zásoba • Predložkové väzby a praktické príklady • Ideálny na cesty aj štúdium
Ruština ihned k použití - jazykový aktivátor + 2 CD
10,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tato příručka přináší 18 hlavních témat se zásobou slov, slovních spojení, vět a krátkých dialogů. Důležité obraty, věty a dialogy jsou nahrány na 2 přiložených audio CD.
Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen
16,15 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nestejné funkční zatížení podobných gramatických struktur blízce příbuzných jazyků bývá příčinou častých interferenčních jevů, jejichž znalost může výrazně napomoci při tvorbě učebních materiálů a při výuce s adresným zaměřením. Srovnávací synchronní i diachronní analýza obou deklinačních systémů ústí v návrh dvojí koncepce souhrnné deklinační tabulky, která může sloužit jako výchozí model pro další systematizaci jmenných paradigmatických souborů.
Školský hovorník slovensko-ruský
10,36 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Školský hovorník obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, v každom hesle nájdete množstvo praktických viet obsahujúcich dané slovo. Pri všetkých vetách je navyše doplnená ruská výslovnosť.
Naučte sa po rusky + CD
15,68 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Intenzívny jazykový kurz. Učebnica ruského jazyka, z ktorej sa môže každý začať učiť hovoriť a písať po rusky.
Paradigmatika spisovné ruštiny
17,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Paradigmatika spisovné ruštiny je integrálním výkladem tvaroslovného systému spisovné ruštiny na fonologickém základě. Popisuje podrobně aktuální hláskosloví ruštiny a ukazuje dynamiku tohoto systému s koexistencí starších a novějších variant.
Rusko-český, česko-ruský praktický slovník
13,37 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nový, moderní slovník kapesního formátu přináší více než 17 800 ruských výrazů a 26 600 českých ekvivalentů v rusko-české části, přibližně 22 000 českých výrazů a 30 300 ruských ekvivalentů v česko-ruské části. Slovník obsahuje současnou slovní zásobu včerně hovorových a slangových výrazů i základních odborných termínů, četná slovní spojení a nejčastější frazeologii.
Česko-ruský frazeologický slovník
24,52 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovník představuje ve srovnávací česko-ruské frazeologické tradici ojedinělé dílo. Je výjimečné nejen svým rozsahem devíti tisíc frazeologických jednotek, ale především vysokou odborností zpracování rozsáhlého sebraného materiálu, které vychází z jasně definovaného pojetí frazeologické jednotky.
Zrádná slova v ruštině
8,94 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovník rusko-českých homonym - Zrádná slova v ruštině je určen ruštinářům, kteří se chtějí v běžné i odborné komunikaci vyvarovat interferenčních jevů a předejít tak možným nedorozuměním, mnohdy trapným či směšným. Heslová slova i jejich ekvivalent, homonymum a jeho překlad jsou pro větší názornost použita ve větách, které umožňují správnou kontextuální fixaci významu.
Česko-ruský mluvník
11,64 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku a konverzační příručky. Obsahuje abecedně řazená klíčová slova, která pokrývají základ slovní zásoby.
Gramatika súčasnej ruštiny s praktickými príkladmi
7,51 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
O B S A H · opis aktuálnych gramatických javov · množstvo praktických príkladov · poznámky, výnimky, zaujímavosti · podrobný register · dvojfarebná tlač
Velký česko-ruský slovník
58,57 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
121 tisíc českých výrazov a viac ako 236 tisíc ruských ekvivalentov obsahuje nový rozsiahly česko-ruský slovník.
Ruská konverzace. Govoritě po-russki
14,92 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Učebnice mluvené ruštiny určená každému, kdo si chce doplnit neboosvěžit znalosti ruského jazyka a používat ho při běžné komunikaci. Učebnice je vhodná pro obeznámené začátečníky až středně pokročilé (vstupní úroveň A2 až B2), a v závislosti na úrovni vstupních znalostí vám pomůže dosáhnout výstupní úrovně mírně pokročilý až pokročilý (B1 až C1). Učebnice obsahuje: • 18 moderně zpracovaných lekcí • zrcadlové překlady ruských rozhovorů • audioorální cvičení založená na efektivní metodě řízených odpovědí • 1300 ruských slov, slovních spojení a frazeologismů • současné ruské reálie • klíč ke kontrole většiny písemných cvičení • rusko-český slovník Učebnice je určena jak pro studující ve školách a kursech, tak pro ty, kdo se učí sami.
Rusko-slovenský, slovensko-ruský vreckový slovník
8,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Malý veľkosťou, ale veľký rozsahom. To je základná charakteristika slovníka, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie vreckové slovníky na slovenskom trhu.
Rusko-slovenský, slovensko-ruský šikovný slovník ...nielen do školy
13,21 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovník určený predovšetkým začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole a pri domácej príprave, ale aj v jazykovom kurze. Heslá, významy a preklady sú starostlivo vybrané tak, aby ste v ňom našli bežne používané slová a ustálené slovné spojenia zo spisovného aj hovorového jazyka.
Ruština ihned k použití do kapsy
8,98 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tématicky usporiadaná príručka, ktorá v 18 kapitolách pokrýva základné komunikačné situácie.
Ruština nejen pro samouky + CD MP3
22,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nová, moderní učebnice přináší základní znalosti ruské mluvnice, slovní zásoby (v rozsahu přes 2000 slov a slovních spojení), frazeologie a výslovnosti. Učebnice umožňuje osvojení ruského jazyka od azbuky po samostatný písemný či mluvený projev.
Ruština pro pokročilé + 2 CD
22,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Učebnice umožňuje praktické zvládnutí současného ruského jazyka v jeho mluvené i psané podobě. Je určena studujícím vyšších jazykových kurzů zakončených státní jazykovou zkouškou.
Ruština-čestina praktický slovník
14,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovník obsahuje základní slovní zásobu češtiny a ruštiny s důrazem na současný jazyk. Je určen široké veřejnosti od začátečníků po pokročilé.
Slovensko-ruský hovorník
11,31 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hovorník spája v sebe výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré pokrývajú základ slovnej zásoby.
Monitor - Nová maturita - Ruský jazyk - Testy
7,22 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Chcete vedieť, čo bude od vás vyžadovať nová maturita? Viete, čo je Katalóg cieľových požiadaviek?
Kľúč do sveta - ruština
7,51 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Konverzačná príručka určená návštevníkom Ruska a krajinám, kde sa hovorí po rusky. Umožní zorientovať sa v bežnej jazykovej situácii, do ktorej sa ako turisti, či návštevníci dostanú.
Azbuka interaktivní
7,98 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tato publikace vás provede všemi písmeny ruské abecedy a naučí vás je psát a číst jak tiskacím, takpsacím písmem. Získáte tak prakticky použitelný základ pro vycestování, studium, ... Budete moci vyplnit formulář například na hranicích nebo v hotelu, zapsat si jméno, adresu a jiné užitečné údaje, přečíst jména ulic, obchodů, jídelní lístek ... nebo se začít učit rusky.
Hry ve výuce ruštiny
9,49 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Zařazení jazykových her do výuky přispěje k praktickému ovládnutí jazyka. Publikace je určena učitelům ruštny na základních, středních i jazykových školách, užitečná je i pro studenty rusistiky.
Ruština pre samoukov + CD
9,98 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Po tejto publikácii môžu siahnuť rovnako začiatočníci, ako aj mierne pokročilí, pretože je určená všetkým, ktorí majú záujem zvládnuť základy ruštiny tak, aby sa dorozumeli v bežných spoločenských situáciach, ale aj tým, ktorí majú záujem hlbšie preniknúť do štúdia ruského jazyka. Pracuje sa s ňou ľahko, pretože popri výučbe základných pravidiel výslovnosti a pravopisu spracúva v 16 lekciách najbežnejšie témy potrebné pri dorozumievaní, gramatické tvary i základnú slovnú zásobu.

V našej kategórii Jazyková literatúra, slovníky, encyklopédie nájdete bogatú ponuku ruštinských titulov pre tých, ktorí sa chcú naučiť ruštinu alebo sa v nej zdokonaliť. Naša ponuka zahŕňa učebnice pre začiatočníkov, pokročilých ale aj slovníky a encyklopédie pre tých, ktorí chcú posilniť svoje jazykové znalosti. Okrem toho ponúkame aj ruštinskú literatúru pre tých, ktorí chcú čítať v originálnom jazyku. Všetky naše produkty sú starostlivo vybrané a pomôžu vám spoznať krásu ruštiny a ruskej kultúry. Vyberte si z našej širokej ponuky a začnite objavovať krásy ruštiny ešte dnes!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Obraz na plátne FENG SHUI
45,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Muhamad Ali
91,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Set obrazov výhľad na Eiffelovu vežu v Paríži
61,42 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát púpava na tmavom pozadí
19,50 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
PartyDeco Tyl hladký - fuchsiový
1,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rodák z Unitasu verný Bratislave - Pavel Ondrčka
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Oslavy v Bullerbyne - Astrid Lindgrenová
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Italština - časování sloves - Kupka Petr
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Bestie - Dán Dominik
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Sorbetové dievča - Claire Hennessyová
7,93 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rozdelená spoločnosť - Sebastián Jahič
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Couchsurfing v Íránu - Stephan Orth
5,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Timeless Living 2014-2015 - Wim Pauwels, Beta Plus
75,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Být otcem znamená... - Steffens Martin
12,48 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Paranoia - Daniel Freeman, William Collins
20,85 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kde sú včely?
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Básnické dielo
11,04 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile