Náboženstvo a teológia

Image
Dramatické konflikty Bible
11,40 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Publikácia predstavuje jednak metódu výkladu Tóry, jednak niekoľko základných starozákonných príbehov a komentáre k nim.
Perly asketické moudrosti
13,12 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Český čtenář v knížce nalezne poučení a vyprávění tohoto řeckého starce poprvé. Jako mladík se stal Efrém učedníkem sv.
S mobilem do Božího království?
8,45 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i zlý pán Na internetu hledáme čerstvé zprávy. Nakupujeme, platíme a připojujeme se k různým institucím.
Zasvěcení do meditace
13,53 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Meditace není jen výsadou dalekého Východu, ale i pákou veškeré moudrosti. Východ nám připomíná tuto na Západě zapomenutou pravdu, pokud se jí otevřeme s rozvahou a rozlišováním, po vzoru církevních otců, kteří ve své době uměli přijmout veškeré bohatství, jež nabízel řecký svět.
Jedenadvacet
9,50 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Německý spisovatel Martin Mosebach se vydal po stopách 21 koptských mučedníků zavražděných v roce 2015 v Lýbii. „V dnešní době chceme za kaž­dým konfliktem mezi náboženstvími vidět pře­de­vším politické a ekonomic­ké motivy, poněvadž považujeme za vyloučené, že by se víra pro člověka mohla dooprav­dy stát tou nejzazší a nejvyšší skutečností v životě.
Sväté Písmo. Nový zákon, vreckový (SSV)
8,55 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Praktické vreckové vydanie Nového zákona umožňuje mať Sväté písmo so sebou kedykoľvek. Pre kresťanov je Nový zákon a predovšetkým evanjeliá, ktoré nám prinášajú radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi, pravdivým svedectvom tých, ktorí s ním žili.
Dějiny jezuitské spirituality
22,71 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Podrobné a systematické pojednání o duchovních proudech, osobnostech a literárních dílech jezuitů napříč staletími: od počátku až po autorovu současnost (zemřel v roce 1942). Základní dílo pro pochopení jezuitské mentality a charizmatu řádu.
Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot
20,34 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha se zabývá proměnami života katolických kněží v 19. a 20. století, a to na příkladu tří kněžských biografií (Emanuel Masák, Antonín Ludvík Stříž, Dominik Pecka). Problematika proměn identity kněze v moderní době představuje relevantní téma historické vědy a zároveň pohnutý příběh společenského stavu, který se ještě v polovině 19. století těšil nezpochybnitelné společenské prestiži. S postupujícím časem se ale nakonec stal pro některé vítaným terčem kritiky, symbolem zpátečnictví a reakce, pro jiné zase symbolem věčného řádu, legitimní autority, autentické služby nebo i mučednictví.
Studia Capuccinorum Boziniensia VII
10,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ročenka Studia Capuccinorum Boziniensia je jediným recenzovaným vedeckým periodikom pre františkánske štúdia, humanitné a historické vedy vydávaným na Slovensku (ISSN 2585-8025). Snáď pre niekoho prekvapivo môže znieť úvod autentického Františkovho "Pozdravenia čností": "Pozdravená buď, kráľovná múdrosť, Pán ťa ochraňuj s tvojou sestrou, čistou jednoduchosťou" (FF I, 256). Prekvapuje nás, že kráľovnou mu nie je chudoba, ale múdrosť? Text má však zrejmú hierarchickú architektúru a významne nasvecuje neskoršie pomätenie františkánskych dejín, ktoré aj dnes vedie k nedostatočnej integrácii intelektuálnej práce do celku nášho života.
Tertulián o křtu
7,71 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Jedenáctý svazek edice Patristika předkládá čtenáři další text významného křesťanského spisovatele Tertuliána, tentokrát pojednávající o svátosti křtu. Jedná se o nejstarší dochovaný křesťanský spis věnovaný tomuto tématu, jenž přináší cenné informace o teologii a liturgii křesťanské iniciace severoafrické církve na přelomu 2. a 3. století.
Pavol. Život a dielo apoštola národov
23,66 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Apoštol PAVOL bol jedným z najvplyvnejších mysliteľov v dejinách našej civilizácie. Mnohí ho považujú za niekoho, kto zmenil svet.
Jména Ducha svatého
10,41 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kolik toho víte o osobě a působení Ducha svatého? Pro mnoho křesťanů je třetí osoba Nejsvětější Trojice tajemstvím.
Čínský mudrc Tao
8,45 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Nově ilustrovaná reedice dnes již téměř zapomenutého skvostu, který inicioval vstup na duchovní cestu řadě hledačům a to nejen v okruhu žáků Fráni Drtikola, kde se šířila formou samizdatu. Ve staré Číně učil nejvznešenější náboženské filosofii mudrc Lao-c’. Kniha „Tao te ťing“ (Kniha o Božství a cnosti), kterou napsal kolem roku 600 př. n. l., je jedním z nejobdivuhodnějších filosofických děl posledních tisíciletí, které vyniká nad jiná také svou jednoduchostí výrazu.
Proglas. Preklady a básnické interpretácie
11,40 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Konštantínov Proglas obohatený o preklady a interpretácie súčasných slovenských básnikov (Feldek, Buzássy, Haugová, Zambor, Džunková, Kuniak, Hevier, Ondrejička, Ondrejková, Jurolek, Podracká). "Lebo sú bez kníh nahé všetky národy."
Zakázané dotyky
7,13 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Žít v prostředí hluboce prostoupeném smyslností a uchovat si čistý štít nikdy nebylo jednoduché pro nikoho. Zdá se však, že dosažení tohoto cíle je z mnoha důvodů obtížné především pro současnou dospívající mládež.
Otčenáš. Křesťanský život ve světle modlitby Páně
10,82 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Modlitba je něco víc než jenom nástroj a ventil zbožného sebeporozumění. Obnovujese v ní samotný střed života víry, v modlitbě člověk přesahuje sebe sama, napřahuje se po tom, co ho zachraňuje, sahá po novém počátku.
Prehĺbiť vieru v Ježiša
16,25 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Vstupujeme do tretej etapy formácie. Po duchovných cvičeniach so sv.
Věřte nebo ne
4,10 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Aforismy bezesporu patří mezi perly řeči - jsou přesné, hutné a lapidární. Čtenáře rychle vyprovokují k hbitému - a správnému - závěru.
Očekávání Vánoc
9,31 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha známého duchovního autora, františkána Richarda Rohra, nabízí zamyšlení pro každý den adventu. Vychází z liturgického čtení na daný den a dává čtenáři impulzy k tomu, aby dobu adventního očekávání strávil skutečnou vnitřní obnovou a posilou.
O extázi
8,61 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Výbor ze spisů italské mystičky z Florencie Marie Magdaleny de’ Pazzi (1566–1607) představuje karmelitánskou spiritualitu. Tělesná, duševní i duchovní utrpení a tíhnutí ke stále hlubším a podstatným skutečnostem ji připoutávají především k eucharistii.
Rozkvět srdce. Zažitky s Paramahamsou Vishwanandou
13,12 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Být v blízkosti osvíceného duchovního Mistra je velmi vzácnou příležitostí. Po celou historii lidstva ji nebylo možné zažívat tak často a v dnešní moderní době je tato možnost ještě vzácnější.
Žalmy milosrdenstva
2,95 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Žalmy sú veľmi príťažlivé - a to tak pre veriacich, ako aj pre neveriacich - preto, že uvažujú nad najhlbšími ľudskými skúsenosťami. Sú plné úspechov aj neúspechov každodenného života, víťazstiev i prehier, našich silných i slabých stránok, krásnych i bolestných skutočností.
Pomazanie chorých
4,50 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Pomazanie chorých, sviatosť útechy a nehy – s chorobou a smrťou nie je ľahké vyrovnať sa. No môžeme v nich stretnúť Boha, ktorý trpí, ale ktorý aj lieči.
Vnitřní Egypt aneb Deset ran duše
12,46 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Autorka v této knize přibližuje a vykládá biblický příběh 2. knihy Mojžíšovy o útěku z Egypta a egyptských ranách jako příběh o povstávání člověka a jeho přerodu z animální dimenze k obrazu Božímu. Svým vhledem do mytické obraznosti biblického jazyka nám pomáhá zbavit se strachu z proměny a učí nás, cestou jakých zkoušek vedla a vede cesta z „normózy“ a podrobení zákonům pádu k radosti ontologické svobody a hlubinným dimenzím lásky.
Encyklopédia židovských náboženských obcí L-R
43,17 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Druhý zväzok Encyklopédie židovských náboženských obcí.
Islám. Hluboké nahlédnutí
13,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tato kniha objektivně představuje islám tak, jak jej chápou "tradiční imámové", a nabízí čtenářům autentické a hluboké nahlédnutí do islámu. V knize se prolíná pohled na víru založenou na Koránu s názory současné vědy.
Milosrdenství
10,25 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ve své knize představuje Walter Kasper milosrdenství jako základní pojem evangelia, jako základní metaforu, jako šifru a klíč ke křesťanskému životu. Oproti tradičnímu pojetí školské teologie, v níž bylo milosrdenství podřízeno vlastnostem vyplývajícím z me­tafyzické podstaty Boha, a hrálo tu­díž jen okrajovou roli, pokládá Kasper milosrdenství za základní Boží vlastnost.
Úvod do kresťanstva
18,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Keď mladý profesor Ratzinger predstupoval pred študentov na univerzite v Tübingene s prednáškami o kresťanstve, mal jeden základný úmysel. Chcel, aby mu rozumeli aj ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na jazyk cirkvi.
Šabat
14,06 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Významný židovský myslitel 20. století ve své drobné, ale duchovně nesmírně podnětné knize poukazuje na podstatný rys moderního člověka – jeho neschopnost vnímat božskou dimenzi času jak ve dnech všedních, tak především ve dni odpočinku. Jak říká, příliš dobýváme prostor, místo abychom posvěcovali čas.
Rabanus Maurus. Učitel Německa
5,90 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Rabanus Maurus (cca 780-856), učitel Germánie, benediktin, opat, později mohučský arcibiskup, patří mezi nejvzdělanější západní teology. Kromě rozsáhlé encyklopedie tehdejšího vzdělání sepsal mnoho významných spisů z oblasti dogmatiky a komentáře k několika knihám Písma.
Nejkrásnější židovské legendy
5,24 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Antologie židovských legend, povídek i anekdot, které odrážejí ducha židovského lidu, svědčí o lásce Boha i člověka, o lásce k pravdě i k spravedlnosti. Legendy přinášejí čtenáři radost, potěšení a svědčí o tom, že je někdy dobré smát se sám sobě i druhým a s humorem interpretovat části biblických i jiných textů.
Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného
17,96 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Na přelomu 14. a 15. století přeložil nejvýznamnější český literát středověku Tomáš ze Štítného do staročeštiny tehdy velmi aktuální vize svaté Brigity Švédské (1303-1373). Text překladu je dochován ve dvou verzích, první určil autor pro svoji dceru, druhou, stručnější, pro zbožné laické čtenáře. Kritická edice obou verzí textu spočívá na pěti úplných opisech díla z patnáctého století.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 9%
5-dielny obraz nádherný vrchol hory v čiernobielom prevedení
79,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mário Flaugnatti - Flaugnatti Mário
46,55 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Dekoria Plagát Abstract Lines II, 50 x 70 cm, Ramka: Czarna
51,90 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A Long Way Down - Nick Hornby, Penguin Books Ltd
10,93 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Exactly What You Mean - Ben Hinshaw, Viking
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
České dějiny 100 památných míst - Jan Kvirenc
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Amscan Animatronic - Čarodejnica / Zlá kráľovná
290,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Neurodynamics (Dimon Theodore Jr.)
19,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Works (Marcus Aurelius Emperor of Rome)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Differences That Make a Difference (Ackoff Russell)
16,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kill Me If You Can (Patterson James)
9,68 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Knitting Answer Book (Radcliffe Margaret)
13,64 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Sepoy Mutiny: 1857 (Sorsky Richard)
48,96 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mission Praise: Full Music (Horrobin Peter)
55,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mathematics II - Daniela Velichová
15,81 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Egy szót se szólj! - Nagy Anikó Johanna
7,77 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Trojice - Jan-Marek Šík,Lenka Šíková
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile