Mytológia

Image
Mýtus o Pérákovi - Petr Janeček
15,54 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pérák je zřejmě nejslavnější českou mytickou postavou 20. století. Tento legendární fantom druhé světové války bývá popisován jako hrdina skákající po nočních střechách pomocí ocelových per připevněných na nohou a bojující proti nacistům a jejich přisluhovačům. Pérák ale nebyl jen prvním českým superhrdinou, jak se nám snaží naznačit soudobá česká populární kultura. Kniha etnologa a folkloristy Petra Janečka dekonstruuje mýtus o pérákovi vytvořený po druhé světové válce a ukazuje jeho původní podobu mnohoznačného fantoma orální kultury. Na desítkách vzpomínek dobových pamětníků, ústních vyprávění a dalších typech pramenů vykresluje původní podobu, sociální kontext a kulturní významy tohoto fascinujícího fenoménu. Zároveň dokládá jeho zahraniční původ v původně britské putovní pověsti o Spring-heeled Jackovi z druhé třetiny 19. století a ukazuje paralely českého mýtu o pérákovi z Německa, Ruska a dalších částí světa. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (* 1978) je pražský etnolog a folklorista. Působí jako akademický pracovník a zástupce ředitele Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; externě přednáší na Katedře antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2011 také zastává funkci místopředsedy České národopisné společnosti. Do roku 2013 pracoval jako vedoucí Etnografického oddělení Historického muzea Národního muzea. Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je moderní prozaický folklor (současné pověsti, fámy, anekdoty, konspirační teorie), teorie, metodologie a dějiny folkloristiky a evropské etnologie a teoretické aspekty nemateriálního kulturního dědictví. Je autorem trojice komentovaných sbírek současných pověstí a fám z cyklu Černá sanitka (2006; 2007; 2008) které se dočkaly televizního, rozhlasového a divadelního zpracování, komentované sbírky duchařských historek Krvavá Máry a jiné strašlivé historky (2015) a více než tří desítek studií v domácích i zahraničních etnologických, antropologických a folkloristických odborných periodikách.
Tajemství pražského Golema - Ivan Mackerle
14,25 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Je velký rozdíl mezi lovci senzací a skutečnými záhadology, hledači pravdy o věcech neobvyklých, jimiž se náš svět nadále jen hemží. Mezi ty poctivé záhadology světové úrovně patří nepochybně sympatický, distingovaný a současně lidsky přívětivý ing. Ivan Mackerle, skvělý vypravěč, člověk, který se vzdal své perspektivní odborné kariéry (vystudoval fakultu strojního inženýrství) aby zasvětil svůj život studiu záhad. Je neuvěřitelné kam všude jej zavedla jeho touha po poznání a co na svých cestách zažil: na Madagaskaru zkoumal „lidožravý strom“; pátral po stopách proslulého a obávaného „červa“ Olgoje Chorchoje v mongolské poušti Gobi; prošel tajemným Údolím smrti v sibiřské tajze; v džungli severní Indie jen taktak unikl napadení tygrem, když zkoumal „tajemná noční světla“ v blízkosti jistého kláštera; nevynechal ovšem ani záhadné fenomény původní australské kultury a tajemství skotského jezera Loch Ness či amazonského pralesa. Kromě mnoha dalších výprav za záhadami podniknutých téměř po celém světě nemohl ovšem opomenout ani tajemství obestírající život hraběte Draculy (do rumunské Transylvánie se vypravil již r. 1976, kdy ovšem doba u nás záhadologům nepřála, neboť svět idejí ovládal všeznalý dialektický materialismus, pro nějž tajemství neexistovala). A samozřejmě ovšem nemohl nejít, a to na jedné ze svých prvních výprav, také po stopách pražského Golema, oživené sochy, díla proslulého pražského rabbiho Lőwa ben Becalela, a jako vždy pátral také přímo na místě, včetně veřejnosti nepřístupné půdy Staronové synagogy po Golemových pozůstatcích, jež tam měly být dle legendy ukryty. Jako seriozní badatel, jenž považuje za jediné kritérium svých výzkumů objektivnost, seznamuje čtenáře i se všemi alternativními teoriemi, prameny a hypotézami – byť mnohdy demýtizujícími a vracejícími čtenáře, prahnoucí po senzaci, do reality – čímž se liší od mnohých bulvárních pisálků, kteří naopak velmi často vědomě či z ignorantství opakují polopravdy a mystifikace v zájmu zachování přitažlivého, mysteriozního klišé. Co na svých dobrodružných a nezřídka nebezpečných cestách vypátral, o tom pomlčím, protože zájemce musí číst jeho skvělá napínavá vyprávění, která jsou nejen dobrou literaturou, ale současně esejemi o světě záhad, které prozrazují nejen muže zvědavého, ale i velmi poučeného a věci znalého. Ivan Mackerle patří k největším znalcům záhad všeho druhu, tajemnými kulturami počínaje a ryze okultními jevy konče. Některé své články publikoval i v prestižním americkém časopise, věnovaném záhadám – Fate, a v podobném anglickém časopise Fortean Times. V letech 1998 až 2000 pracoval v televizi Prima jako odborný poradce seriálu Záhady a mystéria a několik let byl i předsedou redakční rady záhadologického časopisu Fantastická fakta. Napsal celou řadu zajímavých knih, z nichž nejznámější – kromě titulu Tajemství pražského Golema – jsou zřejmě Mongolské záhady, Drákulovi v patách, Příšery odnikud a Cesta za příšerami a dobrodružstvími; spolu s několika dalšími autory se pak podílel i na Velké knize otázek a záhad. O záhadologickém literatuře z pera ing. Mackerleho ovšem nelze v krátké předmluvě výstižně psát, neboť nelze vystihnout kouzlo jeho podání, tu nanejvýš vzrušující literaturu je nutno číst. Máte-li dnes možnost přečíst si znovu jeho knihu o tajemstvích pražského Golema, věřte, že se spolu s ním ponoříte do světa starobylého pražského židovského ghetta a židovské kultury, seznámíte se aspoň obecně s historií židovského národa; nahlédnete do tajemství kabaly a budete okouzleni jednou z jejích nejkrásnějších legend, která je dnes celosvětově proslulá. Možná, že si i po jejím přečtení – a obeznámení se všemi hypotézami jejího vzniku – položíte otázku, zda to vůbec byla jen legenda.
Inner Engineering - A belső átalakulás Egy jógi útmutatója az örömhöz - Sadhguru
11,95 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A jóga a gyakori vélekedéssel ellentétben nem sport, hanem egy olyan kifinomult rendszer és tudomány, amely képessé tesz saját belső energiáid aktiválására és használatára, hogy a tested és az elméd a legjobb teljesítményt nyújtsa. A jóga olyan belső mechanizmus, amely boldogságod főmérnökévé emel. Ebben a rendkívüli kötetben Sadhguru utat mutat egy örömteli élet felé, és gyakorlati módszereket ad. A guru "a sötétség eloszlatója... Guruként nem hirdetek semmiféle tant vagy filozófiát, nem propagálok semmilyen hittételt. Mégpedig azért nem, mert az emberiséget gyötrő mindenféle nyavalyára csak egyetlen megoldás létezik: önmagunk átalakítása." Ez a közérthető és szórakoztató könyv olyan eszközöket kínál az olvasónak, amelyek kiállták az idő próbáját, mégis frissek, élők és ragyogóan újszerűek. Az Inner Engineering - A belső átalakulás forradalmian új gondolkodásmódot tanít emberségünkről, és a kezünkbe adja a lehetőséget, hogy elérhessük a legvágyottabb célt: az örömteli életet. ? "A belső átalakulás lenyűgöző betekintést nyújt Sadhguru gondolataiba és tanításaiba. Ha készen állsz rá, akkor nagyszerű eszköz ahhoz, hogy felébreszd saját belső intelligenciádat, azt a mindenek felett álló zsenialitást, amely visszatükrözi az univerzum bölcsességét." Deepak Chopra
Pražské pověsti, legendy a zkazky - Dagmar Štětinová
8,88 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Knížka pražských legend, pověstí a zkazek, jež se dochovaly do našich časů, přidává se čestně k celé řadě děl, která oslavila Prahu veršem i prózou, poezií i díly historickými. Všechny generace nejen pražských, ale i českých a moravských čtenářů se rády seznamují s životem svého hlavního města, o kterém pějí oslavné písně i zahraniční hosté. Nazývají Prahu čarovnou, mystickou, a nacházejí zde inspiraci mnozí umělci. Autorka v této knize zachytila kromě známých pověstí třeba o Libuši a Václavovi příběhy dosud neznámé nebo málo známé. Vypráví zejména o událostech ze života představitelů české šlechty - hrabě Deym, hraběnka Štenberková, hrabě Černín, rytíři z Neuberka, Kober z Koberšperka, hrabě F. A. Špork, ale také o postavách známých z Malé Strany a Starého Města, jako byl švec Materna, Golem, Tycho de Brahe. Čtenář se dozví i o vzniku pražských částí zvaných Chvaly, Kyje, Hrdlořezy. Mnohokrát již v jejích knihách osvědčené autorčino vypravěčství je zárukou, že se knížka zalíbí dospě
Grónské mýty a pověsti - Knud Rasmussen
20,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Inuité znali mnoho pověstí a mýtů, které si navzájem vyprávěli během dlouhé polární noci nebo když je na cestě zastihla nepohoda a byli nuceni zůstat delší dobu na jednom místě. Mnohé příběhy vysvětlují, jak vzniklo Slunce, Měsíc a hvězdy, proč je příroda taková, jaká je, a proč různá zvířata vypadají tak, jak vypadají. Čtenář navyklý na schéma tradičních pohádek a pověstí bude asi překvapen jejich bezděčnou drsností a krutostí, ke které bude často marně hledat morální opodstatnění nebo odpovídající trest. Vše co bylo výše napsáno bezprostředně vystihují výborné ilustrace nezaměnitelného Martina Velíška.
A szent életű bíboros - Csaba Török
10,15 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kiváló munkát tart kezében az Olvasó. Túl a jól eligazító tartalmán, nehéz témákat is világosan és közérthetően kifejtő szövegén, kitűnően megkomponált a kötet szerkezete. A szöveg élvezetes és olvasmányos, impozáns a fényképválogatás, se túl sok, se túl kevés- épp megfelelő-a terjedelem. Nagyon régóta szükség volt egy ilyen, kimondottan Mindszenty bíboros életéről és életszentségről szóló munkára. Ez a kötet legnagyobb értéke és újdonsága, hiszen pont arról szól, ami egykor és ma is a legfontosabb a Mindszenty-jelenség értelmezésében, és ami a Mindszenty-örökség lényegét, a szent életű bíboros XXI. századi kultuszának alapját képezi. Azt lehet mondani, hogy ebben a kötetben minden kézre áll, nekünk, olvasóknak csak a lelki-szellemi nyitottságunkra van szükség. Mészáros István ajánlásából
Jakutské Oloncho - Kolektív autorov
15,20 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V r. 2012 uzavreli Technická univerzita vo Zvolene a Severo-východná federálna univerzita M.K. Ammosova Jakutsk zmluvu o spolupráci, ktorá sa úspešne rozvíjala. V jej rámci sa uskutočnili pracovné stretnutia, pri ktorých sme mali možnosť oboznámiť sa so životom v mestách aj na dedinách, tradičnou jakutskou kultúrou, s jakutskou tajgou, riekou Lenou, navštívili sme rôzne múzeá a divadlá, mali sme možnosť rozprávať sa s obyčajnými dedinskými ľuďmi, vysokoškolskými študentmi a akademickými funkcionármi. Zažili sme pravé ruské mrazy pod -40o C. Vždy sme sa však vrátili domov s najlepšími pocitmi a plní dojmov. Snaha o rozvíjanie akademických mobilít na jednej strane a kultúrne rozdiely medzi našimi národmi na strane druhej boli prvým takým impulzom pre napísanie tejto knihy. Chceli sme poskytnúť našim študentom a spolupracovníkom užitočné informácie, ktoré by viedli k poznaniu tradičnej jakutskej kultúry ako prvotného predpokladu pre budovanie vzťahov na princípoch porozumenia a úcty. Hlavná pozornosť je v knihe sústredená na tradičnú jakutskú kultúru, ktorú reprezentuje mýtický epos oloncho, ktoré bolo na konci roku 2005 uznané UNESCOM za „majstrovské dielo ústneho nemateriálneho dedičstva ľudstva“ („ a Masterpiece of Oral and Intagible Heritage of Humanity“). Jakutský epos oloncho je veľkolepým žánrom jakutského folklóru, ktorý má charakter dialógovej formy drámy, obsahujúcej lyriku a rozprávanie. Je to mýtické dielo o stvorení sveta, o pôvode ľudí, o pôvode jakutského národa, bohatieroch bojujúcich s démonmi stelesňujúcimi zlo, o vzťahu človeka k prírode a nepozemským silám, o harmónii sveta. Jeho základným princípom je víťazstvo dobra nad zlom a starostlivosť o náš svet. V jedinom umelecko-poetickom komplexe je tu vyjadrená kultúrna tradícia jakutského národa. Z vlastnej skúsenosti vieme, že čítanie jakutského hrdinského eposu oloncho nie je pre nášho súčasného čitateľa vôbec jednoduchou záležitosťou. Otvára sa pred ním duchovný svet, ktorý je mu cudzí a naviac jeho pochopenie sťažuje ohromná „kvetnatosť“ štýlu, obraznosť textu v ktorom je napísaný a mnoho neznámych slov jakutského pôvodu. Preto sme sa v knihe sústredili na základné filozofické princípy a základné znalosti svetonázoru starých Jakutov, ktoré je nevyhnutné poznať pred čítaním samotného eposu. Je obdivuhodné, ako počtom malý jakutský národ vo veľkej ruskej spoločnosti dokázal využiť skutočnosť, že ich oloncho bolo vyhlásené za svetové kultúrne dedičstvo. Prakticky všetko – kultúru, vedu, zdravotníctvo a aj priemysel – v súčasnosti reálne ovplyvňuje. Oloncho sa spolu s diamantmi a mamutmi stalo doslova značkou krajiny. Jakutská inteligencia tu odviedla veľký kus práce, ktorý si zaslúži našu úctu a pozornosť. Starí Jakuti žili v úzkom kontakte s védickými Árijami, ktorých najpočetnejšiu skupinu tvorili Slovania. Niektoré základné elementy oloncha pochádzajú práve z tohto obdobia. Vznikol predpoklad, že pomocou oloncha je možné spoznať aj naše vlastné korene a pretože nás prirodzene zaujímajú, rozhodli sme sa preskúmať „genetické“ väzby a typologické paralely jakutského hrdinského eposu oloncho s védickou kultúrou našich predkov. Uskutočnili sme výskum, ktorého výsledky sú uvedené v samostatnej kapitole. Cez jakutské oloncho má slovenský čitateľ takto možnosť oboznámiť sa aj so starou vierou svojich predkov. V súčasnosti je Jakutsko pre nás turisticky neznámou krajinou. Je to však kultúrna krajina, ktorá nášmu turistovi môže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky. Je to zároveň dynamicky sa rozvíjajúca krajina, ktorú bude navštevovať stále viac našich občanov aj za účelom nadviazania profesionálnych a obchodných kontaktov. Aj v týchto prípadoch veľmi dobre poslúži znalosť starej jakutskej kultúry a predkladaná kniha môže byť v tomto smere dobrou pomôckou. Kniha je dielom kolektívu autorov. Iniciátorom celého nápadu a hlavným organizátorom prác na vzniku danej publikácie bol docent Vladimír Štollmann. Na vydaní knihy sa ako spoluautori podieľali Vladimír Laubert, a Mária Laciková, Za podporu vydania knihy patrí osobitné poďakovanie docentovi Dmitrijovi Konstantinovičovi Čachovovi z Technického inštitútu Severo-východnej federálnej univerzity M.K. Ammosova za „otváranie dverí“ do jakutskej spoločnosti a profesorke Valentine Aleksandrovne Čusovskej z Arktického štátneho inštitútu umenia a kultúry za poskytnutie cenných myšlienok. V knihe sú použité ilustrácie známeho jakutského umelca Innokentija Jurieviča Pestrjakova namaľované na motívy jednej z povestí oloncha s názvom „Eles Bootur“.
Bohovia starých Slovanov - Peter Weleslaw Kuzmišín,Viera Šinalová
13,01 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Unikátny ucelený súbor mýtických príbehov našej kultúry: slovanskí bohovia a bohyne, duchovia, démoni, víly, škriatkovia, vodníci... Kto vlastne sú, čo robia, ako pomáhajú alebo škodia, ako si ich uctiť a kedy je ich čas? V knihe sa stretneme so všetkými možnými bohmi aj inými mytologickými postavami. Pri každej tejto osobnosti nájdeme kľúčový príbeh o nej plus informácie o tom, čo táto postava znamenala, s čím sa spájala, ako a kedy sa uctievala alebo vzývala. A keďže v rôznych prameňoch sa môžeme stretnúť s rôznymi menami jedného a toho istého božstva, autor vždy uvádza aj tieto rôzne variácie mien. Dozvieme sa tiež, ako bol podľa našich predkov usporiadaný svet a vesmír, ako spolu bojovalo aj spolunažívalo dobro a zlo, prípadne iné polarity a energie. Slovanská mytológia je pritom logicky rozčlenená: najprv ide „prvá generácia“ bohov-stvoriteľov. Potom nasleduje éra mladších božstiev, a napokon tretiu skupinu tvoria „menší“, ochranní duchovia, démoni, víly a iné podobné postavy. Publikácia osvetľuje a odhaľuje naše dávne duchovné korene. Všetky príbehy sú nádherne farebne ilustrované mladou slovenskou výtvarníčkou Vierou Šinalovou.
Veles - Michaela Gajdošíková Šebetovská
14,06 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Veles mezi slovanskými bohy vyniká svojí záhadností a kolem jeho funkcí panují nejasnosti, které se pokoušeli osvětlit již mnozí badatelé. Byl Veles bohem stád a plodnosti? Nebo spíše temným pánem podsvětní říše? O tomto božstvu se sporadicky zmiňují prameny staroruské i staročeské, známe ho z místních názvů na Balkáně i v Čechách. Garantoval byzantsko-ruské smlouvy z 10. století jako mocné a trestající božstvo, ale zároveň je ve středověkých českých textech přirovnáván k ďáblovi a čertu. Etymologie jeho tajemného jména evokuje podsvětní prostory indoevropských mytologií a jeho postava nachází svůj odraz i v bohatém slovanském folklóru. Autorka této knihy vychází při zkoumání postavy Velese zejména z primárních pramenů, které od základu interpretuje a nabízí jejich nový a promyšlený výklad, a tím i nový komplexní pohled na toto božstvo. K tomu rovněž hojně využívá i paralely s postavami z příbuzných pantheonů a mytologií. Čtenář tak drží v rukou knihu, která se pokouší zodpovědět dosud nezodpovězené otázky a představit v novém světle svět slovanského archaického myšlení a kultury.
Poselství nanebevzatých mistrů - Jasmuheen
14,64 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Táto kniha je zbierkou posolstvá, ktoré Jasmuheen prijala prostredníctvom channelingu od Nanebovstúpených Majstrov. Hoci nám boli spomínané posolstvá odovzdané už na začiatku deväťdesiatych rokov a doplnené v roku 2008, vo svojej podstate sú nadčasové svojou jednoduchosťou a láskyplnou múdrosťou. Uvedené posolstvá vás inšpirujú a podporia v súčasných časoch zmien na Zemi. Jasmuheen sa v knihe tiež stručne zmieňuje o svojom osobnom vzťahu s nanebovstúpenými Majstrami. Ako nám oznamuje Saint Germain: „Majster rozlišuje, akú skúsenosť bude zažívať, zatiaľ čo prebýva vo fyzickej forme v Božom kráľovstve. Majster naprieč všetkými úrovňami prejavu okolo seba tvorí to, čo mu plne slúži v prebudenom stave v každom prítomnom okamihu ... “
Jézus, a názáreti - Szabolcs Szunyogh
10,17 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Jézus neve legalább három, egymástól jól elkülöníthető fogalmat idéz fel bennünk. Az egyik a názáreti próféta, a történelmi személy. A másik a vallások Krisztusa, a felhőkön trónoló Fiú-Isten. A harmadik egy szellemi erő, hasonló a lelkiismerethez, amelyik a keresztény emberek életét irányítja. Ez a könyv az elsőről, a történeti Jézusról szól. Mi történt Jézussal azután, hogy keresztre feszítették? Hogyan parancsolt Jézus a démonoknak? Milyen kapcsolat fűzte őt a nőkhöz? Ki volt az apja? Mit tanított az igazságról? Ki volt Barabbás, és miért fontos ez a név? Jeruzsálemben két barlangot tisztelnek Jézus sírjaként. Most találtak egy harmadikat. A negyedik Indiában van. Melyik az igazi? Készült róla hiteles festmény? Melyik az? Mit írnak Jézusról a titkos zsidó források? Mi az, amit tudni lehet: ki volt ő? A szerzőről Szunyogh Szabolcs 1950-ben született Budapesten. Tanárként végzett, de elsősorban újságíróként, lapszerkesztőként, rádiósként dolgozott. Ifjúsági és ismeretterjesztő könyvek, hangjátékok szerzőjeként is ismert. Munkájáért többek között Radnóti-díjjal és Várhegyi György-díjjal tüntették ki.
Olümposzi hősnők - Ellie Mackin Roberts
15,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ravaszok, csábítóak, rettentőek, erényesek – akár isteni lények, akár halandók, a nők alapjaiban formálják a görög mitológiát, mégis régóta elhomályosítják őket a férfialakok. Ideje, hogy az ő történeteik is napvilágra kerüljenek! Az Olümposzi hősnők a görög mitológia ötven lenyűgöző nőalakjának történetét meséli el, köztük olyan istennőkét és nimfákét, mint a fenséges Athéné, a háború istennője; a bosszúálló Nemeszisz, a megtorlás istennője; és a harcos amazonok királynője, Hippolüté. De találkozunk halandókkal és félistenekkel is, amilyen a hosszú szenvedést megélő Andromakhé, a gyilkos Klütaimnésztra, vagy a vidám Iphisz. Minden történethez rövid portré, megkapó ábrázolás és az adott nőalak mitológiai szerepének magyarázata tartozik. Dr. Ellie Mackin Roberts ókortörténész alapvető munkája napjaink szemszögéből enged betekintést ezeknek az emberfeletti nőknek a világába.

Vitajte na našom webovom portáli venovanom mytológii, podkategórii v rámci histórie vojnové literatúry. Tu môžete nájsť všetky potrebné informácie o mytológii sveta a jej vzťahu k histórii a válečnej literatúre. Mytológia je dôležitou súčasťou histórie a kultúry rôznych civilizácií. Táto podkategória vám ponúka fascinujúci pohľad do sveta mýtov, legend a bohov, ktorí ovplyvnili udalosti minulosti a formovali predstavy ľudí o boji a vojne. Na našom webe nájdete informácie o mytológii rôznych civilizácií vrátane gréckej, rímskej, severskej, egyptskej, čínskej a mnohých ďalších. Zistíte, ako bohovia a hrdinovia týchto mýtov ovplyvnili vojnové stratégie a rozhodnutia významných historických postáv. Okrem toho vám budeme poskytovať prístup k rozsiahlemu zoznamu literatúry, kníh a rozprávačov zameraných na históriu a vojnové umenie. Naše hodnotenie a recenzie vám pomôžu vybrať správne knihy a materiály na štúdium mytológie a histórie. Na webe budete tiež mať možnosť čítať články a blogy od odborníkov z oblasti, ktorí sa budú zaoberať aktuálnymi výskumami a objavmi v oblasti mytológie a jej vplyvu na históriu. Tieto príspevky vám poskytnú nové perspektívy a informácie o súvislostiach medzi mytológiou a vojnou. Tešíme sa na vašu účasť na našom webe a veríme, že vám poskytneme bohaté a zaujímavé informácie o mytológii ako súčasti histórie a vojnových literatúr.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile