Geológia

Image
Človek a zem v interakcii
6,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Najnovšia autorova knižná publikácia prezentuje niektoré aspekty interakcie človeka s prírodou, problematiku ťažby a spracovania vybraných anorganických surovín, neobchádza ani stále aktuálnejšiu hrozbu prírodných katastrof, ktoré dramaticky zasahujú do života miliónov ľudí na celom svete, i ďalšie pútavé témy. Prof.
Dolomity, dolomitizácia a dedolomitizácia v horninách Západných Karpát
3,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikácia z oblasti výskumu jaskyniarstva na Slovensku.
Voda v zóne areácie pôd Žitného ostrova
14,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Monografia syntetizuje údaje o zásobách vody v zóne aerácie pôdy regiónu Žitného ostrova, ktoré boli monitorované, spracovávané a interpretované pre hodnotenie dosahu VD Gabčíkovo na podpovrchové vody a na ďalšie výskumné ciele v Ústave hydrológie SAV. Toto spracovanie umožňuje ich využitie širokou pospolitosťou záujemcov zaoberajúcich sa problémami vodného režimu pôd Žitného ostrova, či už priamo, alebo okrajovo.
Vrch Butkov
21,34 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikácia je zavŕšením tridsaťročného výskumu medzinárodného kolektívu geológov na ložisku Butkov, patriacom Považskej cementárni Ladce, ktoré je najúplnejším odkryvom manínskej jednotky centrálnych Západných Karpát. Ľavá dolná časť lomu je založená v strednokriedových butkovských slieňoch, najvyššia, pätnásta etáž je v spodnojurských piesčitých krinoidových vápencoch.
Kudy plyne Vltava
26,98 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tato kniha představuje zatím nejobsáhlejší přírodovědnou monografii naší národní řeky a nechybí v ní ani kapitoly věnované dějinám. Vltava je lemovaná desítkami významných archeologických lokalit včetně sídel ze starší doby bronzové, keltských oppid až po raně středověká sídla, jako je Praha, Levý Hradec či Mělník.
O památné hoře Blaníku a jejím kraji
26,98 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha O památné hoře Blaníku a jejím kraji pojednává o přírodě a památkách regionu, který leží pod Blaníkem. Ten je víc než jen jedním z mnoha českých kopců, protože kolem něj se vytvářel kus identity českého národa.
Vek človeka
23,66 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Priama kniha plná nádeje. Kniha skúma ľudstvo v antropocéne, novej geologickej epoche, ktorá predstavuje začiatok našej dominancie nad Zemou ako životne dôležitým zdrojom.
Minerály. Nový průvodce přírodou
17,81 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Výpravná publikace obsahuje přes 350 minerálů, drahokamů a hornin, které spolehlivě určíte díky výstižným barevným fotografiím, kresbám a přehledným popiskům. Podrobné texty u jednotlivých hesel uvádějí mnoho zajímavostí a ve zvláštní příloze najdete i přehled nejkrásnějších drahokamů.
Nerosty a horniny
17,06 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha o nerostech a horninách, používaných pro praktické potřeby člověka, je určena těm zájemcům o nerostnou přírodu, kteří se chtějí blíže seznámit s jednotlivými druhy z hlediska mineraloga a sběratele. U každé horniny či nerostu jsou vyzdvihnuty jeho užitkové i estetické vlastnosti, jeho popis, vznik a výskyt, jakož i praktické použití, a spolu s textem jsou u každého ilustrace a fotografie.
Kameny Země
56,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Další výpravná publikace renomovaného fotografa a cestovatele Tomáše Míčka představuje nejkrásnější skalní krajiny všech kontinentů naší planety. Zatímco při spatření stromů a jiných rostlin obdivujeme jejich životnost a přírodou vytvořené organické tvary, u skal a kamenů oceňujeme pevnost a stálost.
Drahé kameny Moravy a Slezska
22,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tato kniha je encyklopedií drahokamových nalezišť na Moravě a ve Slezsku. Kromě klasického zpracování drahých kamenů a minerálů informuje také o geologickém průzkumu hornin.
Láska k šutrům pro děti
19,43 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Známý sběratel minerálů a autor knih Marcel Vanek opět vydává svou další knihu! Tentokrát je ale celá věnovaná dětem. Kniha „Láska k šutrům pro děti“ je totiž určená začínajícím sběratelům minerálů a je plná praktických rad jak sbírat, co k tomu potřebujeme a kde hledat... Najdete v ní také několik mineralogických exkurzí na slavná naleziště a také galerii minerálů s krásnými fotografiemi kamenů z Čech, Moravy i ze světa.
Skály a vody Vltavy
13,37 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Vltava protéká většinou svého toku velmi starými horninami a při své cestě na sever postupně protíná prvohorní vápence pražské pánve, druhohorní sedimenty české křídové pánve, třetihorní údolí, čtvrtohorní říční terasy i holocenní pěnovce. I z hlediska lidské historie se dotkne víc než čtvrt milionu let starých paleolitických nástrojů v Sedlci, či pozdně paleolitických a mezolitických tábořišť ve vltavické brázdě i jinde.
Ropa - průvodce pro začátečníky
14,84 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
„Téměř nikdo z těch, kdo tvrdí, že vrchol globální produkce ropy je blízko, nepředpokládá nějaké následné pohodové plató, nýbrž prudký pokles, a stejně tak rozšířené je ujišťování, že nevyhnutelným důsledkem tohoto poklesu bude konec moderní prosperity a stupňující se zápas o ztenčující se zdroje ropy. Tyto obavy nyní zpochybním a popíši, proč není pravděpodobné, že by takovéto pochmurné scénáře nabyly vrchu.” Vaclav Smil Bez ropy by nebylo globalizace, plastů, běžné přepravy ani světové politické mapy, v níž by se alespoň někdo vyznal.
Altinbeşik
17,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Příběh reálného dobrodružství skupiny českých speoleologů, která se snaží v tureckém pohoří Taurus, blízko turistické Antalye, prozkoumat nádhernou jeskyni Altinbeşik. Její název v překladu znamená Zlatá kolébka.
Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi + CD
17,96 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ivan Mrázek, renomovaný gemolog a držitel několika ocenění za autorství odborné literatury, již dlouhá léta systematicky studuje umělecké/uměleckořemeslné předměty, k jejichž výrobě byly použity drahé kameny. Jeho kniha se zabývá novověkou drahokamovou výzdobou významných kulturních památek uchovávaných ve sbírkách muzeí a galerií, ve výbavě zámků, hradů, kostelů a klášterů, jakož i v depozitářích archeologických institucí Moravy a Slezska.
Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách
26,81 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikace je rozdělena do dvou částí. První je věnována vysvětlení základních pojmů z mineralogie a geologie a nastínění geologických pochodů, během nichž minerály vznikají.
Hydrológia pôdy
17,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hydrológia je vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním zákonitostí výskytu, obehu, časového a priestorového rozdelenia vody na Zemi, jej vzájomného pôsobenia s prostredím vrátane živej prírody a jej fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Produktom hydrológie ako vednej disciplíny je súbor systematiky usporiadaných, zovšeobecnených poznatkov, ktoré umožňujú kvantitatívne vyjadrenie obehu vody v prírode v závislosti od prírodných podmienok.
Geomorfologické procesy vývoje vodních toků část 1
17,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikace v přehledné formě shrnuje vývoj fluviální geomorfologie ve světové a české odborné literatuře, popisuje historický vývoj úprav toků v České republice s vazbami na Evropu a uvádí novou klasifikaci korytotvorných procesů, danou parametry dlouhodobého působení energie vody odtékající hodnoceným úsekem údolí z plochy povodí."
Stereografická řešení. Posuzování stability skalních masivů
7,13 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
V publikaci jsou vysvětleny základní stereografické principy a využití stereografických metod, představeny projekční sítě a uvedena řešení jednodušších geometrických úloh. Dále čtenáři v knize najdou řešení složitějších příkladů, využívající stereografické metody při hodnocení stability skalních masivů prostoupených planárními diskontinuitami.
Galerie minerálů
29,36 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Každého člověka, který se zajímá o minerály, nadchne v první řadě jejich neopakovatelná krása! Člověk nemusí být ani žádný vědec či mineralogický odborník, aby poznal, který kámen je krásný, zajímavý či výjimečný. Naše kniha “GALERIE MINERÁLŮ” je určena pro všechny milovníky kamenů, kteří chtějí obdivovat jedinečnou krásu minerálů.
Stratigrafická príručka
8,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha odhaľuje stratigrafický výskum, ktorý ako metóda výrazne prispieval k objavovaniu nerastných surovín: ložísk uhlia, ropy, soli, cementárskych a stavebných surovín.
Šutry pod lupou
17,79 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Sběratelé a milovníci minerálů neřeknou kamenům jinak než „šutry“. Říkají to ale s láskou, i když to pro laika může znít trochu hrubě. Tato kniha navazuje na předešlé vydání „Lásky k šutrům“ a zavede nás hlouběji do světa minerálů a také odhalí duši sběratele.
Láska k železákům
17,79 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tato kniha je věnována jednomu velice zajímavému šutru. Tato odrůda "obyčejného křemene" dokáže ale vytvořit překrásné obrazy, kresbyi hvězdice.
Jílové minerály
15,99 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikácia zhŕňa vedecké poznatky o nanoštruktúre a kryštalochémii minerálov.
Kameny a další texty
6,72 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kameny jsou v díle Rogera Cailloise nezanedbatelným tématem. V roce 1962 začíná psát \\Kaneny\\', texty věnované kamenům samotným, bez potřeby něco srovnávat.
Geomorfologická katéna (časopriestorové štruktúry)
6,79 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Táto práca venuje pozornosť dolinám prvého rádu a svahom, resp. chrbtom medzi nimi. Študuje ich v rámci časopriestorového hierarchického systému, ktorý sa skladá z troch úrovní.
Drahokamy kolem nás
18,93 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
V knize sice nenajdete kouzelné slovo otevírající jeskyni plnou bohatství, ani plánek ostrova pokladů. Zato je zde návod, kde a jak najít reálné drahokamy naší neživé přírody, které jsou někdy neuvěřitelně krásné, mnohem krásnější než filmové poklady z barevných sklíček.
Morské pobrežie - Príroda do vrecka
12,30 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prehľadný, jednoduchý a zároveň vyčerpávajúci sprievodca pomocou kvalitných detailných fotografií približuje život vyše 300 druhov živočíchov a rastlín charakteristických pre morské pobrežie. Kniha je priamo v teréne neoceniteľným spoločníkom všetkých záujemcov o poznanie života na morskom pobreží.
Svět sopek zblízka
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tato kniha vám umožní zblízka nahlédnout do fascinujícího světa sopečné činnosti: Od toho, jak se vulkány rodí, až po jejich neuvěřitelnou sílu, která je schopna ovlivnit krajinu, podnebí i život na Zemi. Vulkány nás doprovází jako dobrá i hněvivá božstva.
Kamene - Prírodné krásy Slovenska
9,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovensko je v prevažnej miere členitou horskou krajinou, ktorej pestrosť podmieňujú aj geologické odlišnosti.
Zkamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě
24,85 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Atlas Zkamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě je pro českého čtenáře první možností nahlédnout do zatím neviděného světa jedné z vědních disciplín s vlastní terminologií, logikou a estetickými hledisky. Tento obor se nazývá ichnologie a zabývá se mnohem širším spektrem objektů, než jsou zkamenělé šlépěje nebo řady šlépějí.

Vitajte v podkategórii Geológia, ktorá sa zaoberá štúdiom Zeme, jej štruktúrou, zložením a dejinami. Geológia je dôležitou vetvou prírodných vied, ktorá nám pomáha lepšie porozumieť vývoju nášho planéty. Na tejto stránke nájdete informácie o geologických procesoch, vzťahu medzi horninami a fosíliami, výskumoch zemského jadra či geologických pamiatkach na rôznych miestach na svete. Spoznajte fascinujúci svet geológie a objavujte krásy Zeme spolu s nami.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Obraz na plátne FENG SHUI
45,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Muhamad Ali
91,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Set obrazov výhľad na Eiffelovu vežu v Paríži
61,42 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát púpava na tmavom pozadí
19,50 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
PartyDeco Tyl hladký - fuchsiový
1,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rodák z Unitasu verný Bratislave - Pavel Ondrčka
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Oslavy v Bullerbyne - Astrid Lindgrenová
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Italština - časování sloves - Kupka Petr
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Bestie - Dán Dominik
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Sorbetové dievča - Claire Hennessyová
7,93 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rozdelená spoločnosť - Sebastián Jahič
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Couchsurfing v Íránu - Stephan Orth
5,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Timeless Living 2014-2015 - Wim Pauwels, Beta Plus
75,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Být otcem znamená... - Steffens Martin
12,48 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Paranoia - Daniel Freeman, William Collins
20,85 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kde sú včely?
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Básnické dielo
11,04 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile