Geografia

Image
Voda naša každodenná
12,61 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi - pre človeka, živočíšstvo, národné hospodárstvo. Zahŕňa všeobecné poznatky o vode, jej formách, fyzikálnych vlastnostiach, činiteľoch ovplyvňujúcich odtok, neprestajnom kolobehu vody v prírode.
Amerika v proměnách staletí
26,65 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Encyklopedie věnovaná americkému kontinentu obsahuje hesla popisující všechny současné i minulé státní útvary v Severní i Jižní Americe a také události, které zásadně ovlivnily dějiny regionu, jako např. objevitelské expedice, války, bitvy, povstání a aféry. Přehledová hesla věnovaná současným státům podávají základní informace o obyvatelstvu, hospodářství, zemědělství, historii, teritoriálním vývoji i současné politické situaci.
Pomsta geografie
22,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
V této provokativní knize nabízí Robert D. Kaplan, autor několika bestsellerů ve Spojených státech amerických, nový pohled na globální změny a snaží se najít odpověď na otázku, čemu jednotlivé kontinenty a státy budou muset v budoucích letech čelit. Kaplan navazuje na poznatky, objevy a teorie významných geografů a geopolitických myslitelů z nedávné i vzdálené minulosti a vrací se k ústředním momentům historie.
Aretin’s Map of the Bohemian Kingdom
25,17 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis Království českého vyšla poprvé roku 1619 (další vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhledem k válečnému použití se dochovala ve velmi málo kopiích. Autoři zde poprvé identifikují a srovnávají toponyma z rejstříků všech vydání.
Skály a lidé - 2. díl
26,57 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
V druhém svazku publikace Skály a lidé se autor věnuje především lidem, kteří svůj život nějakým způsobem spojili s Adršpašsko-teplickými skalami. Nejprve jsou to ti, kteří ve skalách nalezli zaměstnání.
Prague and Central Bohemia
13,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
The theme of socio-spatial differentiation has belonged to the core issues of social geography and urban studies for a long time. The general aim of the book is to describe and explain the current socio-spatial differentiation of Prague and the Central Bohemian Region and the processes that have influenced it during the first two decades of the twenty-first century.
Srdce Českého krasu
19,27 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Obec Srbsko nepochybně patří spolu s Karlštejnem, Svatým Janem pod Skalou, Tetínem a Koněpruskými jeskyněmi k nejnavštěvovanějším místům Českého krasu. Návštěvníci sem ale nepřijíždějí za památkami, nýbrž za vycházkami po okolí, za poznáváním přírody nejcennějších částí této chráněné krajinné oblasti nebo za sportem či dobrodružstvím.
Prohlédni si tu zemi
13,37 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ve své nejnovější knize Prohlédni si tu zemi Václav Cílek navazuje na své předchozí úspěšné tituly věnované především krajině a místům - Krajiny vnitřní a vnější, Makom a Dýchat s ptáky. Jádrem knihy jsou eseje věnované Praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na českou a moravskou krajinu (České středohoří, Jižní Čechy, Ostrava...), tak na místa, která ho oslovila na jeho zahraničních cestách za geologickými výzkumy (Súdán, Řecko, Turecko). Eseje o "krajinách vnějších" doplňují i texty metafyzičtějšího charakteru - o posvátnu Santiniho staveb, o prostoru spjatém s Janem Palachem či fragmenty z nikdy nedokončené čínské antologie.
Prostor(y) geografie
16,15 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Během posledních dvou desetiletí prošla světová geografie významnými proměnami, které jsou často souhrnně označovány jako kulturní obrat. Postupná integrace geografie mezi sociální vědy a vzájemná potřeba prozkoumávat oborově čím dál „vzdálenější“ teritoria zvýšila intenzitu mezioborové komunikace a současně umožnila postupné sbližování odlišných jazyků, metod a epistemologií.
Skály a lidé
31,00 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikace Petra Hnyka vybočuje z vydavatelského standardu propagačních a průvodcovských brožurek či jiných, čistě komerčních publikací. Autor v ní prezentuje stěžejní část své mnohaleté badatelské práce.
Geografie "okrajem"
16,15 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Pár let po vydání knihy Prostor(y) geografie se jen málo obměněný autorský kolektiv opět spojil dohromady a výsledkem je publikace, jejíž ambicí je posunout zájem o časoprostorové zkušenosti z pomyslného „okraje“ geografie do jejího „jádra“. Kniha se přitom nezajímá o jednu zdánlivě většinovou zkušenost, ale naopak o zkušenosti heterogenní, pro každého jedinečné. Na příkladu jedenácti konkrétních zkušeností představuje, jak mohou obohatit celospolečenské poznání.
Makroregiony světa
40,18 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky. Svět je zde diferencován do deseti relativně homogenních makroregionů, jejichž určení vychází z koncepce amerických geografů.
Žulové krajiny středních Čech
22,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tato kniha je návodem, jak se dívat v místech, kde jsme toho ještě nedávno mnoho neviděli. Je chválou nenápadně sloužících žul a oslavou obyčejných krajin.
V zajetí geografie
17,96 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Vladimir Putin o sobě říká, že je věřící a má silný vztah k ruské pravoslavné církvi. Je-li tomu tak, možná se každý večer před usnutím modlí a táže Boha: „Proč jen jsi na Ukrajině nestvořil nějaké hory?“ Těmito slovy začíná kniha V zajetí geografie, která byla přeložena do několika desítek jazyků a nepřestává budit zájem u široké laické i odborné veřejnosti.
Malé Karpaty. Príbeh pohoria
14,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Autor Ján Urbánek opisuje v knihe Malé Karpaty – Príbeh pohoria reliéf južnej časti Malých Karpát v troch významových rovinách. V prvej hovorí o jednotlivých geomorfologických formách, o priestorových kompozíciách, ktoré vytvárajú, a o ich hierarchickom usporiadaní.
Meniace sa Slovensko očami satelitov + DVD
22,80 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikácia Slovensko očami satelitov obsahuje rôzne charakteristiky krajiny, ktoré možno získať zo satelitných údajov, pričom sa využívajú v rôznych sférach ľudských aktivít (nielen) na Slovensku. Súčasné vymoženosti informačných technológií však dramaticky zmenili možnosti vizualizácie.
Námořní astronavigace
8,94 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Žádný „profesionál“ si ani v dnešní, technicky vyspělé době nedovolí podceňovat moře, nebezpečí na moři, různé nevysvětlitelné jevy při plavbách a i různé vlastní pocity, které se Vám po létech služby jako by snažily něco naznačit. V oděsské námořní akademii nás učili, že když nemáme jistotu, tak vždy se máme považovat za ohrožené a dle toho jednat.
Geografie I.
12,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Učebnice Geografie I. je určena pro zahraniční studenty, kteří chtějí v České republice studovat vysokou školu. Text se zabývá charakteristikou geografických sfér a regionální geografií kontinentu.
Praktikum morfometrických analýz reliéfu
12,22 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Učebnice pojednává o základních morfometrických analýzách reliéfu a charakterizuje geomorfologický význam těchto analýz provedených v prostředí geografických informačních systémů. Učebnice je koncipována tak, aby morfometrické analýzy reliéfu zvládli i kolegové z jiných vědních a technických oborů, kteří mají jen základní povědomí o geomorfologii a o práci v prostředí ArcMap.
Jeskyně České republiky na historických mapách
30,67 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Téměř čtyři tisíce jeskyní se ukrývají pod povrchem našeho území. A řada z nich byla známa od nepaměti.
Vodopády. 75 nejúchvatnějších vodopádů světa
19,67 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Pozorovat vodopád bývá vskutku magický zážitek. I když jeho burácení může být ohlušující, čistá krása a půvab vody padající dolů z příkrého skalního převisu na vás zapůsobí nezapomenutelným a strhujícím dojmem.
Regionálny rozvoj Slovenska - východiská a súčasný stav
8,69 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Cieľom publikácie je podať v skrátenej podobe čo najkomplexnejší pohľad na situáciu v regiónoch Slovenska z pohľadu porovnateľných ukazovateľov.
Makom. Kniha míst
13,37 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovo makom pochází z hebrejštiny. Znamená místo, ale je to spíš místo v srdci, protože vesmír jsou (jak se říká) hlavně vztahy.
Jak vzniká počasí
15,83 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Knížka představuje druhé, podstatně doplněné a rozšířené vydání úspěšné stejnojmenné knižní publikace Jaroslava Kopáčka a Jana Bednáře (Karolinum, 2002). Oproti prvnímu vydání jsou v knize více akcentovány atmosférické úkazy a jevy objevující se zejména v souvislosti s výraznými až extrémními počasovými projevy, mj. tropické cyklony. Zcela nově je přidána kapitola o jevech souvisejících s výraznou atmosférickou konvekcí.
Kartografické a geoinformatické modelování
8,61 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Vědecká publikace se zabývá teorií kartografického a geoinformatického modelování. Vedle úvodu do problematiky a přehledu současného stavu bádání, publikace obsahuje teoretický popis kartografického a geoinformatického modelování, popis struktury dat kartografických modelů, základní grafové a topologické algoritmy a potřebné vztahy pro transformace v rovinných pravoúhlých souřadnicových soustavách.
Krajiny vnitřní a vnější
17,96 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Krajina se od devadesátých let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina knihy se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany.
Transnational trajectories and diaspora policies
27,06 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Na příkladech České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska zkoumá tato kolektivní monografie politiku středoevropských zemí vůči diaspoře v kontextu změn po jejich přistoupení k EU. Se zaměřením na dosud nedostatečně prozkoumanou novou českou diasporu (tj. migraci Čechů/Čechoslováků po roce 1990) poskytují jednotlivé případové studie komplexní popis současné české diaspory a zároveň osvětlují klíčové otázky zaměřené na její nynější charakter a specifické potřeby.

Geografia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá systematickým štúdiom Zeme, jej fyzických štruktúr, procesov a vzťahov medzi nimi. Táto podkategória Prírodných vied sa zaoberá geografickými fenoménmi ako sú klíma, reliéf, voda, pôda, flóra a fauna. Geografia je dôležitá pre pochopenie vzájomných interakcií medzi ľuďmi a ich životným prostredím, ako aj pre riešenie environmentálnych problémov a plánovanie udržateľného rozvoja. V tomto oddelení našej stránky nájdete informácie o geografických oblastiach, kartografii, geografických technikách a ďalšie. Budete mať možnosť preskúmať rôzne zaujímavosti a poznatky zo sveta geografie a prírodných vied.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Obraz na plátne FENG SHUI
45,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Muhamad Ali
91,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Set obrazov výhľad na Eiffelovu vežu v Paríži
61,42 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát púpava na tmavom pozadí
19,50 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
PartyDeco Tyl hladký - fuchsiový
1,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rodák z Unitasu verný Bratislave - Pavel Ondrčka
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Oslavy v Bullerbyne - Astrid Lindgrenová
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Italština - časování sloves - Kupka Petr
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Bestie - Dán Dominik
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Sorbetové dievča - Claire Hennessyová
7,93 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rozdelená spoločnosť - Sebastián Jahič
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Couchsurfing v Íránu - Stephan Orth
5,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Timeless Living 2014-2015 - Wim Pauwels, Beta Plus
75,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Být otcem znamená... - Steffens Martin
12,48 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Paranoia - Daniel Freeman, William Collins
20,85 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kde sú včely?
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Básnické dielo
11,04 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile