Francúzština

Image
Francouzština (nejen) pro samouky
22,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Aktualizovaná a doplněná verze oblíbené učebnice určené samoukům, účastníkům jazykových kurzů, studentům i „věčným“ začátečníkům, kteří si potřebují osvěžit své znalosti. Učebnice má 35 lekcí a každá obsahuje úvodní text, slovíčka, frazeologismy i francouzské reálie spjaté s každodenním životem.
Parlons francais + CD
15,66 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Francouzská konverzace pro střední školy a pro praxi.
Úvod do právnické francouzštiny 1
16,15 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Cílem učebnice je, aby uživatelé získali schopnost porozumět základním právním textům (texty právněvědní, rozsudky, smlouvy, směnky), seznámili se se základními pojmy jednotlivých právních odvětví a aktivně ovládli specifickou právní slovní zásobu. Jednotlivé lekce obsahují autentické právní texty, francouzsko-český slovníček a sady cvičení, které ověřují porozumění textu a napomáhají zvládnutí příslušné slovní zásoby.
Úvod do právnické francouzštiny 2
16,73 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Cílem učebnice je, aby uživatelé získali schopnost porozumět základním právním textům (texty právněvědní, rozsudky, smlouvy, směnky), seznámili se se základními pojmy jednotlivých právních odvětví a aktivně ovládli specifickou právní slovní zásobu. Jednotlivé lekce obsahují autentické právní texty, francouzsko-český slovníček a sady cvičení, které ověřují porozumění textu a napomáhají zvládnutí příslušné slovní zásoby.
Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách
6,56 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Stručný přehled gramatiky se zaměřuje téměř výhradně na morfologii, tj. na základní pravidla skloňování, tvoření ženského rodu a plurálu podstatných i přídavných jmen, stejně jako skloňování všech typů zájmen nesamostatných a samostatných (adjectifs déterminatifs, pronoms), na časování sloves pravidelných a nepravidelných, dále na základní poznatky o příslovcích, předložkách, spojkách a citoslovcích. To vše je předloženo ve formě tabulek.
Didactique de la phonétique et phonétique en didactique du FLE
8,94 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Monografie obsahuje příspěvky, jež byly 30. dubna 2014 představeny u příležitosti kulatého stolu, který zorganizovala katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Tvoří ji osm příspěvků.
Zrádná slova ve francouzštině
8,94 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovník francouzsko-českých zrádných slov je určen studentům, učitelům a překladatelům, kteří se chtějí v běžné i odborné komunikaci vyvarovat nežádoucích záměn a předejít tak možným, mnohdy trapným či směšným nedorozuměním. Publikace nabízí pomoc nejen Čechům studujícím francouzštinu, ale i Francouzům, kteří se učí česky.
Francouzština ihned k použití + 2 CD
10,25 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Příručka obsahuje 18 kapitol, které pokrývají všechny základní tematické okruhy z oblasti běžného styku s cizinci, ať už turistického, společenského nebo obchodního. Osvojit si z ní můžete celkem asi 3000 vět a větných úseků a 5000 slov a slovních spojení.
Études sur la formation des mots en francais préclassique et classique
11,64 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha se ve 24 kapitolách zabývá vybranými problémy tvoření slov v předklasické a klasické francouzštině 16. a 17. století. V první části se autor věnuje některým teoretickým otázkám (problematika periodizace, lexikalizace, jazyková norma, morfologická produktivita, teorie optimality a její využití v diachronní morfologii, aj.), ve druhé je několik studií zaměřeno na konkrétní slovotvorné typy (nominalizace na -ment, -ance,-aison, problematika kolektivních substantiv na -age, aj.) a konkrétní historie určitých slov (adjektiv tvořená od matin-, slova odvozovaná od základu assassin- aj.). Třetí část analyzuje francouzsko-španělský slovník Jeana Palleta a postoj jazykových „pozorovatelů“ 17. století k slovotvorbě.
Francouzsko-český česko-francouzský právnický slovník
16,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Do rukou všech, kteří ke své práci potřebují odbornou slovní zásobu z oblasti práva se dostává francouzsko-český a česko francouzský právnický slovník. Snahou autorky bylo vytvořit slovník k praktickému využití pro právníky, odborné překladatele a tlumočníky, studenty právnických fakult, studenty oboru překladatelství a tlumočnictví a všechny uživatele, kteří při své práci musí převádět právnické texty z jednoho jazyka do druhého.
Francouzština pro pokročilé samouky 1. díl + MP3
26,98 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Učebnice je určena všem, kdo zvládli základy francouzštiny. V úvodní lekci se opakují nejzákladnější jevy, v dalších lekcích se postupně připomínají další.
Francúzština - konverzácia. S nami sa dohovoríte
4,66 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a ľahkú orientáciu v texte.
Francúzština - slovníček ...nielen pre začiatočníkov
6,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Charakteristika slovníka: • 30 000 hesiel • Súčasná slovná zásoba •Predložkové väzby a praktické príklady • Prepis výslovnosti • Ideálny na cesty aj štúdium
Veľký slovník francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky
53,25 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predošlú mimoriadne úspešnú sériu. Lexicon 5 má celý rad nových funkcií: vylepšené vyhľadávanie, rýchly náhľad pre fulltext, našepkávač, nové graficky spracované tabuľky tvaroslovia i funkciu preberania textu pod kurzorom myši.
Slovensko-francúzsky hovorník
9,60 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hovorník vám pomôže: pohotovo a správne sa vyjadrovat vo francúzštine, vybrať si vhodné preklady slov zodpovedajúce daným situáciám, osvojiť si preklad ustálených slovných spojení a gramatických väzieb a získať istotu vo vyjadrovaní.
Pas de bleme! Slovník slangu a hovorovej francúzštiny
9,60 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Obsah slovníka: • 7 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov • slangové a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi • stručný slovník slov arabského a rómskeho pôvodu • prehľad skratiek používaných na internete, v e-mailoch a SMS správach
Po francúzsky za 3 týždne. Ako sa rýchlo dorozumieť + CD
11,88 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Chcete sa čo najskôr naučiť po francúzsky tak, aby ste sa mohli dorozumieť? V tejto jazykovej príručke nájdete najpoužívanejšie francúzske výrazy, ktoré na to budete potrebovať.
Kľúč do sveta - francúzština
6,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Táto príručka je určená predovšetkým slovenským používateľom, ktorí sa dostanú do krajín, kde sa hovorí po francúzsky. Umožní im zorientovať sa v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa ako turisti dostanú.
Fonetika francouzštiny
14,43 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Páté vydání učebnice je určené všem, kdo se chtějí zdokonalit ve francouzské výslovnosti. Těžiště práce je proto zejména ve výkladu hláskového systému současné francouzštiny a zvukové stránky souvislé francouzské promluvy.
Francouzská gramatika v kostce
11,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Základní přehled francouzské mluvnice kladoucí důraz na jednoduchost použité terminologie, která je navíc v úvodu vysvětlena, jasný, srozumitelný výklad a přehlednost, jíž napomáhá využití tabulek a dvoubarevný tisk. Výklad provázejí četné názorné příklady čerpané ze současné živé francouzštiny a důsledně opatřené českými překlady.
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník
18,89 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Doplnené vydanie moderného obojstranného slovníka kladie dôraz na súčasný spisovný a hovorový jazyk. Francúzsko-slovenská časť obsahuje vyše 17 000 hesiel.
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník - s výslovnosťou
27,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ide o najrozsiahlejší slovník vo francúzskom jazyku vydaný na Slovensku v poslednom desaťročí. Všetkých viac ako 40 000 základných hesiel je podrobne rozpracovaných k plnej spokojnosti používateľa.
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky vreckový slovník
12,58 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
základná slovná zásoba prehľad časovania slovies zoznam nepravideľných a neúplných slovies základy francúzskej konverzácie
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky vreckový slovník
8,66 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Vreckový slovník je spracovaný podľa moderných lexikografických zásad. Okrem základnej slovnej zásoby obsahuje najdôležitejšie termíny z oblasti finančníctva, bankovníctva, obchodu, športu a najzákladnejšie odborné a technické výrazy.
Francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky slovník
18,91 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovník obsahuje vyše 30 000 hesiel a 50 000 výrazov.
Francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky vreckový slovník
8,02 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovník obsahuje vyše 30 000 hesiel a 50 000 výrazov.
Francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky šikovný slovník ...nielen do školy
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Obsah slovníka: - 33 000 hesiel - 3 000 príkladov, idiómov a fráz - 68 000 prekladov - 75 strán konverzačných okruhov vhodných na školskú výučbu - 200 študijných poznámok - Starostlivo vybraná aktuálna slovná zásoba - Prehľad gramatiky s príkladmi - Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel
Francúzština - konverzácia so slovníkom a gramatikou
8,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Obsah konverzácie: • 2 600 viet a fráz • 1 600 slovíčok v témach • 8 000 hesiel v slovníku • Výslovnosť • Odporúčania a upozornenia • Užitočné prílohy
Nová francúzština pre samoukov + MP3 CD
14,54 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Táto kniha je určená všetkým, ktorí chcú postupne a netradičnou formou spoznať nielen francúzsky jazyk, ale aj francúzsku kultúru. Učebnica je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilejší používatelia tohto jazyka, samouci aj účastníci jazykových kurzov.
Gramatika súčasnej francúzštiny s praktickými príkladmi
8,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
GRAMATIKA OBSAHUJE • opis aktuálnych gramatických javov • jasné a stručné výklady • množstvo praktických príkladov • poznámky, výnimky, zaujímavosti • krížové odkazy • podrobný register • prehľadná sadzba • dvojfarebná tlač
Ilustrovaný francúzsko-slovenský dvojjazyčný slovník
14,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovník obsahuje viac ako 6 000 hesiel a výrazov, čo je dobrý základ slovnej zásoby pre začiatočníkov. Po všeobecnej slovníkovo-obrazovej časti nasledujú podrobné registre v cudzom jazyku a v slovenčine.
Francúzsky 15 minút denne
11,35 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
S touto príručkou vám bude stačiť len 15 minút denne, aby ste v cudzom jazyku s prehľadom zvládli bežné situácie. Celý kurz pritom trvá len 12 týždňov.

Francúzština je jedným z najobľúbenejších jazykov na svete a otvára dvere k bohatej historickej a kultúrnej dedičnosti francúzskeho národa. Naša podkategória Francúzština ponúka široký výber jazykových materiálov pre študentov, turistov alebo pre tých, ktorí sa jednoducho chcú zdokonaliť vo francúzskom jazyku. Nájdete tu učebnice pre začiatočníkov, pokročilých, slovníky, gramatiky a ďalšie užitočné materiály, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa vo francúzštine. Nech už chcete zlepšiť svoje komunikačné schopnosti, pochopiť francúzsku literatúru alebo sa pripraviť na skúšky DELF/DALF, naša ponuka vám pomôže dosiahnuť vaše ciele v jazykovom vzdelávaní. Navštívte náš e-shop a začnite objavovať krásu francúzskeho jazyka ešte dnes!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Obraz na plátne FENG SHUI
45,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Muhamad Ali
91,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Set obrazov výhľad na Eiffelovu vežu v Paríži
61,42 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát púpava na tmavom pozadí
19,50 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
PartyDeco Tyl hladký - fuchsiový
1,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rodák z Unitasu verný Bratislave - Pavel Ondrčka
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Oslavy v Bullerbyne - Astrid Lindgrenová
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Italština - časování sloves - Kupka Petr
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Bestie - Dán Dominik
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Sorbetové dievča - Claire Hennessyová
7,93 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rozdelená spoločnosť - Sebastián Jahič
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Couchsurfing v Íránu - Stephan Orth
5,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Timeless Living 2014-2015 - Wim Pauwels, Beta Plus
75,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Být otcem znamená... - Steffens Martin
12,48 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Paranoia - Daniel Freeman, William Collins
20,85 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kde sú včely?
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Básnické dielo
11,04 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile