Divadlo a tanec, divadelná veda

Image
Deti revolúcie
9,70 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Zborník víťazných prác súťaže a edukačného projektu Divadelného ústavu Deti revolúcie prináša pohľad na udalosti totalitného režimu a jeho pádu nezaťaženou a v mnohom (pre staršie generácie) šokujúcou optikou mladých ľudí, ktorí vyrastali už v nových časoch. Pod dohľadom lektorov a odbornej poroty vznikli teoretické práce študentov filozofických fakúlt v Bratislave, Prahe, Brne i poslucháčov Vysokej školy múzických umení.
Divadelní svět / Theatre World
17,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Divadelní svět Bohdana Holomíčka představuje osobitou fotografickou reflexi z prvního ročníku mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2010, který byl věnován Václavu Havlovi a jeho dramatické tvorbě. Bohdan Holomíček, úzce propojený s československou (nejen) alternativní kulturou v celém jejím spektru, zde monitoruje pestrost, spontánnost a neopakovatelnost zajímavých setkání a situací nejen na divadelních prknech, ale i v zákulisí festivalového dění v ulicích Brna.
Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti
13,12 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Pod pojmem „školské drama“ chápe autorka divadelní akce provozované studenty nebo žáky, které mají své pevné místo v průběhu školního roku a/nebo je jedním z jejich hlavních účelů předvést, jakých dosáhli studenti pokroků, především co se týče vystupování na veřejnosti a ovládání latiny. Těžištěm knihy je rozbor těchto her,a to jak z hlediska stavby (pozornost je přitom věnována i tzv. nedějovým částem, tedy prologům, epilogům a chorům), tak obsahu.
Dramatika viedenskej (víděnské) moderny
8,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Zborník textov o kľúčových postavách divadla vo Viedni na prelome 19. a 20. storočia..
Alt.divadlo
13,37 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Podrobný slovník mien, pojmov a projektov českého alternatívneho divadla.
Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660
54,12 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Komediální alegorie Betrug der Allamoda z pera vídeňsko-pražského barnabitského kazatele Costanza Arzonniho byla v roce 1660 dvakrát inscenována v Martinickém paláci na Hradčanech před šlechtickým publikem na počest hostitele, nejvyššího purkrabí Bernarda Ignáce z Martinic. Unikátní, důsledně dvojjazyčná česko-německá publikace, jež vzešla z interdiciplinární spolupráce historiček a historiků divadla, umění, architektury a raně novověké společnosti, objevně rekonstruuju kontexty tohoto dlouho ztraceného solitéru a poprvé zpřístupňuje jeho text ve vědecky komentovaném kritickém vydání.
Scenáristova cesta
24,60 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Scenáristova cesta je „klasický“ praktický manuál k vyprávění příběhu pro scenáristy, spisovatele a prostě každého, kdo potřebuje vybudovat nebo napsat soudržný a gradovaný příběh. Vychází z autorovy teorie, podle níž je většinu všech příběhů možné zjednodušit na základní schémata narativních prvků a činitelů, vystopovatelných až do kolektivní imaginace příběhů z dávných mytologií.
Sémiotické aspekty hudební kompozice k současnému scénickému tanci
8,91 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Práce se zabývá kompozičními a výrazovými prvky hudby, tance a dalšími uměleckými druhy ze sémiotického hlediska, tak jak se projevují, ovlivňují či prolínají ve scénickém tanci. Najde své uplatnění v odborných kruzích a svým metodologickým vyústěním v hudebně-taneční praxi.
Súborné dramatické dielo I. (Divadelné hry)
16,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prvý zväzok súborného diela dramatika Juraja Váha (vl. menom Henricha Herzoga, 1925 – 1976) obsahuje 15 divadelných hier.
Zápisky z blázince II
10,82 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Před dvaceti lety zaujaly čtenáře vzpomínky M. Macháčka Zápisky z blázince. Nyní vychází druhý svazek z pozůstalosti významného českého herce a režiséra, který vypovídá svou autenticitou o zážitcích a postojích autora z doby normalizace, která dramaticky poznamenala život a tvorbu českých umělců.
Reči a úvahy o choreografii ľudového tanca
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nie je to učebnica, ale veľa vás naučí. Nie je to príručka, ale je vhodné, aby ju mal po ruke každý, kto sa zaoberá folklórom.
Lámání Prosperovy hůlky
8,94 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikace významného současného dramatika, šéfdramaturga Divadla na Vinohradech, vysokoškolského pedagoga a divadelního teoretika je určená nejen pro zájemce o dramatickou tvorbu a divadelní dramaturgii, ale i pro ty, kteří o divadle chtějí přemýšlet hlouběji a zároveň neodtrženě od divadelní praxe. Nejpovolanější advokát divadla dramatu se zabývá proměnami divadelního autorství, dramaturgické a inscenační praxe od šedesátých let 20. století po současnost.
Experiment jako kritika nacismu
15,83 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha se věnuje v první řadě dramatické tvorbě autorů Vídeňské skupiny Ernsta Jandla a Elfriede Jelinek, které spojuje experimentální poetika a současně téma kritiky nacismu, obecněji pak témata násilí a války, která se autoři snaží uchopit stylizací svých divadelních a rozhlasových textů. Charakteristický je pro ně experiment s jazykem i formou a kritický vztah k tradici krásného umění, jehož ustálené formy ve svých dílech často přejímají, parodizují a ironizují.
Zpětné zakreslení cesty
17,96 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Zásah policejních složek proti demonstrantům 17. listopadu 1989 se odehrál přímo pod okny Národního divadla, které se tak – pokolikáté už v dějinách! – symbolicky stalo očitým svědkem počátku společenských změn v celé zemi. Kniha Zpětné zakreslení cesty, v níž vyprávíme příběh Činohry Národního divadla od konce roku 1989 až do roku 2015, sleduje, jak se společenské události promítaly do divadelního organismu a jevištního díla.
Sestup ke kořenům
12,63 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikace známého českého režiséra, dokumentaristy, publicisty, herce i scenáristy Břetislava Rychlíka umožňuje pomocí obrazů, analýz, reflexí a komentářů nahlédnout do průběhu vzniku i výsledných divadelních inscenací šesti textů realistického dramatu a literatury plus jednoho básnického dramatu. Ve výjimečném celobarevném grafickém zpracování Michala Stránského obsahuje kromě vlastního režisérova výkladu množství kostýmních i scénických návrhů, fotografií z inscenací, plakátů i stránek z divadelních programů, recenzí a ohlasů v tisku.
Irena Marečková
9,92 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Loutkářská, kostýmní a scénická výtvarnice Irena Marečková, jíž je věnován 9. svazek edice Osobnosti české scénografie, absolvovala obor výtvarnictví a technologie na Katedře loutkářství pražské DAMU, kde později také vyučovala (1990 – 2003, Katedra Alternativního a loutkového divadla, 2003 jmenována docentkou). Jako pedagožka též spolupracovala se studenty Katedry nonverbálního divadla HAMU v Praze a dramatické výchovy neslyšících JAMU v Brně a vedla scénografické semináře na festivalu amatérských divadel Loutkářská Chrudim. Její vyhraněný výtvarný rukopis, jenž je nepřehlédnutelný jak v návrhu, tak v realizaci, ji předurčuje k účasti na projektech s akcentovanou vizuální složkou, ať už na scéně loutkové (např.
Eseje o bábkovom divadle
2,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
V najnovšej útlej knihe s názvom Eseje o bábkovom divadle (Brno, 2018) sa Dagmar Inštitorisová venuje existenciálnym otázkam, ktoré sú späté s bábkarským umením. Práca je súborom ôsmich esejí s názvami Bábka a tajomstvá textu (polemická rozprava na tému bábka, interaktívnosť a hranice zneužitia divadelných postupov), Prečo sa bábky pri klaňačke nedržia za ruky, Bábka sa nikdy nechce meniť, Bábka sa nemusí pretvarovať, Keď sa stráca z javiska, O prvom bábkohercovi, Otvorene a Vždy iba mlčky.
Ján Jaborník. Historik, teoretik a kritik divadla
16,49 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych piatych narodenín zorganizoval Divadelný ústav na jar roku 2017 kolokvium venované teatrologickej činnosti Jána Jaborníka, popredného slovenského teatrológa. Odznelo na ňom aj dvanásť odborných príspevkov, ktoré sa stali východiskom pre vydanie publikácie Ján Jaborník – historik, teoretik a kritik divadla.
Happening: Mezi záměrem a hrou
11,15 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha se zabývá aktuálním happeningem, vymezuje jeho význam, nahlíží do historie happeningů a sleduje vývoj tohoto fenoménu až do současnosti. Zkoumá motivy a předpoklady vzniku politického happeningu a na konkrétních příkladech ukazuje jeho odlišnost od čistě umělecky pojímaných veřejných akcí i od akcí výhradně politických.
Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali
5,34 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hra Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali je plná neobyčajných obrazov – prevažne poetických, často repetičných, kontrastujúcich s jazykom postáv, ktorý je surový, ba až brutálny. Nájdeme v nej prvky súčasnej pop kultúry, hudobné matrice, reálie niektorých miest, mená novodobých celebrít ale aj elementy národných mytológií.
Divadelní pouť
24,76 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
V létě roku 1985 se uskutečnil na Střeleckém ostrově v Praze I. ročník Divadelní pouti, plenérové nabídky z velkého spektra divadelních žánrů s přesahy k hudbě, výtvarnému umění a happeningu. Letní Praha na sklonku minulého režimu měla nulovou kulturní nabídku a pod slogany "tradic staropražské pouti" se od tohoto roku každoročně v létě konalo jedinečné divadelní setkání mimů, klaunů, loutkářů, muzikantů, artistů a žonglérů, kteří v paralelní nabídce umožňovai prožít krásný podvečer na jindy pustém ostrově v centru města.
Výtvarné divadlo Kolotoč
13,37 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha mapuje historii výtvarného divadla Kolotoč.
Smiech a slzy. Tatra revue
10,19 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tatra revue - najslávnejší kabaret v novodobých dejinách slovenského divadla vznikol koncom 50. rokov a zanikol začiatkom 70. rokov po nástupe normalizácie. Počas desaťročnej bohatej histórie tam pôsobili vynikajúci umelci, herci, hudobníci: Kalina, Rell, Hanúsek, Belák, Hegerová, Sychra, Lonská, Kristínová, Laiferová, Szabová, Berczeller, Šlitr, Suchý, Lasica, Satinský a ďalší.
NetHovory o divadle
5,82 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kniha rozhovorov so slovenskými dramatickými umelcami o tvorbe, živote, osude a mnohom ďalšom, ktoré autorka pomocou internetu urobila v priebehu rokocv 2000-2007.
O českém dramatickém herectví 20. století
10,82 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Koncepcia herectva uplatnená v tvorbe najvýznamnejších českých divadelných režisérov 20. storočia.
Malý slovník managementu divadla
7,71 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Príručka pre organizátorov, producentov, manažérov, produkčných, študentov a adeptov štúdia divadla,kultúry a umenia.
Mezi karnevalem a snem
11,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Eseje významného českého teatrológa, publikované zväčša v časopise Svět a divadlo.
Mezi. Stručná interpretace meziprostoru
5,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
'Je to kniha o scénografii, ale díky všem antinomiím a paradoxům, jimiž dokáže neustále obracet známé pojmy a převracet je, jako by tu scénografie byla jen proto, abychom se přes ni a skrze ni dostali úplně jinam. Při čtení - a musím přiznat, že poutavém a také značně zneklidňujícím - jsem měl často pocit, že vstupuji spolu a autorem na pole umělecké tvorby vůbec, a snad i jakékoliv tvořivé činnosti, kterou chce člověk překonat sám sebe.
Mimoza
14,76 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Monografia jedného z divadelných súborov Pražskej päťky, pantomimickej skupiny Mimoza, ktorej hlavnými predstaviteľmi boli David Vávra a Tomáš Vorel.
Hudební divadlo jako výzva
13,12 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Soubor dvaadvaceti převážně původních textů od domácích i zahraničních odborníků. Je rozdělen do třech samostatných tematických oddílů.
Centrum českých loutkářů / Národní divadlo marionet
8,94 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
S uvedením nejúspěšnější inscenace českého polistopadového divadla r. 1991, loutkového provedení Mozartovy opery Don Giovann,i se zároveň zrodil i fenomén nového pražského marionetového divadla, jehož dvacetiletí je dokumentováno mj. i množstvím barevných ilustrací.
Czech Dance Guide
4,43 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Publikace (v anglickém jazyce) prezentuje profily českých tanečních souborů, osobností,divadel, škol a dalších subjektů současného i klasického tance. Publikace obsahuje stručný teoretický úvod, seznamující s dějinami českého profesionálního tance.

Vitajte v kategórii Divadlo a tanec! Tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o divadle a tancoch, vrátane divadelnej vedy. Divadlo je formou umenia, ktorá sa venuje predstaveniam na pódiu, kde herci a herečky interpretujú rôzne postavy a príbehy. Divadelná veda sa zaoberá štúdiom divadelného umenia a jeho histórie, ako aj analýzou divadelných predstavení a vývojom divadelných foriem. Či už sa zaujímate o divadelnú réžiu, dramaturgiu alebo skúmate vplyv divadla na spoločnosť, v tejto sekcii nájdete informácie, články a tipy na literatúru, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť svetu divadla a jeho magickým kúzlom. Pustite sa do skúmania divadelného sveta s nami!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Obraz na plátne FENG SHUI
45,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Muhamad Ali
91,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Set obrazov výhľad na Eiffelovu vežu v Paríži
61,42 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát púpava na tmavom pozadí
19,50 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
PartyDeco Tyl hladký - fuchsiový
1,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rodák z Unitasu verný Bratislave - Pavel Ondrčka
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Oslavy v Bullerbyne - Astrid Lindgrenová
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Italština - časování sloves - Kupka Petr
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Bestie - Dán Dominik
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Sorbetové dievča - Claire Hennessyová
7,93 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rozdelená spoločnosť - Sebastián Jahič
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Couchsurfing v Íránu - Stephan Orth
5,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Timeless Living 2014-2015 - Wim Pauwels, Beta Plus
75,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Být otcem znamená... - Steffens Martin
12,48 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Paranoia - Daniel Freeman, William Collins
20,85 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kde sú včely?
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Básnické dielo
11,04 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile